eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - przetargiKliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-01-15
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia
2020-12-29
2021-01-14
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy sprzętu do odsysania i zbiórki wydzielin
2020-12-23
2021-01-14
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy płynów i sprzętu do dializy otrzewnowej metodą ADO i CADO dla dzieci.
2020-12-23
2021-01-13
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy leków różnych, w tym programów lekowych, płynów infuzyjnych i leków przeciwzakrzepowych
2020-12-22
2021-01-14
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn." PRZEBUDOWA I REMONT PODODDZIAŁÓW POŁOŻNICTWA I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY CENTRUM PERINATOLOGII W SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE" realizowanego w ramach zadania pn. "POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE"
2020-12-22
2021-01-12
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala
2020-12-21
2020-12-08
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy wyrobów medycznych
2020-12-15
2021-01-08
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych, osprzętu do zabiegów laparoskopowych, torakoskopowych
2020-12-07
2020-12-15
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy nabiału, gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci, mleka specjalistycznego w proszku oraz mleka modyfikowanego początkowego.
2020-11-17
2020-11-25
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG.
2020-11-13
2020-11-25
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej oraz bielizny niemowlęcej i koców.
2020-11-10
2020-11-24
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy leków cytostatycznych oraz stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych
2020-10-13
2020-10-23
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych.
2020-09-25
2020-10-05
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy pieczywa.
2020-09-24
2020-10-06
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup lamp operacyjnych i pił do cięcia mostka dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.
2020-09-24
2020-10-05
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawa aparatury medycznej
2020-09-16
2020-09-25
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia
2020-09-14
2020-09-22
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawy testów opartych na technice PCR służących do wykrywania SARS-CoV-2 z wymazów nosogardzieli i gardła przy pomocy aparatów Vivalytic prod. Bosch
2020-09-04
2020-09-16
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy preparatów do mycia, czyszczenia i konserwacji różnych powierzchni i urządzeń oraz innych artykułów gospodarczych.
2020-09-03
2020-09-14
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy pasków diagnostycznych do glukometrów wraz z dzierżawą aparatów do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-26
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup lamp operacyjnych i pił do cięcia mostka dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.
2020-11-19
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy pieczywa
2020-11-19
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych.
2020-11-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej.
2020-10-28
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej.
2020-10-26
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala
2020-10-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawy testów opartych na technice PCR służących do wykrywania SARS-CoV-2 z wymazów nosogardzieli i gardła przy pomocy aparatów Vivalytic prod. Bosch
2020-10-08
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii
2020-09-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii izotopowej
2020-09-25
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii
2020-09-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy preparatów do mycia, czyszczenia, konserwacji różnych powierzchni i urządzeń oraz innych artykułów gospodarczych.
2020-09-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy drobiu, mięsa, wędlin oraz ryb.
2020-09-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci
2020-09-14
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii.
2020-09-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy artykułów żywnościowych (kiszonki, mrożonki, owoce i warzywa)
2020-08-26
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badań
2020-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn." Przebudowa i remont pomieszczeń v piętra budynku A1 na potrzeby Kliniki Neurologii oraz Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz robotami koniecznymi do wykonania na wszystkich kondygnacjach budynku"
2020-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn."ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SOR DLA POTRZEB UTWORZENIA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO DLA DZIECI" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ MIEJSCAMI POSTOJOWYMI dla zadania pn. "POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU REZONANSU MAGNETYCZNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
2020-08-05
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ
2020-08-05
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.