eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-10-12

Sosnowiec: Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu
Numer ogłoszenia: 268956 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251662 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 266 34 26, faks 32 266 63 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usunięcie 191 drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu z terenu działki oznaczonej geodezyjnie numer 3468 oraz 3960, obręb 0011 przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie prac w terenie zieleni. Zakres prac obejmuje: a.wycinkę 191 drzew wskazanych w decyzjach administracyjnych, b.frezowanie lub usunięcie minimum 10 cm poniżej powierzchni gruntu pni wyciętych drzew, c.usługa brakarska: - określenie ilości drewna nadającego się do odzysku wraz z podaniem jego przeznaczenia (np. drzewo opałowe, biomasa, tartaczne itp.) oraz - określenie przez rzeczoznawcę (dendrologa) szacunkowej wartości drewna w zależności od gatunku i jego przeznaczenia d.transport konarów z terenu wycinki na teren składowiska drewna prowadzonego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych przy ulicy Naftowej w Sosnowcu, e.utylizację gałęzi i zrębków, f.posprzątanie terenu wycinki, g.zamontowanie w rejonie Kąpieliska Stawiki na drzewach wskazanych przez zamawiającego, łącznie 30 budek lęgowych dla ptaków, z pogrubioną ścianką w rejonie otworu wlotowego do grubości 4-6 cm, w tym: - 10 sztuk budek o wymiarach 11 cm x 11 cm, wysokość 24 cm, z otworem o średnicy 2,8 cm, - 10 sztuk budek o wymiarach 11 cm x 11 cm, wysokość 24 cm, z otworem o średnicy 3,3 cm, - 10 sztuk budek o wymiarach 14 cm x 14 cm, wysokość 30 cm, z otworem o średnicy 4,7 cm. Prace mają być w taki sposób, aby w żaden sposób nie naruszyć/uszkodzić/zniszczyć pozostałych drzew znajdujących się na placu wycinki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ: decyzje administracyjne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111255,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64881,00

  • Oferta z najniższą ceną: 64260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.