eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › INFORMER MED SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

INFORMER MED SP. Z O.O.
Winogrady 118
61-626 Poznań
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie INFORMER MED SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

3 598

Łączna wartość
wygranych przetargów

116 519 735 zł

Liczba zamawiających

597

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma INFORMER MED SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie INFORMER MED SP. Z O.O. zamówień to 116 519 734,77 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (475 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 16 449 494,91 PLN w ramach ogłoszonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim przetargu, którego przedmiotem było Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 34,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Taśmy samoprzylepne Przetarg ogłoszony był przez Szpital Wojewódzki w Opolu.


Liczba udzielonych firmie INFORMER MED SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy INFORMER MED SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 209 9 139 908,79 PLN 103
2021 177 22 431 120,69 PLN 73
2017 23 1 627 150,97 PLN 22
2016 223 5 286 249,40 PLN 98
2015 334 17 408 349,70 PLN 142
2014 328 8 439 391,47 PLN 149
2013 420 9 860 210,97 PLN 174
2012 429 6 520 184,63 PLN 179
2011 475 18 002 799,96 PLN 184
2010 404 7 203 550,57 PLN 182
2009 383 7 285 862,42 PLN 154
2008 192 3 314 345,20 PLN 96
2004 1 610,00 PLN 1
RAZEM: 3 598 116 519 734,77 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (3 534 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 73 221 016,31 zł). Przetargi, w których wygrywa firma INFORMER MED SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Materiały medyczne, Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, Szpitalne wyroby papierowe, Różne urządzenia i produkty medyczne, Środki antyseptyczne i dezynfekcyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma INFORMER MED SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Poznań (298 przetargów na łączną kwotę 7 234 906,25 zł). Warszawa (177 przetargów na łączną kwotę 3 558 460,30 zł). Bydgoszcz (127 przetargów na łączną kwotę 11 568 020,06 zł). Łódź (106 przetargów na łączną kwotę 486 039,74 zł). Olsztyn (88 przetargów na łączną kwotę 2 670 318,97 zł).

Lista przetargów, w których firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu endoskopowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
13 056,30 PLN
2022-09-30   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu endoskopowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - część 15 6 263,10 PLN
2022-09-30   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu endoskopowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - część 16 6 793,20 PLN
2022-09-27 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Usługi

Usługi serwisowania aparatury medycznej i laboratoryjnej ( naprawy i obowiązkowe przeglądy w IPiN w latach 2022-2023) - część 21
2 808,00 PLN
  Radomsko

Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawy

Dostawa artykułów dla Centralnej sterylizacji w Szpitalu Powiatowym w Radomsku
236 845,80 PLN
2022-09-19   Dostawa artykułów dla Centralnej sterylizacji w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - część 4 58 645,80 PLN
2022-09-19   Dostawa artykułów dla Centralnej sterylizacji w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - część 3 178 200,00 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji II
30 282,00 PLN
2022-09-15   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji II - część 3 8 856,00 PLN
2022-09-15   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji II - część 6 4 698,00 PLN
2022-09-15   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji II - część 1 16 728,00 PLN
2022-09-15 Poznań

Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
Dostawy

Roczna, sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu - część 9
9 500,00 PLN
2022-09-12 Braniewo

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku - część 24
12 567,18 PLN
2022-09-09 Żary

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów i testów do sterylizacji, rękawic diagnostycznych, staplerów, klipsów laparoskopowych, taśm urologicznych i innych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala. - część 2
46 830,31 PLN
2022-09-09 Poznań

Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
Dostawy

Sukcesywna dostawa jednorazowego i jałowego sprzętu medycznego - II postępowanie SR.XV.270.14.PH.22 - część 27
43 125,00 PLN
2022-09-07 Poznań

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Dostawy

Zakup i dostawa opakowań sterylizacyjnych oraz testów do dezynfekcji i sterylizacji - część 1
169 138,14 PLN
2022-09-06 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Dostawy

Materiały do sterylizacji - część 1
9 525,60 PLN
  Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni
72 209,58 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 11 1 476,00 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 7 15 577,92 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 8 6 051,60 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 12 7 257,00 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 14 2 656,80 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 15 959,40 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 16 1 328,40 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 17 21 259,32 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 18 3 505,50 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 20 6 494,40 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 21 369,00 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 23 846,24 PLN
2022-09-02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 25 4 428,00 PLN
2022-09-01 Włoszczowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
Dostawy

"Dostawa i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody" na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.
729 998,28 PLN
2022-08-31 Zabrze

CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH I ZUŻYWALNYCH DO CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN W ZABRZU, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 34 - część 3
3 395,16 PLN
2022-08-31 Warszawa

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 4
6 992,55 PLN
  Biskupiec

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dostawy

Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
611,93 PLN
2022-08-25   Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część 5 227,55 PLN
2022-08-25   Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część 56 384,38 PLN
  Mielec

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Dostawy

38.22 Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
218 282,10 PLN
2022-08-25   38.22 Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - część 4 159 915,60 PLN
2022-08-25   38.22 Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - część 3 11 491,20 PLN
2022-08-25   38.22 Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - część 1 46 875,30 PLN
  Olecko

OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku systemu do pobierania krwi na potrzeby szpitala "Olmedica w Olecku sp. z o. o.
51 356,76 PLN
2022-08-24   Dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku systemu do pobierania krwi na potrzeby szpitala "Olmedica w Olecku sp. z o. o. - część 8 23 544,00 PLN
2022-08-24   Dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku systemu do pobierania krwi na potrzeby szpitala "Olmedica w Olecku sp. z o. o. - część 9 27 812,76 PLN
2022-08-24 Kutno

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE - część 28
25 531,00 PLN
  Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

"Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie"
100 857,03 PLN
2022-08-23   "Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie" - część 1 40 893,81 PLN
2022-08-23   "Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie" - część 2 59 963,22 PLN
2022-08-22 Dęblin

6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium - część 8
18 565,20 PLN
2022-08-19 Choszczno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Dostawy

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE - część 10
9 887,40 PLN
  Warszawa

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
Dostawy

ZP/CZD/083/22 Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów
4 611,80 PLN
2022-08-19   ZP/CZD/083/22 Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów - część 8 826,56 PLN
2022-08-19   ZP/CZD/083/22 Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów - część 9 785,00 PLN
2022-08-19   ZP/CZD/083/22 Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów - część 5 3 000,24 PLN
2022-08-17 Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku - część 56
65 454,45 PLN
  Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych.
289 981,38 PLN
2022-08-17   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 8 115 020,00 PLN
2022-08-17   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 5 58 862,88 PLN
2022-08-17   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 4 39 949,20 PLN
2022-08-17   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 6 76 149,30 PLN
2022-08-12 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji w SP ZOZ w Hajnówce. - część 2
19 582,60 PLN
2022-08-11 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Usługi

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej. - część 31
74 653,50 PLN
2022-08-11 Pabianice

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Usługi

Kompleksowa usługa wykonania przeglądów sprzętu medycznego w Pabianickim Centrum Medycznym Sp.z.o.o., przy ul. Jana Pawła II 68 4/ZP/TP1/U/22 - część 79
34 957,81 PLN
  Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
Dostawy

sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie"
52 629,09 PLN
2022-08-09   sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie" - część 6 5 431,68 PLN
2022-08-09   sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie" - część 5 47 197,41 PLN
2022-08-01 Ostrów Mazowiecka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - część 13
44 847,03 PLN
  Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG, OPAKOWAŃ I TESTÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, SPRZĘTU KUCHENNEGO ORAZ WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH.
10 035,00 PLN
2022-07-27   DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG, OPAKOWAŃ I TESTÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, SPRZĘTU KUCHENNEGO ORAZ WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH. - część 6 147,60 PLN
2022-07-27   DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG, OPAKOWAŃ I TESTÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, SPRZĘTU KUCHENNEGO ORAZ WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH. - część 7 9 887,40 PLN
2022-07-26 Chodzież

SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego - część 3
52 937,30 PLN
2022-07-22 Zabrze

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych na skórę i do powierzchni dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. - część 12
29 727,00 PLN
2022-07-14 Kolno

Szpital Ogólny w Kolnie
Dostawy

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Ogólnego w Kolnie - część 29
5 241,24 PLN
2022-07-14 Katowice

Katowickie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji - część 1
17 958,60 PLN
  Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
11 173,44 PLN
2022-07-13   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część 20 6 445,20 PLN
2022-07-13   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część 19 4 728,24 PLN
2022-07-13 Włocławek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - część 3
49 384,50 PLN
  Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o
65 649,60 PLN
2022-07-12   Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o - część 14 369,00 PLN
2022-07-12   Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o - część 6 65 280,60 PLN
2022-06-28 Bytom

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU
Dostawy

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych materiałów do sterylizacji plazmowej i parowej materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyj. oraz nici chirurgicznych i materiałów szewnych. - część 6
816,48 PLN
2022-06-27 Dębno

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty - 2022 - część 10
14 961,24 PLN
  Opole

116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Sprzęt jednorazowego użytku
3 656,18 PLN
2022-06-15   Sprzęt jednorazowego użytku - część 13 2 536,88 PLN
2022-06-15   Sprzęt jednorazowego użytku - część 12 1 119,30 PLN
  Opole

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji.
199 690,83 PLN
2022-06-15   Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. - część 3 13 005,36 PLN
2022-06-15   Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. - część 2 29 341,74 PLN
2022-06-15   Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. - część 6 107 062,56 PLN
2022-06-15   Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. - część 1 50 281,17 PLN
2022-06-14 Siedlce

Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa preparatów i wyrobów stosowanych do dezynfekcji sprzętu medycznego, urządzeń i powierzchni - część 2
59 875,20 PLN
2022-06-07 Zamość

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku - część 16
45 547,20 PLN
2022-06-07 Bydgoszcz

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Usługi

Serwis pogwarancyjny wyposażenia Działu Centralnej Sterylizacji, Centralnej Dezynfektorni, Sekcji Technicznej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych
557 314,72 PLN
2022-06-03 Nidzica

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
Usługi

Przeglądy Techniczne i naprawa sprzętu medycznego - część 39
8 361,52 PLN
2022-06-02 Chełm

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 10
2 337,00 PLN
2022-05-31 Chełmża

SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku - część 14
14 796,90 PLN
2022-05-27 Białystok

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na dostawę materiałów do sterylizacji - część 15
11 106,90 PLN
2022-05-26 Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - część 3
12 512,18 PLN
  Sławno

Szpital Powiatowy w Sławnie
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych
12 996,39 PLN
2022-05-24   Dostawa wyrobów medycznych - część 31 1 121,76 PLN
2022-05-24   Dostawa wyrobów medycznych - część 35 2 532,60 PLN
2022-05-24   Dostawa wyrobów medycznych - część 29 1 674,03 PLN
2022-05-24   Dostawa wyrobów medycznych - część 34 7 668,00 PLN
  Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu
Dostawy

Dostawy opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu
23 333,10 PLN
2022-05-17   Dostawy opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - część 8 6 113,10 PLN
2022-05-17   Dostawy opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - część 5 17 220,00 PLN
2022-05-17 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Dostawy

Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatorni oraz taśmy i siatki do leczenia nietrzymania moczu - część 2
54 432,00 PLN
2022-05-17 Pasłęk

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach - część 6
7 557,26 PLN
  Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 pakietach
132 548,00 PLN
2022-05-16   Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 pakietach - część 1 10 028,00 PLN
2022-05-16   Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 pakietach - część 2 72 354,00 PLN
2022-05-16   Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 pakietach - część 3 50 166,00 PLN
  Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II
41 143,50 PLN
2022-05-12   Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II - część 1 6 789,60 PLN
2022-05-12   Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II - część 6 16 125,30 PLN
2022-05-12   Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II - część 4 18 228,60 PLN
  Strzyżów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
16 722,15 PLN
2022-05-11   Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety - część 29 14 687,43 PLN
2022-05-11   Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety - część 32 2 034,72 PLN
2022-05-06 Tomaszów Mazowiecki

TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji - część 2
19 637,31 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Usługi

WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ - I CZĘŚĆ
89 801,72 PLN
2022-05-06   WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ - I CZĘŚĆ - część 21 46 994,13 PLN
2022-05-06   WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ - I CZĘŚĆ - część 6 42 807,59 PLN
  Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dostawy

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, rąk, materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorni, określonych w 37 pakietach.
13 459,68 PLN
2022-05-05   Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, rąk, materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorni, określonych w 37 pakietach. - część 24 3 778,56 PLN
2022-05-05   Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, rąk, materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorni, określonych w 37 pakietach. - część 32 9 681,12 PLN
  Poznań

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU
Usługi

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)"
32 936,02 PLN
2022-05-02   "Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)" - część 50 11 364,00 PLN
2022-05-02   "Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)" - część 35 1 216,50 PLN
2022-05-02   "Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)" - część 32 20 355,52 PLN
  Bogatynia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI
Dostawy

"Sukcesywna dostawa artykułów medycznych j.u dla SP ZOZ w Bogatyni"
8 266,22 PLN
2022-04-29   "Sukcesywna dostawa artykułów medycznych j.u dla SP ZOZ w Bogatyni" - część 29 2 731,22 PLN
2022-04-29   "Sukcesywna dostawa artykułów medycznych j.u dla SP ZOZ w Bogatyni" - część 18 5 535,00 PLN
  Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
11 763,99 PLN
2022-04-25   Dostawa materiałów do sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - część 1 564,84 PLN
2022-04-25   Dostawa materiałów do sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - część 17 282,90 PLN
2022-04-25   Dostawa materiałów do sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - część 18 399,75 PLN
2022-04-25   Dostawa materiałów do sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - część 6 10 516,50 PLN
2022-04-25 Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
Dostawy

sukcesywna 24 miesięczna dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych na potrzeby SPZOZ w Wolsztynie - część 12
26 740,80 PLN
  Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
1 660,50 PLN
2022-04-19   Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. - część 11 738,00 PLN
2022-04-19   Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. - część 5 627,30 PLN
2022-04-19   Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. - część 13 295,20 PLN
2022-04-19 Janów

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
Dostawy

Dostawa doposażenia pracowni do nauki zawodu - weterynaryjna - część 3
17 814,60 PLN
  Lubliniec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu
14 992,80 PLN
2022-04-14   Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu - część 65 344,40 PLN
2022-04-14   Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu - część 58 9 841,80 PLN
2022-04-14   Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu - część 64 1 102,10 PLN
2022-04-14   Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu - część 63 3 704,50 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI
7 959,33 PLN
2022-04-13   DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI - część 3 4 865,88 PLN
2022-04-13   DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI - część 8 2 626,05 PLN
2022-04-13   DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI - część 2 467,40 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2022)
17 939,24 PLN
2022-04-13   Dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2022) - część 14 14 073,96 PLN
2022-04-13   Dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2022) - część 9 3 865,28 PLN
2022-04-04 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów i środków do sterylizacji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. - część 1
32 832,00 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Dostawy

Dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych
72 549,98 PLN
2022-04-04   Dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych - część 3 7 236,00 PLN
2022-04-04   Dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych - część 9 9 699,48 PLN
2022-04-04   Dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych - część 8 39 978,12 PLN
2022-04-04   Dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych - część 7 15 636,38 PLN
2022-03-30 Krosno

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji. - część 3
29 466,60 PLN
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
227 531,93 PLN
2022-03-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - część 2 30 695,88 PLN
2022-03-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - część 4 49 325,21 PLN
2022-03-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - część 3 39 640,44 PLN
2022-03-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - część 1 107 870,40 PLN
  Środa Wielkopolska

Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
54 955,65 PLN
2022-03-20   Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - część 2 54 217,65 PLN
2022-03-20   Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - część 1 738,00 PLN
  Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU
Dostawy

Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni
162 327,60 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 25 2 066,40 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 20 5 827,59 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 19 101 088,00 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 17 1 906,50 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 16 14 883,00 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 15 6 642,00 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 14 19 667,70 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 13 4 520,25 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 10 2 214,00 PLN
2022-03-17   Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni - część 3 3 512,16 PLN
  Wołomin

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI W PODZIALE NA ZADANIA
165 310,74 PLN
2022-03-15   DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI W PODZIALE NA ZADANIA - część 2 84 414,90 PLN
2022-03-15   DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI W PODZIALE NA ZADANIA - część 1 80 895,84 PLN
  Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ,PŁYNÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW,PŁYNÓW DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ ORAZ OSPRZĘT DO INKUBATORÓW I RESPIRATORÓW
83 919,21 PLN
2022-03-10   DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ,PŁYNÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW,PŁYNÓW DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ ORAZ OSPRZĘT DO INKUBATORÓW I RESPIRATORÓW - część 5 42 222,21 PLN
2022-03-10   DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ,PŁYNÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW,PŁYNÓW DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ ORAZ OSPRZĘT DO INKUBATORÓW I RESPIRATORÓW - część 11 11 808,00 PLN
2022-03-10   DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ,PŁYNÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW,PŁYNÓW DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ ORAZ OSPRZĘT DO INKUBATORÓW I RESPIRATORÓW - część 8 29 889,00 PLN
  Poznań

SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dostawy

Rękawy, testy, akcesoria do sterylizacji parowej i plazmowej
98 302,62 PLN
2022-03-02   Rękawy, testy, akcesoria do sterylizacji parowej i plazmowej - część 1 67 020,48 PLN
2022-03-02   Rękawy, testy, akcesoria do sterylizacji parowej i plazmowej - część 13 1 830,24 PLN
2022-03-02   Rękawy, testy, akcesoria do sterylizacji parowej i plazmowej - część 2 29 451,90 PLN
2022-03-02 Myszków

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
2 797 478,67 PLN
2022-03-01 Połczyn-Zdrój

PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i płynów infuzyjnych. - część 6
13 427,34 PLN
2022-02-28 Warszawa

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Dostawy

"Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni" - część 2
33 981,42 PLN
2022-02-28 Śrem

SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

BIEŻĄCE DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O. O. - część 1
80 341,62 PLN
2022-02-24 Ruda Śląska

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych - część 15
24 397,05 PLN
2022-02-22 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - część 5
19 763,64 PLN
  Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawy

SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU UROLOGICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYROBÓW Z WŁÓKNINY, OBŁOŻEŃ DO WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW I UROLOGICZNYCH, MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁY OKULISTYCZNE.
9 421,80 PLN
2022-02-22   SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU UROLOGICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYROBÓW Z WŁÓKNINY, OBŁOŻEŃ DO WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW I UROLOGICZNYCH, MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁY OKULISTYCZNE. - część 15 5 498,10 PLN
2022-02-22   SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU UROLOGICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYROBÓW Z WŁÓKNINY, OBŁOŻEŃ DO WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW I UROLOGICZNYCH, MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁY OKULISTYCZNE. - część 14 3 923,70 PLN
2022-02-17 Iława

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 30 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie - część 9
33 955,20 PLN
2022-02-16 Aleksandrów Kujawski

POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety. - część 8
38 655,75 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
Dostawy

Dostawa testów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
104 740,20 PLN
2022-02-16   Dostawa testów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 1 53 759,16 PLN
2022-02-16   Dostawa testów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 2 41 404,26 PLN
2022-02-16   Dostawa testów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 5 9 576,78 PLN
  Zielona Góra

SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Sukcesywne dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatorni
44 303,40 PLN
2022-02-11   Sukcesywne dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatorni - część 7 14 760,00 PLN
2022-02-11   Sukcesywne dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatorni - część 4 29 543,40 PLN
  Bytom

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
94 331,01 PLN
2022-02-10   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej - część 2 31 395,60 PLN
2022-02-10   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej - część 4 14 541,06 PLN
2022-02-10   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej - część 3 43 246,80 PLN
2022-02-10   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej - część 5 5 147,55 PLN
2022-02-09 Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Dostawa środków myjąco dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji
116 305,20 PLN
2022-02-08 Oświęcim

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Dostawy

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - część 6
8 996,40 PLN
  Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
21 746,40 PLN
2022-02-08   Dostawy materiałów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - część 8 14 760,00 PLN
2022-02-08   Dostawy materiałów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - część 6 6 986,40 PLN
2022-02-04 Oświęcim

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Usługi

Przeglądy aparatury medycznej - część 63
16 200,00 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dostawy

Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatornii
101 045,34 PLN
2022-02-02   Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatornii - część 3 29 823,12 PLN
2022-02-02   Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatornii - część 9 1 845,00 PLN
2022-02-02   Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatornii - część 4 69 377,22 PLN
2022-02-02 Kup

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 17 - część 4
2 108,46 PLN
  Ostróda

SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących.
38 132,41 PLN
2022-02-01   Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących. - część 9 28 653,84 PLN
2022-02-01   Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących. - część 13 9 478,57 PLN
2022-02-01 Kartuzy

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach - część 12
45 489,60 PLN
2022-01-31 Lipsko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Na sukcesywne dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku - część 9
33 222,30 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów
6 567,03 PLN
2022-01-27   ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów - część 10 2 635,20 PLN
2022-01-27   ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów - część 9 2 252,88 PLN
2022-01-27   ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów - część 18 442,80 PLN
2022-01-27   ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów - część 14 1 143,90 PLN
2022-01-27   ZP/33/2021 Dostawy testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu sterylizacji, opakowań do sterylizacji z podziałem na 25 pakietów - część 13 92,25 PLN
2022-01-26 Koło

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE
Dostawy

Dostawa środków ochrony osobistej , obłożeń chirurgicznych oraz materiałów do sterylizacji - część 13
22 917,25 PLN
  Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Oddziału chirurgii klatki piersiowej
142 743,07 PLN
2022-01-25   Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Oddziału chirurgii klatki piersiowej - część 2 81 540,00 PLN
2022-01-25   Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Oddziału chirurgii klatki piersiowej - część 3 61 203,07 PLN
2022-01-24 Piekary Śląskie

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej - część 1
10 408,50 PLN
2022-01-21 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Dostawy

SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI, POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT ORAZ PAPIERÓW REJESTRUJĄCYCH - część 1
11 586,60 PLN
2022-01-20 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa wyrobów do aparatu Prismaflex firmy Gambro do leczenia nerkozastępczego, filtrów i drenów do aparatu Prismaflex firmy Gambro, cewników do leczenia nerkozastępczego... w podziale na 18 części. - część 8
787,20 PLN
2022-01-19 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część 11
60 157,58 PLN
2022-01-19 Kędzierzyn-Koźle

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 10 zadań częściowych - część 6
76 582,80 PLN
2022-01-17 Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
Usługi

Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla WZZOCLChPłiR w Łodzi - część 14
10 238,40 PLN
  Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
16 435,70 PLN
2022-01-14   Materiały do sterylizacji - część 7 6 258,60 PLN
2022-01-14   Materiały do sterylizacji - część 8 6 592,80 PLN
2022-01-14   Materiały do sterylizacji - część 13 3 584,30 PLN
2022-01-05 Bydgoszcz

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - część 4
4 612,50 PLN
2022-01-04 Pilchowice

SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH
Dostawy

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach - część 13
11 761,20 PLN
2022-01-04 Oświęcim

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Dostawy

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE - część 8
37 000,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 9 139 908,79 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Dostawa materiałów do procesów sterylizacji
2 401,20 PLN
2021-12-31   Dostawa materiałów do procesów sterylizacji - część 2 1 663,20 PLN
2021-12-31   Dostawa materiałów do procesów sterylizacji - część 4 738,00 PLN
  Wałcz

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
97 918,76 PLN
2021-12-30   Dostawa materiałów do sterylizacji - część 2 52 800,50 PLN
2021-12-30   Dostawa materiałów do sterylizacji - część 1 45 118,26 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
Dostawy

Zakup artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
17 891,99 PLN
2021-12-27   Zakup artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni - część 4 4 645,94 PLN
2021-12-27   Zakup artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni - część 14 2 740,00 PLN
2021-12-27   Zakup artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni - część 8 9 861,05 PLN
2021-12-27   Zakup artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni - część 18 645,00 PLN
2021-12-22 Śrem

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie - część 5
12 347,88 PLN
2021-12-15 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Dostawy

Materiały i testy do sterylizacji - część 5
1 125,45 PLN
2021-12-15 Gdańsk

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa i wdrożenie systemu zintegrowanego w obrębie Sali sekcyjnej patomorfologii w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku.
352 092,96 PLN
  Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Dostawy

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - 2
25 092,00 PLN
2021-12-14   Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - 2 - część 7 6 765,00 PLN
2021-12-14   Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - 2 - część 11 7 995,00 PLN
2021-12-14   Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - 2 - część 10 10 332,00 PLN
2021-12-10 Dobre Miasto

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych różnych, jednorazowego użytku - część 9
511,98 PLN
2021-12-10 Czarnków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów medycznych i materiłow do sterylizacji - część 2
38 388,81 PLN
  Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji
102 530,70 PLN
2021-12-07   Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji - część 4 48 600,00 PLN
2021-12-07   Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji - część 9 23 431,50 PLN
2021-12-07   Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji - część 7 30 499,20 PLN
  Katowice

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
48 354,13 PLN
2021-12-06   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 1 17 145,00 PLN
2021-12-06   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 2 22 639,87 PLN
2021-12-06   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - część 3 8 569,26 PLN
2021-12-04 Braniewo

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku - część 25
10 960,66 PLN
2021-12-03 Poznań

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU
Usługi

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". - część 24
1 756,50 PLN
2021-11-25 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni I - część 8
15 498,00 PLN
  Pyskowice

SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala
23 404,62 PLN
2021-11-17   Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala - część 14 2 489,40 PLN
2021-11-17   Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala - część 11 20 915,22 PLN
2021-11-17 Łosice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach - część 21
1 589,70 PLN
2021-11-15 Warszawa

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA CEPELEK SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla CWPL CePeLek SP ZOZ - część 8
14 123,29 PLN
2021-11-12 Olsztyn

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - część 13
4 725,66 PLN
  Bydgoszcz

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Dostawy

dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych
34 505,10 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 17 5 346,00 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 21 5 313,60 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 2 5 188,43 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 10 16 786,57 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 14 825,00 PLN
2021-11-12   dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych - część 18 1 045,50 PLN
  Polanica-Zdrój

SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA
Dostawy

ZP/TP/2021/37-sterylizacja
9 298,80 PLN
2021-11-12   ZP/TP/2021/37-sterylizacja - część 1 8 413,20 PLN
2021-11-12   ZP/TP/2021/37-sterylizacja - część 8 885,60 PLN
2021-11-05 Poznań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
Dostawy

Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych. - część 3
11 896,20 PLN
  Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
Dostawy

"Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku"
9 274,20 PLN
2021-11-05   "Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku" - część 39 7 060,20 PLN
2021-11-05   "Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku" - część 22 2 214,00 PLN
2021-11-05 Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do sterylizacji - 4 pakiety. - część 3
45 057,71 PLN
2021-11-04 Kraków

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby RCKiK w Krakowie - część 1
72 570,00 PLN
2021-11-02 Gniezno

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Dostawy

Dostawy środków chemicznych dla Centralnej Sterylizatorni
269 650,94 PLN
  Ustrzyki Dolne

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
Dostawy

DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
14 904,00 PLN
2021-10-28   DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - część 3 3 024,00 PLN
2021-10-28   DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - część 2 11 880,00 PLN
2021-10-27 Poznań

SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dostawy

Drobny sprzęt medyczny, środki do mycia endoskopów oraz środki do mycia pacjenta - część 5
10 203,84 PLN
2021-10-25 Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku - część 4
28 111,02 PLN
2021-10-25 Starogard Gdański

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i obłożeń operacyjnych. - część 6
676,50 PLN
2021-10-25 Radzyń Podlaski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZOZ w Radzyniu Podlaskim - część 1
192 311,45 PLN
  Bydgoszcz

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji.
47 782,83 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 20 1 476,00 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 1 17 982,00 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 27 99,63 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 23 836,40 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 3 12 549,60 PLN
2021-10-22   Dostawa materiałów do sterylizacji. - część 6 14 839,20 PLN
  Radzymin

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sterylnych, niesterylnych materiałów jednorazowych dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie
14 086,14 PLN
2021-10-21   Dostawa sterylnych, niesterylnych materiałów jednorazowych dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - część 18 2 841,48 PLN
2021-10-21   Dostawa sterylnych, niesterylnych materiałów jednorazowych dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - część 4 1 908,96 PLN
2021-10-21   Dostawa sterylnych, niesterylnych materiałów jednorazowych dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - część 26 9 335,70 PLN
  Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Dostawy

Sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy - opakowań sterylizacyjnych i wskaźników w Centralnej Sterylizacji wg zadań 1 - 6
52 860,48 PLN
2021-10-21   Sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy - opakowań sterylizacyjnych i wskaźników w Centralnej Sterylizacji wg zadań 1 - 6 - część 1 19 065,00 PLN
2021-10-21   Sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy - opakowań sterylizacyjnych i wskaźników w Centralnej Sterylizacji wg zadań 1 - 6 - część 4 33 795,48 PLN
2021-10-20 Świebodzin

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
Dostawy

Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o. - część 7
17 782,50 PLN
  Wągrowiec

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU
Dostawy

Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji
35 590,65 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 6 1 801,44 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 5 54,00 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 4 350,55 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 3 1 340,70 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 2 5 006,10 PLN
2021-10-19   Zakupi dostawa materiałów do sterylizacji - część 1 27 037,86 PLN
2021-08-10 Kościan

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawy

Dostawa wyposażenia sterylizatorni wraz z niezbędnym montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników
589 681,23 PLN
2021-08-10 Rybnik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU
Dostawy

Dostawy wyrobów medycznych dla Centralnej Sterylizatorni
178 650,54 PLN
  Chęciny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji
13 419,54 PLN
2021-08-06   Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji - część 6 3 690,36 PLN
2021-08-06   Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji - część 10 3 536,25 PLN
2021-08-06   Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji - część 9 4 924,80 PLN
2021-08-06   Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji - część 22 431,73 PLN
2021-08-06   Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji - część 20 836,40 PLN
  Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

"Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji, środków czystościowo-dezynfekujących, narzędzi, wózków,materacy,kozetki i światłowodu(powtórka)".
44 479,26 PLN
2021-08-06   "Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji, środków czystościowo-dezynfekujących, narzędzi, wózków,materacy,kozetki i światłowodu(powtórka)". - część 4 8 228,70 PLN
2021-08-06   "Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji, środków czystościowo-dezynfekujących, narzędzi, wózków,materacy,kozetki i światłowodu(powtórka)". - część 1 36 250,56 PLN
  Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
Dostawy

Dostawy sprzętu jednorazowego do Centralnej Sterylizatorni
555 271,58 PLN
2021-08-05   Dostawy sprzętu jednorazowego do Centralnej Sterylizatorni - część 1 277 635,79 PLN
2021-08-05   Dostawy sprzętu jednorazowego do Centralnej Sterylizatorni - część 3 277 635,79 PLN
2021-08-03 Kartuzy

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji i obiegu materiałów sterylizowanych w Sterylizatorni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
178 227,00 PLN
2021-07-28 Starogard Gdański

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych - część 7
25 401,60 PLN
  Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa akcesoriów do sterylizacji
45 389,10 PLN
2021-07-27   Dostawa akcesoriów do sterylizacji - część 2 12 792,00 PLN
2021-07-27   Dostawa akcesoriów do sterylizacji - część 8 972,00 PLN
2021-07-27   Dostawa akcesoriów do sterylizacji - część 7 3 923,70 PLN
2021-07-27   Dostawa akcesoriów do sterylizacji - część 6 13 677,60 PLN
2021-07-27   Dostawa akcesoriów do sterylizacji - część 1 14 023,80 PLN
  Olsztyn

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
816,40 PLN
2021-07-27   Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. - część 9 626,40 PLN
2021-07-27   Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. - część 3 190,00 PLN
  Turek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
31 451,10 PLN
2021-07-27   Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - część 10 4 059,00 PLN
2021-07-27   Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - część 5 1 254,60 PLN
2021-07-27   Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - część 14 12 300,00 PLN
2021-07-27   Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - część 12 11 070,00 PLN
2021-07-27   Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - część 8 2 767,50 PLN
2021-07-23 Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie - część 9
11 502,12 PLN
2021-07-21 Gliwice

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach - część 9
5 196,75 PLN
2021-07-20 Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim
Roboty budowlane

Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem
16 449 494,91 PLN
2021-07-20 Chodzież

SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego - część 3
29 322,96 PLN
2021-07-15 Olsztyn

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Dostawy

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. - część 2
1 036,80 PLN
  Poznań

"UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
45 606,96 PLN
2021-07-14   Dostawa materiałów do sterylizacji - część 9 18 819,00 PLN
2021-07-14   Dostawa materiałów do sterylizacji - część 16 26 197,56 PLN
2021-07-14   Dostawa materiałów do sterylizacji - część 13 590,40 PLN
  Słubice

NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz odzieży ochrony biologicznej
44 690,13 PLN
2021-07-12   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz odzieży ochrony biologicznej - część 33 5 368,95 PLN
2021-07-12   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz odzieży ochrony biologicznej - część 18 39 321,18 PLN
  Warszawa

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
Dostawy

Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów.
7 933,44 PLN
2021-07-09   Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów. - część 5 3 923,64 PLN
2021-07-09   Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów. - część 7 3 345,60 PLN
2021-07-09   Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji - 12 pakietów. - część 8 664,20 PLN
2021-07-06 Słupsk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji, pieluchomajtek, preparatów do pielęgnacji pacjentów oraz smoczków i butelek - część 5
10 024,50 PLN
  Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
78 803,80 PLN
2021-07-05   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część 5 1 975,00 PLN
2021-07-05   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część 10 10 380,28 PLN
2021-07-05   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część 9 32 624,52 PLN
2021-07-05   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część 2 31 484,00 PLN
2021-07-05   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część 1 2 340,00 PLN
  Olsztyn

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
4 674,41 PLN
2021-07-02   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie - część 7 1 870,41 PLN
2021-07-02   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie - część 8 2 804,00 PLN
2021-06-29 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA STERYLIZATORA PAROWEGO
389 880,00 PLN
  Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy materiałowych środków do sterylizacji
119 507,94 PLN
2021-06-25   Dostawy materiałowych środków do sterylizacji - część 2 48 335,94 PLN
2021-06-25   Dostawy materiałowych środków do sterylizacji - część 1 71 172,00 PLN
  Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni
28 668,75 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 7 9 450,00 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 14 1 254,60 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 15 2 656,80 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 17 1 254,60 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 20 1 383,75 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 35 959,40 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 9 5 313,60 PLN
2021-06-25   Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - część 13 6 396,00 PLN
  Świnoujście

Szpital Miesjki im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa środków czystości i dezynfekcji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
3 375,07 PLN
2021-06-22   Dostawa środków czystości i dezynfekcji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. - część 5 2 287,87 PLN
2021-06-22   Dostawa środków czystości i dezynfekcji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. - część 6 1 087,20 PLN
2021-06-22 Poznań

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU
Usługi

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". - część 20
20 171,16 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji
53 793,30 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 2 15 867,00 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 46 14 536,80 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 25 418,20 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 22 1 205,40 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 21 3 402,00 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 15 8 856,00 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 14 6 666,60 PLN
2021-06-21   Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji - część 4 2 841,30 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
39 619,80 PLN
2021-06-18   SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - część 2 14 926,68 PLN
2021-06-18   SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - część 1 24 693,12 PLN
  Otwock

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy.
53 584,95 PLN
2021-06-16   Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy. - część 3 11 740,35 PLN
2021-06-16   Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy. - część 2 41 844,60 PLN
  Pisz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji
44 181,98 PLN
2021-06-14   Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji - część 11 2 708,83 PLN
2021-06-14   Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji - część 5 4 530,71 PLN
2021-06-14   Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji - część 2 5 810,40 PLN
2021-06-14   Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji - część 4 27 891,73 PLN
2021-06-14   Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji - część 7 3 240,31 PLN
2021-06-08 Sochaczew

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Dostawy

Dostawa myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - część 1
232 899,84 PLN
  Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy materiałowych środków do sterylizacji
26 109,96 PLN
2021-06-02   Dostawy materiałowych środków do sterylizacji - część 3 16 152,36 PLN
2021-06-02   Dostawy materiałowych środków do sterylizacji - część 5 8 424,00 PLN
2021-06-02   Dostawy materiałowych środków do sterylizacji - część 6 1 533,60 PLN
  Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych.
272 232,39 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 1 22 350,60 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 9 15 006,00 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 8 99 900,00 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 6 39 802,80 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 5 57 476,67 PLN
2021-05-31   Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych. - część 4 37 696,32 PLN
2021-05-26 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dostawy

Preparaty do mycia i dezynfekcji - część 5
15 440,00 PLN
2021-05-25 Nowe Miasto Lubawskie

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

dostawy nici, środków dezynfekcyjnych, rękawic oraz fartuchów - część 4
173 061,36 PLN
2021-05-25 Pasłęk

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach - część 7
8 205,94 PLN
2021-05-20 Białystok

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dostawy

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego - część 7
3 382,73 PLN
  Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Dostawy urządzeń do sterylizacji
201 703,56 PLN
2021-05-13   Dostawy urządzeń do sterylizacji - część 5 8 118,00 PLN
2021-05-13   Dostawy urządzeń do sterylizacji - część 4 146 880,00 PLN
2021-05-13   Dostawy urządzeń do sterylizacji - część 1 36 351,42 PLN
2021-05-13   Dostawy urządzeń do sterylizacji - część 6 10 354,14 PLN
2021-05-07 Bytom

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU
Dostawy

"Doposażenie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt do dezynfekcji w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia pacjentów z COVID-19" - część 20
15 063,84 PLN
2021-05-05 Krosno

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Dostawy

zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji - część 3
26 127,60 PLN
2021-04-27 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - 4 - część 8
15 075,53 PLN
2021-04-21 Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji
68 806,80 PLN
2021-04-06 Kędzierzyn-Koźle

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 2 zadania częściowe - część 1
562 431,60 PLN
  Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
10 470,60 PLN
2021-03-23   Dostawa materiałów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. - część 4 950,40 PLN
2021-03-23   Dostawa materiałów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. - część 34 848,70 PLN
2021-03-23   Dostawa materiałów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. - część 11 8 671,50 PLN
  Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji - 4 pakiety
11 070,00 PLN
2021-03-12   Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji - 4 pakiety - część 3 507,60 PLN
2021-03-12   Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji - 4 pakiety - część 4 2 376,00 PLN
2021-03-12   Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji - 4 pakiety - część 1 6 264,00 PLN
2021-03-12   Dostawa środków myjąco - dezynfekujących dla potrzeb sterylizacji - 4 pakiety - część 2 1 922,40 PLN
  Środa Wielkopolska

Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47 905,21 PLN
2021-03-07   Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - część 2 47 228,71 PLN
2021-03-07   Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i artykułów na potrzeby sterylizacji do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - część 1 676,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 22 431 120,69 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-16 Nowa Sól

WS SPZOZ
Dostawy

"Sukcesywna dostawa sterylnych jednorazowych szczoteczek do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli"
37 440,00 PLN
2017-08-08 Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
Dostawy

Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w szpitalu w Poznaniu
798 570,00 PLN
2017-08-07 Ustrzyki Dolne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
Dostawy

DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
8 018,08 PLN
2017-07-27 Starogard Gdański

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
4 788,72 PLN
2017-07-25 Gdańsk

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji
131 706,00 PLN
2017-06-28 Turek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
21 513,60 PLN
2017-06-27 Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji
26 379,00 PLN
2017-06-27 Opole

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dostawy

zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji plazmowej z dzierżawą urządzenia do zgrzewania ciężkich zestawów narzedziowych
98 073,42 PLN
2017-06-19 Świebodzin

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
Dostawy

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, leków oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
12 488,58 PLN
2017-05-30 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji dla SPZOZ w Krotoszynie
29 327,70 PLN
2017-05-24 Polanica-Zdrój

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Dostawy

ZP/PN/2017/34 - sterylizacja
2 721,60 PLN
2017-04-12 Wągrowiec

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji
28 876,85 PLN
2017-04-11 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa papierów i włóknin sterylizacyjnych, etykiet do sterylizacji, foliopisów, kopert do dokumentacji, rękawów i torebek papierowo-foliowych, testów i wskaźników do sterylizacji, naboi do sterylizacji, zintegrowanych testów chemicznych
40 111,20 PLN
2017-04-10 Dzierżoniów

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o.
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH
18 112,10 PLN
2017-04-05 Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Dostawy

ZP/19/2017 - Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu "CZMP"
14 128,56 PLN
2017-03-21 Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
45 415,08 PLN
2017-03-08 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa myjni-dezynfektora do centralnej sterylizatorni
208 620,00 PLN
2017-02-28 Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji parowej i plazmowej oraz preparatów do pielęgnacji rąk, dezynfekcji i konserwacji narzędzi medycznych oraz dezynfekcji powierzchni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
5 184,00 PLN
2017-02-20 Śrem

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji
64 260,72 PLN
2017-02-17 Warszawa

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa testów, akcesoriów do sterylizacji, rękawów papierowo-foliowych, tac narzędziowych, wózka transportowego z podziałem na pakiety.
1 964,16 PLN
2017-02-14 Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Dostawa materiałów do procesów sterylizacji
13 927,68 PLN
2017-02-07 Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni WSzZ w Kielcach
3 240,00 PLN
2017-01-01 Sławno

Szpital Powiatowy
Usługi

Sterylizacja I/14/2016
12 283,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 627 150,97 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-16 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Usługi

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych pozostałych
43 029,00 PLN
2016-12-09 Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny ZOZ
Dostawy

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 4 pakiety.
1 670,76 PLN
2016-12-08 Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
47 577,24 PLN
2016-12-05 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Usługi

Dostawa materiałów do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej dla Szpitala Czerniakowskiego
32 099,76 PLN
2016-11-28 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych używanych w Sterylizacji Centralnych SPSK Nr 1 PUM
134 496,72 PLN
2016-10-05 Słubice

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 8
53 683,81 PLN
2016-09-23 Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa produktów dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
2 052,00 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, worków i rękawic foliowych, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego, łóżek szpitalnych
86 302,53 PLN
2016-09-15   pakiet 2 17 464,68 PLN
2016-09-15   pakiet 4 68 837,85 PLN
2016-09-05 Wołomin

Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawę materiałów do sterylizacji wraz z dostawą obłożeń operacyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w podziale na zadania
45 631,65 PLN
  Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
2 255,30 PLN
2016-09-05   PAKIET 1 POZYCJA 7 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ 125,46 PLN
2016-09-05   PAKIET 1 POZYCJA 6 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ 629,94 PLN
2016-09-05   PAKIET 1 POZYCJA 5 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ 1 499,90 PLN
2016-08-31 Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Dostawy

rękawy foliowo-polyolefinowe, rękawy papierowo-foliowe, włóknina, akcesoria do procesu sterylizacji
63 145,77 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup i dostawa materiałów sterylizacyjnych
6 939,00 PLN
2016-08-30   pakiet 9 3 045,60 PLN
2016-08-30   pakiet 18 2 160,00 PLN
2016-08-30   pakiet 7 1 296,00 PLN
2016-08-30   pakiet 10 210,60 PLN
2016-08-30   pakiet 14 226,80 PLN
2016-08-29 Katowice

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Testy do kontroli skuteczności sterylizacji
107 805,60 PLN
2016-08-26 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Pakiet nr 2 - Zamki do kontenerów
49 680,00 PLN
2016-08-25 Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
Dostawy

Wyroby diagnostyczne
6 323,84 PLN
2016-08-23 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawy

Pakiet 2
48 829,26 PLN
2016-08-22 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 5 - wyroby z włókniny I
2 729,16 PLN
2016-08-18 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Dostawy

Testy i przyrządy testowe do tlenku etylenu
1 231,20 PLN
  Zielona Góra

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Dostawy

Sukcesywne dostawy papierów, rękawów, torebek, włókniny, testów, wskaźników, kontenerów do sterylizacji, plomb do kontenerów oraz kaset, testów i rękawów TYVEK do sterylizacji plazmowej
34 675,20 PLN
2016-08-18   Taśmy do sterylizacji, wkładki pochłaniające wilgoć, samoprzylepne etykiety do kontenera 9 367,20 PLN
2016-08-18   Kontenery do sterylizacji narzędzi 25 308,00 PLN
  Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa preparatów i materiałów do Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
51 333,39 PLN
2016-08-16   sterylizacja parowa (taśmy, etykiety) 4 141,05 PLN
2016-08-16   sterylizacja plazmowa (etykiety, wskaźniki, inkubator, metkownica) 14 350,62 PLN
2016-08-16   sterylizacja parowa (papier, rękawy, opakowania) 32 841,72 PLN
  Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
67 003,59 PLN
2016-08-12   Grupa 7 - Rękawy foliowo-poliolefinowe 7 651,80 PLN
2016-08-12   Grupa 1 - Testy chemiczne do sterylizacji 36 177,84 PLN
2016-08-12   Grupa 2 - Testy biologiczne do sterylizacji 20 806,20 PLN
2016-08-12   Grupa 4 - Akcesoria do inkubatora 2 367,75 PLN
  Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesorii do sterylizacji i dezynfekcji Szpital Powiatowy w Piszu
31 802,04 PLN
2016-08-10   pakiet 3 3 592,44 PLN
2016-08-10   pakiet 7 1 074,24 PLN
2016-08-10   pakiet 4 11 696,40 PLN
2016-08-10   pakiet 2 15 438,96 PLN
2016-08-09 Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Usługi

Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji
19 656,00 PLN
2016-08-08 Warszawa

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Taśmy i wskaźniki do sterylizacji
16 824,73 PLN
  Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
23 121,05 PLN
2016-08-02   Pakiet nr 29 - materiały do sterylizacji IV 5 782,43 PLN
2016-08-02   Pakiet nr 28 - materiały do sterylizacji III 17 338,62 PLN
2016-08-01 Bogatynia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
1 729,00 PLN
  Starogard Gdański

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
12 927,60 PLN
2016-07-26   Etykiety do metkownicy 3 628,80 PLN
2016-07-26   Przyrząd kontroli wsadu 1 620,00 PLN
2016-07-26   Testy 7 678,80 PLN
  Skierniewice

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Dostawy

dostawy materiałów do sterylizacji
21 999,60 PLN
2016-07-21   pakiet 1 18 954,00 PLN
2016-07-21   pakiet 4 3 045,60 PLN
2016-07-18 Poznań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 3
8 634,60 PLN
2016-07-15 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 24
11 393,28 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni - III
9 465,12 PLN
2016-07-15   Pakiet nr 4 3 784,32 PLN
2016-07-15   Pakiet nr 2 5 680,80 PLN
2016-07-14 Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, paski odczynnikowe
4 391,40 PLN
  Oborniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZPD/03/16 Dostawa artykułów biurowych, druków i sprzętu jednorazowego do sterylizacji.
69 345,80 PLN
2016-07-08   Pakiet nr 6 1 552,00 PLN
2016-07-08   Pakiet nr 4 13 014,80 PLN
2016-07-08   Pakiet nr 3 18 915,00 PLN
2016-07-08   Pakiet nr 5 35 864,00 PLN
  Leżajsk

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
28 958,16 PLN
2016-07-07   Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z gąbką i patyczkiem 4 989,60 PLN
2016-07-07   Taśma ze wskaźnikiem do pary wodnej, test chemiczny, sprawdzian zgrzewania, test kontroli mycia mechanicznego, test Bowie- Dick 4 770,58 PLN
2016-07-07   Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji para wodną 9 072,00 PLN
2016-07-07   Rękawy pap-foliowe 5 755,97 PLN
2016-07-07   Etykietki, zintegrowany test do sterylizacji parą wodną, wałek do metkownicy, kasetka z farbą drukującą do inkubatora 4 370,01 PLN
  Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji
102 774,54 PLN
2016-07-07   Pakiet nr 5 - zakup wraz z dostawą przyrządu PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej, testów paskowych, wskaźników chemicznych wieloparametrowych 7 344,00 PLN
2016-07-07   Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą testów kontroli mycia i sterylizacji 46 923,00 PLN
2016-07-07   Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą rękawów foliowo-papierowych, papieru krepowanego, koszy siatkowych ze stali nierdzewnej 48 507,54 PLN
2016-07-06 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Dostawy

.
25 106,40 PLN
  Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa opakowań do sterylizacji, testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji oraz nabojów do sterylizatora gazowego (niskotemperaturowego) STERI-VAC 5XL EO.
172 740,31 PLN
2016-07-04   Zadanie Nr 2 - dostawa testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji. 57 953,10 PLN
2016-07-04   Zadanie Nr 1 - dostawa opakowań do sterylizacji. 114 787,21 PLN
  Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji
322 141,68 PLN
2016-07-01   torebki, papiery 50 565,60 PLN
2016-07-01   testy, plomby 133 556,40 PLN
2016-07-01   Rękawy papierowo- foliowe ; Rękawy z polyolefinu 55 031,40 PLN
2016-07-01   Rękawy papierowo- foliowe 82 988,28 PLN
  Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
14 843,94 PLN
2016-07-01   Pakiet nr 13 11 582,34 PLN
2016-07-01   Pakiet nr 14 3 261,60 PLN
  Żary

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów i testów do sterylizacji, rękawic diagnostycznych, staplerów, klipsów laparoskopowych, siatek przepuklinowych i strzykawek enteralnych na potrzeby Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.
37 516,14 PLN
2016-06-30   Testy do sterylizacji. 7 560,00 PLN
2016-06-30   Materiały do sterylizacji 29 956,14 PLN
2016-06-29 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi

Autoryzowany Serwis urządzeń firmy Informer Med. Sp. z o.o.
291 458,04 PLN
2016-06-22 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sterylizacja
17 798,59 PLN
  Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej, parowej i tlenkiem etylenu, dostawa pojemników na odpady medyczne, materiałów dla pracowni patomorfologii, papierów rejestracyjnych, kaczek, basenów oraz materiałów laboratoryjnych do diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
114 706,26 PLN
2016-06-20   Materiały do sterylizacji plazmowej dostosowane do urządzenia STERRAD 100 S 52 712,64 PLN
2016-06-20   Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu 4 881,60 PLN
2016-06-20   Materiały do sterylizacji plazmowej dostosowane do urządzenia STERRAD 100 S 10 463,04 PLN
2016-06-20   Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu 17 040,24 PLN
2016-06-20   Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu 29 608,74 PLN
  Gdynia

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Dostawy

D25M/252/5-11rj/16 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
229 465,98 PLN
2016-06-20   Pakiet nr 2 22 561,20 PLN
2016-06-20   Pakiet nr 1 58 005,72 PLN
2016-06-20   Pakiet nr 4 148 899,06 PLN
2016-06-13 Warszawa

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 25 - Opakowania do sterylizacji
16 809,50 PLN
2016-06-13 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

Materiały do sterylizacjo
53 041,26 PLN
2016-06-09 Szczecinek

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku
Dostawy

Sterylizacja
1 044,90 PLN
2016-06-09 Szamotuły

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatornii
46 933,48 PLN
2016-06-09 Poznań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dostawy

Etykiety
7 926,84 PLN
  Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku
27 529,80 PLN
2016-06-09   Materiały do sterylizacji 9 996,00 PLN
2016-06-09   Materiały do sterylizacji 2 7 483,80 PLN
2016-06-09   Rękawy. 10 050,00 PLN
2016-06-08 Biskupiec

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dostawy

Taśmy i papiery do sterylizacji
9 190,83 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji
84 836,70 PLN
2016-06-07   Pakiet 32: Mycie rąk w bloku operacyjnym 2 957,50 PLN
2016-06-07   Pakiet 1: Kontrola działania sterylizatorów parowych z wstępną próżnią 5 840,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 3: Wskaźniki chemiczne integrujące klasy 5 19 000,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 4: Wskaźniki biologiczne 360,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 6: Wskaźniki dezynfekcji termicznej maszynowej narzędzi 3 920,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 11: Rękawy papierowo - foliowe 45 258,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 13: Papier sterylizacyjny 180 dni 450,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 14: Taśma do zamykania pakietów 6 140,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 16: Plomby do kontenerów 236,00 PLN
2016-06-07   Pakiet 21: Wkładki absorpcyjne 675,20 PLN
  Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa opakowań do sterylizacji sprzętu medycznego oraz innego asortymentu
60 232,14 PLN
2016-05-30   Taśmy 1 944,00 PLN
2016-05-30   Testy i wskaźniki 14 904,00 PLN
2016-05-30   Filtr papierowy 108,00 PLN
2016-05-30   Rękawy papierowo-foliowe 43 276,14 PLN
  Jarocin

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni oraz środków dezynfekcyjnych
14 711,76 PLN
2016-05-25   Pakiet 2 2 404,08 PLN
2016-05-25   Pakiet 1 7 236,00 PLN
2016-05-25   Pakiet 3 5 071,68 PLN
2016-05-18 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Część nr 3
39 873,60 PLN
  Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
22 813,90 PLN
2016-05-17   RĘKAWY I TESTY DO STERYLIZACJI 14 442,62 PLN
2016-05-17   TESTY DO STERYLIZACJI 8 371,28 PLN
  Poznań

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów stosowanych w Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni
12 285,00 PLN
2016-05-16   Chemiczny wskaźnik procesów dezynfekcji 2 565,00 PLN
2016-05-16   Test biologiczny do kontroli procesów dezynfekcyjnych w dezynfektorze VACUDES 9 720,00 PLN
2016-05-16 Mikołów

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawy

pakiet nr 19 -testy chemiczne, taśmy, testy biologiczny, test kontroli mycia, test paskowy
3 135,60 PLN
  Gliwice

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałów pomocniczych do sterylizacji.
16 875,91 PLN
2016-05-13   Pakiet 3 11 823,99 PLN
2016-05-13   Pakiet 12 5 051,92 PLN
2016-05-12 Częstochowa

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

Pakiet nr 2
92 421,00 PLN
2016-05-06 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

jednorazowe gąbki i rękawice do mycia ciała
6 275,46 PLN
2016-05-04 Strzyżów

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 2 Testy do sterylizacji
12 732,21 PLN
  Polanica-Zdrój

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Dostawy

ZP/PN/2016/22- sterylizacja
4 303,80 PLN
2016-05-04   WYPOSAŻENIE KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH 3 396,60 PLN
2016-05-04   FILTRY DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH 907,20 PLN
2016-05-02 Lubliniec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

A1
2 905,20 PLN
2016-04-29 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Pakiet nr 6
14 074,56 PLN
2016-04-28 Kalisz

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Dostawy

Sukcesywne dostawy jednorazowych szczotek do mycia rąk.
15 552,00 PLN
2016-04-27 Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych i akcesoriów do sterylizacji - Pakiet nr 1: Akcesoria do sterylizacji - dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
6 548,43 PLN
2016-04-25 Płock

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 1
9 406,80 PLN
  Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Materiały do sterylizacji
102 737,22 PLN
2016-04-21   Pakiet 5 - Papier sterylizacyjny i kontrola procesów sterylizacji 57 805,20 PLN
2016-04-21   Pakiet 2 - Etykiety 11 894,40 PLN
2016-04-21   Pakiet 1 - Opakowania do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu. 33 037,62 PLN
2016-04-20 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr IV Środki dezynfekcyjne do sterylizatorni
14 965,56 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego, akcesoriów i testów do sterylizacji plazmowej i parowej. Dostawa worków stomijnych, mebli medycznych
43 597,44 PLN
2016-04-19   Pakiet nr 10 Testy do sterylizacji plazmowej 12 182,40 PLN
2016-04-19   Pakiet nr 11 Testy do sterylizacji parowej 31 415,04 PLN
2016-04-18 Dęblin

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11 - Materiały do sterylizacji
8 628,66 PLN
2016-04-12 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 4
3 706,56 PLN
  Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów.
17 526,24 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 15 1 944,00 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 14 2 592,00 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 13 246,24 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 11 4 320,00 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 16 278,64 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 8 615,60 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 7 1 728,00 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 4 1 265,76 PLN
2016-04-11   Pakiet Nr 9 4 536,00 PLN
2016-04-08 Puck

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

zakres 21
13 922,28 PLN
  Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku
35 748,36 PLN
2016-04-07   Szpitalne wyroby papierowe 15 889,50 PLN
2016-04-07   Zestawy diagnostyczne 19 858,86 PLN
2016-04-05 Olecko

"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Pakiet 3 - testy
24 293,85 PLN
  Lipno

Szpital Lipno sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2 847,44 PLN
2016-04-05   166 505,44 PLN
2016-04-05   206 1 640,00 PLN
2016-04-05   209 702,00 PLN
2016-03-31 Ełk

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet 1
33 993,00 PLN
2016-03-31 Ełk

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet 1
33 993,00 PLN
2016-03-31 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Pakiet Nr 5
169 376,40 PLN
2016-03-30 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk
2 462,40 PLN
  Stargard Szczeciński

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
Dostawy

Przetarg nieograniczony 3/n/do/2016 r.
8 083,00 PLN
2016-03-25   Opakowania do Sterylizacji materiałów medycznych 6 850,00 PLN
2016-03-25   Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych 963,00 PLN
2016-03-25   Papier medyczny precyzyjnie krepowany 270,00 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-24/2016)
33 295,34 PLN
2016-03-25   taśmy samoprzylepne 4 384,82 PLN
2016-03-25   testy do myjni-dezynfektorów 3 402,00 PLN
2016-03-25   włóknina do sterylizacji 5 555,52 PLN
2016-03-25   testy chemiczne sterylizacji 19 953,00 PLN
  Gdańsk

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

D10.251.15.T.2016 Dostawa materiałow opatrunkowych i testów do sterylizacji
203 240,61 PLN
2016-03-24   1. Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 90 x 90 cm. 2. Włóknina sterylizacyjna przeznaczona do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu składana naprzemiennie biała i zielona 100 x 100 cm pakowane osobno. 3. Taśma samoprzylepna bez indykatora szer. 24 mm +/- 2 mm dopuszczono tolerancję +/- 5mm, dł rolki 50 m (jedn. miary- rolki) 127 609,20 PLN
2016-03-24   1. Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 200 mm x 300 mm 2. Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 300 mm x 500 mm 3. Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 600 mm x 760 mm 1 258,29 PLN
2016-03-24   1. System bariery sterylnej ultra zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 przeznaczone do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu w rolce o wymiarach :szer.420mm ,dł.70m; szer.210mm ,dł.70m; szer.160mm, dł. 70m 2. PCD control biologiczny i chemiczny system kontroli wsadu pozwalający ocenić skuteczność 41 411,52 PLN
2016-03-24   1. Opakowania do sterylizacji plazmowej typu TYVEC.Rękaw płaski o szerokości 100mm , dł.70mb, oraz o szerokości 120mm, dł. 70mb, zawierający indykator sterylizacji plazmowej umieszczony pomiędzy warstwami folii, symbole zaznaczające kierunek otwarcia opakowania. 2. Wewnętrzny wskażnik kontroli sterylisterylizacji plazmowej. 3. Fiołkowy test biologicznej kontroli steryl. plazmowej. 4. Naboje z czynnikiem sterylizującym. 32 961,60 PLN
2016-03-24 Sulęcin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa materiałów do procesów sterylizacji w rozbiciu na 3 odrębne zadania
15 705,00 PLN
  Tuchola

Szpital Tucholski Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
39 862,66 PLN
2016-03-21   Pakiet nr 12 11 300,76 PLN
2016-03-21   Pakiet nr 11 28 561,90 PLN
2016-03-18 Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Pakiet nr 6
14 055,12 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
57 057,00 PLN
2016-03-16   Pakiet 5 7 565,00 PLN
2016-03-16   Pakiet 1 35 288,00 PLN
2016-03-16   Pakiet 7 14 204,00 PLN
  Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemów sterylizacji plazmowej oraz materiałów opatrunkowych do SPSK Nr 1 PUM OS ZP 12 16
68 281,50 PLN
2016-03-14   RĘKAW BEZCELULOZOWY. 44 118,00 PLN
2016-03-14   CHEMICZNY WSKAŹNIK PASKOWY, TEST BIOLOGICZNY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ. 9 234,00 PLN
2016-03-14   METKOWNICA GKE 3-RZĘDOWA 1 537,50 PLN
2016-03-07   TESTY KONTROLI SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ 13 392,00 PLN
2016-03-10 Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych
2 948,40 PLN
2016-03-09 Sierpc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
41 344,91 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji, butelek i smoczków do karmienia niemowląt, sond pH - metrycznych, elektrod, wzierników usznych, drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 4/16
24 137,76 PLN
2016-03-09   Dostawa produktów dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej 4 354,56 PLN
2016-03-09   Dostawa produktów dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej 19 783,20 PLN
2016-03-08 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawy

Pakiet nr 2 - Testy kontroli, szczotki do rąk
7 126,92 PLN
2016-03-04 Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawy

Pakiet Nr III- testy, rękawy
1 516,32 PLN
2016-02-29 Otwock

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Dostawy

testy do sterylizacji
1 330,56 PLN
2016-02-24 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr VI Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
40 249,62 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni
179 499,30 PLN
2016-02-24   Pakiet nr 3 9 126,00 PLN
2016-02-24   Pakiet nr 6 57 568,50 PLN
2016-02-24   Pakiet nr 9 16 200,00 PLN
2016-02-24   Pakiet nr 4 96 604,80 PLN
2016-02-24 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Testy do kontroli dezynfekcji termicznej
7 344,00 PLN
2016-02-22 Dębno

Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
Dostawy

Część 15
18 362,22 PLN
2016-02-22 Śrem

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

PAKIET NR 1
59 736,66 PLN
2016-02-19 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11
30 783,50 PLN
2016-02-18 Brzeg

Brzeskie Centrum Medyczne
Dostawy

Materiały do sterylizacji.
73 758,15 PLN
2016-02-17 Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Dostawy

13
6 402,60 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej; osprzęt stosowany w mikrochirurgii; protezy jąder; protezy żuchwowo-skroniowe
10 453,90 PLN
2016-02-16   Zadanie nr 2 2 916,00 PLN
2016-02-16   Zadanie nr 1 5 433,48 PLN
2016-02-16   Zadanie nr 4 2 104,42 PLN
2016-02-15 Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet zamknięty nr 8 - Materiały do sterylizacji
4 705,34 PLN
2016-02-15 Wieluń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Dostawy

PAKIET 3)
5 958,36 PLN
2016-02-09 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru bez fazy plazmy wraz z materiałami zużywalnymi
446 225,08 PLN
2016-02-05 Włocławek

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr 2
19 814,80 PLN
2016-02-04 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Dostawy

Plomby do kontenerów firmy Aesculap.
6 309,90 PLN
  Gdańsk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
26 429,40 PLN
2016-02-03   Zadanie nr 11 6 168,60 PLN
2016-02-03   Zadanie nr 3 2 052,00 PLN
2016-02-03   Zadanie nr 4 621,00 PLN
2016-02-03   Zadanie nr 12 6 334,20 PLN
2016-02-03   Zadanie nr 8 11 253,60 PLN
  Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Dostawy

ZP/144/2015 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu CZMP
7 722,00 PLN
2016-01-28   Pakiet 8 5 130,00 PLN
2016-01-28   Pakiet 4 2 592,00 PLN
  Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji, testów i opakowań do sterylizacji
3 237,84 PLN
2016-01-28   Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji, testów i opakowań do sterylizacji 388,80 PLN
2016-01-28   Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji, testów i opakowań do sterylizacji 2 849,04 PLN
2016-01-27 Elbląg

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Dostawy

PAKIET NR 2
5 641,92 PLN
2016-01-25 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Pakiet nr 4: Myjki jednorazowe dla pacjentów
20 664,00 PLN
2016-01-20 Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
Dostawy

testy do mycia i dezynfekcji
1 939,96 PLN
  Szczecin-Zdunowo

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (zwanego dalej wyrobami medycznymi), przez okres 12 miesięcy dla Szpitala Zdunowo.
182 884,98 PLN
2016-01-20   Pakiet nr 10 - TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI 28 094,40 PLN
2016-01-20   Pakiet nr 11 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PAROWEJ 123 917,58 PLN
2016-01-20   Pakiet nr 8 - TESTY DO KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI 30 873,00 PLN
2016-01-19 Wołów

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
Dostawy

pakiet 14
17 259,48 PLN
2016-01-04 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
Dostawy

materiały do sterylizacji
26 327,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 5 286 249,40 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Sterylna sucha szczoteczka do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi
15 984,00 PLN
  Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
Dostawy

dostawa drobnego sprzętu medycznego
14 256,95 PLN
2015-12-17   rękawy foliowe 11 624,27 PLN
2015-12-17   testy biologiczne 756,00 PLN
2015-12-17   papier krepowy 1 876,68 PLN
2015-12-17 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Dostawy

Przetarg w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego rękawów foliowo-papierowych, testów wskaźników kontroli
38 393,40 PLN
2015-12-15 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Taśmy do zamykania pakietów
1 479,60 PLN
2015-12-15 Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Pakiet 9
16 722,72 PLN
2015-12-14 Śrem

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie
Dostawy

sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji
12 978,66 PLN
  Chorzów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części.
5 810,40 PLN
2015-12-11   Część zamówienia nr 7 - Testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną 4 622,40 PLN
2015-12-11   Część zamówienia nr 9 - Pałeczka wymazowa 1 188,00 PLN
2015-12-10 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 2
9 244,80 PLN
2015-12-09 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Pakiet 5
226,80 PLN
2015-12-07 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 2 - Test kontroli zgrzewu do rękawa Tyvek
248,40 PLN
  Bytom

Szpital Specjalistyczny Nr 2
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
1 809,00 PLN
2015-12-03   Pakiet nr 9 Wskaźniki chemiczne 69,12 PLN
2015-12-03   Pakiet nr 4 Rękaw foliowo - polyolefinowy 1 739,88 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Sukcesywne dostawy opakowań i wskaźników procesu sterylizacji oraz koszy narzędziowych z podziałem na 20 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/60/2015
4 384,80 PLN
2015-12-03   Pakiet XX Integratory chemiczne - Wileńska 756,00 PLN
2015-12-03   Pakiet XVI Testy kontroli sterylizacji parą wodną - Wileńska 3 628,80 PLN
2015-12-01 Godziesze Małe

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawy

Zadanie nr 13
5 184,00 PLN
2015-11-30 Czarnków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet II
33 245,64 PLN
2015-11-30 Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Dostawy

Rękawy foliowo-papierowe
6 436,80 PLN
2015-11-30 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Pakiet nr 6 - Pojemniki , tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, metkownice i narzędzia kontroli
94 323,34 PLN
2015-11-25 Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

zadanie nr 27 - materiały do sterylizacji
26 974,00 PLN
2015-11-19 Kozienice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Dostawy

zadanie Nr 2 - Rękawy papierowo - foliowe
20 453,04 PLN
2015-11-16 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawy

wskaźniki, testy do sterylizacji
44 640,00 PLN
2015-11-13 Mrągowo

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Pakiet 16 poz. 16
2 332,80 PLN
  Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Urządzenia medyczne - sprzęt jednorazowego użytku.
42 170,30 PLN
2015-11-12   Różne wyroby medyczne - testy skuteczności sterylizacji, 23 533,30 PLN
2015-11-12   Różne wyroby medyczne - materiały do sterylizacji, 18 637,00 PLN
  Łódź

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (Sprawa nr38/2015)
8 299,98 PLN
2015-11-12   Zakres V poz. 1 410,40 PLN
2015-11-12   Zakres V poz. 3 2 969,58 PLN
2015-11-12   Zakres V poz. 4 4 920,00 PLN
2015-11-10 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zad. 6,8,11,12
8 168,04 PLN
2015-11-10 Łódź

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Dostawy

Pakiet nr 5 - Wskaźniki kontroli procesów sterylizacji parowej i gazowej
4 784,49 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Dostawy

Dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych, filtrów, szczotek, oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych
72 148,50 PLN
2015-11-10   PAKIET 18 -TESTY BIOLOGICZNE DO KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ. 7 000,00 PLN
2015-11-10   PAKIET 2- OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE 966,00 PLN
2015-11-10   PAKIET 3 - TESTY, OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 5 151,00 PLN
2015-11-10   PAKIET 6 - FILTRY I WKŁADY DO OSMOZY 4 092,00 PLN
2015-11-10   PAKIET 10 - PREPARATY CHEMICZNE 18 782,50 PLN
2015-11-10   PAKIET 19 - NABOJE DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 4 900,00 PLN
2015-11-10   PAKIET 12 - TESTY, WSKAŹNIKI, KOPERTY, OSŁONKI, WYMAZÓWKI, PISAKI, PLOMBY DO KONTENERÓW, PAPIER DO DRUKAREK 31 257,00 PLN
2015-11-10 Pińczów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Dostawy

Pakiet nr 2 - rękawy do sterylizacji
13 140,96 PLN
2015-11-05 Brzeg

Brzeskie Centrum Medyczne
Dostawy

Testy do sterylizacji
12 264,00 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Zakup (dostawa) artykułów dla Centralnej Sterylizatorni.
50 586,40 PLN
2015-11-04   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 2 795,00 PLN
2015-11-04   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 4 424,40 PLN
2015-11-04   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 9 515,00 PLN
2015-11-04   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 15 252,00 PLN
2015-11-04   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 18 600,00 PLN
2015-10-26 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawy

Pakiet nr 1
25 403,76 PLN
  Ostróda

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
37 825,00 PLN
2015-10-26   Pakiet nr 19 - Rękawy foliowo-papieowe 19 564,00 PLN
2015-10-26   Pakiet nr 20 - Materiały eksploatacyjne do sterylizacji 18 261,00 PLN
  Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 4 pakiety.
51 846,42 PLN
2015-10-22   Pakiet nr 4 - rękawy foliowo-papierowe i inne - 4 pozycje. 19 441,62 PLN
2015-10-22   Pakiet nr 2 - testy do sterylizacji parowej, rolki tuszujące do zgrzewarki, wkładki stabilizujące - 14 pozycji 18 111,00 PLN
2015-10-22   Pakiet nr 3 - rękawy foliowo - polyolefinowe - 1 pozycja 14 293,80 PLN
2015-10-21 Lipsko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Dostawy

sterylizacja
23 632,98 PLN
2015-10-20 Tarnowskie Góry

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Dostawy

Pakiet nr 5 - Testy chemiczne oraz biologiczne szybkiego odczytu do sterylizacji parą wodną.
12 355,98 PLN
2015-10-19 Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Pakiet 13
6 109,56 PLN
2015-10-19 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 2
347 671,80 PLN
2015-10-16 Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Test biologiczny
17 064,00 PLN
  Chorzów

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
39 303,90 PLN
2015-10-14   Pakiet 22 - Drobny sprzęt medyczny do sterylizacji (1) 12 767,76 PLN
2015-10-09   Pakiet 24 - Materiał opakowaniowy do sterylizacji 26 536,14 PLN
2015-10-13 Częstochowa

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

Pakiet nr 2
58 795,20 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacjiopakowań, testów, naboi.
64 980,38 PLN
2015-10-13   Pakiet Nr 3 - Włóknina gwarantująca sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie i papier absorbcyjny 3 049,92 PLN
2015-10-13   Pakiet Nr 6 - Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli sterylizacji 4 807,08 PLN
2015-10-13   Pakiet Nr 1 - Rękawy foliowo-papierowe i papier krepowy 22 552,34 PLN
2015-10-13   Pakiet Nr 5 - Taśmy wskaźnikowe do kontroli sterylizacji 6 215,04 PLN
2015-10-13   Pakiet Nr 4 - Testy i naboje do sterylizacji 28 356,00 PLN
2015-10-07 Wejherowo

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
Dostawy

ZAKUP NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO WRAZ Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
402 741,56 PLN
  Bytom

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
20 339,26 PLN
2015-10-07   Rękawy papierowo - foliowe 12 297,31 PLN
2015-10-07   Rękawy TYVEK do sterylizacji plazmowej 7 322,40 PLN
2015-10-07   Osłony silikonowe na narzędzia okulistyczne 719,55 PLN
2015-10-05 Braniewo

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Dostawy

Zadanie 21: Materiały do sterylizacji
9 194,40 PLN
2015-10-05 Opole

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Pakiet 2- sju/sterylizacja
1 899,72 PLN
2015-09-28 Częstochowa

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

Zakup myjni - dezynfektora przelotowego do sterylizatorni wraz z wyposażeniem realizowany w ramach zadania pn. Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska 15 w Częstochowie.
248 427,66 PLN
2015-09-24 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Pakiet nr 4
183 060,00 PLN
  Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji
6 737,95 PLN
2015-09-23   Część nr 13 - dostawa wskaźników wieloparametrowych do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy 4 621,00 PLN
2015-09-23   Część nr 17 - dostawa testów biologicznych do sterylizatorów plazmowych STERRAD 1 749,60 PLN
2015-09-23   Część nr 16 - dostawa testów chemicznych do sterylizatorów plazmowych STERRAD 1 425,00 PLN
2015-09-23   Część nr 14 - dostawa zintegrowanego wskaźnika do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy 5 486,00 PLN
2015-09-23   Część nr 11 - dostawa testów biologicznych ampułkowych do pary wodnej 1 101,60 PLN
2015-09-23   Część nr 7 - dostawa rękawów typu ULTRA 1 354,75 PLN
2015-09-18 Szczecin-Zdunowo

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

MYJNIE PAKIET NR 1
80 609,31 PLN
  Wodzisław Śląski

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
104 253,37 PLN
2015-09-18   Pakiet nr 1 80 849,68 PLN
2015-09-18   Pakiet nr 2 7 864,65 PLN
2015-09-18   Pakiet nr 3 15 539,04 PLN
  Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa testów, rękawów, papieru i włókniny dla potrzeb Centralnej Sterylizacji
12 601,20 PLN
2015-09-17   pakiet nr 7 465,60 PLN
2015-09-17   Pakiet nr 6 2 527,20 PLN
2015-09-17   pakiet nr 1 9 608,40 PLN
2015-09-17 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Dostawy

papier krepowy
63 700,00 PLN
  Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Wolsztyn
18 773,66 PLN
2015-09-16   Pakiet nr 17, poz. 1-21 15 702,36 PLN
2015-09-16   Pakiet nr 20, poz. 1-2 1 736,64 PLN
2015-09-16   Pakiet nr 19, poz. 1-5 1 334,66 PLN
  Sławno

Szpital Powiatowy
Dostawy

Sterylizacja I/5/2015
9 234,65 PLN
2015-09-15   Rękawy do sterylizacji 523,15 PLN
2015-09-15   Paski i inne materiały do sterylizacji 3 105,22 PLN
2015-09-15   Papier do sterylizacji 5 606,28 PLN
2015-09-01 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Kontenery do sterylizacji narzędzi
39 467,00 PLN
2015-08-26 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

pakiet nr 24 - materiały do sterylizacji III
17 118,65 PLN
  Strzelin

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

SZP V-T/Z/III/2015 Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
12 901,44 PLN
2015-08-24   Pakiet 12 12 064,97 PLN
2015-08-24   Pakiet 20 836,47 PLN
  Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dostawy

zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala
25 200,00 PLN
2015-08-24   PAKIET NR 3: Wskaźnik klasy VI 17 600,00 PLN
2015-08-24   PAKIET NR 2: Testy. 7 600,00 PLN
  Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ
Dostawy

DLG.39.505/15 Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, sprzętu i testów dla centralnej sterylizatornii
23 762,00 PLN
2015-08-21   Zadanie 1 5 810,00 PLN
2015-08-21   Zadanie 2 14 752,00 PLN
2015-08-21   Zadanie 9 3 200,00 PLN
2015-08-20 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ
Dostawy

Zadanie 7
6 100,00 PLN
  Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
Dostawy

Przetarg nieograniczony nr M-28/2015 w przedmiocie zamówienia pn.Dostawa opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu
59 951,96 PLN
2015-08-19   zadanie nr 5 12 236,40 PLN
2015-08-19   ZADANIE NR 1 47 715,56 PLN
2015-08-19 Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną
54 523,44 PLN
  Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesori do sterylizacji na potrzeby SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
16 052,79 PLN
2015-08-17   Pakiet nr 7 170,71 PLN
2015-08-17   Pakiet nr 2 12 223,22 PLN
2015-08-17   Pakiet nr 3 1 829,43 PLN
2015-08-17   Pakiet nr 4 1 829,43 PLN
2015-08-14 Łódź

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Dostawy

Test biologiczny-bibułowy do testowania autoklawów parowych i gazowych; Wałek z tuszem do metkownicy dwurzędowej firmy SPS Medical; Metki do metkownicy dwurzędowej firmy SPS Medical
497,31 PLN
2015-08-12 Barlinek

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 13
6 609,89 PLN
  Tarnów

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Dostawy

sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji
3 425,52 PLN
2015-08-10   Tace narzędziowe w postaci koszyków 2 194,32 PLN
2015-08-10   Testy i przyrządy testowe do tlenku etylenu 1 231,20 PLN
2015-08-06 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 27
10 713,24 PLN
2015-08-03 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Dostawy

Pakiet 1 - Materiały do sterylizacji
13 060,60 PLN
2015-08-03 Kup

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
Dostawy

Zestaw 6
2 137,32 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, wagi łóżkowe
133 729,61 PLN
2015-08-03   pakiet 4 22 327,92 PLN
2015-08-03   pakiet 3 38 095,61 PLN
2015-08-03   pakiet 2 5 510,16 PLN
2015-08-03   pakiet 1 58 069,44 PLN
2015-08-03   pakiet 4a 8 035,20 PLN
2015-08-03   pakiet 6 1 691,28 PLN
  Leżajsk

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
11 936,70 PLN
2015-08-03   Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji para wodną; 5 832,00 PLN
2015-08-03   Taśmy, testy chemiczne, sprawdzian zgrzewania i etykietki, wałek do metkownicy; 6 104,70 PLN
2015-08-03 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

materiały do sterylizacji
49 591,48 PLN
2015-07-29 Zduńska Wola

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
13 859,64 PLN
  Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa materiałów opakowaniowych, testów oraz akcesoriów zużywalnych do urządzeń Centralnej Sterylizatornii
240 852,94 PLN
2015-07-23   Zadanie 8 5 549,76 PLN
2015-07-23   Zadanie 1 39 081,74 PLN
2015-07-23   Zadanie 2 117 933,84 PLN
2015-07-23   Zadanie 3 37 389,48 PLN
2015-07-23   Zadanie 4 2 397,60 PLN
2015-07-23   Zadanie 6 4 307,60 PLN
2015-07-23   Zadanie 7 20 695,98 PLN
2015-07-23   Zadanie 9 11 682,54 PLN
2015-07-23   Zadanie 10 1 814,40 PLN
2015-07-22 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawy

Pakiet 1
55 514,24 PLN
  Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku
27 903,70 PLN
2015-07-21   Materiały do sterylizacji. 9 610,20 PLN
2015-07-21   Rękawy 11 121,00 PLN
2015-07-21   Materiały do sterylizacji 2 7 172,50 PLN
  Hrubieszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Dostawy

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Hrubieszowie
39 616,38 PLN
2015-07-17   MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 7 592,28 PLN
2015-07-17   MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO CS 32 024,10 PLN
2015-07-15 Ustroń

Śląskie Centrum Reumatologii
Dostawy

Testy, koperty, etykiety do sterylizacji.
7 548,50 PLN
2015-07-14 Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą testów do sterylizacji parowej na potrzeby Oddziału Okulistycznego
10 589,40 PLN
  Turek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
54 756,00 PLN
2015-07-10   Pakiet 3 27 626,40 PLN
2015-07-10   Pakiet 2 6 782,40 PLN
2015-07-10   Pakiet 1 19 656,00 PLN
2015-07-10   Pakiet 6 691,20 PLN
2015-07-08 Opole

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Dostawy

Etykiety do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
8 838,72 PLN
  Olsztyn

Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZACJI
48 176,34 PLN
2015-07-08   Nie dotyczy 16 843,38 PLN
2015-07-08   Nie dotyczy 31 332,96 PLN
2015-07-06 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Dostawy

zadanie nr 4 - materiały do sterylizacji
37 963,08 PLN
2015-07-03 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

Pakiet 5 ZGRZEWARKA ROTACYJNA
15 067,50 PLN
2015-07-03 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Dostawy

Pakiet nr 15
3 283,20 PLN
2015-07-02 Poznań

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Wskaźniki i testy
24 521,31 PLN
2015-07-01 Chodzież

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Dostawy

Pakiet III
30 918,00 PLN
2015-07-01 Skierniewice

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Dostawy

Pakiet 7
6 527,52 PLN
  Warszawa

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Dostawy

Materiały eksploatacyjne do sterylizacji w podziale na 4 zadania.
111 285,00 PLN
2015-07-01   zadanie nr 4 9 581,70 PLN
2015-07-01   zadanie nr 1 92 772,00 PLN
2015-07-01   zadanie nr 3 8 931,30 PLN
2015-06-30 Przeworsk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Dostawy

myjki
2 214,00 PLN
2015-06-30 Poznań

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Wskaźniki do kontroli bieżącej procesu sterylizacji w autoklawie
214,16 PLN
  Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy13/ZPN/15
8 814,60 PLN
2015-06-30   Pakiet 47 4 797,00 PLN
2015-06-30   Pakiet 56 4 017,60 PLN
2015-06-29 Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Pakiet Nr 14
5 205,60 PLN
2015-06-26 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr VII Torebki foliowo-papierowe zgrzewalne wraz ze zgrzewarką
6 984,36 PLN
2015-06-23 Biskupiec

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dostawy

Taśmy i papiery do sterylizacji
7 655,00 PLN
2015-06-22 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sterylizacja
14 450,57 PLN
2015-06-19 Myślenice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

jednorazowe opakowania sterylizacyjne
38 301,08 PLN
2015-06-19 Świebodzin

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
Dostawy

Pakiet 1
10 821,60 PLN
2015-06-17 Ruda Śląska

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet 3
518,40 PLN
  Radom

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
6 828,30 PLN
2015-06-16   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji 2 551,50 PLN
2015-06-16   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji 4 276,80 PLN
  Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa materiałów sterylizacyjnych
58 100,22 PLN
2015-06-12   Taśma kontrolna, test paskowy, test Bovie Dick 16 869,24 PLN
2015-06-12   Etykiety przylepne 13 971,78 PLN
2015-06-12   Papier krepowamy 27 259,20 PLN
2015-06-12 Gdynia

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Dostawy

Grupa 9
1 771,20 PLN
2015-06-11 Bogatynia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI.
4 494,94 PLN
  Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa opakowań, testów oraz innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji.
57 604,50 PLN
2015-06-09   Filtr papierowy 108,00 PLN
2015-06-09   Taśma kontrolna do sterylizacji 1 921,86 PLN
2015-06-09   Testy i wskaźniki 12 420,00 PLN
2015-06-09   Rękawy papierowo-foliowe 38 942,64 PLN
2015-06-09   Test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze 4 212,00 PLN
  Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji gazowej i parowej
108 312,27 PLN
2015-06-08   Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą testów kontroli mycia i sterylizacji 43 779,03 PLN
2015-06-08   Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą rękawów papierowo-foliowych 64 533,24 PLN
  Jarocin

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
18 010,62 PLN
2015-06-01   Pakiet 7A 172,80 PLN
2015-06-01   Pakiet 1 10 005,12 PLN
2015-06-01   Pakiet 2 7 832,70 PLN
2015-06-01 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Dostawy

Rękawy TYVEK
10 330,74 PLN
2015-05-29 Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu
56 160,00 PLN
2015-05-29 Poznań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dostawy

Pakiet nr 7
9 175,68 PLN
  Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji dla SPZOZ Krotoszyn.
91 337,34 PLN
2015-05-28   Pakiet 2 - Opakowania do sterylizacji (rękawy, papiery) 28 702,08 PLN
2015-05-28   Pakiet 1 - Materiały do sterylizacji - taśmy, testy, etykiety. 62 635,26 PLN
2015-05-27 Opatów

TOP MEDICUS Sp. z o.o.
Dostawy

Torby, rękawy
4 994,69 PLN
2015-05-22 Przemyśl

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Dostawy

Zad. 1 - Opakowania do sterylizacji - 26 poz. asort. w różnych ilościach
90 855,54 PLN
  Kielce

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Dostawy

Zakup i dostawamateriałów opakowaniowych do sterylizacji, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parowej oraz sterylizacji parowo-formaldehydowej, testów biologicznych do pary wodnej do szybkiego odczytu oraz testów chemicznych do pary wodnej klasy 5, foliowych samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań osłonowych, wskaźników do kontroli skuteczności procesu sterylizacji
13 989,09 PLN
2015-05-22   Pakiet nr 4 -Foliowe samoprzylepne posterylizacyjne opakowania osłonowe 1 260,75 PLN
2015-05-22   Pakiet nr 1- Materiały opakowaniowe do procesu sterylizacji: papier, rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem S, F, EO, torebki papierowo-foliowe ze wskaźnikiem S, EO, pisaki wodoodporne 12 728,34 PLN
2015-05-20 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Mycie i higiena ciała
1 274,28 PLN
2015-05-20 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty budowlane na Termomodernizację budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymianę źródła ciepła
7 164 750,00 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI
42 749,80 PLN
2015-05-19   Pakiet 1: Kontrola działania sterylizatorów parowych z wstępną próżnią 1 340,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 2: Kontrola wsadu 3 800,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 3: Wskaźniki chemiczne integrujące klasy 5 11 400,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 4: Wskaźniki biologiczne 350,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 6: Wskaźniki dezynfekcji termicznej maszynowej narzędzi 1 920,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 12: Papier sterylizacyjny 16 920,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 13: Papier sterylizacyjny 180 dni 438,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 14: Taśma do zamykania pakietów 3 185,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 16: Plomby do kontenerów 228,00 PLN
2015-05-19   Pakiet 21: Wkładki absorpcyjne 403,80 PLN
2015-05-19   Pakiet 31: Mycie rąk w bloku operacyjnym 2 765,00 PLN
2015-05-18 Słubice

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 12
48 535,50 PLN
  Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

ZOZ.III-270-05/AG/15
22 899,50 PLN
2015-05-18   Rękawy i testy do sterylizacji 15 559,99 PLN
2015-05-18   Testy do sterylizacji 6 657,60 PLN
2015-05-18   Gąbki do mycia pacjentów j. u. 681,91 PLN
2015-05-12 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Usługi

Pakiet nr 3
5 079,90 PLN
2015-05-11 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

GRUPA 2 - URZĄDZENIE PAROWE DO OCZYSZCZANIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
14 760,00 PLN
  Poddębice

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
7 832,45 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 27 350,57 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 26 459,00 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 25 412,56 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 24 3 926,88 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 23 1 979,64 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 28 369,00 PLN
2015-05-07   PAKIET NR 30 334,80 PLN
2015-04-24 Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych i akcesoriów do sterylizacji,Pakiet nr 1: Akcesoria do sterylizacji - dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
6 755,82 PLN
  Lubliniec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych do SPZOZ w Lublińcu.
7 232,60 PLN
2015-04-24   wyroby medyczne 3 186,00 PLN
2015-04-24   wyroby medyczne 945,60 PLN
2015-04-24   wyroby medyczne 3 101,00 PLN
  Sosnowiec

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej
63 913,04 PLN
2015-04-23   rękawy papierowo-foliowe, papier krepowany, włóknina 33 862,32 PLN
2015-04-23   etykiety, metkownica 8 449,20 PLN
2015-04-23   testy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną 11 632,62 PLN
2015-04-23   testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni dezynfektorze 9 968,90 PLN
2015-04-21 Gliwice

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

pakiet 1
27 768,96 PLN
2015-04-17 Szczecinek

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku
Dostawy

sterylizacja
1 050,62 PLN
  Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa wyrobów zużywalnych w procesach sterylizacji. Sprawa znak ZP.3520/6/15
110 353,40 PLN
2015-04-16   Zintegrowany test chemiczny 1 193,40 PLN
2015-04-16   Papier sterylizacyjny 109 160,00 PLN
2015-04-15 Łódź

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
Dostawy

Pakiet 8
7 889,40 PLN
2015-04-09 Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Pakiet nr 6
6 056,64 PLN
2015-04-09 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Zadanie nr 23
837,00 PLN
2015-04-08 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK
20 574,00 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Preparaty do mycia i dezynfekcji
86 338,44 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 5 74 523,24 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 6 11 815,20 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Dostawa materiałów przeznaczonych do sterylizacji wg pakietów 1-13
5 154,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 10, pozycja 1.1 354,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 10, pozycja 2 1 440,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 6, pozycja 1.1 540,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 5, pozycja 1.1 720,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 13 900,00 PLN
2015-03-31   Pakiet nr 9, pozycja 1.1 1 200,00 PLN
2015-03-30 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"
Dostawy

Rękawy do sterylizacji narzędzi
1 135,08 PLN
2015-03-27 Jastrzębie-Zdrój

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy

Gąbki myjące dla dzieci
1 623,60 PLN
2015-03-25 Dęblin

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11 - Materiały do sterylizacji
8 175,60 PLN
2015-03-25 Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Dostawy

Zestawy diagnostyczne
17 673,20 PLN
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ( liczba zadań -3 pakiety).
78 132,75 PLN
2015-03-25   Pakiet nr 2 - Wskaźniki 18 283,70 PLN
2015-03-25   Pakiet nr 1 - Opakowania 59 849,05 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-26/2015).
18 882,72 PLN
2015-03-25   testy sterylizacji 1 15 176,16 PLN
2015-03-25   włóknina do sterylizacji 3 706,56 PLN
2015-03-24 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 34
21 400,00 PLN
  Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawy

Dostawa testów do kontroli procesu sterylizacji
3 179,95 PLN
2015-03-24   Taśma ze wskaźnikiem 47,95 PLN
2015-03-24   System kontroli wsadu do tlenku etylenu 756,00 PLN
2015-03-18   Zestaw do wykrywania 2 376,00 PLN
  Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
255 439,08 PLN
2015-03-24   Grupa 1 123 238,80 PLN
2015-03-24   Grupa 2 126 296,28 PLN
2015-03-24   Grupa 3 5 904,00 PLN
  Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych- ZP 26/15
51 063,10 PLN
2015-03-16   Zadanie nr 20 38 811,10 PLN
2015-03-16   Zadanie nr 28 7 478,40 PLN
2015-03-16   Zadanie nr 22 4 773,60 PLN
2015-03-16 Pasłęk

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Dostawy

Pakiet VII
5 545,15 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa piżam, preparatów do mycia ciała, mebli medycznych, testów do sterylizacji parowej, plazmowej i kontroli mycia i dezynfekcji
46 651,68 PLN
2015-03-12   Pakiet nr 10 6 048,00 PLN
2015-03-12   Pakiet nr 11a 15 120,00 PLN
2015-03-12   Pakiet nr 11 25 483,68 PLN
2015-03-12 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 1 - Oprogramowanie oraz wyposażenie sprzętowe do rejestracji obiegu narzędzi w centralnej sterylizatorni
195 570,00 PLN
2015-03-11 Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Pakiet nr 2
6 879,60 PLN
  Kościerzyna

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Dostawy

DZP/58/14 OPAKOWANIA I TESTY DO STERYLIZACJI
118 599,19 PLN
2015-03-09   Rękawy papierowo- foliowe 46 016,64 PLN
2015-03-09   Testy 8 208,00 PLN
2015-03-09   Taśmy do sterylizacji 21 352,80 PLN
2015-03-09   Testy chemiczne 20 306,16 PLN
2015-03-09   Rękawy do sterylizacji 15 000,34 PLN
2015-03-09   Plomby, etykiety 7 715,25 PLN
2015-03-09 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
13 232,16 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
63 823,00 PLN
2015-03-06   Pakiet 2 7 080,00 PLN
2015-03-06   Pakiet 4 6 959,00 PLN
2015-03-06   Pakiet 1 49 784,00 PLN
2015-03-05 Sierpc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
16 704,22 PLN
  Chorzów

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji
8 334,89 PLN
2015-03-03   Akcesoria do sterylizacji 118,80 PLN
2015-02-24   Materiał opakowaniowy do sterylizacji 8 216,09 PLN
2015-03-02 Opole

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Sterylizacja
1 671,20 PLN
2015-03-02 Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawy

Pakiet III-Testy, rękawy-3 pozycje
1 369,44 PLN
2015-02-25 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Pakiet nr 10: Myjki jednorazowe dla pacjentów
16 912,50 PLN
2015-02-24 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Pakiet nr 2
59 571,43 PLN
2015-02-23 Godziesze Małe

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawy

Zadanie Nr 13 Wyroby diagnostyczne
4 989,20 PLN
2015-02-23 Kłodzko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Dostawy

Materiały do sterylizacji 2
4 765,50 PLN
  Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Dostawy

P/3/2015 ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.
603,96 PLN
2015-02-20   PAKIET 16 - MYJKI DO MYCIA CIAŁA PACJENTA 442,80 PLN
2015-02-20   PAKIET 14 - SZCZOTECZKI DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK 161,16 PLN
2015-02-20 Puszczykowo

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
Dostawy

Szczotki jednorazowe do mycia i dezynfekcji rąk
3 489,72 PLN
  Nidzica

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup materiałów opatrunkowych
52 801,20 PLN
2015-02-20   Testy do sterylizacji 22 410,00 PLN
2015-02-20   Opakowania do sterylizacji 30 391,20 PLN
2015-02-20 Włocławek

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr 2
16 735,00 PLN
  Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa drobnego sprzetu medycznego
12 376,07 PLN
2015-02-19   papier krepowy 1 748,57 PLN
2015-02-19   rękawy foliowe 9 892,80 PLN
2015-02-19   testy biologiczne 734,70 PLN
2015-02-18 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Pakiet 1 - Opakowania do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu.
32 130,00 PLN
2015-02-17 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Pakiet nr 3
251 501,76 PLN
2015-02-13 Dąbrowa Górnicza

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawy

Pakiet nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych
30 376,65 PLN
2015-02-12 Elbląg

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Dostawy

Pakiet Nr 2 Taśmy samoprzylepne do zamykania pakietów i materiały do monitorowania procesów sterylizacji.
4 378,32 PLN
2015-02-10 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku SP ZOZ MSW w Opolu
20 126,40 PLN
2015-02-10 Bielsko - Biała

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Dostawy

Sterylizacja I
18 355,31 PLN
  Wieluń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Dostawy

Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla centralnej sterylizatorni. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 04 / 2015.
11 199,60 PLN
2015-02-09   PAKIET 4. 10 800,00 PLN
2015-02-09   PAKIET 2. 399,60 PLN
  Śrem

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

ZP/2/PN/15
55 607,22 PLN
2015-02-03   Pakiet nr 2 3 295,08 PLN
2015-02-03   Pakiet nr 1 52 312,14 PLN
2015-02-02 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 5
12 172,68 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Materiały zużywalne w Centralnej Sterylizatorni
25 404,84 PLN
2015-02-02   Pakiet nr 3 5 873,04 PLN
2015-02-02   Pakiet nr 6 19 531,80 PLN
2015-02-02 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty budowlane na przebudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na Centralną Sterylizatornię oraz zakup sprzętu zgodnie z dokumentacją projektową
3 599 284,32 PLN
  Dębno

Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
17 544,24 PLN
2015-02-01   Część 6 1 115,28 PLN
2015-02-01   Część 4 12 960,00 PLN
2015-02-01   Część 7 3 468,96 PLN
  Wągrowiec

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji (ZOZ/ZP/PN/DOS/02/1/2015)
32 117,52 PLN
2015-01-30   Pakiet 2 1 125,36 PLN
2015-01-30   Pakiet 5 216,48 PLN
2015-01-30   Pakiet 1 26 315,28 PLN
2015-01-30   Pakiet 3 4 460,40 PLN
  Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU SANITARNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
135 078,19 PLN
2015-01-28   PAKIET 2 - Materiały do sterylizacji parowej i plazmowej 129 721,39 PLN
2015-01-28   PAKIET 1- Materiały do sterylizacji parowej i plazmowej - Pakiet z możliwością składania ofert na części czyli na poszczególne pozycje w zakresie Pakietu-poz.10 5 356,80 PLN
2015-01-26 Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
3 597,91 PLN
2015-01-19 Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawy

Pakiet nr 6
5 400,00 PLN
2015-01-16 Mrągowo

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Pakiet 4
11 154,84 PLN
  Oborniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZPD/11/14 Dostawa leków, kardiomonitora, wyrobów kartonowych, sprzętu jednorazowego do sterylizacji i siatek ginekologicznych
54 180,00 PLN
2015-01-16   Pakiet nr 10 - sprzęt 1x do sterylizacji 1 180,00 PLN
2015-01-16   Pakiet nr 9 - sprzęt 1x do sterylizacji 26 690,00 PLN
2015-01-16   Pakiet nr 8 - Sprzęt 1x do sterylizacji 9 820,00 PLN
2015-01-16   Pakiet nr 7 - sprzęt 1x do sterylizacji 16 490,00 PLN
  Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy

Dostawy środków do sterylizacji
50 395,14 PLN
2015-01-15   Rękaw z polyolefinu 9 342,00 PLN
2015-01-15   Taśmy, testy, wskaźniki do sterylizacji, osłonki oraz identyfikatory do kontenerów 38 522,70 PLN
2015-01-15   Test chemiczny klasy IV 469,80 PLN
2015-01-15   Wskaźniki biologiczne do dezynfekcji 2 060,64 PLN
2015-01-14 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Pakiet nr 1
14 810,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 17 408 349,70 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-31 Dzierżoniów

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o.
Dostawy

CZĘŚĆ 1
18 286,48 PLN
2014-12-23 Wołów

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
Dostawy

Pakiet 16 Sterylizacja.
12 164,62 PLN
  Opoczno

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji, siatek chirurgicznych do przepuklin i staplerów do siatek przepuklinowych w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania nr 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
14 060,88 PLN
2014-12-22   w zakresie zadania 2 ( Rękaw wzmocniony) 3 876,48 PLN
2014-12-22   w zakresie zadania 4 (Paski testowe) 9 914,40 PLN
2014-12-22   w zakresie zadania 5 (Papierowe filtry do kontenera) 270,00 PLN
2014-12-22 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Część 4
22 680,00 PLN
2014-12-19 Warszawa

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
Dostawy

Materiały do sterylizacji (MAGAZYN)
29 838,24 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
Dostawy

Dostawy opatrunków, obłożeń operacyjnych, odzieży i materiałów pomocniczych jednorazowych i innych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
2 540,16 PLN
2014-12-18   Zadanie nr 13 - Taśma do kontroli sterylizacji 1 036,80 PLN
2014-12-18   Zadanie nr 11 - Testy do sterylizacji - poz. 2 1 503,36 PLN
2014-12-18 Białogard

Szpital Powiatowy
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kontroli procesu sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o.
9 640,20 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Dostawy

Dostawy preparatów chemicznych, filtrów i wkładów do osmozy, etykiet do drukarek, testów kontroli zgrzewów
5 298,40 PLN
2014-12-17   Pakiet nr 5 - Preparaty chemiczne 4 096,00 PLN
2014-12-17   Pakiet nr 4 - Filtry i wkłady do osmozy 1 202,40 PLN
2014-12-15 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawy

AUTOKLAW PAROWY - 1 zestaw
278 640,00 PLN
  Łańcut

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawySZP/380/37/2014
14 317,50 PLN
2014-12-15   PAKIET V - PAPIER KREPOWANY, WŁÓKNINA 3 844,80 PLN
2014-12-15   ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawySZP/380/37/2014 8 917,50 PLN
2014-12-15   PAKIET IV - TEST DO STERYLIZACJI 1 555,20 PLN
  Bytom

Szpital Specjalistyczny Nr 2
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu sprawie 36 / 36 PN / 2014
2 960,88 PLN
2014-12-08   Pakiet nr 4 Rękaw foliowo - polyolefinowy 908,28 PLN
2014-12-08   Pakiet nr 2 Włóknina medyczna 351,00 PLN
2014-12-08   Pakiet nr 20 Wkład pochłaniający wilgoć 183,60 PLN
2014-12-08   Pakiet nr 14 Testy kontroli skuteczności mycia endoskopów giętkich 1 518,00 PLN
2014-12-08 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Dostawy

Rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji
16 593,69 PLN
2014-11-28 Prabuty

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Dostawy

zad. nr 4
3 024,00 PLN
2014-11-27 Chełmża

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet 2
11 556,00 PLN
2014-11-24 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
14 688,00 PLN
2014-11-21 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet Nr 5
27 000,00 PLN
2014-11-20 Katowice

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Testy do kontroli skuteczności sterylizacji
24 117,05 PLN
2014-11-18Materiały zużywalne do sterylizatora plazmowego typ Sterrad 100S prod. Johnson and Johnson - wskaźnik chemiczny
518,40 PLN
  Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa opakowań do sterylizacji sprzętu medycznego oraz pojemników do transportu optyk
111 253,74 PLN
2014-11-18   Opakowanie do sterylizacji plazmowej typu TYVEK 32 838,48 PLN
2014-11-18   Opakowania do systemu Integra Pack 59 454,00 PLN
2014-11-18   Pojemniki transportowe do optyk 6 964,26 PLN
2014-11-18   Opakowania sterylizacyjne 11 997,00 PLN
2014-11-14 Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
Dostawy

TAŚMY, WSKAŹNIKI, TESTY.
12 308,38 PLN
  Pleszew

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
13 977,36 PLN
2014-11-14   Papier krepowany 11 415,60 PLN
2014-11-14   Sprawdziany sterylizacji 2 561,76 PLN
  Płock

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji.
9 990,00 PLN
2014-11-14   pakiet nr 2 9 720,00 PLN
2014-11-07   pakiet nr 10 270,00 PLN
2014-11-13 Gdynia

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Dostawy

10
12 126,00 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Dostawy

Dostawy preparatów chemicznych, testów, opakowań sterylizacyjnych, filtrów do osmozy, szczotek, nabojów plazmowych, rękawic do autoklawów, przyłbic, kopert, osłonek na narzędzia, pisaków, papieru do drukarek, etykiet
80 724,50 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 2 - Opakowania sterylizacyjne 4 973,50 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 18 - Testy biologiczne do komory dezynfekcyjnej 7 000,00 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 3 - Naboje do sterylizacji plazmowej, testy, opakowania 12 199,00 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 6 - Opakowania sterylizacyjne 6 190,00 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 10 - Preparaty chemiczne 15 640,00 PLN
2014-11-13   Pakiet nr 12 - Testy, wskaźniki, koperty, osłonki, wymazówki, pisaki, papier do drukarek 34 722,00 PLN
2014-11-13 Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

PAKIET nr 3 - wyroby do mycia pacjenta
2 091,00 PLN
  Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, szpitalnych wyrobów papierowych oraz zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla SP ZOZ w Wolsztynie PN/12/2014
16 647,30 PLN
2014-11-12   pakiet nr 7 1 890,00 PLN
2014-11-12   pakiet nr 2 14 757,30 PLN
2014-11-12 Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

zadanie nr 26 - materiały do sterylizacji
28 117,90 PLN
2014-11-10 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie 3,4,5,7,10,11,12
35 846,91 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
18 570,70 PLN
2014-11-07   Pakiet nr 2C 9 990,10 PLN
2014-11-07   Pakiet nr 2B 8 580,60 PLN
2014-11-06 Śrem

Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji.
13 357,14 PLN
2014-11-06 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sterylizatora plazmowego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia - III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie
414 500,00 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacjiopakowań, testów, naboi.
38 118,96 PLN
2014-11-05   Pakiet Nr 4 -Testy i naboje do sterylizacji. 29 763,00 PLN
2014-11-05   Pakiet Nr 6 - Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli sterylizacji. 5 565,24 PLN
2014-11-05   Pakiet Nr 3 - Włóknina gwarantująca sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie i papier absorbcyjny. 2 790,72 PLN
2014-11-05 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Różne wyroby medyczne-testy do sterylizacji
23 434,00 PLN
2014-10-31 Zawiercie

Szpital Powiatowy
Dostawy

Pakiet nr 14
53 186,20 PLN
2014-10-30 Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Zakup i dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji oraz testów i opakowań do sterylizacji
3 477,60 PLN
2014-10-30 Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawy

Pakiet Nr 3
33 298,56 PLN
  Konin

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
1 042,20 PLN
2014-10-30   Pakiet 12 432,00 PLN
2014-10-30   Pakiet 15 243,00 PLN
2014-10-30   Pakiet 3 367,20 PLN
  Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii na okres 36 miesięcy.
210 817,80 PLN
2014-10-30   preparat myjący 3 025,80 PLN
2014-10-30   środki dezynfekujące i myjące 207 792,00 PLN
2014-10-27 Lipsko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Dostawy

sterylizacja
22 451,82 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Dostawy

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
29 742,00 PLN
2014-10-27   Testy do sterylizacji i dezynfekcji 28 442,00 PLN
2014-10-27   Probówki I 1 300,00 PLN
  Sławno

Szpital Powiatowy
Dostawy

Rękawice, sterylizacja i inne I/11/2014
12 724,70 PLN
2014-10-24   Rękawy do sterylizacji 567,98 PLN
2014-10-24   Etykiety i tusz do metkownicy do sterylizacji 3 480,00 PLN
2014-10-24   Paski i inne materiały do sterylizacji 2 689,20 PLN
2014-10-24   Papier do sterylizacji 5 987,52 PLN
2014-10-23 Świebodzin

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
Dostawy

Pakiet nr 1 - papiery do sterylizacji
13 188,96 PLN
  Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji WSZ w Płocku
60 930,36 PLN
2014-10-23   Krepowany papier opakowaniowy 59 202,36 PLN
2014-10-23   Nietoksyczne wieloparametrowe wskaźniki 1 728,00 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań i testów kontroli sterylizacji, cewników typu Broviac, cewników Foleya, oraz sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 30 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa ZP/46/2014
10 567,80 PLN
2014-10-23   Pakiet XI -Wskaźniki procesu sterylizacji 9 531,00 PLN
2014-10-23   Pakiet XXII - Sporal A 1 036,80 PLN
2014-10-22 Strzelin

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

PAKIET 2
1 407,35 PLN
  Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
Dostawy

Przetarg nieograniczony nr M-43/2014 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji
82 119,96 PLN
2014-10-20   Zadanie nr 3 opakowania sterylizacyjne - papierowo foliowe do sterylizacji para wodną i tlenkiem etylenu 35 742,60 PLN
2014-10-20   Zadanie nr 1 Opakowania Sterylizacyjne - Papier krepowany 46 377,36 PLN
2014-10-17 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawy

wskaźniki, testy i przyrządy do sterylizacji
55 442,00 PLN
2014-10-15 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 2 - Sterylizatory parowe
451 440,00 PLN
2014-10-15 Pińczów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Dostawy

Pakiet nr 2 - rękawy do sterylizacji
12 243,77 PLN
2014-10-15 Łowicz

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

opakowania do sterylizacji i wskaźniki
15 862,72 PLN
2014-10-09 Malbork

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 8. MATERIAŁY UŻYWANE W PROCESIE STERYLIZACJI
8 463,78 PLN
  Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Sukcesywne dostawy różnych drobnych artykułów i produktów medycznych i niemedycznych
31 300,85 PLN
2014-10-09   Grupa 1 - Testy do sterylizacji 28 056,24 PLN
2014-10-09   Grupa 3 - Testy do myjek 2 916,20 PLN
2014-10-09   Grupa 2 - Taśmy maskujące 328,41 PLN
2014-10-06 Żary

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych -szt. 3
72 705,60 PLN
  Chorzów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Dostawy

Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części
11 167,20 PLN
2014-10-06   Część zamówienia nr 7 - Pałeczka wymazowa 1 555,20 PLN
2014-10-06   Część zamówienia nr 2 - Testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną 9 612,00 PLN
2014-10-04 Braniewo

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Dostawy

Zadanie 21: Materiały do sterylizacji
11 231,00 PLN
2014-10-01 Bytom

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Dostawy

Materiały zużywalne
13 910,40 PLN
  Tarnowskie Góry

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
19 037,98 PLN
2014-09-30   Pakiet nr 5 - Testy chemiczne oraz biologiczne szybkiego odczytu do sterylizacji parą wodną 10 555,32 PLN
2014-09-30   Pakiet nr 4 - Etykiety i taśmy do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu 8 482,66 PLN
2014-09-24 Warszawa

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawy

Zadanie 2 Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem
863,14 PLN
2014-09-18 Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Pakiet Nr 11
15 374,00 PLN
2014-09-18 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Usługi

3-Sterylizator +myjnia BELIMED
33 552,16 PLN
2014-09-17 Gniezno

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
162 843,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych - powtórzenie
3 834,00 PLN
2014-09-17   3 - Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) 1 026,00 PLN
2014-09-17   10- Jednorazowe aplikatory do oznaczenia skuteczności dekontaminacji 2 808,00 PLN
2014-09-15 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
19 850,00 PLN
2014-09-12 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Pakiet 7 - Przyrząd do kontroli procesu sterylizacji.
1 512,00 PLN
2014-09-09 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

PAKIET 4
3 726,00 PLN
2014-09-08 Łódź

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego
Dostawy

Pakiet nr 27
355,32 PLN
2014-09-02 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 24 - materiały do strylizacji III
16 053,18 PLN
2014-08-29 Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Pakiet 5
6 132,24 PLN
2014-08-28 Katowice

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr XIV - Paski do sterylizacji
1 442,28 PLN
2014-08-28 Szczecin-Zdunowo

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Pakiet nr 1
132 965,28 PLN
2014-08-27 Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa, wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego, przelotowego z wyposażeniem oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
445 649,04 PLN
2014-08-25 Działdowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 2. Testy do sterylizacji.
15 749,10 PLN
  Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 4 pakiety.
53 953,44 PLN
2014-08-22   Pakiet nr 4 21 804,66 PLN
2014-08-22   Pakiet nr 3 16 893,00 PLN
2014-08-22   Pakiet nr 2 15 255,78 PLN
2014-08-14 Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

pakiet nr 3, 4
8 899,17 PLN
  Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywne dostawy papierów, rękawów, torebek, włókniny, testów, wskaźników, etykiet, kopert,plomb, kontenerów do sterylizacji oraz kaset, testów i rękawów TYVEK do sterylizacji plazmowej
64 122,50 PLN
2014-08-14   Plomby plastikowe do posiadanych przez zamawiającego kontenerów Aygun 4 428,00 PLN
2014-08-14   Kontenery do sterylizacji narzędzi 59 694,50 PLN
  Gdańsk

Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.
Dostawy

PN-113/35/2014/Testy do sterylizacji
88 051,72 PLN
2014-08-12   Pakiet 8 1 134,00 PLN
2014-08-12   Pakiet 13 1 814,40 PLN
2014-08-06   Pakiet 2 16 788,60 PLN
2014-08-06   Pakiet 4 28 365,12 PLN
2014-08-06   Pakiet 5 777,60 PLN
2014-08-06   Pakiet 9 39 172,00 PLN
  Wodzisław Śląski

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Dostawy

Materiały eksploatacyjne do sterylizacji
115 266,19 PLN
2014-08-11   Pakiet 3 18 314,64 PLN
2014-08-11   Pakiet 2 21 249,90 PLN
2014-08-11   Pakiet 1 75 701,65 PLN
2014-08-11 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
Dostawy

materiały do sterylizacji
20 463,84 PLN
2014-08-05 Kędzierzyn-Koźle

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa artykułów do biologicznej kontroli procesów sterylizacji
7 196,70 PLN
2014-08-04 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr 29
10 460,94 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacji
15 041,29 PLN
2014-08-04   Pakiet Nr 3 - Włóknina gwarantująca sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie i papier absorbcyjny. 744,12 PLN
2014-08-04   Pakiet Nr 4 -Testy i naboje do serylizacji. 10 497,30 PLN
2014-08-04   Pakiet nr 5 - Taśmy wskaźnikowe do kontroli sterylizacji 2 108,59 PLN
2014-08-04   Pakiet Nr 6 - Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli sterylizacji 1 691,28 PLN
2014-08-04 Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Dostawy

Zadanie nr 4
3 500,00 PLN
  Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku
8 648,50 PLN
2014-08-01   Materiały do sterylizacji 2 3 436,00 PLN
2014-08-01   Materiały do sterylizacji 5 212,50 PLN
2014-08-01 Otwock

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Dostawy

testy do sterylizacji
2 883,60 PLN
2014-08-01 Leżajsk

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
26 361,36 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
164 679,26 PLN
2014-07-30   pakiet 3 61 264,34 PLN
2014-07-30   pakiet 4 32 643,60 PLN
2014-07-30   pakiet 1 64 986,84 PLN
2014-07-30   pakiet 2 5 784,48 PLN
  Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ
Dostawy

DLG.39.421/14 Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, sprzętu i testów dla centralnej sterylizatornii.
51 124,82 PLN
2014-07-28   Zadanie 1 513,00 PLN
2014-07-28   Zadanie 7 26 740,80 PLN
2014-07-28   Zadanie 6 2 640,82 PLN
2014-07-28   Zadanie 5 21 230,20 PLN
2014-07-28 Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Dostawy

akcesoria do procesu sterylizacji: rękawy, testy, etykiety, taśmy, włókniny i papier;
37 754,64 PLN
2014-07-25 Pyrzyce

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Usługi

Pakiet nr 7
6 184,00 PLN
2014-07-24 Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Dostawa sterylizatora z wytwornicą pary
138 800,00 PLN
2014-07-23 Pionki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 24 - sterylizacja
15 080,04 PLN
  Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Dostawy

dostawa wyrobów do sterylizacji
186 190,00 PLN
2014-07-23   . 160 070,00 PLN
2014-07-23   . 26 120,00 PLN
  Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji - DZ-751-28/14
92 131,20 PLN
2014-07-23   Pakiet nr 4 4 406,40 PLN
2014-07-23   Pakiet nr 7 33 933,60 PLN
2014-07-18   Pakiet nr 5 32 832,00 PLN
2014-07-18   Pakiet nr 1 20 959,20 PLN
2014-07-21 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa urządzenia do czyszczenia instrumentów medycznych nasyconą czystą parą .
7 089,00 PLN
  Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy bielizny jednorazowego użytku, fartuchów foliowych i operacyjnych, włókniny, papieru krepowanego, taśm i środków czyszczących
18 775,15 PLN
2014-07-21   Papier krepowany 6 958,22 PLN
2014-07-21   Włóknina 11 816,93 PLN
  Turek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
62 418,60 PLN
2014-07-17   Pakiet 7 1 836,00 PLN
2014-07-17   Pakiet 6 367,20 PLN
2014-07-17   Pakiet 3 22 199,40 PLN
2014-07-17   Pakiet 2 38 016,00 PLN
2014-07-16 Olsztyn

Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

DOSTAWA MYJNI - DEZYNFEKTORA
199 974,96 PLN
2014-07-15 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Usługi

Wykonanie przeglądu okresowego (zgodnie z DTR) sterylizatora MST-V FO 6-6-6 VS2, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) sterylizatora MST-V FO 6-6-12 VS2, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) myjni WD250, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) myjni WD250, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) myjni WD750, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) stacji uzdatniania wody, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) zgrzewarki rolkowej HM 2010 DC, przegląd okresowy (zgodnie z DTR) zgrzewarki rolkowej HM 2010 DC
21 472,14 PLN
2014-07-10 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

pojemniki do dezynfekcji
20 221,20 PLN
2014-07-10 Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa produktów dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
1 944,00 PLN
2014-07-09 Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Pakiet 3 Etykiety i rolki do metkownic.
23 986,80 PLN
2014-07-09 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawy

Pakiet nr 2 - Testy oraz inne materiały do sterylizacji
31 085,16 PLN
2014-07-08 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

Materiały do sterylizacji
42 557,24 PLN
2014-07-07 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

Pakiet 7 SYSTEM KONTROLI STERYLIZACJI PAROWEJ
8 100,00 PLN
2014-07-07 Chodzież

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Dostawy

Testy, naboje
41 441,00 PLN
2014-07-03 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Testy do sterylizacji parowej
157 982,40 PLN
  Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Sprzęt eksploatacyjny i środki dezynfekcyjne do użytku w Centralnej Sterylizatorni
57 205,80 PLN
2014-07-03   Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi 897,00 PLN
2014-07-03   Test symulacyjny Bowie-Dic- para 3 618,00 PLN
2014-07-03   Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych 7 020,00 PLN
2014-07-03   Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych 1 296,00 PLN
2014-07-03   Papier krepowy do sterylizacji, taśma samoprzylepna 44 374,80 PLN
2014-07-02 Biskupiec

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dostawy

Taśmy i papiery do sterylizacji
7 011,00 PLN
  Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
56 824,80 PLN
2014-07-01   Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy klasy 4 756,00 PLN
2014-07-01   Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych 4 622,40 PLN
2014-07-01   Kontrola szczelności zgrzewa 475,20 PLN
2014-07-01   Włóknina celulozowa 30 780,00 PLN
2014-07-01   Torebka włókninowo - foliowa do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu 5 567,40 PLN
2014-07-01   Etykiety sterylizacyjne 10 886,40 PLN
2014-07-01   Taśma sterylizacyjna 3 737,40 PLN
  Rawicz

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
9 043,20 PLN
2014-07-01   Materiały do sterylizacji 5 794,56 PLN
2014-06-26   Wskaźniki do sterylizacji 3 248,64 PLN
2014-06-28 Katowice

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
Dostawy

Pakiet Nr 2
5 426,09 PLN
2014-06-27 Ustroń

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawy

Pakiet 5 - Testy ,etykiety,koperty na dokumentację
8 723,45 PLN
2014-06-26 Poznań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 5
2 516,40 PLN
2014-06-25 Barlinek

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 1
5 865,36 PLN
2014-06-24 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa środków do myjni endoskopowej
144 180,00 PLN
2014-06-23 Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Pakiet nr 14 - Różne urządzenia i produkty medyczne
5 322,24 PLN
2014-06-18 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

Pakiet nr 6
993,60 PLN
2014-06-18 Kup

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Dostawy

Zestaw nr 2
2 407,99 PLN
2014-06-18 Opole

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Dostawy

Testy do sterylizacji parowej
26 671,86 PLN
2014-06-17 Starogard Gdański

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Papier do sterylizacji i taśmy
25 049,09 PLN
  Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa torebek, rękawów foliowo-papierowych i rękawów foliowo- polyolefinowych; testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji; nabojów do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL EO.
343 304,82 PLN
2014-06-16   Dostawa torebek, rękawów foliowo-papierowych i rękawów foliowo- polyolefinowych. 231 436,44 PLN
2014-06-16   Dostawa testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji. 111 868,38 PLN
2014-06-16 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet V rękawy i papiery do sterylizacji
22 071,50 PLN
  Krynica - Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju.
106 399,08 PLN
2014-06-11   Pakiet nr 2 1 949,40 PLN
2014-06-11   Pakiet nr 1 104 449,68 PLN
2014-06-11 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Dostawy

Tace narzędziowe w postaci koszy
2 232,45 PLN
2014-06-11 Zgierz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Dostawy

testy chemiczne do kontroli sterylizacji
8 979,12 PLN
2014-06-11 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sterylizacja
9 214,56 PLN
2014-06-10 Nowogard

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
Dostawy

Pakiet nr 12 - rękawy do sterylizacji parowej z mankietem i b/ mankietu
21 257,14 PLN
2014-06-10 Bogatynia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
21 257,85 PLN
2014-06-10 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

tace
16 199,10 PLN
2014-06-06 Gryfice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 11
10 678,38 PLN
  Ełk

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Numer sprawy12/2014-DZP/PNO. Nazwa zadaniaDostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych.
47 362,02 PLN
2014-06-06   Zadanie nr 2 42 757,44 PLN
2014-06-06   Zadanie Nr 4 4 604,58 PLN
2014-06-05 Świętochłowice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Dostawy

Akcesoria do sterylizacji
4 969,14 PLN
  Poznań

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

MATERIAŁY DO STERYLIZACJI (NR REJ. A/10/14)
139 398,63 PLN
2014-06-05   Pakiet nr 7 - Rękaw do sterylizacji oraz testy kontroli procesów mycia i dezynfekcji 31 687,20 PLN
2014-06-05   Pakiet nr 2 - Testy do kontroli sterylizacji parą wodną 20 450,88 PLN
2014-06-05   Pakiet nr 1 - Rękawy i torebki do sterylizacji 76 201,02 PLN
2014-06-05   Pakiet nr 6 - Akcesoria do sterylizacji 11 059,53 PLN
2014-05-21 Łęczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Dostawy

Dostawa sterylizatora plazmowego dla SP ZOZ w Łęcznej- powtórka, znak sprawy SP ZOZ- DZ/ 15 / 14
189 126,36 PLN
2014-05-20 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 1 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
18 771,84 PLN
2014-05-16 Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawy

Pakiet nr 3
14 785,20 PLN
2014-05-15 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy awaryjnej myjni dezynfektora Belimed WD 425 e o s/n 999980037016 będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej przy ul. Przybyszewskiego 49.
2 730,00 PLN
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (liczna zadań-2 pakiety) Znak sprawy FDZP/05A/14.
89 488,80 PLN
2014-05-14   PAKIET NR 1. 62 029,80 PLN
2014-05-14   PAKIET NR 2.. 27 459,00 PLN
2014-05-12 Myślenice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

1
37 752,48 PLN
2014-05-09 Zgorzelec

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dostawy

Pakiet nr 1
84 304,20 PLN
2014-04-30 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o.
Dostawy

Sterylizacja
4 149,47 PLN
2014-04-28 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Zadanie nr 1
46 418,40 PLN
2014-04-26 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Dostawy

Artykuły do sterylizacji
3 979,80 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.
21 853,50 PLN
2014-04-16   Papier sterylizacyjny 2 730,00 PLN
2014-04-16   Taśma do zamykania pakietów 2 025,00 PLN
2014-04-16   Oznakowanie pakietów 5 440,00 PLN
2014-04-16   Kontrola działania sterylizatorów parowych z wstępną próżnią 6 000,00 PLN
2014-04-16   Wkładki absorpcyjne 336,50 PLN
2014-04-16   Wskaźniki chemiczne klasy 6 2 592,00 PLN
2014-04-16   Włóknina sterylizacyjna 2 730,00 PLN
2014-04-14 Jarocin

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Dostawy

Pakiet 1
16 802,10 PLN
2014-04-11 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Dostawy

Pakiet nr 25 - Gąbki do mycia niemowląt
713,50 PLN
2014-04-07 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Dostawy

Pakiet nr 4
59 830,00 PLN
  Kielce

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Dostawy

Zakup i dostawa testów chemicznych do kontroli sterylizacji parowej, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji formaldehydem, testów do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych, testów biologicznych ampułkowych do szybkiego odczytu, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, materiałów opakowaniowych do sterylizacji, pisaków wodoodpornych, foliowych samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań osłonowych, wskaźników kontroli procesu sterylizacji, wskaźników chemicznych do kontroli
18 370,51 PLN
2014-04-03   Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną 8 110,51 PLN
2014-03-04   Torebki papierowo-foliowe płaskie z dwoma wskaźnikami sterylizacji S,EO 2 743,20 PLN
2014-03-04   Materiały opakowaniowe bez wskaźnika sterylizacji 7 516,80 PLN
2014-04-01 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

TOREBKI, PAPIERY DO STERYLIZACJI
28 008,75 PLN
2014-04-01 Hrubieszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Roboty budowlane

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Hrubieszowie
27 000,00 PLN
2014-04-01 Dęblin

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11 - Materiały do sterylizacji
10 668,46 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-47/2014)
28 789,44 PLN
2014-04-01   papiery do sterylizacji 23 839,92 PLN
2014-04-01   taśmy samoprzylepne do pakietów 4 949,52 PLN
  Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji i walidacja sterylizatora STERRAD 100NX Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
40 235,76 PLN
2014-03-31   Pakiet II- dostawa testów 18 376,02 PLN
2014-03-31   Pakiet I - dostawa opakowań sterylizacyjnych 21 859,74 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Preparaty do mycia i dezynfekcji
70 851,24 PLN
2014-03-26   Pakiet nr 32 14 985,00 PLN
2014-03-26   Pakiet nr 33 55 866,24 PLN
2014-03-26 Międzyrzec Podlaski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

FORMULARZ CENOWY nr 7.
959,52 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-32/2014)
17 200,08 PLN
2014-03-26   testy sterylizacji 1. 11 972,88 PLN
2014-03-24   włóknina do sterylizacji 5 227,20 PLN
2014-03-20 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 21
1 069,20 PLN
2014-03-19 Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Torebki foliowo-papierowe, płaskie
89 367,84 PLN
2014-03-19 Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Dostawy

Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji - Pakiet nr 9: Akcesoria do sterylizacji - dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
4 833,78 PLN
  Gdańsk

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

dostawa materiałów opakunkowych i testów do sterylizacji.
48 600,00 PLN
2014-03-19   Test Bowie- Dick - jednorazowy mini, test zintegrowany do kontroli sterylizacji parowej, atest biologiczny fiolkowy 48-godzinny do kontroli sterylizacji. 14 148,00 PLN
2014-03-19   Rękaw foliowo-papierowy płaski. 34 452,00 PLN
2014-03-19 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 4
67 500,00 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
49 276,50 PLN
2014-03-19   PAKIET 2 - TOREBKI PAPIEROWO - FOLIOWE 5 870,00 PLN
2014-03-19   PAKIET 5 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE TYPU TYVEK 74 g/m2. 3 500,00 PLN
2014-03-19   PAKIET 6 - TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ. 16 550,00 PLN
2014-03-19   PAKIET 1 - RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI 23 356,50 PLN
  Kamienna Góra

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Dostawy

dostawa materiałów do kontroli procesu sterylizacji
70 120,80 PLN
2014-03-14   włóknina do pakowania zestawów 57 639,60 PLN
2014-03-14   torebki płaskie 738,72 PLN
2014-03-14   poz. 7 z pakietu nr 2 810,00 PLN
2014-03-14   poz. 5,6,7,8,9 wydzielone z pakietu nr 3 10 932,48 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji wg pakietów 1 - 11
17 606,00 PLN
2014-03-12   Pakiet nr 2 11 912,00 PLN
2014-03-12   Pakiet nr 5 864,00 PLN
2014-03-12   Pakiet nr 6 510,00 PLN
2014-03-12   Pakiet nr 7, pozycja 1 3 240,00 PLN
2014-03-12   Pakiet nr 9 1 080,00 PLN
2014-03-12 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
14 837,04 PLN
2014-03-11 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy awaryjnej wraz z przeinstalowaniem (demontaż i montaż) myjni dezynfektora Belimed WD 425 e o s/n999980037016 z Oddziału Klinicznego Gastroenterologii (Pracownia Endoskopowa ul. Grunwaldzka 16/18) do Pracowni Endoskopowej przy ul. Przybyszewskiego 49.
10 151,00 PLN
2014-03-06 Bielsko-Biała

Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sprzęt jednorazowego użytku do sterylizacji
29 362,80 PLN
2014-03-05 Łódź

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Dostawy

Zakresie I poz. 66, 68
3 545,64 PLN
2014-03-05 Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki
Dostawy

SYSTEM DOKUMENTACJI STERYLIZATORNI DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
11 814,92 PLN
2014-03-04 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawy

Testy kontroli mycia i sterylizacji
1 928,88 PLN
  Łódź

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji parowej i plazmowej oraz innych akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi.
16 856,10 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 11 3 672,00 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 16 272,16 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 15 2 794,50 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 14 4 665,60 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 9 2 678,40 PLN
2014-02-28   Pakiet Nr 6 2 773,44 PLN
  Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków do uzdatniania wody oraz innych materiałów eksploatacyjnych do dezynfekcji i uzdatniania wody, dostawa testów diagnostycznych
26 848,80 PLN
2014-02-25   Grupa 35 - Papier krepowany biały i niebieski typu sensitive 22 982,40 PLN
2014-02-25   Grupa 23 - Filtr papierowy do kontenerów do narzędzi chirurgicznych 108,00 PLN
2014-02-25   Grupa 25 - Test kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfektorze 3 758,40 PLN
  Gdańsk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
6 517,80 PLN
2014-02-25   Zadanie nr 9 1 701,00 PLN
2014-02-25   Zadanie nr 3 1 728,00 PLN
2014-02-25   Zadanie nr 2 1 360,80 PLN
2014-02-25   Zadanie nr 10 1 728,00 PLN
  Mysłowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
14 487,66 PLN
2014-02-24   PAPIERY DO STERYLIZACJI 7 040,52 PLN
2014-02-24   WSKAŹNIKI I TESTY DO STERYLIZACJI 7 447,14 PLN
2014-02-20 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Dostawy

Zadanie nr 2
27 108,00 PLN
2014-02-19 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Szczotki chirurgiczne
46 656,00 PLN
2014-02-18 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Dostawa testów do kontroli procesu sterylizacji
3 793,50 PLN
2014-02-17 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Zadanie nr 5
2 644,20 PLN
2014-02-14 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dostawy

Opakowania do sterylizacji
1 374,00 PLN
  Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji wraz z zakupem zgrzewarki.
260 586,30 PLN
2014-02-12   Grupa 3 3 795,78 PLN
2014-02-12   Grupa 4 20 061,00 PLN
2014-02-12   Grupa 1 119 782,80 PLN
2014-02-12   Grupa 2 116 946,72 PLN
2014-02-11 Sierpc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
16 401,36 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Dostawy

Dostawy preparatów myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących (maszynowych i manualnych), neutralizujących, konserwujących, opakowań sterylizacyjnych jednorazowego użytku do sterylizacji parą nasyconą, plazmą i tlenkiem etylenu, nabojów do sterylizacji plazmowej, testów chemicznych i biologicznych, wskaźników procesów dezynfekcji i sterylizacji, profesjonalnych szczoteczek do czyszczenia narzędzi
114 402,00 PLN
2014-02-11   Pakiet nr 3 - Naboje do sterylizacji plazmowej, opakowania, testy, wskaźniki 54 941,00 PLN
2014-02-11   Pakiet nr 2 - Opakowania sterylizacyjne 415,00 PLN
2014-02-11   Pakiet nr 12 - Wskaźniki, testy chemiczne, biologiczne 35 181,00 PLN
2014-02-11   Pakiet nr 10 - Preparaty chemiczne 19 400,00 PLN
2014-02-11   Pakiet nr 6 - Opakowania sterylizacyjne (torebki) 4 465,00 PLN
  Ełk

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Dostawy

dostawa artykułów sterylizacyjnych.
13 872,60 PLN
2014-02-10   Pakiet 3 1 333,80 PLN
2014-02-10   Pakiet 1 12 538,80 PLN
2014-02-06 Słubice

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.
Dostawy

PAKIET NR 5
14 562,18 PLN
2014-02-04 Elbląg

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Dostawy

Pakiet nr 2
3 528,21 PLN
2014-01-30 Bytom

Areszt Śledczy w Bytomiu
Dostawy

Pakiet Nr 8
3 211,64 PLN
2014-01-28 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Pakiet 1
26 346,15 PLN
  Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa Torebek foliowo-papierowych do sterylizacji i klipsów tytanowych z podziałem na pakietyPakiet Nr I Torebki foliowo - papierowe; Pakiet Nr II Torebki foliowo-papierowe zgrzewalne wraz ze zgrzewarką; Pakiet Nr III Klipsy tytanowe
16 525,08 PLN
2014-01-27   Pakiet Nr I Torebki foliowo - papierowe 14 158,80 PLN
2014-01-27   Pakiet Nr II Torebki foliowo-papierowe zgrzewalne wraz ze zgrzewarką 2 366,28 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 63/13
70 996,02 PLN
2014-01-27   Dostawa materiałów do sterylizacji 10 262,16 PLN
2014-01-27   Dostawa materiałów do sterylizacji 6 653,88 PLN
2014-01-27   Dostawa materiałów do sterylizacji 9 696,30 PLN
2014-01-27   Dostawa materiałów do sterylizacji 2 911,68 PLN
2014-01-27   Dostawa materiałów do sterylizacji 41 472,00 PLN
2014-01-14 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Pakiet nr 1
5 572,80 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji i dezynfekcji
72 479,61 PLN
2014-01-10   Pakiet nr 7 7 073,73 PLN
2014-01-10   Pakiet nr 9 5 104,08 PLN
2014-01-10   Pakiet nr 6 16 848,00 PLN
2014-01-10   Pakiet nr 4 43 453,80 PLN
2014-01-09 Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

zadanie 10
31 088,88 PLN
2014-01-03 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych
1 370,00 PLN
2014-01-02 Stalowa Wola

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Zadanie 2- Wskaźniki kontroli sterylizacji
88 303,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 8 439 391,47 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
Dostawy

dostawa drobnego sprzętu medycznego
2 710,20 PLN
2013-12-30   testy biologiczne 907,20 PLN
2013-12-30   papier krepowy 1 803,00 PLN
2013-12-27 Białystok

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
Dostawy

Grupa 11
7 322,40 PLN
  Radom

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu
Dostawy

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU.
51 772,38 PLN
2013-12-20   papier krepowany-miękki. 40 068,00 PLN
2013-12-11   Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na instrumentach medycznych 3 969,00 PLN
2013-12-11   TESTY CHEMICZNE. 2 443,38 PLN
2013-12-06   TEST KONTROLI WSADU - sterylizacja parą wodną. 5 292,00 PLN
2013-12-20 Godziesze Małe

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawy

zadanie nr 13
3 542,40 PLN
2013-12-17 Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Etykiety
2 100,00 PLN
2013-12-16 Śrem

Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji
11 858,40 PLN
2013-12-11 Słupsk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawy

Część nr 4
17 594,40 PLN
2013-12-09 Radziejów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 31
10 940,00 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA URZĄDZEŃ MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCYCH ORAZ MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ
86 616,00 PLN
2013-12-06   Pakiet nr 1 80 546,40 PLN
2013-12-06   Pakiet nr 2 6 069,60 PLN
2013-12-06 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Dostawa testów do kontroli skuteczności mycia
1 814,40 PLN
  Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.
54 299,75 PLN
2013-12-05   sterylizacja plazmowa 2 200,00 PLN
2013-12-05   etykiety do sterylizacji plazmowej 7 460,00 PLN
2013-12-05   taśmy i etykiety do sterylizacji parowej 2 880,00 PLN
2013-12-05   rękawy i papiery do sterylizacji parowej 24 135,75 PLN
2013-12-05   sterylizacja parowa 17 624,00 PLN
2013-12-04 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Przelotowa myjnia do endoskopów giętkich
312 385,41 PLN
  Białogard

Szpital Powiatowy
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
1 351,00 PLN
2013-12-02   Pakiet 3 416,00 PLN
2013-12-02   Pakiet 2 935,00 PLN
2013-12-02 Czarnków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet II
35 141,04 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Dostawa różnych artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytkuosłonek na sprzęt medyczny, włókna światłowodowego, sprzętu medyczny dla oddziału neonatologicznego, igieł biopsyjnych, elementów wyposażenia do aparatów do elektrochirurgii, rękawic, testów kontroli sterylizacji z podziałem na 23 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/57/2013
8 389,98 PLN
2013-12-02   Pakiet XXII - Pakiet testowy Bowie&Dick 5 140,80 PLN
2013-12-02   Pakiet XXI - Chemiczne wskaźniki procesu sterylizacji 3 249,18 PLN
2013-11-29 Wołów

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 16 - Sterylizacja
9 791,28 PLN
  Łańcut

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawySZP/380/48/2013.
21 219,69 PLN
2013-11-27   PAKIET III - TAŚMY I TESTY DO STERYLIZACJI. 11 119,68 PLN
2013-11-27   PAKIET VIII - OSŁONY NA OSTRE NARZĘDZIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU 6 242,25 PLN
2013-11-27   PAKIET V - PAPIER KREPOWANY, WŁÓKNINA 3 857,76 PLN
2013-11-26 Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Materiały do sterylizacji
7 550,00 PLN
  Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacji.
12 772,84 PLN
2013-11-20   PAKIET 4 Taśmy i wskaźniki do sterylizacji. 3 145,50 PLN
2013-11-20   PAKIET 2 Asortyment do sterylizacji plazmowej w sterylizatorze plazmowym STERRAD-NX Johnson&Johnson. 9 627,34 PLN
  Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

dostawa materiałów i testów do sterylizacji
13 081,86 PLN
2013-11-20   Pakiet 1 12 676,86 PLN
2013-11-20   Pakiet 5 405,00 PLN
  Pleszew

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
22 699,44 PLN
2013-11-20   Sprawdziany sterylizacji 2 160,00 PLN
2013-11-20   Papier krepowany 12 979,44 PLN
2013-11-20   Sterylizacja parą wodną testy biologiczne 7 560,00 PLN
2013-11-18 Sławno

Szpital Powiatowy
Dostawy

e) Etykiety i tusz do metkownicy do sterylizacji
4 254,60 PLN
2013-11-18 Sławno

Szpital Powiatowy
Dostawy

d) Rękawy do sterylizacji
340,63 PLN
2013-11-18 Sławno

Szpital Powiatowy
Dostawy

b) Paski i inne materiały do sterylizacji
2 678,40 PLN
2013-11-14 Oborniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Myjnia ultradźwiękowa
12 037,00 PLN
2013-11-12 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie 5,7,8
4 776,00 PLN
  Świdnica

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacji - nr sprawyEA-28-2013
12 769,20 PLN
2013-11-10   Pakiet nr 15.5 4 110,00 PLN
2013-11-10   Pakiet nr 14 1 200,00 PLN
2013-11-10   Pakiet nr 15.1 6 240,00 PLN
2013-11-10   Pakiet nr 15.3 1 040,00 PLN
2013-11-10   Pakiet nr 15.4 179,20 PLN
2013-11-07 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Dostawy

Testy, atesty, rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji
34 607,40 PLN
2013-11-07 Opoczno

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Dostawy

Zadanie 3 - Paski testowe
2 682,72 PLN
  Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa opatrunków, szpitalnych wyrobów papierowych i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku
28 758,00 PLN
2013-11-06   Szpitalne wyroby papierowe 11 000,00 PLN
2013-11-06   Zestawy diagnostyczne 17 758,00 PLN
  Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Różne wyroby medyczne
47 437,00 PLN
2013-11-06   Różne wyroby medyczne-materiały do sterylizacji 21 039,00 PLN
2013-11-06   Różne wyroby medyczne-testy do sterylizacji 26 398,00 PLN
  Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywna dostawa szpitalnych wyrobów papierowych, wyrobów diagnostycznych oraz materiałów medycznych dla SP ZOZ Wolsztyn
32 256,96 PLN
2013-11-04   Pakiet nr 6, poz. 1-5, wyroby diagnostyczne 1 570,32 PLN
2013-11-04   Pakiet nr 7, poz. 1-2 etykiety samoprzylepne 3 078,00 PLN
2013-11-04   Pakiet nr 2, poz. 1-19, szpitalne wyroby papierowe 19 716,00 PLN
2013-11-04   Pakiet nr 5, paski, odczynniki 7 892,64 PLN
  Mrągowo

Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawy

Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych
10 320,37 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 4 378,00 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 3 224,64 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 2 2 111,40 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 1 3 184,27 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 5 102,60 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 6 702,00 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 7 2 191,86 PLN
2013-10-31   Pakiet 16 poz. 14 1 425,60 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa rękawów, testów i akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
158 085,74 PLN
2013-10-31   pakiet 15 3 801,60 PLN
2013-10-31   pakiet 11 1 215,00 PLN
2013-10-31   pakiet 1 45 101,88 PLN
2013-10-31   pakiet 2 7 468,20 PLN
2013-10-31   pakiet 3 37 457,42 PLN
2013-10-31   pakiet 4 29 878,08 PLN
2013-10-31   pakiet 5 320,76 PLN
2013-10-31   pakiet 18 14 850,00 PLN
2013-10-31   pakiet 13 17 992,80 PLN
2013-10-29 Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawy

Pakiet nr 4
16 704,00 PLN
2013-10-29 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Dostawy

DOSTAWA NABOJÓW ZAWIERAJĄCYCH NADTLENEK WODORU DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO
39 798,00 PLN
  Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji Szpitala w Nysie.
5 702,40 PLN
2013-10-28   Część nr 5 - dostawa zintegrowanego wskaźnika do sterylizacji parą wodną klasy 5 302,40 PLN
2013-10-28   Część nr 3 - dostawa testów symulacyjnych Bowie-Dick 5 400,00 PLN
2013-10-28 Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Dostawy

Testy do sterylizacji i dezynfekcji
30 652,00 PLN
2013-10-25 Hrubieszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Roboty budowlane

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni SPZOZ Hrubieszów wraz z dostawą i montażem urządzeń do sterylizacji, mycia i dezynfekcji
2 148 898,47 PLN
2013-10-24 Lipsko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Dostawy

sterylizacja
22 095,00 PLN
2013-10-23 Bytom

Areszt Śledczy w Bytomiu
Dostawy

Pakiet Nr 5
538,85 PLN
  Chorzów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Dostawy

Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części.
20 563,20 PLN
2013-10-23   Część zamówienia nr 6 - Etykiety do metkownicy 13 219,20 PLN
2013-10-23   Część zamówienia nr 7 - Pałeczka wymazowa 1 512,00 PLN
2013-10-23   Część zamówienia nr 2 - Testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną 5 832,00 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacjiopakowań, testów, naboi dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.
20 700,81 PLN
2013-10-18   Pakiet Nr 4 -Testy i naboje do serylizacji 13 662,45 PLN
2013-10-18   Pakiet Nr 6 - Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli sterylizacji. 4 843,80 PLN
2013-10-18   Pakiet Nr 3 - Włóknina gwarantująca sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie i papier absorbcyjny. 2 194,56 PLN
2013-10-17 Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

zadanie nr 21 - materiały do sterylizacji
32 190,00 PLN
2013-10-17 Siedlce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Pakiet nr 51
2 527,20 PLN
2013-10-17 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawy

7
2 952,00 PLN
2013-10-16 Szczecin-Zdunowo

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych uzupełniających polegających na wykonaniu sufitów podwieszanych w sterylizatorni i ciągach komunikacyjnych w budynku głównym Szpitala Zdunowo o łącznej szacunkowej ilości ok. 445 m2.
71 011,99 PLN
2013-10-15 Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji
4 633,20 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań i testów kontroli sterylizacji z podziałem na 18 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/51/2013
8 510,40 PLN
2013-10-14   Pakiet XVI - Etykiety do pakietów poddawanych sterylizacji 5 184,00 PLN
2013-10-14   Pakiet VI - Test kontroli sterylizacji parą wodną 3 326,40 PLN
2013-10-02 Kozienice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Dostawy

Zadanie nr 1 - Papier krepowany, włókniny i torebki papierowe
29 328,48 PLN
2013-10-01 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Dostawy

Pakiet 4 - dostawy materiałów do sterylizacji
38 206,00 PLN
2013-09-25 Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu
16 848,00 PLN
  Tarnowskie Góry

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji..
23 147,28 PLN
2013-09-25   Pakiet nr 3 - Etykiety do sterylizacji. 7 469,28 PLN
2013-09-25   Pakiet nr 4 - Testy chemiczne oraz biologiczne szybkiego odczytu do sterylizacji parą wodną.. 15 678,00 PLN
2013-09-24 Brzeg

Brzeskie Centrum Medyczne
Dostawy

Testy do sterylizacji
21 244,00 PLN
2013-09-23 Braniewo

NZOZ Powiatowe Centum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Dostawy

Materiały do sterylizacji
10 695,00 PLN
  Rzeszów

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dostawy

zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji, preparatu do dezynfekcji oraz włókniny w arkuszach.
30 300,00 PLN
2013-09-23   PAKIET NR 3 - Wskaźnik klasy VI. 14 400,00 PLN
2013-09-23   PAKIET NR 7 - Włóknina w arkuszach. 15 900,00 PLN
2013-09-20 Inowrocław

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 1
42 228,00 PLN
  Ruda Śląska

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Dostawy

Przetarg nieograniczony nr 43/PN/13 na dostawę rękawów foliowo - papierowych, rękawów polyolefinowych, testów do sterylizacji, papieru krepowanego oraz filtrów papierowych do kontenera
13 394,16 PLN
2013-09-18   Pakiet III 950,40 PLN
2013-09-18   Pakiet II 9 482,40 PLN
2013-09-18   Pakiet IV 2 961,36 PLN
2013-09-17 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

testy biologiczne BiCycle do systemu STERRAD100S (pakiet nr 12)
8 164,80 PLN
  Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Dostawy opakowań i materiałów sterylizacyjnych.
8 282,64 PLN
2013-09-16   Etykieta do kontenera 1 080,00 PLN
2013-09-16   Taśmy i plomby 5 474,64 PLN
2013-09-16   Etykiety z indykatorem 1 728,00 PLN
2013-09-13 Dębno

Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
Dostawy

pakiet nr 4
28 702,00 PLN
2013-09-12 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Dostawy

(w zakresie zadania nr 3)
1 188,00 PLN
2013-09-10 Łódź

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego
Dostawy

Pakiet nr 27
355,32 PLN
2013-09-05 Chmielnik

Szpital Powiatowy w Chmielniku
Dostawy

Pakiet nr VI
2 863,51 PLN
  Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy różnych drobnych artykułów i produktów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o.
38 409,52 PLN
2013-09-05   Pakiet 5 2 184,48 PLN
2013-09-05   Pakiet 12 33 369,52 PLN
2013-09-05   Pakiet 1 2 855,52 PLN
  Łomianki

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. DZ/18/2013
3 753,06 PLN
2013-09-04   pakiet 1 1 230,00 PLN
2013-09-04   pakiet 4 2 523,06 PLN
2013-09-02 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawy

wyroby medyczne
9 500,00 PLN
2013-08-28 Ostróda

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
Dostawy

Pakiet nr 21 - Materiały eksploatacyjne do sterylizacji
14 993,00 PLN
2013-08-28 Częstochowa

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

Pakiet Nr 1
258 477,00 PLN
2013-08-27 Chełmża

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Usługi

Pakiet nr 6
10 147,00 PLN
2013-08-26 Rybnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Dostawy

Materiały zużywalne dla Centralnej Sterylizatorni
4 421,52 PLN
2013-08-20 Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
Dostawy

Testy Bowie&Dick
2 592,00 PLN
2013-08-19 Świebodzin

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
Dostawy

Pakiet nr 6
26 017,20 PLN
2013-08-16 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Dostawy

(w zakresie zadania nr 2, 3)
56 084,40 PLN
2013-08-14 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Kontenery do sterylizacji narzędzi
22 654,34 PLN
2013-08-12 Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

Pakiet nr 2
8 044,64 PLN
  Strzelin

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Nr postępowania SZP V-T/Z/V/2013 Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2 016,36 PLN
2013-08-08   PAKIET 9 1 303,56 PLN
2013-08-08   PAKIET 11 712,80 PLN
  Lublin

Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji.
28 407,84 PLN
2013-08-08   Zadanie 8 5 978,88 PLN
2013-08-08   Zadanie 7 20 844,00 PLN
2013-08-08   Zadanie 10 1 373,76 PLN
2013-08-08   Zadanie 14 211,20 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni
69 119,20 PLN
2013-08-07   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 22 688,00 PLN
2013-08-07   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 4 253,60 PLN
2013-08-07   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 22 857,60 PLN
2013-08-07   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 19 320,00 PLN
2013-08-07 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (I)
24 074,03 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
55 009,05 PLN
2013-08-06   Metki dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem plazmy 1 360,80 PLN
2013-08-06   Jednorazowe aplikatory do oznaczenia skuteczności dekontaminacji 2 808,00 PLN
2013-08-06   Opakowania do sterylizacji plazmowej 5 760,93 PLN
2013-08-06   26 poz. b - Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną 19 550,16 PLN
2013-08-06   26 poz. a - Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną 21 818,16 PLN
2013-08-06   Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych 453,60 PLN
2013-08-06   System dokumentowania i kontroli sterylizacji 3 257,40 PLN
2013-08-06 Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

Myjnia dezynfektora
38 232,00 PLN
  Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesorii do sterylizacji i dezynfekcji
12 151,38 PLN
2013-08-06   Pakiet nr 4 3 970,08 PLN
2013-08-06   Pakiet nr 3 6 895,92 PLN
2013-08-06   Pakiet nr 7 1 285,38 PLN
2013-08-03 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

pakiet 18
36 289,08 PLN
2013-07-31 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

dostawa myjek dla pacjentów
17 220,00 PLN
  Szczecin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawy

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do sterylizacji dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
56 794,00 PLN
2013-07-30   System kontroli mycia w myjkach automatycznych 25 690,00 PLN
2013-07-30   ETYKIETY 31 104,00 PLN
  Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa materiałów opakowaniowych, testów i akcesoriów do sterylizacji
233 512,55 PLN
2013-07-30   Zadanie 10 2 592,00 PLN
2013-07-30   zadanie 1 124 912,80 PLN
2013-07-30   zadanie 2 41 533,56 PLN
2013-07-30   zadanie 3 55 720,79 PLN
2013-07-30   zadanie 5 8 753,40 PLN
2013-07-30 Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Dostawy

24
15 636,06 PLN
2013-07-29 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 30
10 008,38 PLN
2013-07-25 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
Dostawy

PAKIET NR 2
20 984,33 PLN
  Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
19 188,36 PLN
2013-07-25   Rękawy do sterylizacji plazmowej 7 740,36 PLN
2013-07-25   Papier do sterylizacji, taśma samoprzylepna 9 882,00 PLN
2013-07-25   Test paskowy chemiczny do sterylizacji plazmowej 324,00 PLN
2013-07-25   Test paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną 1 242,00 PLN
  Ostrzeszów

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Dostawy

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla ZZOZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy ZZOZ/ZP-9 /2013
23 191,96 PLN
2013-07-25   Pakiet nr 1 19 029,60 PLN
2013-07-25   Pakiet nr 2 4 162,36 PLN
2013-07-24 Żary

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Testy paskowe do kontroli procesu mycia ultradźwiękowego
1 684,80 PLN
2013-07-24 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawy

Opakowania do systemu Integra Pack
55 306,80 PLN
2013-07-23 Białystok

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy

Dostawy testów i opakowań do sterylizacji
20 440,00 PLN
2013-07-23 Białystok

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy

Specjalistyczny sprzęt medyczny
4 300,00 PLN
2013-07-22 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 29 - Materiały do sterylizacji II
20 448,66 PLN
  Ustrzyki Dolne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
Dostawy

DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
12 436,72 PLN
2013-07-22   Pakiet nr 3 - Papier opakowaniowy krepowany sterylizacyjny 4 717,44 PLN
2013-07-22   Pakiet nr 1 - Testy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 7 719,28 PLN
2013-07-22 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Usługi

Zadanie nr 5 -Sterylizator +myjnia BELIMED
31 745,09 PLN
  Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa rękawów papierowo- foliowych, papieru sterylizacyjnego i włókniny
178 123,53 PLN
2013-07-22   Część 2 Papier sterylizacyjny i włóknina 168 978,96 PLN
2013-07-22   Część 3 Rękawy do sterylizacji plazmowej 9 144,57 PLN
  Turek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej wTurku
93 441,60 PLN
2013-07-18   Pakiet 3 39 576,60 PLN
2013-07-18   Pakiet 1 15 881,40 PLN
2013-07-18   Pakiet 6 734,40 PLN
2013-07-18   Pakiet 7 1 814,40 PLN
2013-07-18   Pakiet 2 35 434,80 PLN
2013-07-18 Katowice

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Materiały do sterylizacji
7 535,70 PLN
2013-07-17 Łódź

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Dostawy

Pozycje 63, 64, 67, 70, 72, 74-78
8 721,81 PLN
2013-07-17 Starachowice

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa testów sterylizacyjnych
13 784,30 PLN
2013-07-17 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

pakiet nr 3
41 412,60 PLN
2013-07-16 Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Materiały do sterylizacji.
10 538,25 PLN
2013-07-16 Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Pakiet nr 1
10 792,80 PLN
  Leżajsk

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
13 611,78 PLN
2013-07-16   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny 4 513,86 PLN
2013-07-16   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny 5 054,40 PLN
2013-07-16   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny 4 043,52 PLN
  Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
28 705,59 PLN
2013-07-16   Pakiet 5 6 036,12 PLN
2013-07-16   Pakiet 6 6 918,75 PLN
2013-07-16   Pakiet 4 15 750,72 PLN
2013-07-15 Świnoujście

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły
Dostawy

papier krepowy
1 124,50 PLN
  Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych - ZP 800/13
53 558,28 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 16 5 702,40 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 24 12 687,84 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 13 3 229,20 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 29 22 190,76 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 7 2 019,60 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 5 600,48 PLN
2013-07-10   Zadanie nr 19 7 128,00 PLN
  Ustroń

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawy

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
15 661,00 PLN
2013-07-10   Pakiet 12 - Torebki i rękawy foliowe 6 281,00 PLN
2013-07-10   Pakiet 5 - Testy ,etykiety, koperty na dokumentację wraz z dzierżawą metkownicy 9 380,00 PLN
  Chorzów

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (4)
3 873,46 PLN
2013-07-09   Akcesoria do sterylizacji 2 274,30 PLN
2013-07-01   Materiał opakowaniowy do sterylizacji 1 599,16 PLN
  Mikołów

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
8 557,80 PLN
2013-07-09   pakiet nr 6 2 566,08 PLN
2013-07-09   pakiet nr 7 1 834,92 PLN
2013-07-09   pakiet nr 8 4 156,80 PLN
  Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Materiały do sterylizacji
16 691,00 PLN
2013-07-09   Taśma 996,00 PLN
2013-07-09   Rękawy sterylizacyjne 13 767,50 PLN
2013-07-09   Rękawy sterylizacyjne 1 927,50 PLN
  Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz zestawu do eksploatacji wstrzykiwacza CT 9000 ADV
6 073,92 PLN
2013-07-08   Pakiet nr 2 1 555,20 PLN
2013-07-08   Pakiet nr 1 4 518,72 PLN
2013-07-08 Rawicz

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
3 129,84 PLN
  Oborniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZPD/06/13 Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji, wyrobów kartonowych, materiałów higienicznych, bielizny pościelowej i dziecięcej, sprzętu jednorazowego użytku, pętli endoskopowej, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz pulsoksymetru typu klips palcowy
53 927,50 PLN
2013-07-05   Pakiet nr 2 testy kontroli sterylizacji 7 180,00 PLN
2013-07-05   Pakiet nr 1 akcesoria do sterylizacji 18 336,50 PLN
2013-07-05   Pakiet nr 35 pojemnik do transportu narzędzi 656,00 PLN
2013-07-05   Pakiet nr 4 testy kontroli mycia 1 180,00 PLN
2013-07-05   Pakiet nr 3 materiał opatrunkowy 26 575,00 PLN
2013-07-04 Szczecin-Zdunowo

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych obejmujących wzmocnienie podkładu podposadzkowego w ustalonej wstępnie szacunkowej ilości 957 m2 na podstawie dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy pn.Wzmocnienie podkładu podposadzkowego projektant mgr inż. Sławomir Szyszko, datamarzec 2013 r. i opracowania pn.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu wzmocnienie podkładu podposadzkowego projektant mgr inż. Sławomir Szyszko, datamarzec 2013 r.
88 044,00 PLN
2013-07-04 Olsztyn

Miejski Szpital Zespolony
Dostawy

Nie dotyczy
45 534,96 PLN
2013-07-03 Wodzisław Śląski

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
38 267,10 PLN
2013-07-02 Bychawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Rękawy do sterylizacji
3 736,80 PLN
  Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
118 372,77 PLN
2013-06-28   Rękawy, testy, etykiety, taśmy, włókniny i papier 35 464,71 PLN
2013-06-28   Papier krepowany i rękawy papierowo-foliowe, włóknina 82 908,06 PLN
2013-06-28 Chodzież

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Dostawy

Testy, naboje gazowe, rękawy do sterylizacji
41 720,00 PLN
2013-06-27 Piła

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pile
Dostawy

test badania skuteczności sterylizacji
3 095,28 PLN
  Warszawa

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
16 869,78 PLN
2013-06-25   Taśma samoprzylepna 3 202,92 PLN
2013-06-25   taśma samoprzylepna 1 542,24 PLN
2013-06-20   Papier do sterylizacji - kolor niebieski lub zielony inny niż kolor włókniny 11 518,74 PLN
2013-06-20   Papier krepowany, włóknina 605,88 PLN
2013-06-25 Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

23 Rękawy i testy do sterylizacji
15 667,78 PLN
2013-06-24 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Dostawy

testy do sterylizacji
16 467,84 PLN
2013-06-24 Kędzierzyn-Koźle

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa testów do kontroli procesów sterylizacji, elementów systemu dokumentacji oraz testów kontroli procesów mycia i dezynfekcji maszynowej
79 946,88 PLN
2013-06-24 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawy

Pakiet 1
52 803,54 PLN
2013-06-18 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Sterylna sucha szczoteczka do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi
4 795,20 PLN
2013-06-17 Puszczykowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o
Dostawy

DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKTORA DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
260 904,00 PLN
2013-06-14 Pabianice

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy testów oraz materiałów do sterylizacji
48 378,90 PLN
2013-06-12 Zawiercie

Szpital Powiatowy
Dostawy

Pakiet nr 14
51 252,48 PLN
2013-06-10 Warszawa

Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
19 217,10 PLN
2013-06-10 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawy

Akcesoria do odczytywania i przechowywania wyników testów biologicznych dla procesu sterylizacji
7 649,52 PLN
2013-06-10 Koszalin

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sterylizacja I
935,28 PLN
  Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
156 935,64 PLN
2013-06-10   zakup wraz z dostawą rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji, testów kontroli poprawnej pracy zgrzewarek oraz papieru krepowanego 101 755,44 PLN
2013-06-10   zakup wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do testów kontroli mycia i sterylizacji 55 180,20 PLN
2013-06-10 Pionki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 19 - sterylizacja
13 466,52 PLN
2013-06-07 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
41 960,56 PLN
2013-06-06 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa kontenerów
6 075,00 PLN
2013-06-04 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet VI rekawy i papiery do sterylizacji
29 433,00 PLN
  Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawy

Dostawa testów do kontroli procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji
5 700,67 PLN
2013-06-03   Test chemiczny 2 430,00 PLN
2013-05-29   System kontroli wsadu 743,04 PLN
2013-05-29   Zestaw do wykrywania 2 376,00 PLN
2013-05-29   Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 93,31 PLN
2013-05-29   Test wieloparametrowy 58,32 PLN
2013-05-31 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 3 - chemiczny wskaźnik wieloparametrowy
2 764,80 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Zakup wraz z dostawą podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK - RejZamPub/31/2013
172 628,51 PLN
2013-05-29   PAKIET NR 3 109 073,58 PLN
2013-05-29   PAKIET NR 2 63 554,93 PLN
  Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji dla Centralnej Sterylizacji
130 503,69 PLN
2013-05-29   Dostawy środów dla Centralnej Sterylizacji 2 420,64 PLN
2013-05-29   Dostawy środów dla Centralnej Sterylizacji 128 083,05 PLN
2013-05-24 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji.
20 824,74 PLN
  Lubliniec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu.
2 727,00 PLN
2013-05-24   dotyczy części 12A 540,00 PLN
2013-05-24   . 2 187,00 PLN
2013-05-22 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Dostawy

Zadanie 4
1 291,68 PLN
2013-05-22 Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Pakiet Nr 14
6 899,04 PLN
2013-05-20 Barlinek

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr III a - testy i wskaźniki.
3 191,40 PLN
2013-05-15 Katowice

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
Dostawy

Pakiet nr 2
3 840,82 PLN
  Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa materiałów sterylizacyjnych - 9 zadań
75 411,50 PLN
2013-05-14   Etykiety przylepne 9 849,60 PLN
2013-05-14   Papier krepowany 31 924,80 PLN
2013-05-14   Test biologiczny 21 978,00 PLN
2013-05-14   Taśma kontrolna, test paskowy, test Bovie Dick 11 659,10 PLN
  Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy

Dostawy środków do sterylizacji
65 844,26 PLN
2013-05-13   Papier krepowy biodegradowalny naprzemiennie pakowany 13 387,68 PLN
2013-05-13   Taśmy, testy, wskaźniki do sterylizacji, osłonki oraz identyfikatory do kontenerów 40 965,38 PLN
2013-05-13   Test chemiczny klasy IV 3 888,00 PLN
2013-05-13   Jednorazowy pakiet wskaźnikowy do autoklawu typu Bowie -Dick 7 603,20 PLN
  Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej do urządzeń STERRAD 100 S, materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
40 301,28 PLN
2013-05-08   Pakiet nr 8- Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu CPV 33.19.80.00-4, 22.99.00.00-6 9 007,20 PLN
2013-05-08   Pakiet nr 6 - Materiały do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu CPV 33.19.80.00-4, 22.99.00.00-6 31 294,08 PLN
2013-05-08 Bytom

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Dostawy

RĘKAWY TYVEK
8 597,88 PLN
2013-05-02 Szczecin

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Papier krepowy
648,00 PLN
2013-04-30 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Torebki foliowo - włókninowe
5 012,00 PLN
  Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji.
70 230,24 PLN
2013-04-30   Rękawy papierowo - foliowe, papier krepowany, włóknina 55 265,76 PLN
2013-04-30   Testy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną 8 743,68 PLN
2013-04-30   Etykiety do metkownicy 6 220,80 PLN
2013-04-29 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie 2
1 933,20 PLN
2013-04-26 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Środki myjące i dezynfekcyjne dla Pralni
34 914,24 PLN
  Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych
4 604,10 PLN
2013-04-25   Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 3 762,50 PLN
2013-04-25   Paski odczynnikowe 841,60 PLN
  Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa - torebek i rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji, - testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji, - naboi do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL EO
174 613,80 PLN
2013-04-18   Zadanie Nr 1 109 701,00 PLN
2013-04-18   Zadanie Nr 2 64 912,80 PLN
2013-04-18 Łódź

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Pakiet Nr 3
8 625,00 PLN
2013-04-16 Myślenice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

1
58 822,20 PLN
2013-04-16 Przemyśl

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Dostawy

Opakowania do sterylizacji - 25 poz. asort. w różnych ilościach;
62 160,48 PLN
2013-04-15 Bogatynia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
21 337,56 PLN
2013-04-15 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Testy i naboje
150 247,20 PLN
  Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Dostawy

DLG.39.325/13 Zakup i dostawa materiałów jednorazowego uzytku, testów dla centralnej sterylizacji.
33 130,08 PLN
2013-04-12   Zadanie 5 31 136,40 PLN
2013-04-12   Zadanie 1 1 993,68 PLN
2013-04-11 Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Sprzęt jednorazowego użytku: zadanie 7 i 8 - torebki papierowo foliowe, wskaźniki i naboje do sterylizacji
32 266,80 PLN
2013-04-10 Jastrzębie-Zdrój

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy

Gąbki myjące
9 446,40 PLN
  Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa opakowań do sterylizacji.
300 256,00 PLN
2013-04-08   Testy kontrolujące 118 827,60 PLN
2013-04-08   Rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji 8 920,80 PLN
2013-04-08   Opakowania papierowo - foliowe do sterylizacji. 115 591,60 PLN
2013-04-08   Informer Med Sp zo.o. 56 916,00 PLN
  Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Dostawy

Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych, rękawów foliowo-papierowych oraz torebek foliowo-papierowych samoprzylepnychdo Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o
62 112,42 PLN
2013-04-08   Pakiet 2 41 303,52 PLN
2013-04-08   Pakiet 3 20 808,90 PLN
2013-04-08 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Testy do sterylizacji.
36 218,46 PLN
2013-04-05 Olecko

"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Pakiet 3
16 173,00 PLN
2013-04-05 Lublin

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawy

Rękawy do sterylizacji
9 960,84 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
Dostawy

Dostawy wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu.
10 958,76 PLN
2013-04-03   Zadanie nr 16 - Testy do kontroli sterylizacji 7 565,40 PLN
2013-04-03   Zadanie nr 22 - Filtry papierowe sterylne do kontenerów 1 760,40 PLN
2013-04-03   Zadanie nr 27 - Taśma do kontroli sterylizacji ze wskaźnikiem parowym 1 632,96 PLN
2013-03-29 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 29
21 871,85 PLN
2013-03-28 Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawy

dostawa opakowań sterylizacyjnych
17 221,44 PLN
2013-03-26 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa myjki automatycznej do endoskopów
119 799,00 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

DOSTAWA TESTÓW I OPAKOWAŃ STERYLIZACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
69 582,65 PLN
2013-03-25   PAKIET 4 - PAPIER KREPOWANY 5 321,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 13 - TESTY, OSŁONKI, PLOMBY, ETYKIETY, TAŚMY. 7 515,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 9 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE TYPU TYVEK 74 g/m2. 3 563,40 PLN
2013-03-25   PAKIET 7 - TESTY KONTROLI MYCIA ENDOSKOPOWEGO 2 900,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH. 1 485,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 3 - TORBY FOLIOWO - WŁÓKNINOWE Clenatex. 4 660,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 2 - TOREBKI PAPIEROWO - FOLIOWE 1 360,00 PLN
2013-03-25   PAKIET 1 - RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI. 25 218,25 PLN
2013-03-25   PAKIET 6 - TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 17 560,00 PLN
2013-03-22 Szczecin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawy

Elektrody j.u. do platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń firmy ERBE Elektromedizin GmbH, typ aparatu VIO 300D
3 078,00 PLN
  Łódź

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji parowej i plazmowej oraz innych akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi.
11 805,48 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 8, poz. 9 2 721,60 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 8,poz.1 189,00 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 8,poz.6 1 393,20 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 8, poz. 5 2 721,60 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 6 4 393,44 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 8,poz. 2 148,50 PLN
2013-03-22   Pakiet Nr 5 238,14 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-21/2013)
21 988,80 PLN
2013-03-21   włóknina do sterylizacji 11 674,80 PLN
2013-03-21   testy sterylizacji 1. 10 314,00 PLN
2013-03-19 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawy

Pakiet nr 8
2 080,00 PLN
2013-03-13 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
18 646,20 PLN
2013-03-11 Szczecin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawy

Dostawa automatycznej myjni-dezynfektora wraz z wyposażeniem dla lokalnej sterylizatorni SP ZOZ MSW w Szczecinie
138 205,44 PLN
2013-03-11 Gliwice

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet 5
3 350,16 PLN
  Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
16 834,14 PLN
2013-03-08   PAKIET NR 1 papier krepowany i rękawy papierowo-foliowe, włóknina 12 383,82 PLN
2013-03-08   PAKIET NR 3 etykiety 3 628,80 PLN
2013-03-08   PAKIET NR 2 testy i taśmy, 821,52 PLN
2013-03-07 Dęblin

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11 - Materiały do sterylizacji
5 854,41 PLN
2013-03-05 Kielce

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Dostawy

Foliowe samoprzylepne posterylizacyjne opakowania osłonowe
601,47 PLN
2013-03-05 Oleśnica

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Rękawy i torebki do sterylizacji parowej
12 602,52 PLN
2013-03-05 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Dostawy

Zadanie Nr 27
10 184,17 PLN
2013-03-01 Kraków

Wojewódzki Szpital Okulistyczny
Dostawy

Pakiet nr 4 - Akcesoria do sterylizacji plazmowej
7 037,28 PLN
2013-02-28 Otwock

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Dostawy

TESTY DO STERYLIZACJI
4 928,04 PLN
2013-02-26 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Testy do kontroli sterylizacji
15 552,00 PLN
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
87 136,02 PLN
2013-02-26   PAKIET 1 - OPAKOWANIA 61 140,42 PLN
2013-02-26   PAKIET NR 2 - WSKAŹNIKI 25 995,60 PLN
2013-02-25 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

myjnia do kaczek i basenów - 1 szt.
24 698,52 PLN
2013-02-21 Korfantów

Opolskie Centrum Rehabilitacji
Dostawy

Pakiet IV
9 268,80 PLN
  Knurów

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
23 674,63 PLN
2013-02-19   Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 14 987,43 PLN
2013-02-19   Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 8 687,20 PLN
  Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Na dostawę materiałów medycznych określonych w 8 pakietach.
65 110,14 PLN
2013-02-18   - Pakiet nr 6: Papier termiczny; 12 324,72 PLN
2013-02-18   - Pakiet nr 7: Akcesoria do sterylizacji jednorazowego użytku; 45 139,02 PLN
2013-02-18   - Pakiet nr 5: Włóknina; 7 646,40 PLN
  Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
59 508,00 PLN
2013-02-18   Pakiet nr 2 1 728,00 PLN
2013-02-18   Pakiet nr 1 57 780,00 PLN
2013-02-12 Szczecin

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Papier krepowy
18 738,00 PLN
2013-02-12 Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

SPORAL A
1 900,00 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
114 037,32 PLN
2013-02-07   pakiet 7 6 635,52 PLN
2013-02-07   pakiet 6 44 045,64 PLN
2013-02-07   pakiet 8 27 672,81 PLN
2013-02-07   pakiet 9 27 298,23 PLN
2013-02-07   pakiet 10 301,32 PLN
2013-02-07   pakiet 11 648,00 PLN
2013-02-07   pakiet 18 6 220,80 PLN
2013-02-07   pakiet 19 1 215,00 PLN
  Elbląg

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów sterylizacji i dezynfekcji. ZP/1/2013.
16 367,46 PLN
2013-02-06   Pakiet 1 - Rękawy foliowo-papierowe. 12 927,60 PLN
2013-02-06   Pakiet 3 - Taśmy samoprzylepne do zamykania pakietów i materiały do monitorowania procesów sterylizacji. 3 439,86 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
3 153,00 PLN
2013-02-05   Zestaw do kontroli czystości narzędzi przez oznaczanie pozostałości protein metodą ninhydrylową 2 116,80 PLN
2013-02-05   Zestaw do kontroli skuteczności mycia endoskopów giętkich w myjniach Olympus 1 036,20 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Wyroby do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej
20 715,48 PLN
2013-02-04   Zadnie nr 2 884,52 PLN
2013-02-04   Zadanie nr 7 14 247,36 PLN
2013-02-04   Zadanie nr 8 5 583,60 PLN
2013-02-01 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Usługi

Zadanie Nr 1
23 218,72 PLN
2013-01-30 Grodzisk Wielkopolski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały eksplatacyjne
33 367,95 PLN
2013-01-28 Gdańsk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
1 995,84 PLN
2013-01-28 Włocławek

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr 2
22 597,00 PLN
2013-01-25 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych
1 330,00 PLN
  Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorach w 15 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji W.Sz.Z. w Elblągu w okresie 24 miesięcy
27 030,24 PLN
2013-01-22   Pakiet nr 13 - Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, o szerokości 25 mm 5 287,68 PLN
2013-01-22   Pakiet nr 1 - Jednorazowy, gotowy do użycia pakiet (zestaw) testowy typu Bowie Dick, do sterylizacji parowej w temperaturze 134 0 C i w czasie 3,5 minuty. 20 412,00 PLN
2013-01-22   Pakiet nr 7 - Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej 34,56 PLN
2013-01-22   Pakiet nr 8 - Test biologiczny do sterylizacji plazmowej, ampułkowy, kompatybilny w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem systemu STERRAD 1 296,00 PLN
2013-01-22 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Opakowania sterylizacyjne
46 918,38 PLN
2013-01-22 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

naprawa wraz z przeglądem Myjni Dezynfektora Belimed WD 425
2 965,00 PLN
2013-01-21 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Usługi

Pakiet 24
4 126,65 PLN
  Mysłowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
Dostawy

Dostawa obłożeń, materiałów opatrunkowych, medycznych wyrobów eksploatacyjnych oraz różnych wyrobów medycznych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
15 870,24 PLN
2013-01-21   TOREBKI POSTERYLIZACYJNE I MATERIAŁY POMOCNICZE 282,90 PLN
2013-01-21   RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE 2 427,30 PLN
2013-01-21   PAPIERY DO STERYLIZACJI 6 990,84 PLN
2013-01-21   WSKAŹNIKI I TESTY DO STERYLIZACJI PAROWEJ 6 169,20 PLN
  Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę wskaźników i opakowań do sterylizacji.
178 363,80 PLN
2013-01-17   Grupa 1 72 106,20 PLN
2013-01-17   Grupa 2 105 667,20 PLN
2013-01-17   Grupa 3 590,40 PLN
2013-01-16 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Dostawy

PAKIET II - Testy bilogiczne i chemiczne do sterylizacji plazmowej i parowej
10 340,00 PLN
2013-01-14 Sierpc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
16 037,91 PLN
2013-01-11 Chorzów

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Akcesoria do sterylizacji
4 218,90 PLN
  Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
35 855,17 PLN
2013-01-10   Pakiet nr I 9 061,60 PLN
2013-01-10   Pakiet nr III 26 793,57 PLN
  Bytom

Szpital Specjalistyczny Nr 2
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy37 / 37 PN / 2012
3 230,22 PLN
2013-01-10   Pakiet nr 17 Pojemnik na endoskop 1 611,30 PLN
2013-01-10   Pakiet nr 19 Wkład pochłaniający wilgoć 154,44 PLN
2013-01-10   Pakiet nr 9 Wskaźniki chemiczne 1 075,68 PLN
2013-01-10   Pakiet nr 4 Rękaw foliowo - polyolefinowy 388,80 PLN
2013-01-08 Śrem

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Pakiet 1
44 207,20 PLN
2013-01-07 Rzeszów

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Dostawy

WSKAŹNIKI PAPIEROWE
3 888,00 PLN
2013-01-03 Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawy

Taśmy i sprawdziany
8 147,70 PLN
  Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
23 427,90 PLN
2013-01-02   System kontroli wsadu 712,80 PLN
2013-01-02   Zintegrowany test paskowy 729,00 PLN
2013-01-02   Ampułkowy test biologiczny 4 860,00 PLN
2013-01-02   Test kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych 5 832,00 PLN
2013-01-02   Papier sterylizacyjny krepowany z włókna celulozowego, w kolorze zielonym lub niebieskim, w arkuszach 3 107,70 PLN
2013-01-02   Wieloparametrowy wskaźnik 172,80 PLN
2013-01-02   Testy do pomiaru ATP kompatybilne z Luminometrem SURE Plus 6 912,00 PLN
2013-01-02   Taśma samoklejąca 129,60 PLN
2013-01-02   Test kontroli mycia ultradźwiękowego 972,00 PLN
  Parczew

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej
20 878,56 PLN
2013-01-02   Zadanie Nr 13 - Papier i rękaw do sterylizacji 14 018,40 PLN
2013-01-02   Zadanie Nr 23 - Testy do sterylizacji parą wodną 6 860,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INFORMER MED SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 9 860 210,97 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-31 Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawy

Pakiet - Nr 3
32 184,00 PLN
  Otwock

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
21 376,44 PLN
2012-12-31   Taśma ze wskaźnikiem do pary wodnej oraz testy do sterylizacji 5 281,20 PLN
2012-12-31   Papier do sterylizacji, rękawy foliowo - papierowe 16 095,24 PLN
2012-12-28 Warszawa

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie
Dostawy

Zadanie nr 10 Papiery do sterylizacji
5 988,60 PLN
2012-12-27 Gniezno

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
Dostawy

Rękawy, torebki i taśmy do sterylizacji
1 339,20 PLN
2012-12-20 Słubice

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 16
12 454,83 PLN
2012-12-19 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

dostawa papieru krepowanego dla Bloku Operacyjnego z Ventralną Sterylizacją
15 508,80 PLN
  Zabrze

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji. Nr sprawy DZP/37PN/2012
29 998,37 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 4 - Wskaźniki i akcesoria do kontroli procesów sterylizacji. 7 576,49 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 1 - Papier do sterylizacji 16 083,36 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 9 - Przyrząd PCD 702,00 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 7 - Podkłady absorpcyjne. 81,00 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 2 - Wskaźniki do kontroli procesów mycia w myjni dezynfektorze. 3 844,80 PLN
2012-12-18   Pakiet nr 3 - Test typu BOWIE DICK do kontroli procesów sterylizacji. 1 710,72 PLN
2012-12-17 Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Dostawy

Zestawy diagnostyczne (dokładny opis w zał. nr 2 do SIWZ)
21 239,80 PLN
2012-12-13 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

pakiet 7
7 387,20 PLN
2012-12-12 Stargard Szczeciński

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Część 4B
1 230,00 PLN
2012-12-10 Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Etykiety
1 980,00 PLN
2012-12-07 Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Pakiet 13
5 535,00 PLN
  Wągrowiec

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

materiały do sterylizacji (ZOZ/ZP/PN/DOS/23/11/2012)
30 410,62 PLN
2012-12-05   Pakiet 1 23 984,62 PLN
2012-12-05   Pakiet 2 1 684,80 PLN
2012-12-05   Pakiet 3 4 741,20 PLN
2012-12-04 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Dostawa filtrów i plomb jednorazowego użytku do kontenerów sterylizacji parowej Aesculap.
7 884,00 PLN
  Poznań

Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji.
9 504,00 PLN
2012-12-03   Zadanie nr 3 Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji gazowej - tlenkiem etylenu. 5 832,00 PLN
2012-12-03   Zadanie nr 1 Etykiety do kontenerów samoklejące ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. 3 672,00 PLN
2012-12-03 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Testy do kontroli skuteczności sterylizacji
38 622,96 PLN
2012-11-30 Czarnków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet II
33 378,48 PLN
2012-11-27 Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa papieru krepowego, włókniny i taśmy samoprzylepnej do sterylizacji.
73 353,60 PLN
2012-11-27 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Dostawy

Testy, atesty, rękawy foliowo-papierowe
30 210,56 PLN
  Gdańsk

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pn-149/61/2012/testy,przyrządy
75 930,48 PLN
2012-11-22   Papier sterylizacyjny krepowy 41 240,88 PLN
2012-11-22   Wskaźnik biologiczny do pary wodnej, wskaźnik kontroli zgrzewania, plomby papierowe do kontenera, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, wskaźnik Bowie - Dicka, taśma zamykająca bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną 31 514,40 PLN
2012-11-22   Test kontroli mycia 2 268,00 PLN
2012-11-22   Papier typu TRAY LINER 907,20 PLN
2012-11-21 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie 4,6,7
14 446,08 PLN
  Łańcut

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawySZP/380/36/2012
10 354,56 PLN
2012-11-20   PAKIET VI - RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE. 3 624,48 PLN
2012-11-20   PAKIET V - PAPIER KREPOWANY, WŁÓKNINA 1 810,08 PLN
2012-11-20   PAKIET VIII - OSŁONY NA OSTRE NARZĘDZIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU 4 920,00 PLN
2012-11-19 Nowogard

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
Dostawy

Pakiet nr 10 - rękawy do sterylizacji parowej
11 574,20 PLN
  Rzeszów

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
36 640,32 PLN
2012-11-19   Zadanie nr 2 8 431,56 PLN
2012-11-14   Zadanie nr 1 27 865,32 PLN
2012-11-14   Zadanie nr 5 343,44 PLN
2012-11-16 Wołów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie
Dostawy

Pakiet XII - Sterylizacja
7 125,08 PLN
  Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Dostawa odczynników i akcesoriów do oznaczeń morfologii poszerzonej wraz z dzierżawą analizatora oraz dostawa testów
8 733,96 PLN
2012-11-15   pakiet nr 4: Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie pary wodnej 4 320,00 PLN
2012-11-15   pakiet nr 5: Testy do kontroli procesu sterylizacji 1 638,36 PLN
2012-11-15   pakiet nr 3: Biologiczne i chemiczne testy do badania procesów sterylizacji w autoklawie 2 775,60 PLN
2012-11-14 Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Materiały do sterylizacji
7 010,28 PLN
2012-11-14 Radziejów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 29
3 333,96 PLN
  Rydułtowy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji.
38 201,52 PLN
2012-11-13   Biologiczny wskaźnik kontroli itd. 33 103,38 PLN
2012-11-13   Wskaźniki biologiczne i chemiczne procesu sterylizacji dla Pracowni Mikrobiologicznej 5 098,14 PLN
2012-11-12 Mrągowo

Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawy

Pakiet 5 poz. 1 - 16
22 110,84 PLN
2012-11-12 Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawy

Testy do sterylizacji
28 160,10 PLN
2012-11-07 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Myjki medyczne
12 054,00 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji i dezynfekcji
94 038,30 PLN
2012-11-07   Pakiet nr 4 44 919,00 PLN
2012-11-07   Pakiet nr 2 17 409,60 PLN
2012-11-07   Pakiet nr 7 8 972,10 PLN
2012-11-07   Pakiet nr 5 22 737,60 PLN
  Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Dostawy materiałów i testów do sterylizacji
13 337,46 PLN
2012-11-07   Pakiet 2 12 981,06 PLN
2012-11-07   Pakiet 5 356,40 PLN
  Warszawa

Szpital Solec Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
21 924,67 PLN
2012-11-05   Włóknina 12 210,00 PLN
2012-11-05   Rękawy papierowo-foliowe bez zakładki 9 714,67 PLN
2012-10-31 Olesno

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawy

Rękaw typu ULTRA .
4 078,00 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Dostawy

Dostawy preparatów chemicznych, jednorazowych opakowań sterylizacyjnych, wskaźników i testów, oraz profesjonalnego sprzętu do czyszczenia urządzeń medycznych
21 716,00 PLN
2012-10-30   Pakiet nr 8 - Wskaźniki, testy chemiczne i biologiczne 11 720,00 PLN
2012-10-30   Pakiet nr 10 - Papier do pochłaniania wilgoci i systemy pomiarowe 5 190,00 PLN
2012-10-30   Pakiet nr 7 - Opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku 4 806,00 PLN
2012-10-29 Żnin

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

GRUPA 14 - Myjki do ciała dla pacjentów
5 129,10 PLN
2012-10-26 Białogard

Szpital Powiatowy
Dostawy

Pakiet 2
2 048,40 PLN
2012-10-25 Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Dostawy

Testy do sterylizacji i dezynfekcji
38 032,00 PLN
2012-10-24 Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku
Dostawy

Sterylne opakowania papierowe.
6 832,08 PLN
  Kielce

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Dostawy

zakup i dostawa materiałów opakowaniowych do sterylizacji, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji formaldehydem, testów do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych, testów biologicznych ampułkowych do szybkiego odczytu
9 781,56 PLN
2012-10-23   Pakiet nr10-Torby włókninowo -foliowe z dwoma wskaźnikami sterylizacji S, EO 1 030,32 PLN
2012-10-23   Pakiet nr6-Test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną 1 215,00 PLN
2012-10-23   Pakiet nr4-Testy do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych 483,84 PLN
2012-10-23   Pakiet nr7- Materiały opakowaniowe bez wskaźnika sterylizacji 7 052,40 PLN
2012-10-23 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawy

Pakiet nr 2
23 873,18 PLN
2012-10-18 Gdańsk

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
Dostawy

Pakiet 6 Autoklaw parowy
220 509,00 PLN
2012-10-17 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Na dostawę wraz z wymianą elementów w urządzeniach Zamawiającego tj. wentylatora szafy sterowniczej wytwornicy w sterylizatorze parowym MSTV 6-6-12 VS2 (nr seryjny12287), oraz dwóch filtrów powietrza i dwóch uszczelek zaworu pneumatycznego w myjni WD 750 (nr seryjny 16586).
19 465,73 PLN
2012-10-15 Rzeszów

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Zadanie nr 8
2 851,20 PLN
2012-10-15 Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawy

Dostawa sterylizatora plazmowego oraz materiałów niezbędnych do 4-letniej eksploatacji dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji W.Sz.Z. w Elblągu
348 118,56 PLN
2012-10-15 Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 3 Etykity samoprzylepne do sterylizacji
4 001,40 PLN
  Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy materiałów do sterylizacjiopakowań, testów, naboi dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.
12 242,88 PLN
2012-10-10   Pakiet Nr 3 - Włóknina gwarantująca sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie. 1 283,04 PLN
2012-10-10   Pakiet Nr 4 -Testy i naboje do serylizacji. 10 959,84 PLN
2012-10-09 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Pakiet nr 1
57 193,00 PLN
  Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
Dostawy

Dostawa akcesoriów do sterylizacji i innych wyrobów medycznych - 7 zadań.
36 171,12 PLN
2012-10-04   Zadanie nr 2 - Dostawa papierów do sterylizacji 15 076,80 PLN
2012-10-04   Zadanie nr 1 - Dostawa testów i taśm do sterylizacji parowej i gazowej 21 094,32 PLN
2012-10-02 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Dostawy

Testy i opakowania do sterylizacji plazmowej
9 637,49 PLN
2012-10-01 Opole

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawy

pakiet nr 10
10 562,40 PLN
2012-09-26 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Myjnia dezynfektor
70 794,00 PLN
2012-09-26 Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

siatki narzędziowe i kosze sterylizacyjne
6 765,12 PLN
2012-09-25 Kościerzyna

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Dostawy

opakowania do sterylizacji
47 997,36 PLN
2012-09-24 Lublin

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Taśma neutralna i do kontroli procesu sterylizacji.
6 501,00 PLN
2012-09-22 Braniewo

NZOZ Powiatowe Centum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Dostawy

Materiały do sterylizacji
12 238,40 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni
10 580,00 PLN
2012-09-18   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 5 390,00 PLN
2012-09-18   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 1 730,00 PLN
2012-09-18   zakup artykułów dla Centralnej Sterylizatorni 3 460,00 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 24 miesięcy oraz zgrzewarki rotacyjnej
23 480,00 PLN
2012-09-18   ampułkowy wskaźnik biologiczny 13 500,00 PLN
2012-09-18   Zgrzewarka rotacyjna 9 980,00 PLN
2012-09-13 Inowrocław

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 3
31 146,12 PLN
  Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa akcesoriów do sterylizacji
77 714,10 PLN
2012-09-13   Dostawa akcesoriów do sterylizacji 17 625,60 PLN
2012-09-13   dostawa akcesoriów do sterylizacji 1 449,36 PLN
2012-09-13   dostawa akcesoriów do sterylizacji 28 820,34 PLN
2012-09-13   Dostawa akcesoriów do sterylizacji 18 802,80 PLN
2012-09-13   dostawa akcesoriów do sterylizacji 11 016,00 PLN
2012-09-12 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Zadanie nr 6
24 840,00 PLN
2012-09-11 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa testów i naboi używanych w procesie sterylizacji dla UCK
96 512,04 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych - powtórzenie
15 237,60 PLN
2012-09-06   Plomby papierowe 216,00 PLN
2012-09-06   System monitorowania zanieczyszczeń 5 658,00 PLN
2012-09-06   Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą 1 209,60 PLN
2012-09-06   System dokumentowania i kontroli sterylizacji 972,00 PLN
2012-09-06   Test chemiczny do kontroli pakietu 4 320,00 PLN
2012-09-06   Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej 2 052,00 PLN
2012-09-06   Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) 810,00 PLN
2012-09-05 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawy

rękawice i gąbki myjąco-dezynfekujące
3 198,00 PLN
  Lwówek Śląski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku
49 443,10 PLN
2012-09-04   zadanie nr 22 - sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku 34 250,00 PLN
2012-09-04   zadanie nr 20 - materiały do sterylizacji 15 193,10 PLN
2012-09-04 Mława

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Produkty do mycia i dezynfekcji
3 491,00 PLN
  Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SP ZOZ Wolsztyn PN/16/2012
20 071,31 PLN
2012-09-04   Pakiet nr 2 - szpitalne wyroby diagnostyczne i papierowe 18 471,83 PLN
2012-09-04   Pakiet nr 6 - wyroby diagnostyczne 1 599,48 PLN
  Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizacji - środków myjących i dezynfekcyjnych, etykiet, testów, tac narzędziowych
24 153,00 PLN
2012-08-30   wanny dezynfekcyjne 3 321,00 PLN
2012-08-30   ampulkowe testy biologiczne 20 832,00 PLN
2012-08-29 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Dostawy

Pakiet nr 1.3k Testy do sterylizacji
2 070,00 PLN
  Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa Materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji WSZ w Płocku..
16 757,28 PLN
2012-08-29   Rękawy gładkie do sterylizacji plazmowej na 24 m-ce. 7 037,28 PLN
2012-08-29   Wskaźnik biologiczny do sterylizacji plazmowej na 24 m-ce. 9 720,00 PLN
  Bielsko - Biała

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21 i ul. E. Plater 17
5 541,53 PLN
2012-08-23   INFORMER MED SP. Z O.O. 4 165,56 PLN
2012-08-23   INFORMER MED. SP. Z O.O. 1 375,97 PLN
  Brzeg

Brzeskie Centrum Medyczne
Dostawy

dostawa sprzętu anestezjologicznego i do tlenoterapii, sprzętu do znieczuleń, rurek intubacyjnych oraz testów i materiałów do sterylizacji dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
87 255,50 PLN
2012-08-22   TESTY DO STERYLIZACJI 20 385,50 PLN
2012-08-22   MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 66 870,00 PLN
2012-08-22 Pińczów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Dostawy

Pakiet nr 2 - rękawy, papier do sterylizacji
14 225,00 PLN
  Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Dostawy

Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji
25 612,20 PLN
2012-08-20   Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji 3 218,40 PLN
2012-08-20   Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji 8 804,16 PLN
2012-08-20   Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji 13 589,64 PLN
2012-08-20 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

pakiet 15
50 038,56 PLN
  Poddębice

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego III dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
3 998,16 PLN
2012-08-20   PAKIET NR 15 2 224,80 PLN
2012-08-20   PAKIET NR 16 369,36 PLN
2012-08-20   PAKIET NR 17 1 404,00 PLN
2012-08-17 Katowice

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr XI - Materiały do sterylizacji
6 549,12 PLN
2012-08-17 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dostawy

pakiet nr 3
79 380,00 PLN
2012-08-14 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywne dostawy kontenerów do sterylizacji narzędzi
21 664,80 PLN
2012-08-13 Chorzów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Dostawy

Część zamówienia nr 2 - System monitoringu zanieczyszczeń ATP,
5 994,00 PLN
2012-08-13 Gdynia

SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
Dostawy

Pakiet 1 Testy do sterylizacji
83 821,39 PLN
  Płock

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA ŚRODKÓW I OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI
21 277,08 PLN
2012-08-10   Pakiet Nr 7 - Testy do sterylizacji 12 522,60 PLN
2012-08-10   Pakiet Nr 5 - Opakowania z włókniny 6 140,88 PLN
2012-08-10   Pakiet Nr 2 - Taśmy do sterylizacji na papier i włókninę 2 613,60 PLN
2012-08-09 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

dostawa torebek papierowo-foliowych
6 480,00 PLN
  Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań i wskaźników procesu sterylizacji z podziałem na 11 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/ 43 /2012
18 417,67 PLN
2012-08-02   Pakiet X - Testy kontroli sterylizacji 4 207,68 PLN
2012-08-02   Pakiet IV - Wskaźniki procesu sterylizacji chemiczne 14 209,99 PLN
  Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawy

Dostawa opakowań do sterylizacji
32 184,00 PLN
2012-08-01   rękawy 12 657,60 PLN
2012-08-01   papier krepowany 19 526,40 PLN
2012-08-01 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Dostawa myjek dla pacjentów
18 450,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
52 236,36 PLN
2012-07-31   Przyrząd PCD 3 240,00 PLN
2012-07-31   Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną 44 652,96 PLN
2012-07-31   Kosze ? JS do sterylizacji 1 476,00 PLN
2012-07-31   Tace narzędziowe 2 435,40 PLN
2012-07-31   Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych 432,00 PLN
2012-07-31 Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Pakiet 11
16 237,60 PLN
  Poznań

Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji..
98 708,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/10 Plomby do kontenerów. 400,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/8 Naboje gazowe 13 440,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/5 Etykiety do kontenerów 1 050,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/21 Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy. 720,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/16 Taśma samoprzylepna 360,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 1 Rękawy papierowo-foliowe,torebki,papier do sterylizacji 75 848,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/15 Test kontroli mycia w myjkach ultradzwiękowych. 1 800,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/17 Taśma samoprzylepna. 98,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/23 Wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej. 4 572,00 PLN
2012-07-31   Zadanie nr 3/22 Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. 420,00 PLN
  Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku
18 446,99 PLN
2012-07-27   Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku 15 982,56 PLN
2012-07-27   Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku 388,80 PLN
2012-07-27   Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2 075,63 PLN
2012-07-26 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

Pakiet nr 1 TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA
24 384,24 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Zakup (dostawa) artykułów dla Centralnej Sterylizatorni.
41 338,10 PLN
2012-07-24   Zakup (dostawa) artykułów dla Centralnej Sterylizatorni. 15 527,70 PLN
2012-07-24   Zakup (dostawa) artykułów dla Centralnej Sterylizatorni. 4 150,40 PLN
2012-07-24   Zakup (dostawa) artykułów dla Centralnej Sterylizatorni. 21 660,00 PLN
  Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji - DZ-751-29/12
97 265,70 PLN
2012-07-24   Pakiet nr 1 22 867,20 PLN
2012-07-19   Pakiet nr 6 27 081,00 PLN
2012-07-19   Pakiet nr 4 19 993,50 PLN
2012-07-19   Pakiet nr 5 27 324,00 PLN
  Poznań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dostawy

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku.
17 965,00 PLN
2012-07-23   Rękawy 12 115,00 PLN
2012-07-23   Akcesoria 5 850,00 PLN
2012-07-20 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
Dostawy

materiały do sterylizacji
19 660,32 PLN
2012-07-20 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet nr 31
7 278,85 PLN
  Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
35 078,40 PLN
2012-07-19   Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej 10 800,00 PLN
2012-07-19   Test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną 3 672,00 PLN
2012-07-19   Papiery do sterylizacji, taśma samooprzylepna 16 329,60 PLN
2012-07-19   Zestaw testowy typu Bowie-Dick 2 835,00 PLN
2012-07-19   Test paskowy chemiczny do sterylizacji plazmowej 1 441,80 PLN
2012-07-17 Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawy

Pakiet - Nr 26
22 682,16 PLN
2012-07-16 Kalisz

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Dostawy

Dostawa kontenerów na narzędzia oraz siatek na narzędzia
8 231,16 PLN
2012-07-16 Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 1 pakiet ( powtórzenie).
16 705,44 PLN
2012-07-16 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Dostawa torebek papierowo foliowych SS
37 789,20 PLN
2012-07-12 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawy

Pakiet nr 2 - Testy oraz inne materiały do sterylizacji
19 347,96 PLN
  Poznań

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZACJI (powt.) - (Nr rej. S/26/12)
17 254,08 PLN
2012-07-12   Pakiet 1 - Testy i kontroli czystości narzędzi po procesach mycia i dezynfekcji 1 782,00 PLN
2012-07-12   Pakiet 2 - Testy do sterylizacji parą wodną 15 472,08 PLN
2012-07-12 Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Pakiet 5
7 915,32 PLN
  Turek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
4 082,40 PLN
2012-07-10   Pakiet nr 41 3 780,00 PLN
2012-07-10   Pakiet nr 42 302,40 PLN
2012-07-10 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Dostawy

(w zakresie zadania nr 3, 8, 9, 10, 11, 12)
29 115,00 PLN
2012-07-05 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Myjnia - dezynfektor do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek szpitalnych
24 000,00 PLN
  Szczecin

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
4 384,80 PLN
2012-07-04   papier krepowy Arjo Green 2 268,00 PLN
2012-07-04   Wskaźniki chemiczne 2 116,80 PLN
2012-07-02 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Etykiety z indykatorem
900,00 PLN
2012-06-27 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa myjni - dezynfektora
41 472,00 PLN
2012-06-27 Łódź

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Dostawy

Papier krepowy sterylizacyjny
77 995,44 PLN
2012-06-22 Chodzież

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Dostawy

Pakiet 3
37 790,00 PLN
2012-06-22 Lublin

Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawy

Pakiet 4
3 132,00 PLN
  Gdynia

SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
Dostawy

Sukcesywne dostawy urządzeń i wyrobów diagnostycznych i radiologicznych, środków odkażających i materacy.
29 496,00 PLN
2012-06-21   Grupa 11: Inkubatory. 1 205,40 PLN
2012-06-21   Grupa 4: Testy Helix. 4 098,60 PLN
2012-06-21   Grupa 7: Włóknina. 24 192,00 PLN
2012-06-21 Bielsko-Biała

Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 7 - testy do sterylizacji
32 898,00 PLN
2012-06-20 Góra

Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni.
9 234,00 PLN
  Mysłowice

Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji dla Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
10 622,20 PLN
2012-06-20   Materiały do sterylizacji 1 620,20 PLN
2012-06-20   Materiały do sterylizacji 8 967,00 PLN
2012-06-20   materiały sterylizacyjne 35,00 PLN
2012-06-20 Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
Dostawy

Wyroby diagnostyczne
2 319,19 PLN
2012-06-18 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawy

Pakiet 1
59 033,31 PLN
  Ustroń

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawy

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych
15 195,00 PLN
2012-06-18   Pakiet 5 - testy, etykiety, koperty na dokumentację 7 842,00 PLN
2012-06-18   Pakiet 12 - Rękawy, papier,torebki foliowe do sterylizacji 7 353,00 PLN
  Wrocław

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji; ASK/DZP/PN-28/2012
12 257,04 PLN
2012-06-14   Pakiet nr 2 9 615,36 PLN
2012-06-14   Pakiet nr 6 1 105,92 PLN
2012-06-14   Pakiet nr 8 1 535,76 PLN
2012-06-14 Puck

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
Dostawy

zakres 4
3 450,00 PLN
  Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawy

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
79 385,40 PLN
2012-06-14   Etykiety do metkownicy typu FAMOS 8 424,00 PLN
2012-06-14   Rękawy do sterylizacji plazmowej 11 469,60 PLN
2012-06-14   Testy do sterylizacji plazmowej 20 331,00 PLN
2012-06-14   Materiały do sterylizacji (papier krepowy, włóknina, torby włókninowe) 39 160,80 PLN
  Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

dostawa materiałów do sterylizacji
115 787,23 PLN
2012-06-14   zadanie 3 32 602,39 PLN
2012-06-14   zadanie 4 5 755,32 PLN
2012-06-14   zadanie 2 15 180,48 PLN
2012-06-14   zadanie 1 62 249,04 PLN
2012-06-11 Kolbuszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawy

Pakiet nr 2
9 062,95 PLN
2012-06-04 Opole

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Dostawy

materiały sterylizacujne
15 751,98 PLN
2012-06-04 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet VI rękawy i papiery do sterylizacji
70 545,00 PLN
2012-05-30 Zamość

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Dostawy

Zadanie nr 12
14 338,08 PLN
2012-05-30 Łęczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Dostawy

Zestaw nr 9
5 810,40 PLN
  Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych
66 214,80 PLN
2012-05-29   Zadanie nr 1 29 970,00 PLN
2012-05-29   Zadanie nr 2 9 558,00 PLN
2012-05-29   Zadanie nr 8 2 986,20 PLN
2012-05-29   Zadanie nr 4 23 700,60 PLN
2012-05-29 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
36 780,96 PLN
2012-05-28 Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

ZADANIE 25 RĘKAWY I TESTY DO STERYLIZACJI
12 561,80 PLN
2012-05-25 Pionki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zadanie nr 19 - sterylizacja
10 609,92 PLN
2012-05-23 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Myjki do ciała pacjenta jednorazowego użytku
7 933,50 PLN
2012-05-22 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"
Dostawy

Zintegrowany wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parowej w autoklawie STERICLAVE 18 B
1 500,00 PLN
2012-05-22 Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ
Dostawy

Pakiet nr 2 - torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji
10 076,40 PLN
2012-05-22 Przeworsk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Dostawy

myjki
4 305,00 PLN
2012-05-22 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Dostawy

Materiały do sterylizacji
1 291,68 PLN
2012-05-18 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Dostawy

Sterylizacja
6 270,00 PLN
  Poddębice

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
27 153,36 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 101 162,00 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 94 6 966,00 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 95 11 465,28 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 96 4 593,24 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 99 424,44 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 100 734,40 PLN
2012-05-18   PAKIET NR 102 2 808,00 PLN
  Mikołów

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
8 626,14 PLN
2012-05-16   pakiet nr 8 - rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji 2 410,56 PLN
2012-05-16   pakiet nr 9 - testy do sterylizacji 6 215,58 PLN
  Poznań

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

MATERIAŁY DO STERYLIZACJI (Nr rejestru A/18/12)
79 517,55 PLN
2012-05-15   Pakiet nr 1 22 226,40 PLN
2012-05-15   Pakiet nr 9 25 153,20 PLN
2012-05-15   Pakiet nr 2 20 703,60 PLN
2012-05-15   Pakiet nr 7 11 434,35 PLN
2012-05-14 Szczecinek

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawy

Zgrzewarka rolkowa z drukarką - szt. 1
9 567,00 PLN
2012-05-14 Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Pakiet nr 14
5 861,16 PLN
2012-05-14 Kętrzyn

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Dostawy

Pakiet Nr 6. Jednorazowa myjka pacjenta
7 610,63 PLN
2012-05-08 Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji.
20 666,16 PLN
2012-05-08 Konstancin-Jeziorna

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Dostawy

dostawa materialów do sterylizacji - pakiet nr 3
3 528,00 PLN
  Rawicz

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
9 887,34 PLN
2012-05-04   Wskażniki do sterylizacji (3) 1 942,92 PLN
2012-05-04   Wskaźniki do sterylizacji 7 944,42 PLN
2012-05-02 Płock

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr 16 - Torebki papierowo - foliowe samoprzylepne
2 479,68 PLN
2012-04-30 Białogard

Szpital Powiatowy
Dostawy

Dostawa testów do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną
5 134,00 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego, czyściwa, ręczników i prześcieradeł papierowych
22 973,09 PLN
2012-04-27   pakiet 5 101,52 PLN
2012-04-27   pakiet 9 2 412,00 PLN
2012-04-27   pakiet 3 19 706,27 PLN
2012-04-27   pakiet 4 753,30 PLN
2012-04-26 Przemyśl

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Dostawy

Testy kontrolne - 22 poz. asort. w różnych ilościach;
56 775,73 PLN
  Lubartów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji
8 403,48 PLN
2012-04-25   Zadanie nr 11 3 713,88 PLN
2012-04-25   Zadanie nr 10 4 689,60 PLN
2012-04-23 Dęblin

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET 11-Materiały do sterylizacji
10 978,64 PLN
2012-04-20 Lubliniec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2 344,50 PLN
  Warszawa

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
55 489,86 PLN
2012-04-12   Włóknina do sterylizacji 39 226,14 PLN
2012-04-12   Papier do sterylizacji 15 696,18 PLN
2012-04-12   Papier krepowany, włóknina 567,54 PLN
2012-04-12 Lublin

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawy

Papier, włóknina, torby, torebki do sterylizacji
7 123,80 PLN
2012-04-11 Warszawa

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
Dostawy

Materiały do sterylizacji
28 703,16 PLN
2012-04-10 Poznań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 5
12 770,00 PLN
2012-04-10 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Rózne wyroby medyczne-testy skutecznosci sterylizacji
26 021,60 PLN
2012-04-05 Siemianowice Śląskie

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Dostawy

Papier
8 026,00 PLN
  Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Dostawy

SPZZOZ.NT.III.382-4/12 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
15 355,26 PLN
2012-04-04   Pakiet nr 8: Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji 9 049,32 PLN
2012-04-04   Pakiet nr 9: Akcesoria do sterylizacji 6 305,94 PLN
2012-04-02 Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawy

Rękawy, włóknina i testy
19 319,49 PLN
2012-04-01 Poznań

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dostawy

Akcesoria do sterylizacji
1 500,00 PLN
2012-03-29 Jastrzębie-Zdrój

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy

Gąbki myjące
8 856,00 PLN
2012-03-29 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o.
Dostawy

Pakiet 2 Rękawy do sterylizacji
29 310,12 PLN
  Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Dostawy

DLG/251/12 Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, testów dla centralnej sterylizatorni.
22 310,16 PLN
2012-03-28   Zadanie 7 1 562,76 PLN
2012-03-28   Zadanie 1 3 434,40 PLN
2012-03-28   Zadanie 6 17 313,00 PLN
2012-03-26 Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Dostawy

Gąbki, rękawice
3 154,95 PLN
2012-03-26 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE DO STERYLIZACJI
70 873,92 PLN
2012-03-23 Kup

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Dostawy

Zestaw nr 12
3 420,30 PLN
2012-03-21 Polanica-Zdrój

Specjalistyczne Centrum Medyczne SP ZOZ
Dostawy

urządzenie do wytwarzania czystej pary wodnej
7 020,00 PLN
  Dąbrowa Tarnowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.
10 740,00 PLN
2012-03-21   Mycie rąk w bloku operacyjnym 2 800,00 PLN
2012-03-21   Wskaźnik chemiczny klasy 4 4 000,00 PLN
2012-03-21   Taśma do zamykania pakietów 3 940,00 PLN
2012-03-20 Myślenice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawy niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku
42 041,16 PLN
  Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji
41 719,80 PLN
2012-03-16   Pakiet I dostawa opakowań sterylizacyjnych 19 595,07 PLN
2012-03-16   Pakiet II- dostawa testów 22 124,73 PLN
2012-03-15 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Dostawy

Zgrzewarka Rotacyjna
15 252,00 PLN
  Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawy

Dostawa testów i opakowań do sterylizacji oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
55 531,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 1 23 895,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 2 1 720,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 3 3 550,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 4 6 840,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 6 18 306,00 PLN
2012-03-14   Pakiet 5 1 220,00 PLN
2012-03-13 Chodzież

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego
Dostawy

Pakiet nr 14
11 548,88 PLN
  Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
11 279,02 PLN
2012-03-13   Chemiczny test do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych w myjce ultradźwiękowej 761,10 PLN
2012-03-13   Wieloparametrowy paskowy wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 121oC i 134oC 604,80 PLN
2012-03-13   Test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji w atmosferze 100% tlenku etylenu 216,00 PLN
2012-03-13   Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie 6 912,00 PLN
2012-03-13   Jednorazowy, okrągły, wodoodporny filtr papierowy - pozycja 1, Jednorazowa, przylepna biała etykieta identyfikacyjna - pozycja 2 610,00 PLN
2012-03-13   Samoprzylepny wskaźnik do sterylizacji parowej 2 019,60 PLN
2012-03-13   Test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem 155,52 PLN
2012-03-12 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

PAKIET NR 28
23 030,45 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów do sterylizacji, gwoździ śródszpikowych, podkładów higienicznych, butelek i smoczków do karmienia oraz rękawic do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 5/12
84 529,02 PLN
2012-03-12   Rękawy do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu 6 617,16 PLN
2012-03-12   Opakowania do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu 40 564,80 PLN
2012-03-12   Torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, torebki osłonowe do sterylizacji 7 011,30 PLN
2012-03-12   Materiały do sterylizacji parą wodną 18 421,26 PLN
2012-03-12   Materiały do sterylizacji 100 % tlenkiem etylenu 2 916,00 PLN
2012-03-12   Plomby i etykiety do kontenerów Wagnera 8 998,50 PLN
2012-03-12 Zawiercie

Szpital Powiatowy
Dostawy

Taśmy, testy
22 998,78 PLN
2012-03-09 Jelenia Góra

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Dostawy

Pakiet IX preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego
990,00 PLN
  Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów
92 283,59 PLN
2012-03-07   pakiet 21 1 852,20 PLN
2012-03-07   pakiet 22 7 257,60 PLN
2012-03-07   pakiet 8 43 855,56 PLN
2012-03-07   pakiet 9 9 193,50 PLN
2012-03-07   pakiet 11 29 568,53 PLN
2012-03-07   pakiet 13 556,20 PLN
  Łódź

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testó w sterylizacji parowej i plazmowej oraz innych akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
20 154,84 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 5 195,75 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8 poz. 1 226,80 PLN
2012-03-07   Pakiet nr 8. poz. 3 1 425,60 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8 poz. 4 5 529,60 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 5 3 965,76 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 6 1 121,04 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 7 967,68 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 8 2 203,20 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 9 3 888,00 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 10 67,65 PLN
2012-03-07   Pakiet Nr 8, poz. 2 563,76 PLN
  Malbork

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
20 125,62 PLN
2012-03-06   Pakiet 16. Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała 8 302,50 PLN
2012-03-06   Pakiet 15. Materiały używane w procesie sterylizacji 11 823,12 PLN
2012-03-06 Warszawa

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie
Dostawy

Testy i wskażniki do sterylizacji.
7 094,88 PLN
2012-03-06 Poznań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 3
3 588,80 PLN
2012-03-05 Olsztyn

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dostawy

Wskaźniki
20 905,00 PLN
2012-03-02 Warszawa

Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Testy do myjki ultradźwiękowej
3 863,10 PLN
2012-03-01 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dostawy

Pozycja Nr 2 - Dostawa zgrzewarki - 1 szt.
5 500,00 PLN
2012-02-29 Gryfice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 39
7 380,00 PLN
  Kraków

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji
129 681,42 PLN
2012-02-29   Pakiet nr 1 - Materiały stosowane w sterylizacji 17 058,60 PLN
2012-02-29   Pakiet nr 2 - Testy do kontroli sprzętu i procesów sterylizacji 38 822,82 PLN
2012-02-29   Pakiet nr 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji w sterylizatornii 73 800,00 PLN
2012-02-27 Łask

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Testy do sterylizacji
3 170,00 PLN
2012-02-27 Rydułtowy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
Dostawy

Środki czystości
3 547,80 PLN
2012-02-24 Katowice

SP ZOZ Szpital im. Św. Elżbiety
Dostawy

Pakiet III-Materiały do kontroli sterylizacji
4 341,06 PLN
2012-02-24 Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Pakiet nr 3 - Środki myjące i odkamieniające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek
6 242,40 PLN
  Jastrzębie-Zdrój

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy

Dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji, DZP/38/382-55/11
21 230,64 PLN
2012-02-22   Pakiet 9: Testy do kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych 1 350,00 PLN
2012-02-22   Pakiet 10: Rękaw ze 100% polyolefinu ultra o gramaturze 85-90g/m2, 6 warstwowa folia, wskaźniki sterylizacji dla pary i EO 19 880,64 PLN
2012-02-22 Gdynia

SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
Dostawy

Testy do myjek
3 592,94 PLN
2012-02-21 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Pakiet nr 5 - Testy do kontroli skuteczności mycia w myjkach automatycznych i kontroli czystości narzędzi po procesach mycia i dezynfekcji
999,00 PLN
2012-02-21 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

pakiet nr 8 Preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi termolabilnych
1 972,08 PLN
2012-02-21 Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

torebki papierowo foliowe
1 569,24 PLN
  Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy

Dostawy środków do sterylizacji
97 033,71 PLN
2012-02-20   Jednorazowy pakiet wskaźnikowy do autoklawu typu Bowie -Dick. 8 316,00 PLN
2012-02-20   Test chemiczny klasy IV 4 276,80 PLN
2012-02-20   Taśmy, testy, wskaźniki do sterylizacji, osłonki oraz identyfikatory do kontenerów 84 440,91 PLN
2012-02-20 Katowice

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
Dostawy

Pakiet nr 2
13 144,87 PLN
2012-02-17 Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki
Dostawy

Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji
3 024,00 PLN
2012-02-16 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawy

Pakiet nr 3
8 000,00 PLN
  Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych ( materiały, testy do sterylizacji, drobny sprzęt jednorazowego użytku )
11 622,60 PLN
2012-02-16   Paski odczynnikowe 4 080,00 PLN
2012-02-16   Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 6 155,60 PLN
2012-02-16   Paski odczynnikowe 1 387,00 PLN
  Kościerzyna

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Dostawy

DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
47 198,28 PLN
2012-02-15   DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 10 170,36 PLN
2012-02-15   DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 30 516,48 PLN
2012-02-15   DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 2 420,40 PLN
2012-02-15   DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 1 823,04 PLN
2012-02-15   DZP/80/11 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 2 268,00 PLN
2012-02-15 Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawy

testy do sterylizacji
30 903,30 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych dla ZOZ MSWiA we Wrocławiu o wartości zamówienia ponizej 130 000 euro.
15 751,80 PLN
2012-02-14   Zadanie nr 23 1 328,40 PLN
2012-02-14   Zadanie nr 14 12 484,80 PLN
2012-02-14   Zadanie nr 27 1 938,60 PLN
2012-02-09 Ełk

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Asortyment sterylizacyjny
37 618,02 PLN
2012-02-07 Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawy

Pakiet Nr IV - testy, rękawy
1 656,72 PLN
2012-02-07 Wyszków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawy

Pakiet nr 2 - dostawa papierów, taśm i wkładek absorpcyjnych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie
11 029,83 PLN
2012-02-03 Warszawa

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

WKŁADY ABSORBCYJNE DO TAC NARZĘDZIOWYCH
1 900,80 PLN
2012-02-01 Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr IV Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
16 007,76 PLN
2012-02-01 Białystok

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dostawy

jednorazowa myjka do ciała nasączona płynem
3 500,00 PLN
2012-01-31 Włocławek

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Pakiet nr 2
24 351,50 PLN
2012-01-31 Bełżyce

Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZP/SM/1/2011
21 115,44 PLN
2012-01-30 Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

Sporal A
1 650,00 PLN
2012-01-23 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

system kontenerowy do narzędzi
297 757,08 PLN
2012-01-23 Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawy

Testy kontroli wsadów
6 220,80 PLN
2012-01-20 Gliwice

Szpital Miejski Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy materiałow pomocniczych do sterylizacji.
32 883,88 PLN
2012-01-20 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Dostawy

Pakiet 1.19b Testy do sterylizacji.
3 910,90 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawy

Wyrobu medyczne jednorazowego użytku. Urządzenia medyczne.Wyroby do sterylizacji gazowej i parowej
19 226,16 PLN
2012-01-20   Zadanie nr 7 3 051,00 PLN
2012-01-20   Zadanie nr 12 10 670,40 PLN
2012-01-20   Zadanie nr 10 1 620,00 PLN
2012-01-20   Zadanie nr 9 3 256,20 PLN
2012-01-20   Zadanie nr 8 628,56 PLN
2012-01-20 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Torebki
5 540,00 PLN
2012-01-18 Końskie