eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane wykonawcy:

BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sokoła 1
41-500 Chorzów
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

86

Łączna wartość
wygranych przetargów

14 413 087 zł

Liczba zamawiających

42

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień to 14 413 087,29 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (15 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 777 721,50 PLN w ramach ogłoszonego przez Miasto Zabrze przetargu, którego przedmiotem było Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 568,16 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wycinka drzew położonych na działce nr 171/63 z km. 4 w obrębie Jarząbkowie, gmina Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie, wraz z zakupem drewna uzyskanego z wycinki. Przetarg ogłoszony był przez Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.


Liczba udzielonych firmie BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 6 1 806 829,69 PLN 5
2016 6 753 063,62 PLN 5
2015 8 1 227 321,59 PLN 5
2014 8 1 823 902,73 PLN 6
2013 15 2 078 150,45 PLN 11
2012 12 2 849 281,90 PLN 10
2011 14 1 463 320,47 PLN 9
2010 5 699 434,57 PLN 4
2009 12 1 711 782,27 PLN 12
RAZEM: 86 14 413 087,29 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (56 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 435 159,34 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi wycinania drzew, Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, Usługi pielęgnacji drzew, Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, Sadzenie drzewPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Chorzów (15 przetargów na łączną kwotę 2 477 448,53 zł). Opole (14 przetargi na łączną kwotę 2 151 826,51 zł). Świętochłowice (8 przetargów na łączną kwotę 397 454,40 zł). Katowice (5 przetargów na łączną kwotę 1 350 158,96 zł). Tarnowskie Góry (5 przetargów na łączną kwotę 239 393,40 zł).

Lista przetargów, w których firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-05-29 Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole
Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"
370 642,05 PLN
2017-05-29 Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole
Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"
370 642,05 PLN
2017-05-26 Opole

Uniwersytet Opolski
Roboty budowlane

Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie - roboty dodatkowe
72 800,00 PLN
2017-05-11 Opole

Miasto Opole
Usługi

Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)
42 036,00 PLN
2017-03-29 Zabrze

Miasto Zabrze
Usługi

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019
777 721,50 PLN
2017-02-21 Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Usługi

Prace sanitarno-pielęgnacyjne parku - Kochcice
172 988,09 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 806 829,69 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-14 Jarnołtówek

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Usługi

Dostawa sadzonek i posadzenie drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
117 944,82 PLN
2016-08-29 Chorzów

Zakład Komunalny "PGM"
Usługi

Świadczenie usług konserwacji zieleni wysokiej wraz z wycinką i karczowaniem drzewostanu
270 600,00 PLN
  Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Usługi

Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania.
123 941,64 PLN
2016-06-28   Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 83 737,60 PLN
2016-06-28   Zabiegi konserwatorskie starodrzewu zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2016 roku. 40 204,04 PLN
2016-02-29 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie
231 800,00 PLN
2016-02-29 Opole

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Usługi

Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m.Chrząstowice
8 777,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 753 063,62 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-21 Lubliniec

Burmistrz Miasta
Usługi

Zadanie nr 3 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta
116 311,68 PLN
2015-10-09 Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Usługi

Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu
64 881,00 PLN
2015-10-05 Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej
Roboty budowlane

Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka.
266 053,66 PLN
2015-08-12 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

Renowacja trawników przy ul. Społecznej w Chorzowie Maciejkowicach
46 432,44 PLN
2015-06-09 Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej
Roboty budowlane

Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski.
143 558,80 PLN
  Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Usługi

Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich.
89 666,52 PLN
2015-06-02   wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu alei lipowej i posadzenie drzew przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w 2015r.. 15 196,68 PLN
2015-06-01   utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach -Tarnowskich Górach w latach 2015 - kwiecień 2016 r.. 74 469,84 PLN
2015-01-20 Lubliniec

Burmistrz Miasta
Roboty budowlane

Wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej w Lublińcu
500 417,49 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 227 321,59 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-07Zadanie częściowe nr 1: Wycinka 2 szt. drzew na terenie nieruchomości (działka nr 344/101 k.m. 5) położonej w obrębie Czuchów miasto Czerwionka - Leszczyny, woj. śląskie wraz z zakupem drewna użytkowego/opałowego uzyskanego z wycinku (10,73 m3 o wartości 786,35 zł).
4 020,84 PLN
2014-09-26 Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej
Roboty budowlane

Plac zabaw wraz z elementami małej architektury, strefą edukacyjną i aktywności fizycznej w Parku Zadole w Katowicach.
689 433,11 PLN
2014-09-12 Chorzów

Miasto Chorzów
Roboty budowlane

MODERNIZACJA PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE DOLINY GÓRNIKA W CHORZOWIE
125 350,19 PLN
2014-06-09 Chorzów

Miasto Chorzów
Roboty budowlane

zagospodarowanie podmokłego terenu przy ul. Skrajnej w Chorzowie - budowa naturalnego zbiornika retencyjnego wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu
59 000,00 PLN
2014-06-04 Opole

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Usługi

Gospodarka drzewostanem oraz prace porządkowe i zabezpieczające w zabytkowym parku w Strzelcach Namysłowskich. dz. nr 11/13, 11/16 o powierzchni 4,45 ha , w miejscowości Strzelce Namysłowskie, gmina Domaszowice, powiat namysłowski, województwo opolskie.
167 363,16 PLN
2014-05-12 Chorzów

Miasto Chorzów
Roboty budowlane

Rewaloryzacja Parku Hutników - etap II
558 504,81 PLN
2014-03-19 Rybnik

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Dostawy

Modernizacja placów zabaw w dzielnicy Boguszowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych
101 913,62 PLN
2014-02-26 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew oraz usługi w zakresie trawników
118 317,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 823 902,73 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-18 Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Usługi

II etap wycinki drzew na terenie obiektu Kąpielisko Stawiki przy ulicy Kresowej 1 - karczowanie korzeni drzew
21 403,82 PLN
2013-12-17 Opole

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Usługi

Wycinka drzew położonych na działce nr 171/63 z km. 4 w obrębie Jarząbkowie, gmina Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie, wraz z zakupem drewna uzyskanego z wycinki.
1 568,16 PLN
2013-12-16 Lubliniec

Burmistrz Miasta
Usługi

Utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
151 389,20 PLN
2013-11-26 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Część I: Kompleksowe uporządkowanie terenu o powierzchni 5.366 m2 obejmującego działki o numerach: 3760/28 oraz 3757/23 przy ul. Piotra Skargi celem przygotowania terenu do sprzedaży.
56 937,63 PLN
2013-11-19 Opole

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Usługi

Wycinka 1 szt. drzewa oraz karczowanie samosiewów i zakrzaczeń na terenie nieruchomości (działka nr 452/1 k.m. 4) położonej w obrębie Wysoka, gmina Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie, wraz z zakupem drewna uzyskanego z wycinki oraz dokonanie nowych nasadzeń - 3 sztuk drzew lub krzewów ozdobnych.
2 100,00 PLN
2013-11-18 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Roboty budowlane

ZAGOSPODAROWANIE PODMOKŁEGO TERENU PRZY UL. SKRAJNEJ W CHORZOWIE - BUDOWA NATURALNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z PRZYLEGŁYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
382 901,21 PLN
2013-10-08 Świętochłowice

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na skwerze przy ulicy Górniczej w Świętochłowicach.
84 923,52 PLN
2013-10-01 Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole
Usługi

Pielęgnacja i odnowa żywopłotów, odchwaszczanie mis ziemnych i rond i przebudowa zniszczonych trawników w pasach przyulicznych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola w okresie od września do grudnia 2013r. Zamówienie uzupełniające.
84 131,27 PLN
2013-09-17 Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej
Dostawy

Zadanie nr 1 - Plac zabaw przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach - Kostuchnie. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z montażem następujących elementów małej architektury: a)karuzela Trzmiel - 1 szt. b)urządzenie ruchowe Młynek - 1 szt. c)zestaw Sklepy - 1 szt. d)sprzęt fitness - urządzenie typu Orbitrek eliptyczny (THJ-B04) - 1 szt. e)sprzęt fitness - urządzenie typu Prasa nożna (THJ-B13) - 1 szt. f)ławka betonowa Moskwa - 2 szt.
37 146,39 PLN
2013-07-31 Zawadzkie

Gmina Zawadzkie
Roboty budowlane

Budowa wiaty -deszczochronu z kuchnią turystyczną w Żędowicach przy ul. Stawowej, na działce nr 1661/6 k.m. 7 oraz zagospodarowania terenu przy chałupie w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza, na działce nr 301/2 k.m. 2budowa altany ogrodowej oraz placu pod scenę plenerową
152 042,76 PLN
2013-07-10 Baborów

Gmina Baborów
Usługi

Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
63 033,95 PLN
2013-06-17 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych w Chorzowie część III - Chorzów II ul. Lipińska 10-16
2 749,07 PLN
2013-05-15 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew oraz usługi w zakresie trawników
91 754,00 PLN
2013-04-15 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej
388 796,59 PLN
2013-03-29 Toszek

Gmina Toszek
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.TOSZKOLAND - Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach
557 272,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 078 150,45 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-04 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Usługi

Sadzenie drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją przez okres 1 roku
138 888,89 PLN
2012-11-14 Boronów

Gmina Boronów
Roboty budowlane

Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej, zamówienia uzupełniające - trybuny, instalacje, oświetlenie, drenaż
55 912,77 PLN
2012-10-25 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic
Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
289 144,91 PLN
2012-09-06 Rudziniec

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Usługi

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni wokół nowej siedziby Nadleśnictwa Rudziniec Znak sprawy S-2710-3 2012.
118 311,16 PLN
2012-08-28 Konopiska

Gmina Konopiska
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk
231 298,78 PLN
2012-07-27 Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Usługi

Koszenie traw i chwastów w ciągu autostrady A-4 od km 193+573 do km 281+685 na terenie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
546 169,74 PLN
2012-07-18 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja - etap I
224 213,00 PLN
2012-06-12 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Roboty budowlane

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA ZIELEŃCU ZLOKALIZOWANYM POMIĘDZY UL. GAŁECZKI I UL. SZCZECIŃSKĄ W CHORZOWIE
112 471,41 PLN
2012-05-30 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Roboty budowlane

Umowa IRI.272.69.2012
149 137,50 PLN
2012-05-29 Opole

Miasto Opole
Usługi

Pielęgnacja i odnowa żywopłotów, odchwaszczanie mis ziemnych i rond oraz zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników w pasach przyulicznych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola.
280 437,55 PLN
2012-03-29 Boronów

Gmina Boronów
Roboty budowlane

Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie - budowa oświetlenia, zamówienia uzupełniające
62 533,20 PLN
2012-03-13 Boronów

Gmina Boronów
Roboty budowlane

Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie
640 762,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 2 849 281,90 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-22 Lubliniec

Burmistrz Miasta
Usługi

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta
123 813,90 PLN
2011-11-15 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Dostawy

DOSTAWA NATURALNYCH CHOINEK DLA ŚWIĄTECZNEJ DEKORACJI MIASTA CHORZOWA
41 672,15 PLN
2011-11-03 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Usługi

Usuwanie drzew oraz pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego Parku im. F.Kachla w Bytomiu
32 502,00 PLN
2011-11-03 Lubliniec

Burmistrz Miasta
Usługi

Utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
215 416,84 PLN
2011-08-08 Wrocław

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Usługi

Wycinka drzew oraz usuwanie zatorów z koryta rzeki Mała Panew na odcinku od km 57,00 do km 69,90 na terenie gminy Zawadzkie
132 560,54 PLN
2011-07-26 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Usługi

Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym: prześwietlanie, ścinka drzew, przesadzanie drzew, sadzenie drzew, krzewów, pnączy na terenie miasta Chorzowa w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
343 278,00 PLN
2011-07-20 Katowice

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach przy ul. Lepszego 2 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw
213 967,00 PLN
2011-06-28 Opole

Miasto Opole
Usługi

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - założenie oraz pielęgnacja kwietników, obsady murków, mis i donic na terenie miasta Opola
113 406,17 PLN
2011-05-26 Opole

Uniwersytet Opolski
Usługi

Nasadzenie wraz z pielęgnacją drzew
13 727,80 PLN
  Świętochłowice

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Usługi

Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach w obrębie miasta Świętochłowice w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości
232 976,07 PLN
2011-02-23   Zadanie częściowe nr 4 - Rejon - Zgoda 39 383,70 PLN
2011-02-23   Zadanie częściowe nr 5 - Rejon - Park Heiloo 57 894,30 PLN
2011-02-23   Zadanie częściowe nr 3 - Rejon - Lipiny-Piaśniki 41 570,59 PLN
2011-02-23   Zadanie częściowe nr 2 - Rejon - Śródmieście 40 159,80 PLN
2011-02-23   Zadanie częściowe nr 1 Rejon - Chropaczów 53 967,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 463 320,47 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-14 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Usługi

Sadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją przez okres 1-go roku
163 265,00 PLN
2010-09-08 Leśnica

Burmistrz Leśnicy
Usługi

Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny
404 614,76 PLN
  Świętochłowice

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Usługi

Pielęgnacja terenów zieleni na skwerach i zieleńcach na terenie miasta Świętochłowice w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości
79 554,81 PLN
2010-04-16   rejon 5 43 898,05 PLN
2010-04-16   Rejon 4 35 656,76 PLN
2010-04-16 Knurów

Urząd Miasta Knurów
Usługi

Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów Rejon Nr 5.
52 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 699 434,57 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-28 Opole

Gmina Opole Urząd Miasta Opola
Usługi

Pielęgnacja i odnowa żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
78 025,40 PLN
2009-12-02 Rudziniec

Urząd Gminy Rudziniec
Roboty budowlane

BUDOWA PLACÓW ZABAW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.SPEŁNIAMY DZIECIECE MARZENIA - BUDOWA PLACÓW ZABAW W SOŁECTWIE GMINY RUDZINIEC
447 174,34 PLN
2009-10-29 Chorzów

Zakład Komunalny "PGM"
Usługi

Wykonanie usług w zakresie wycinki, nasadzania i prześwietlenia drzew oraz krzewów
35 680,62 PLN
2009-10-09 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Usługi

Sadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją przez okres 1-go roku
214 938,40 PLN
2009-07-29 Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Usługi

Wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Kochanowicach Kochcicach
341 327,16 PLN
2009-07-24 Sosnowiec

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Dostawy

Dostawa i zainstalowanie urządzeń zabawowych w Sosnowcu
155 600,00 PLN
2009-07-20 Blachownia

Urząd Miejski w Blachowni
Usługi

Przywracanie do stanu pierwotnego terenów rekreacyjnych zniszczonych wichurą położonych w Blachowni przy ul. H. Sienkiewicza
106 526,24 PLN
2009-07-09 Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Usługi

Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie zabytkowego Parku w Reptach w 2009 roku.
25 785,24 PLN
2009-05-21 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic
Roboty budowlane

Zagospodarowanie działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych.
112 765,76 PLN
2009-03-13 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Roboty budowlane

Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków
49 241,54 PLN
2009-02-27 Radzionków

Urząd Miejski w Radzionkowie
Roboty budowlane

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GIMNAZJUM IM. OJCA LUDWIKA WRODARCZYKA W RADZIONKOWIE
64 557,00 PLN
2009-02-20 Gliwice

Miasto Gliwice
Roboty budowlane

Budowa hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach ul. Akademicka/Kujawska- wycinka drzew i krzewów
80 160,57 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL-KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 711 782,27 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.