eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "MIRO" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

"MIRO" SP. Z O.O.
Mińska 25 B/U1
03-808 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "MIRO" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

602

Łączna wartość
wygranych przetargów

158 013 523 zł

Liczba zamawiających

361

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "MIRO" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "MIRO" SP. Z O.O. zamówień to 158 013 523,17 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (72 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 24 990 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II przetargu, którego przedmiotem było DOSTAWA SYSTEMU DO BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 900,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego Przetarg ogłoszony był przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.


Liczba udzielonych firmie "MIRO" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "MIRO" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 21 3 364 138,40 PLN 19
2023 72 15 817 522,68 PLN 63
2022 57 66 000 410,89 PLN 53
2021 39 10 440 331,34 PLN 31
2017 11 2 738 255,74 PLN 11
2016 38 5 547 723,06 PLN 32
2015 42 6 018 118,28 PLN 35
2014 44 7 003 509,83 PLN 41
2013 52 6 087 546,97 PLN 44
2012 43 5 363 914,41 PLN 41
2011 54 7 446 912,76 PLN 37
2010 51 10 569 147,61 PLN 42
2009 44 6 225 751,53 PLN 39
2008 34 5 390 239,67 PLN 29
RAZEM: 602 158 013 523,17 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (528 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 153 495 868,23 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "MIRO" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Aparaty ultrasonograficzne, Urządzenia medyczne, Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego, Echokardiografy, Różne urządzenia i produkty medycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "MIRO" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (45 przetargów na łączną kwotę 6 707 484,61 zł). Wrocław (29 przetargów na łączną kwotę 4 327 754,18 zł). Kraków (28 przetargów na łączną kwotę 2 687 149,31 zł). Bydgoszcz (26 przetargów na łączną kwotę 5 262 560,87 zł). Poznań (24 przetargi na łączną kwotę 1 893 781,46 zł).

Lista przetargów, w których firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-07-04 Knurów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Dostawy

Dostawa aparatów ultrasonograficznych Część I - dostawa aparatu ultrasonograficznego fabrycznie nowego
150 001,20 PLN
2024-06-24 Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Usługi

"16/24 - Wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń" - część 26
2 052,00 PLN
  Bytom

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
Dostawy

Dostawa aparatów USG
290 001,00 PLN
2024-06-17   Dostawa aparatów USG - część 2 100 000,00 PLN
2024-06-17   Dostawa aparatów USG - część 1 190 001,00 PLN
2024-04-29 Grudziądz

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU
Dostawy

Dostawa aparatu USG
349 000,00 PLN
2024-04-26 Gorzów Wielkopolski

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
Dostawy

Dzierżawa aparatów USG - część 12
81 180,00 PLN
2024-04-09 Knurów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Dostawy

Dostawa aparatów ultrasonograficznych Część II - dostawa aparatu ultrasonograficznego rekondycjonowanego
40 000,00 PLN
2024-03-20 Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
419 000,00 PLN
2024-03-14 Warszawa

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Przeglądy aparatury medycznej - część 4
4 428,00 PLN
2024-03-13 Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawy

Zakup aparatu USG dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
259 800,00 PLN
2024-03-13 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Dostawy

"Dostawa detektora promieniowania Gamma, wideolaryngoskopu bezprzewodowego oraz głowicy do Aparatu USG na potrzeby COZL" (COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23) - część 3
106 999,12 PLN
2024-02-22 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. apartów ultrasonograficznych z 3 głowicami podstawowymi (convex, liniowa, endokawitarna)
419 999,04 PLN
2024-02-22 Kościan

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawy

ZP.26.05.2024 Aparatu do USG z funkcją echa serca
130 000,00 PLN
2024-02-15 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Dostawy

Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie
435 018,00 PLN
2024-02-12 Ostrów Mazowiecka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Usługi

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - część 3
25 704,00 PLN
2024-01-31 Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Dostawa aparatu USG
94 068,00 PLN
2024-01-23 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-184/2023 - część 2
84 240,00 PLN
2024-01-22 Żnin

PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa Echokardiografu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie
160 000,00 PLN
2024-01-15 Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
Usługi

Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - część 111
1 728,00 PLN
2024-01-15 Wrocław

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
Dostawy

Dostawy aparatów USG i aparatu do kriolezji - część 1
198 998,56 PLN
2024-01-04 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych oraz akcesoriów do aparatów do badań czynnościowych określonych w 2 pakietach. - część 2
111 921,48 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 3 364 138,40 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-31 Kamieniec

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Dostawy

Zakup ultrasonografu dla Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" Sp. z o. o.,
139 900,00 PLN
2023-12-27 Lubawka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBAWCE
Dostawy

Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce
223 000,00 PLN
  Wyrzysk

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
295 000,00 PLN
2023-12-21   Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. - część 2 165 000,00 PLN
2023-12-21   Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. - część 1 130 000,00 PLN
2023-12-21 Mikołów

CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego - część 3
309 898,44 PLN
2023-12-19 Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu
Dostawy

"Dostawa aparatu USG"
399 000,00 PLN
2023-12-14 Płock

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
Dostawy

Dostawa 2 sztuk aparatów USG w ramach Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem"
659 998,80 PLN
2023-12-13 Tuszyn

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE
Dostawy

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę aparatu USG dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.
199 999,99 PLN
  Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
Dostawy

Dostawa mobilnego aparatu RTG i aparatu USG na potrzeby Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudnik
669 800,00 PLN
2023-12-08   Dostawa mobilnego aparatu RTG i aparatu USG na potrzeby Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudnik - część 1 480 000,00 PLN
2023-12-08   Dostawa mobilnego aparatu RTG i aparatu USG na potrzeby Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudnik - część 2 189 800,00 PLN
2023-12-07 Bydgoszcz

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
Dostawy

Dostawa spirometru
113 631,34 PLN
2023-12-06 Kraków

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Dostawy

Dostawa aparatury medycznej - część 5
68 800,00 PLN
2023-12-05 Bydgoszcz

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych. - część 4
25 000,00 PLN
2023-12-04 Kościerzyna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

DZP/60/23 DOSTAWA USG ORAZ MYJNI ENDOSKOPOWEJ - część 2
412 228,44 PLN
2023-11-27 Zabrze

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU
Dostawy

Dostawa zestawu do ergospirometrii
310 958,00 PLN
2023-11-23 Wieliczka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficzneg dla SPZLO w Wieliczce
155 000,00 PLN
2023-11-23 Sanok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU
Usługi

wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku - część 31
6 372,00 PLN
2023-11-16 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO w ramach projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych" - część 2
317 000,00 PLN
2023-11-10 Słupca

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia - część 2
155 000,00 PLN
2023-11-10 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. aparatów ultrasonograficznych z 3 głowicami
560 000,00 PLN
2023-11-09 Głuchołazy

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa komputera medycznego do pracowni spirometrii wraz z kabiną oraz licencją na integrację pracowni dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
330 000,00 PLN
2023-11-08 Kędzierzyn-Koźle

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu USG
118 999,99 PLN
2023-11-06 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa aparatury medycznej (I) - część 1
174 000,00 PLN
2023-11-03 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, sprzętu medycznego oraz sprzętu do rejestracji EEG w 3 (trzech) pakietach - część 2
21 500,00 PLN
2023-11-02 Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Usługi

NAPRAWA APARATU USG ARIETTA 850
18 144,00 PLN
2023-10-31 Opole

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

TP.D.OP.36.23 Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zestawu do badań czynnościowych płuc (spirometr, kabina pletyzmograficzna, DLCO) dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii
189 700,00 PLN
2023-10-30 Piła

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Dostawy

CHIRURGICZNY APARAT USG Z FUNKCJĄ ELASTOGRAFII I DOPPLER
344 900,00 PLN
2023-10-11 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Zakup systemu do diagnostyki wysiłkowej czynności układu oddechowego i krążenia.
339 206,99 PLN
2023-10-10 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”
Dostawy

Dostawa (zakup) aparatu USG do Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
199 000,00 PLN
2023-09-28 Rybno

Gmina Rybno
Dostawy

"Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie" cześć I i II - część 2
326 150,00 PLN
2023-09-26 Zielona Góra

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE
Dostawy

"Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych" - część 2
304 000,00 PLN
2023-09-22 Gdańsk

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kntradmirała profesora Wiesława Łasińskiego
Dostawy

DOSTAWA SPRŻETU MEDYCZNEGO W VI PAKIETACH - część 2
130 000,00 PLN
2023-09-21 Bydgoszcz

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Dostawy

ZAKUP BODYPLETYZMOGRAFU
262 440,00 PLN
2023-09-19 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Dostawy

Dostawa ogólnodiagnostycznego aparatu ultrasonograficznego
349 000,00 PLN
2023-09-14 Słupsk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego - 86/TP/2023 - część 1
47 000,00 PLN
2023-09-05 Gorzów Wielkopolski

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
Dostawy

Dzierżawa aparatów USG - część 3
295 426,10 PLN
  Zakopane

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Dostawy

Dostawa aparatów USG z sondami
479 999,00 PLN
2023-09-04   Dostawa aparatów USG z sondami - część 2 140 000,00 PLN
2023-09-04   Dostawa aparatów USG z sondami - część 1 339 999,00 PLN
2023-09-04 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dostawy

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (2 grupy) - część 1
250 000,00 PLN
2023-08-31 Bydgoszcz

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ
Dostawy

Dostawa aparatu USG
250 000,00 PLN
2023-08-31 Jeżowe

Gmina Jeżowe
Dostawy

Dostawa, aparatu USG wraz z wyposażeniem dla Ośrodka Zdrowia w Jeżowem
300 029,00 PLN
2023-08-24 Barczewo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie
Dostawy

ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BARCZEWIE - głowice do aparatu USG
66 000,00 PLN
2023-08-17 Wrocław

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dostawy

SZP/242-216/2023 Dostawa sprzętu do Pracowni Anatomii Topograficznej i Fizjologii Człowieka - zadania. - część 2
144 900,00 PLN
2023-08-16 Jaroszowiec

MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY
Dostawy

"Dostawa i montaż urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły" - część 1
320 000,00 PLN
2023-08-14 Kraków

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - 3 zadania - część 2
45 000,00 PLN
2023-08-04 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa aparatu USG, głowicy USG - część 2
370 000,00 PLN
2023-08-01 Katowice

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Usługi

Obsługa serwisowa ultrasonografów - część 10
9 720,00 PLN
2023-07-28 Barczewo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie
Dostawy

ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BARCZEWIE - część 1
118 999,99 PLN
2023-07-20 Leszno

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Dostawy

zakup cyfrowego ultrasonografu dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
298 944,00 PLN
2023-07-13 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dostawy

Dostawa filtrów antybakteryjnych. - część 6
10 395,00 PLN
2023-07-10 Gliwice

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W GLIWICACH - SPZOZ
Dostawy

Dostawa aparatu USG
330 390,00 PLN
2023-07-07 Mielec

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Usługi

12.23 Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - część 13
20 520,00 PLN
2023-07-04 Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych z wyposażeniem dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu - część 4
46 000,00 PLN
2023-06-28 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dostawy

48.2023 Dostawa sprzętu medycznego i optycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - część 1
299 000,00 PLN
2023-06-27 Chełmek

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMKU
Dostawy

Zakup i dostawa USG
229 550,00 PLN
2023-06-26 Gdynia

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Usługi

PRZEGLĄDY APARATURY MEDYCZNEJ - część 100
18 360,00 PLN
2023-06-06 Opole

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU
Dostawy

Zakup sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSWiA w Opolu - część 4
129 537,04 PLN
2023-06-01 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG Z 4 GŁOWICAMI
416 500,00 PLN
2023-05-15 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

Obsługa serwisowa urządzeń medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - część 1
39 852,00 PLN
2023-05-10 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa jednorazowych (folie i osłony) i wielorazowych (mat. do respiratora i spirometru) wyrobów medycznych do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. - część 10
14 266,26 PLN
2023-04-27 Żary

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu USG dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
172 000,00 PLN
2023-04-25 Zakopane

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Dostawy

Dostawa zestawu do badań czynnościowych - kabiny pletyzmograficznej z wyposażeniem
239 798,55 PLN
2023-04-18 Mielec

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Dostawy

Sprzedaż i dostawa ultrasonografu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
163 000,00 PLN
2023-04-18 Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Dostawy

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: kardiomonitory sztuk 4, Aparat USG z oprzyrządowaniem, respirator nCPAP - część 2
400 000,00 PLN
2023-04-07 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Dostawa 2 aparatów USG wraz z głowicami na wyposażenie Poradni Urologicznej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
264 999,60 PLN
2023-04-06 Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Dostawa aparatu USG dla pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej
478 000,00 PLN
2023-03-09 Kętrzyn

ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Dostawy

"Dostawa aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"
399 000,00 PLN
2023-03-01 Lubartów

Gmina Miasto Lubartów
Dostawy

Zakup i dostawa urządzeń medycznych - część 1
186 000,00 PLN
2023-02-09 Oleśnica

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNICY
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego (dalej USG) dla poradni ginekologiczno - położniczej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy
199 000,00 PLN
2023-01-27 Toruń

MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu USG wraz z ultramobilnym systemem USG
148 148,15 PLN
2023-01-04 Ruda Śląska

Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej
185 000,00 PLN
2023-01-02 Szczecin

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI W SZCZECINIE
Dostawy

Dostawa sprzętu ultrasonograficznego - część 2
304 560,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 15 817 522,68 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-30 Pruszcz Gdański

SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE
Dostawy

Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
148 950,00 PLN
2022-12-30 Chorzów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
Dostawy

Zakup i dostawa RTG przyłóżkowego/mobilnego oraz aparatu ultrasonograficznego (USG) w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - część 1
599 041,50 PLN
2022-12-29 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej
Dostawy

Dostawa aparatu USG.
299 000,00 PLN
2022-12-27 Wieluń

Powiat Wieluński
Dostawy

Sfinansowanie sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu - część 2
150 000,00 PLN
2022-12-22 Golub-Dobrzyń

SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa ultasonografu oraz zestawu EBUS dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu - część 1
223 000,00 PLN
2022-12-20 Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Usługi

Świadczenie usług serwisowych cyfrowego aparatu rentgenowskiego z zawieszeniem sufitowym ADORA DRi
243 000,00 PLN
2022-12-16 Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu
Dostawy

Dostawa aparatu USG.
429 900,00 PLN
2022-12-05 Grodzisk Mazowiecki

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II
Dostawy

DOSTAWA SYSTEMU DO BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH.
24 990 000,00 PLN
2022-11-30 Nisko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dwugłowicowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
219 000,00 PLN
2022-11-30 Warszawa

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu USG dla Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
230 433,38 PLN
2022-11-28 Strzelce Opolskie

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
301 000,00 PLN
2022-11-23 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Dostawy

Zakup i dostawa 2 aparatów USG na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. - część 2
141 000,00 PLN
2022-11-21 Tarnów

CENTRUM MEDYCZNE "KOL-MED" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE
Dostawy

Zakup i dostawa dwóch aparatów USG
668 000,00 PLN
2022-11-21 Prochowice

PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach
160 000,00 PLN
2022-11-10 Józefów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W JÓZEFOWIE
Dostawy

Zakup, dostawa i montaż aparatu usg (echo serca) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
12 520 000,00 PLN
2022-11-08 Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Dostawy

Zakup aparatury medycznejtj. Oscylometru z rynomanometre, zestawu do manometrii anorektalnej, aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu urządzenia do terapii wysokoprzepływowej... - część 1
16 820 265,00 PLN
  Nidzica

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
Dostawy

Zakup Sprzętu Specjalistycznego do poradni urologicznej
92 131,66 PLN
2022-11-02   Zakup Sprzętu Specjalistycznego do poradni urologicznej - część 4 36 787,76 PLN
2022-11-02   Zakup Sprzętu Specjalistycznego do poradni urologicznej - część 5 55 343,90 PLN
2022-10-28 Radom

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu
Dostawy

DOSTAWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA SPRZĘTOWEGO - APARATU USG DLA ZESPOŁU REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU
499 650,00 PLN
2022-10-20 Kraków

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE
Dostawy

Dostawa aparatury medycznej - część 4
253 075,00 PLN
2022-10-18 Zielonki

GMINA ZIELONKI
Dostawy

dostawa 4 aparatów USG, 2 aparatu EKG i 1 aparatu do spirometrii dla Centrum Medycznego w Węgrzcach - postępowanie II - część 3
25 000,00 PLN
2022-09-28 Wodzisław Śląski

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
Dostawy

Zakup przyłóżkowego aparatu RTG oraz komory izolacyjnej - część 1
482 500,00 PLN
2022-09-27 Gdynia

SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

ZAKUP APARATU DO ULTRASONOGRAFII DLA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GASTROENTEROLOGII I GERIATRII SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
120 000,00 PLN
2022-09-23 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Usługi

Usługa przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego - część 19
3 680,20 PLN
2022-09-07 Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Dostawy

Dostawa Aparatu USG dla Potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
350 000,00 PLN
2022-09-06 Zawiercie

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dostawy

Zakup głowic do aparatu KTG i USG - 3 pakiety - część 2
38 000,01 PLN
2022-09-05 Świdnica

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Dostawy

"Zakup urządzeń medycznych - aparaty USG" - część 1
220 000,00 PLN
2022-09-02 Sosnowiec

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych - część 1
212 500,00 PLN
  Mysłowice

SP ZOZ Szpital nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach
Dostawy

Dostawa aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach
565 400,00 PLN
2022-08-23   Dostawa aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach - część 1 246 500,00 PLN
2022-08-23   Dostawa aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach - część 2 318 900,00 PLN
2022-08-19 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY AP. ULTRASONOGRAFICZNY DLA OD. NEUROL. Z PODOD. UDAROWYM W ZOZ W D-CY - WRAZ Z INSTAL., URUCH. I SZKOL. PER. MED. (ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)
397 854,00 PLN
2022-08-19 Rudna

Gmina Rudna
Dostawy

Zakup aparatu ultrasonograficznego
339 999,99 PLN
2022-08-17 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
Usługi

Postępowanie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek przez okres 2 lat (Pakiet nr 46)
28 728,00 PLN
2022-08-12 Gorzów Wielkopolski

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
Dostawy

Dzierżawa aparatów USG na potrzeby Oddziałów Kardiologii i Kardiochirurgii - część 1
193 090,32 PLN
2022-08-12 Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Usługi

ZP/17/2022 Świadczenie usługi serwisowej (przeglądy, naprawy) urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi z podziałem na 4 pakiety - część 2
40 824,00 PLN
2022-08-11 Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa USG SRÓDOPERACYJNEGO
334 000,00 PLN
2022-07-29 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego.. - część 3
39 150,54 PLN
2022-07-27 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

Zakup aparatury medycznej - część 3
129 121,94 PLN
2022-07-22 Olesno

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawy

Dostawa aparatu USG
350 000,00 PLN
2022-07-15 Brochów

GMINA BROCHÓW
Roboty budowlane

Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - część 5
302 000,00 PLN
2022-07-07 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego - głowice ultrasonograficzne typ S31 i C42 dedykowane do aparatu USG Arietta 65
82 407,00 PLN
2022-06-29 Gdańsk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GDAŃSKU
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego - część 3
42 000,00 PLN
2022-06-27 Polkowice

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.
Dostawy

Sprzedaż aparatu USG dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach
304 000,00 PLN
2022-06-20 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
298 201,95 PLN
2022-06-08 Bydgoszcz

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ
Dostawy

Dostawa aparatu USG
95 000,00 PLN
2022-06-02 Kołobrzeg

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁOBRZEGU
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu - część 1
190 000,00 PLN
2022-06-01 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych oraz alergenów określonych w 94 pakietach. - część 69
34 020,00 PLN
2022-05-31 Warszawa

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Usługi

SPL/18/PN/2022 - Naprawa aparatu STEPHANIX PRO oraz TRK-2P, w podziale na 2 części - część 2
35 100,00 PLN
2022-05-26 Radomsko

Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawy

Dostawa ultrasonografu dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
136 700,00 PLN
2022-05-24 Gniewino

Gmina Gniewino
Dostawy

Dostawa aparatu USG.
160 000,00 PLN
2022-05-17 Brzeg

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
Dostawy

Dostawa cyfrowego ultrasonografu w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0006/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
488 800,00 PLN
2022-04-25 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Dostawy

Dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych
500 000,00 PLN
2022-04-25 Gryfice

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH
Dostawy

Dostawa aparatów USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego oraz pediatrycznego przy SPZZOZ w Gryficach - część 1
144 500,00 PLN
2022-04-01 Dziekanów Leśny

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Dostawy

Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych i konserwacji urządzeń medycznych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - część 1
10 886,40 PLN
2022-03-11 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku, TP-245/21/KK - część 2
45 000,00 PLN
2022-03-09 Kraków

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

DOSTARCZENIE GŁOWICY PRZEZPRZEŁYKOWEJ DO APARATU USG
164 500,00 PLN
2022-01-10 Wschowa

Powiat Wschowski
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we Wschowie - część 4
110 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 66 000 410,89 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-28 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych oraz środków dezynfekcyjnych. - część 31
7 144,20 PLN
2021-12-27 Skarszewy

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach
Dostawy

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG
195 000,00 PLN
2021-12-23 Ostrów Mazowiecka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy

Dostawa Aparatu USG oraz Fotela ginekologicznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - część 1
1 900 000,00 PLN
2021-12-20 Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli
Dostawy

Dostawa ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie jego obsługi
370 000,00 PLN
2021-12-13 Tuszyn

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. - część 2
137 600,00 PLN
2021-12-09 Piotrków Trybunalski

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawy

Zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem oraz aparatu USG z funkcją Duplex - część 2
269 000,00 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32
199 999,80 PLN
2021-12-08   Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 - część 2 99 999,90 PLN
2021-12-08   Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 - część 3 99 999,90 PLN
2021-12-07 Głuchołazy

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatów rentgenowskich dwoma detektorami bezprzewodowymi
279 788,00 PLN
2021-12-03 Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych
182 000,00 PLN
2021-12-03 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
129 000,00 PLN
2021-12-02 Sokołów Podlaski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup Aparatu USG z funkcją Duplex
243 000,00 PLN
  Żmigród

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
Dostawy

Dostawa dwóch aparatów USG na potrzeby Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
290 000,00 PLN
2021-11-30   Dostawa dwóch aparatów USG na potrzeby Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie - część 1 135 000,00 PLN
2021-11-30   Dostawa dwóch aparatów USG na potrzeby Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie - część 2 155 000,00 PLN
  Chrzanów

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawy

Dostawa aparatów usg dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
500 000,00 PLN
2021-11-30   Dostawa aparatów usg dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - część 2 250 000,00 PLN
2021-11-30   Dostawa aparatów usg dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - część 1 250 000,00 PLN
2021-11-25 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup sprzętu medycznego - część 4
211 000,00 PLN
2021-11-24 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dostawy

ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA POTRZEB PORADNI ENDOKRYNOLOGII Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
199 900,00 PLN
2021-11-24 Krosno

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Dostawy

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 pn." Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLCARD
245 899,99 PLN
2021-11-24 Krosno

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2". - część 1
439 015,68 PLN
2021-11-22 Zabrze

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU
Dostawy

Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych
241 898,40 PLN
2021-11-08 Solec Kujawski

SOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
215 000,00 PLN
2021-11-03 Słupsk

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostawy

Dostawa aparatu USG
210 500,00 PLN
2021-11-02 Jaroszowiec

MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY
Dostawy

Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu - część 1
420 071,40 PLN
2021-10-28 Sucha Beskidzka

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Dostawy

Dostawa aparatu USG w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób układu Sercowo- naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020
250 000,00 PLN
2021-10-25 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewętrznych i Administracji w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG z bezprzewodowym detektorem
479 900,00 PLN
2021-10-22 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Dostawy

Zakup i dostawa 1 szt. aparatu USG z czterema głowicami dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grochowskiej 339 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.
228 000,00 PLN
2021-10-18 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG DOPPLER - 1 szt.
329 900,00 PLN
2021-08-10 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa przyłóżkowego zestawu rtg, przewoźnego ultrasonografu - część 2
249 800,00 PLN
2021-07-30 Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Dostawy

Dostawy aparatury medycznej. - część 3
120 000,00 PLN
2021-07-30 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz
Dostawy

Dostawa aparatu USG
194 199,12 PLN
2021-07-29 Sucha Beskidzka

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego - aparat USG
398 600,00 PLN
2021-07-21 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa echokardiografu
120 000,00 PLN
2021-07-02 Stalowa Wola

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Dostawy

Dostawa biometru optycznego, unitu laryngologicznego i aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - część 3
103 900,00 PLN
2021-06-01 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-014/2021 - część 5
52 514,75 PLN
2021-06-01 Gliwice

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
Dostawy

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - 1 szt. oraz dla Zakładu Patologii Nowotworów - 1 szt. NIO-PIB Oddziału w Gliwicach - część 2
287 700,00 PLN
2021-05-19 Ruda Śląska

Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
Dostawy

"Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej"
318 000,00 PLN
2021-05-07 Bytom

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU
Dostawy

"Doposażenie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt do dezynfekcji w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia pacjentów z COVID-19" - część 5
208 000,00 PLN
2021-05-04 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup sprzętu medycznego - część 1
214 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 10 440 331,34 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-11 Świebodzice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
Dostawy

Wyposażenie SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt pod nazwą ,, Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
836 860,00 PLN
2017-07-13 Racibórz

Zakład Karny
Dostawy

Dostawa i montaż fabrycznie nowego ultrasonografu do ambulatorium Zakładu Karnego w Raciborzu
69 999,99 PLN
2017-06-08 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Wyposażenie OŚRODKA BADAŃ WCZESNEJ FAZY w ramach projektu ONCOTRAIL w przenośny aparat USG, jednostkę centralnego systemu monitorowania, EKG, kardiomonitory i defibrylator, nr PN 52/17/KE
155 930,00 PLN
2017-05-31 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Usługi

ZAKUP APARATU USG DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA Z PODODDZIAŁAMI PATOLOGII CIĄŻY I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
374 900,00 PLN
2017-05-22 Gdańsk

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
Dostawy

Dostawa mobilnego aparatu rtg - ramię C
449 358,00 PLN
2017-04-18 Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
Dostawy

Przetarg nieograniczony nr M-12/2017 na dostawę aparatu USG
299 798,28 PLN
2017-03-29 Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa aparatu USG
165 000,00 PLN
2017-03-20 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki ZP-18/17 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego (Pakiet nr 32 - aparat USG) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
7 872,00 PLN
2017-03-07 Nowe Grodziczno

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
Dostawy

Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
250 000,00 PLN
2017-03-03 Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

usługa przeglądu technicznego i konserwacji aparatury medycznej
5 037,47 PLN
2017-02-17 Wołów

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi
123 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 738 255,74 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-15 Gniezno

Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tymusługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych"
296 296,30 PLN
2016-12-09 Katowice

Katowickie Centrum Onkologii
Dostawy

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatów USG dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
155 000,00 PLN
2016-11-21 Wrocław

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem - 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią - 1 kpl.
153 000,00 PLN
2016-11-17 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy po przeprowadzonej diagnostyce z przeglądem aparatu USG Aloka SSD 3500 o numerzeX0006980 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii.
13 899,60 PLN
2016-10-13 Bystra

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Usługi

Zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora rtg wraz ze stacją technika do sterowania detektorem oraz integracją z medycznym systemem informatycznym typu PACS posiadanym przez Zamawiajacego.
284 280,00 PLN
2016-09-16 Staszów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Usługi

Aparat ultrasonograficzny
175 000,00 PLN
2016-09-06 Wilkowice

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej.
225 000,00 PLN
2016-08-16 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą montażem i instalacją aparatu USG dla Kliniki Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
220 000,00 PLN
2016-08-09 Stalowa Wola

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa aparatu USG trzygłowicowego i aparatu USG czterogłowicowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
462 037,04 PLN
2016-08-02 Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Usługi

Serwisowanie urządzeń medycznych - Pakiet 5
21 894,00 PLN
2016-07-21 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Pakiet nr 1 ( spirometr)
135 000,00 PLN
2016-07-11 Pyrzyce

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Dostawy

Pakiet nr 2
102 569,15 PLN
2016-06-29 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Dostawy

Dostawa (zakup) aparatu USG - 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe
145 300,00 PLN
2016-06-28 Giżycko

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego (aparat do ultrasonografii) dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
229 000,00 PLN
2016-06-27 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
148 500,00 PLN
2016-06-24 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie okresowym aparau USG Aixplorer o s/nSIB 4914 oraz numerze inwentarzowym_ T - 802/01468 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Endokrynologii - Pracownia USG
27 000,00 PLN
2016-06-24 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie okresowym aparau USG Alkoka Alpha 7 o numerze MO 0766 będącego na wyposażeniu Centralnej Pracowni USG.
2 276,43 PLN
2016-06-24 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie okresowym aparau USG Alkoka Prosound SSD 3500 o numerze MO 6312 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Endokrynologii - Przychodnia.
4 506,67 PLN
2016-06-22 Warszawa

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Dostawa aparatu diagnostyki obrazowej dla potrzeb Zakładu Radiologii w ramach zadania inwestycyjnego Zakupy dla Szpitala Praskiego
224 987,76 PLN
2016-06-20 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie okresowym aparau USG Aixplorer o s/nSIB 4914 oraz numerze inwentarzowym_ T - 802/01468 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Endokrynologii - Pracownia USG
2 371,00 PLN
2016-06-13 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Dostawy

Pakiet nr 8 - Aparat USG (1 szt.)
158 000,00 PLN
2016-06-10 Kraków

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa pletyzmografu z systemem dyfuzyjnym kompatybilnego z urządzeniem Master Lab (posiadający możliwość zaimportowania baz danych zgromadzonych na urządzeniu Master Lab - J Lab ver. 4.34, rok prod. 1998) dla II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak141.2711.52.2016
209 444,40 PLN
2016-06-02 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Akcesoria do spirometru typu: Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger
27 593,27 PLN
2016-05-25 Świdnica

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Dostawy

pakiet nr 1
111 111,11 PLN
2016-05-16 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
207 900,00 PLN
2016-05-05 Tarnów

Centrum Medyczne "KOL-MED" SP ZOZ
Dostawy

zakup wraz z dostawą aparatu usg
290 000,00 PLN
2016-04-25 Opoczno

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Dostawy

Pakiet nr 3 - Aparat usg
139 000,00 PLN
2016-04-15 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
Dostawy

dostawa aparatu USG
310 000,00 PLN
2016-04-08 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet 1- Filtr bakteryjno-wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem
37 422,00 PLN
2016-04-07 Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa i montaż aparatu USG
80 000,00 PLN
  Świdnica

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Dostawy

DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH - APARATY USG - NR SPRAWYEA/6/2016
305 555,55 PLN
2016-03-17   pakiet nr 3 231 481,48 PLN
2016-03-17   pakiet nr 2 74 074,07 PLN
2016-03-16 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
Dostawy

dostawa i instalacja aparatu usg - echokardiografu
219 999,78 PLN
2016-03-14 Tarnowskie Góry

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Dostawy

Dostawa głowic do aparatu USG
20 000,00 PLN
2016-03-03 Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
Usługi

Przeglądy - 59
1 845,00 PLN
2016-02-15 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 26
38 934,00 PLN
2016-02-10 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet nr 3
233 000,00 PLN
2016-01-20 Krynica - Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Dostawy

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
130 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 5 547 723,06 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

PAKIET 2
32 000,00 PLN
2015-12-17 Polanica-Zdrój

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Dostawy

Pakiet nr 2
199 900,00 PLN
2015-12-08 Ruda Śląska

Przychodnia Specjalistyczna - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu ultrasonograficznego.
249 000,00 PLN
2015-12-02 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy

Zadanie 1 - APARAT USG z funkcją Duplex
138 888,89 PLN
2015-12-01 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
Dostawy

Zadanie nr 2 - Dostawa aparatu USG - 1 szt.
130 000,00 PLN
2015-11-25 Ksawerów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
Dostawy

Dostawa aparatu USG cyfrowego z kolorowym Dopplerem i modułem kardiologicznym
199 999,99 PLN
2015-11-10 Warszawa-Rembertów

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego.
247 960,00 PLN
2015-11-06 Warszawa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki
Dostawy

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu oraz na pełną usługę gwarancyjną i serwisową tego aparatu ultrasonograficznego
289 000,00 PLN
2015-11-04 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb oddziału położniczo-ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
129 900,00 PLN
2015-10-30 Aleksandrów Łódzki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Dostawy

Pakiet nr 10 - Ultrasonograf klasy Premium z 5 głowicami- 1 szt.
320 000,00 PLN
2015-10-29 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jestDostawa (zakup) aparatu USG - 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.
130 000,00 PLN
  Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługi

Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 103 Pakietach w okresie 12 miesięcy
4 285,82 PLN
2015-10-26   Pakiet nr 49 2 819,41 PLN
2015-10-26   Pakiet nr 8 1 466,41 PLN
2015-10-14 Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Dostawy

Zakup, dostawa i montaż skomputeryzowanego zestawu do diagnostyki czynnościowej układu oddechowego z kabiną bodypletyzmograficzną i innymi opcjami
348 900,00 PLN
2015-09-29 Piła

Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawy

Ultrasonogaf z 3 głowicami
175 000,00 PLN
2015-09-28 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Aparat USG
90 740,74 PLN
2015-09-24 Świecie

Miejsko-Gminna Przychodnia
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
186 500,00 PLN
2015-09-18 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Zestaw do próby czynnościowej układu oddechowego metodą pletyzmografii z opcją dyfuzji DLCO
194 994,00 PLN
2015-09-14 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Dostawy

dostawę aparatu USG
134 000,00 PLN
2015-09-11 Biała

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznegoultrasonograf do badań ogólnodiagnostycznych oraz echokardiografii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, nr spawy 3/ZP/2015
349 000,00 PLN
2015-09-10 Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Dostawy

Pakiet 2 - głowica do aparatu USG Aloka Alpha 6 - 1 szt. - dla Zakładu Radiologii Pediatrycznej - Działdowska.
30 800,00 PLN
2015-08-20 Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 1 - Aparat USG
149 900,00 PLN
2015-07-23 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZAKUP APARATU USG W RAMACH PROJEKTUZAKUP NOWOCZESNEJ APARATURY MEDYCZNEJ I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZOZ W CHEŁMNIE GWARANCJĄ PODWYŻSZENIA STANDARDÓW LECZENIA
194 000,00 PLN
2015-07-06 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

4
4 285,08 PLN
2015-06-29 Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Dostawa ultrasonografu
100 000,00 PLN
2015-06-19 Kępno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup i dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych z kompatybilnością głowic między tymi aparatami- dla Oddziału Internistycznego - 1 szt. - dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej - 1 szt.
235 900,00 PLN
2015-06-19 Kępno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup i dostawa dwóch aparatów USG z kompatybilnością głowic między tymi aparatami- dla Oddziału Internistycznego - 1 szt. - dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej - 1 szt. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
235 900,00 PLN
2015-06-10 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa akcesoriów do urządzeń stosowanych w terapii i diagnostyce oddechowej.
52 286,73 PLN
2015-05-29 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki ZP - 34/15 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Krakowie (powtórka Pakietu nr 33 - aparaty USG)
3 446,46 PLN
2015-05-18 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

wykonywanie przeglądów Ultrasonografu Aloka
10 036,80 PLN
2015-05-08 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 7
25 029,00 PLN
2015-04-17 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

pakiet 2a
37 722,00 PLN
2015-04-14 Kołobrzeg

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu
Dostawy

Miro Sp z o. o.
238 000,00 PLN
2015-04-07 Gliwice

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Usługi

Bodypletyzmograf
5 535,00 PLN
2015-04-02 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy

Zadanie 31 - Głowica kardiologiczna
27 777,78 PLN
2015-04-01 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa usg z głowicami dla Kliniki Gastrologii.
378 000,00 PLN
2015-03-27 Poznań

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Usługi

Pakiet nr 1
2 000,00 PLN
2015-03-27 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet nr 1
159 000,00 PLN
2015-03-16 Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa wraz z montażem głowicy elektronicznej przezprzełykowej wielopłaszczyznowej dla Oddziału Toksykologii
69 999,99 PLN
2015-02-09 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"
Dostawy

Aparat USG
299 000,00 PLN
2015-02-04 Krynica - Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Dostawy

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
180 000,00 PLN
2015-01-19 Zakopane

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
Dostawy

nie dotyczy
29 430,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 6 018 118,28 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-12 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do badań kardiologicznych małych zwierząt z głowicą linearną. RAP.272.117.2014
125 000,00 PLN
2014-12-10 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz systemem ucyfrowienia przewoźnych aparatów RTG.
929 500,00 PLN
2014-11-25 Zielona Góra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Dostawy

Echokardiograf
310 000,00 PLN
2014-11-21 Bytom

Szpital Specjalistyczny Nr 2
Dostawy

ultrasonografy
264 000,00 PLN
2014-11-20 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatu echokardiograficznego z 3 głowicami dla Kliniki Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
269 000,00 PLN
2014-11-20 Bytom

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Dostawy

APARAT USG PRZYŁÓŻKOWY
119 500,00 PLN
2014-11-19 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Dostawy

Pakiet nr 2
23 148,00 PLN
2014-11-04 Polkowice

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
Dostawy

Zakup i dostawa przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach
235 000,00 PLN
2014-10-31 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Część nr 4
99 500,00 PLN
2014-10-23 Białystok

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
Dostawy

Pakiet nr 3
31 660,20 PLN
2014-10-17 Przemyśl

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu SPZOZ
Dostawy

Zakup aparatu USG
110 185,19 PLN
2014-10-01 Toszek

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Dostawy

12/PN/DEG/AS/2014 - dostawa aparatu USG dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
243 000,00 PLN
2014-09-30 Limanowa

Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy

Aparaty USG - 2 szt
194 000,00 PLN
2014-09-09 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Usługi

PAKIET 10 - Ultrasonograf Aloka Pro Sound Ralpha 7 Hitachi Aloka Medical
4 305,00 PLN
2014-08-11 Tychy

MEGREZ Sp. z o.o.
Dostawy

1
146 000,01 PLN
2014-07-30 Korfantów

Opolskie Centrum Rehabilitacji
Dostawy

Zakup (dostawa) aparatu USG wraz z jego finansowaniem w formie pożyczki
178 011,57 PLN
2014-07-15 Racibórz

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Dostawy

zakup-dostawa sprzętu medycznego wg formularza cenowego nr 15/2014
138 796,30 PLN
2014-07-09 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy wraz z przeglądem po przeprowadzonej diagnostyce aparatu USG Aloka Alpha 7 o s/n0766 oraz numerze inwentarzowymT-8023636, stanowiącego wyposażenie Zakładu Radiologii (Pracownia USG)
19 187,70 PLN
2014-07-03 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup aparatu USG
118 500,00 PLN
2014-07-02 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy

Zadanie 1 - Aparat USG
143 518,52 PLN
2014-06-24 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

Wykonanie przeglądów ultrasonografu Aloka
8 413,82 PLN
2014-06-23 Kluczbork

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy
Dostawy

Dostawa aparatu USG dla Oddziału Wewnętrznego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.
149 900,00 PLN
2014-06-16 Śrem

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

ZP/23/PN/14
119 880,00 PLN
  Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługi

Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 80 pakietach w okresie 12 miesięcy
4 285,82 PLN
2014-06-13   Pakiet nr 5 1 466,41 PLN
2014-06-13   Pakiet nr 31 2 819,41 PLN
2014-06-12 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

20
5 011,02 PLN
2014-06-11 Toruń

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup aparatu USG
97 000,00 PLN
2014-06-10 Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki
Usługi

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO Z UPGRADE SPIROMETRU FIRMY MIRO
1 988,30 PLN
2014-05-12 Grudziądz

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawy

Dostawa ultrasonografu z 4 głowicami
220 000,00 PLN
2014-04-22 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Pakiet 21 - Filtr do spirometru
8 424,00 PLN
2014-04-16 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet III - Ustniko-filtr do spirometru
35 683,20 PLN
2014-04-14 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Pakiet nr 1
188 000,00 PLN
2014-04-03 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Aksesoria do spirometru typu: Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger
51 804,36 PLN
2014-03-25 Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

zakup artykułów różnych na potrzeby szpitala
83 764,44 PLN
2014-03-24 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Dostawy

Przetarg nieograniczony ZP-01/14 na dostawę ultrasonografu (1 szt.) dla SP ZOZ MSW w Krakowie
45 000,00 PLN
2014-03-20 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 25
27 810,00 PLN
  Krasnystaw

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Dostawy

Dostawa aparatów usg
1 777 777,78 PLN
2014-03-20   Aparat usg do badań ginekologicznych 111 111,11 PLN
2014-03-20   Aparat do badań kardiologicznych 1 666 666,67 PLN
2014-03-18 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Filtry bakteryjno - wirusowe do spirometru MASTER SCOPE
16 200,00 PLN
2014-02-26 Zakopane

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
Dostawy

nie dotyczy
22 248,00 PLN
2014-02-21 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi

Usługi autoryzowanego serwisu urządzeń medycznych firmy Aloka
153 000,00 PLN
2014-02-19 Staszów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet numer 3 - Spirometr
28 506,60 PLN
2014-01-20 Kościan

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy z głowicami konweksową matrycową, liniową matrycową i mikrokonweksem przezciemiączkowym..
180 000,00 PLN
2014-01-14 Tczew

Szpitale Tczewskie S. A.
Dostawy

Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego - 1 szt.
77 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 7 003 509,83 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-18 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup głowicy USG kardiologicznej.
22 900,00 PLN
2013-12-10 Pabianice

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.
105 000,00 PLN
2013-12-09 Lisia Góra

Gminne Centrum Usług Medycznych
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu USG dla Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
109 756,10 PLN
2013-12-09 Ruda Śląska

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wrazz przeszkoleniem personelu
139 000,00 PLN
2013-12-09 Limanowa

Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy

Dostawa aparatu USG
110 000,00 PLN
2013-11-27 Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Głowica elektroniczna typu Convex do aparatu USG - kpl.1.
44 000,00 PLN
2013-11-21 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Aparat USG z kolorowym Doplerem.
114 000,00 PLN
2013-11-18 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa aparatu USG Doppler
176 500,00 PLN
2013-11-13 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA GŁOWICY ULTRASONOGRAFICZNEJ, nr sprawyZP- 1211/13
69 800,00 PLN
2013-11-12 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Dostawy

P/26/2013 DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
439 000,00 PLN
2013-10-31 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem aparatu USG - 1 szt. dla Katedry Protetyki Stomatologicznej, Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UMP, ul. Bukowska 70
80 000,00 PLN
2013-10-24 Kołobrzeg

Regionalny Szpital
Dostawy

Zadanie nr 9
175 833,33 PLN
2013-10-17 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa i instalacja głowic USG do aparatów ALOKA
105 000,00 PLN
2013-10-16 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

USG z opcją Doppler i elastografią - szt. 1
294 500,01 PLN
2013-09-27 Knurów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Dostawy

DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
138 349,80 PLN
2013-09-16 Gniezno

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO
226 250,00 PLN
2013-09-11 Kępno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicamikonweksową, liniową, i endowaginalną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
113 500,00 PLN
2013-09-03 Gdańsk

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
Dostawy

pak 6: Głowica USG convex
32 407,41 PLN
2013-08-26 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Dostawy

Dostawa aparatu USG
164 000,00 PLN
2013-08-23 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Dostawa głowicy liniowej EUP-L65 do aparatu USG Hitachi wraz z jej zainstalowaniem w siedzibie Zamawiającego.
35 000,00 PLN
2013-08-21 Warszawa

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawy

Dostawa aparatu USG 1 szt
200 833,33 PLN
2013-08-06 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

naprawa aparatu USG Aloka Alpha 7
22 698,30 PLN
2013-07-26 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa echokardiografu do PZZOZ. Nr referencyjny14/PN/2013
135 000,00 PLN
2013-07-24 Gdańsk

Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
Dostawy

Pakiet nr 1
89 000,00 PLN
2013-07-23 Skaryszew

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie
Dostawy

Zakup wysokiej klasy aparatu USG wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu.
85 000,00 PLN
2013-07-18 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
210 000,00 PLN
2013-06-24 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Zakup głowicy USG oraz przystawki biopsyjnej.
52 000,00 PLN
2013-06-19 Gorzów Wielkopolski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa"
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
127 900,00 PLN
2013-06-17 Miechów

Szpital św. Anny w Miechowie
Dostawy

aparat ultrasonograficzny
78 611,11 PLN
2013-06-17 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Część nr 56
2 501,57 PLN
2013-06-14 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Dostawy

Nebulizator
2 275,50 PLN
2013-06-10 Toruń

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Dostawy

Aparat USG
199 900,00 PLN
2013-06-05 Warszawa

Szpital Solec Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego (jezdnego) wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
78 500,00 PLN
2013-06-04 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Aparat jezdny
73 000,00 PLN
2013-05-29 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

naprawa z przeglądem okresowym aparatu uSG Aloka Alpha 7
4 161,70 PLN
2013-05-28 Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawy

Pakiet - Nr 2
174 000,00 PLN
2013-05-27 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

wykonywanie przeglądów Ultrasonografu Aloka
17 958,00 PLN
2013-05-24 Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Zakup (dostawa) artykułów różnych na potrzeby Szpitala-20 pakietów
31 883,52 PLN
2013-05-17 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa filtrów ze zintegrowanym ustnikiem
38 361,60 PLN
2013-05-17 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Dostawy

Pakiet 1 - Aparat ultrasonograficzny ogólno diagnostyczny
120 370,37 PLN
2013-05-10 Gliwice

Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
Dostawy

zakup aparatu USG do diagnostyki ogólnej narządów
279 999,72 PLN
2013-05-09 Świebodzice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
Dostawy

Dostawa aparatu USG
159 000,00 PLN
2013-05-08 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Usługi

Naprawa aparatu USG ALOCA ALPHA 6
96 874,80 PLN
2013-04-29 Trzebnica

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
Dostawy

Dostawa głowicy elektronicznej, kardiologicznej do aparatu Aloka Prosound Alpha 6 wraz z jej montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi
35 000,00 PLN
2013-04-17 Złotoryja

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonofucznego
177 000,00 PLN
2013-03-26 Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Dostawy

Przetarg nieograniczony ZP-11/13 na dostawę aparatów USG z wyposażeniem (2 szt.) dla SP ZOZ MSW w Krakowie.
327 000,24 PLN
2013-02-27 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Aksesoria do spirometru typu: Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger
60 635,00 PLN
2013-02-21 Wadowice

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa, instalację i uruchomienie aparatu USG dla ZZOZ w Wadowicach z płatnością rozłożoną na raty, znakZP/PRZET/6/2013
142 080,00 PLN
2013-02-11 Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

Pakiet nr 1 1. Nazwa Aparatu:Pletyzmograf - zestaw do diagnostyki bezdechu sennego (somograf), Producent: Viasys Healthcare Gmbg, Typ: Master Screem Body Diff, ilość: 1 szt. ilość przeglądów: 1 na 12 miesięcy + APS opcja, nebulizator z dozymetrem, Producent: Viasys Healthcare Gmbg, ilość: 1 szt. ilość przeglądów: 1 na 12 miesięcy + Opcja dysfuzji z jedn. oddechu do pletyzmografu, Producent: Viasys Healthcare Gmbg, ilość: 1 szt. ilość przeglądów: 1 na 12 miesięcy
1 818,56 PLN
2013-02-05 Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy

Zestaw do wykonywania pomiarów bodypletyzmograficznych układu oddechowego z modułem do pomiaru pojemności dyfuzyjnej płuc
174 987,00 PLN
2013-01-29 Rawicz

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa przewoźnego, jezdnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych
78 840,00 PLN
2013-01-03 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

Dostawa filtrów antybakteryjnych do aparatu Masterlab
115 560,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 6 087 546,97 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-18 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Usługi

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
6 519,00 PLN
2012-12-07 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG
279 000,00 PLN
2012-12-03 Jabłonka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA ULTRASONOGRAFU (USG) NA POTRZEBY ORAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W JABŁONCE
337 000,00 PLN
2012-11-30 Choszczno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
265 212,96 PLN
2012-11-22 Kielce

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Dostawy

Pakiet nr1- Przewoźny jezdny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych
69 120,00 PLN
2012-11-20 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Część nr 4.19
2 927,40 PLN
2012-11-14 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 5 - spirometr - szt. 1;
28 897,00 PLN
2012-11-12 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Dostawy

DLG/291/12 Zakup i dostawa aparatu do echokardiografii - ultrasonograf kardiograficzny z opcją badań przezklatkowych i przezprzełykowych
294 400,00 PLN
2012-11-12 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
150 443,43 PLN
2012-10-30 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego z opcją Dopplera dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
171 500,00 PLN
2012-10-26 Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

aparat USG Doppler TCD - 1 szt
138 500,00 PLN
2012-10-23 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Aparat do echokardigrafii
165 740,75 PLN
2012-10-22 Wodzisław Śląski

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
Dostawy

Dostawa kabiny pletyzmograficznej
73 467,00 PLN
2012-10-19 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

dostawa aparatu ultrasonograficznego do Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
85 800,00 PLN
2012-10-19 Warszawa

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu USG z Dopplerem
156 481,48 PLN
2012-10-18 Łódź

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
Dostawy

dostawa aparatu USG - znak sprawy ZP/4/2012r.
199 000,80 PLN
2012-10-17 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 18
27 972,00 PLN
2012-10-17 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup ultrasonografu USG
175 000,00 PLN
2012-10-16 Jasło

Szpital Specjalistyczny
Dostawy

dostawaaparatu do echokardiografii - średniej klasy dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
145 000,00 PLN
2012-10-12 Mikołów

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
190 500,00 PLN
2012-10-12 Opole

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Dostawy

TZP/2-23/233/86/2012 Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską.
104 500,00 PLN
2012-10-11 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Usługi

Usługi w zakresie wykonania przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji Aparat USG; ALOKA SSD 4000
1 789,65 PLN
2012-10-01 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Zadanie nr 1
44 557,00 PLN
2012-09-28 Ruda Śląska

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Dostawy

Przetarg nieograniczony nr 36/PN/12 na dostawę aparatu do echokardiografii dla Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
166 000,00 PLN
2012-09-17 Rzeszów

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Zadanie nr 4
60 000,00 PLN
2012-09-11 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Pakiet 1 - wyroby zużywalne do spirometru MasterScreen firmy CareFusion Germany
46 267,20 PLN
2012-08-30 Kościan

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawy

Dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych.
100 000,00 PLN
2012-08-28 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu usg
140 000,00 PLN
2012-08-27 Żary

Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital na Wyspie"
Dostawy

Zakup ratalny używanego aparatu USG
59 256,00 PLN
2012-08-13 Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Dostawy

Aparat USG
135 000,00 PLN
2012-07-27 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Aparat przyłóżkowy RTG
89 640,00 PLN
2012-07-17 Łódź

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Pakiet Nr 2
50 000,00 PLN
2012-07-10 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4
110 000,00 PLN
2012-06-14 Limanowa

Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy

Dostawa głowicy kardiologicznej typ UST - 5299 do aparatu USG SSD- 4000 - 1 szt.
34 900,00 PLN
2012-06-08 Warszawa

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawy

Dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych.
313 888,89 PLN
2012-06-06 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 1
36 111,11 PLN
2012-05-30 Szczerców

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie
Dostawy

Dostawa ultrasonografu
220 000,00 PLN
2012-05-14 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa aparatu USG z głowicą mikrokonweksową dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - sprawa RAP.272.57.2012
80 000,00 PLN
2012-05-08 Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ
Dostawy

Zakup aparatu USG wraz z głowicami.
204 629,63 PLN
2012-05-08 Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

Grupa 1 - aparat USG z 2 głowicami: Convex, Liniona szt.1
205 900,00 PLN
2012-04-06 Nowa Sól

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawy

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wysokiej klasy ultrasonografu - 1 szt.
166 574,07 PLN
2012-04-06 Przemyśl

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Pakiet 11. Ultrasonograf SSD4000
2 519,04 PLN
2012-03-29 Gdańsk

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Pakiet nr 6
29 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 5 363 914,41 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-29 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

Dostawa aparatu do USG z sondami
224 950,00 PLN
2011-12-14 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Dostawy

Dostawa aparatu USG do placówki SPZZLO Warszawa-Żoliborz w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4
155 000,00 PLN
2011-12-12 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa mobilnego apartu RTG
99 900,00 PLN
2011-11-30 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawy

Dostawa myjki endoskopowej, oznaczenie sprawyZP-252-58/11.
137 361,30 PLN
2011-11-28 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa (wraz z uruchomieniem aparatu, przeprowadzeniem testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych (eksploatacyjnych), szkolenie pracowników) przewoźnego aparatu RTG.
85 480,00 PLN
2011-11-22 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu USG z głowicami
199 900,00 PLN
2011-11-18 Opole

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Zakup wraz z dostawą aparatu ultrasonograficznego USG dla potrzeb Przyszpitalnych Poradni Konsultacyjnych: Poradni Patologii Noworodków i Wcześniaków
198 950,00 PLN
2011-11-08 Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

aparat USG - 1 szt.
205 000,01 PLN
2011-11-03 Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa aparatu USG Doppler do badań naczyniowych
174 500,00 PLN
2011-10-28 Kępno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z funkcja Doppler dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
194 900,00 PLN
2011-10-28 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

aparat usg z sondami do wykorzystania śródoperacyjnego
370 000,00 PLN
2011-10-26 Konin

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
210 000,00 PLN
2011-10-21 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa kabiny bodypletyzmograficznej z modułem do badania pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedyńczego oddechu
177 047,64 PLN
2011-10-20 Iłża

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Dostawy

Zakup cyfrowego aparatu USG
360 000,00 PLN
2011-10-17 Zakopane

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
Dostawy

dostawa aparatu ultrasonograficznego -A.ZP/15/11.
275 000,00 PLN
2011-10-17 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe
87 962,96 PLN
  Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
9 405,00 PLN
2011-10-11   Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 4 305,00 PLN
2011-10-11   Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 3 300,00 PLN
2011-10-11   Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 900,00 PLN
2011-10-11   Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 900,00 PLN
2011-09-30 Pilchowice

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Dostawy

Zakup na raty fabrycznie nowego aparatu RTG jezdnego dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach, Nr spr. 06/ZP/2011
73 440,00 PLN
2011-09-29 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Dostawy

Dostawa aparatów USG.
500 000,01 PLN
2011-09-29 Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawy

DOSTAWA APARATU RTG PRZEJEZDNEGO
86 400,00 PLN
2011-09-22 Więcbork

Novum-Med Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup i dostawa echokardiografu
149 990,00 PLN
2011-09-15 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Morfometrii Gruczołów Dokrewnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
349 000,00 PLN
2011-09-07 Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

AM/AZ/WR-88/11 dostawa 8 szt. jednorazowych przystawek punkcyjnych do wykonywania biopsji pod kontrolą USG - ALOKA ProSound ALPHA-7
64 800,00 PLN
2011-09-06 Dubicze Cerkiewne

Gmina Dubicze Cerkiewne
Dostawy

ultrasonograf cyfrowy (USG)
85 000,00 PLN
2011-09-06 Rawicz

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler
250 000,00 PLN
2011-08-31 Biały Dunajec

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG
109 000,00 PLN
2011-08-22 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 5
50 699,44 PLN
2011-08-12 Wyszków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawy

DOSTAWA ULTRASONOGRAFU - DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
160 000,00 PLN
2011-08-03 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 7 - Elektrody do termoablacji wątroby
67 922,40 PLN
2011-08-01 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
Usługi

Aparat USG
1 783,50 PLN
2011-07-22 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
Dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/11 NA DOSTAWĘ APARATU USG WRAZ Z USŁUGĄ POŻYCZKI
144 000,00 PLN
  Mińsk Mazowiecki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

Przegląd i konserwacja sprzetu medycznego 2
3 488,00 PLN
2011-07-12   załącznik nr 25 2 144,00 PLN
2011-07-12   załącznik nr 22 1 344,00 PLN
2011-07-01 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
4 305,00 PLN
2011-06-30 Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Zakup 2 szt. aparatów USG - DZ-751-30/11
185 000,00 PLN
  Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU ORAZ ULTRASONOGRAFU DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o
341 500,00 PLN
2011-06-27   Pakiet 2 - Ultrasonograf z 1 głowicą 166 000,00 PLN
2011-06-27   Pakiet 1 - Echokardiograf z 1 głowicą 175 500,00 PLN
2011-06-20 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Aparaty ultrasonograficzne- Aparat ultrasonograficzny.
230 000,00 PLN
  Opole

Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego podzielonego na pakiety
26 203,71 PLN
2011-06-20   Holter RR 7 777,78 PLN
2011-06-20   Holter EKG 18 425,93 PLN
2011-06-09 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa i uruchomienie aparatu USG przystosowanego do pracy w warunkach sali operacyjnej z dwoma głowicamiconvex i liniową śródoperacyjną.
104 995,00 PLN
2011-04-21 Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Zakup wraz z dostawą nowego ergospirometru przenośnego wraz z wyposażeniem roboczym i systemem do archiwizacji danych.
173 287,29 PLN
2011-04-14 Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostawy

Aparat USG
109 000,00 PLN
2011-04-13 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

dostawa 1 szt. ultrasonografu
349 950,00 PLN
2011-04-12 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Aksesoria do spirometru Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger. Rok produkcji 2010.
51 235,50 PLN
2011-03-29 Grębocice

Gmina Grębocice
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu medycznego tj. aparatu do badań ultrasonograficznych z trzema głowicamiLiniową, Convexową, Endowaginalną
99 000,00 PLN
2011-03-24 Łódź

Miejska Przychodnia "Lecznicza"
Dostawy

Dostawa nowego aparatu USG z kolorowym Dopplerem dla Miejskiej Przychodni Lecznicza w Łodzi.
104 000,00 PLN
2011-03-23 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 1
27 486,00 PLN
2011-02-28 Kazimierza Wielka

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG
169 000,00 PLN
2011-02-21 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Pakiet nr 1
165 987,00 PLN
2011-01-31 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

1. Dzierżawa aparatu do ablacji tkanek in vivo oraz do resekcji narządów miąższowych przy zastosowaniu prądu zmiennego wysokiej częstotliwości oraz zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku do w/w aparatu 2. Dzierżawa aparatu VAC ATS wraz z dostawą wyrobów medycznych 3. Zakup generatora technetu 4. Zakup cewników hydrofilnych 5. Zakup prowadników stalowych
45 083,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 7 446 912,76 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-31 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa głowicy elektronicznej sektorowej szerokopasmowej do badań dzieci i noworodków. Zank sprawy ZP-PN/151/10
32 242,99 PLN
2010-12-29 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa urządzenia do gromadzenia powietrza wydychanego
42 283,18 PLN
2010-12-22 Gorzów Wielkopolski

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa systemu rejestracji i analizy chodu
381 429,99 PLN
2010-12-22 Gorzów Wielkopolski

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa systemu rejestracji i analizy sygnałów biomedycznych
701 380,00 PLN
2010-12-17 Wolanów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie
Dostawy

Dostawę aparatu USG
119 000,00 PLN
2010-12-12 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa Aparatu ultrasonograficznego. Znak sprawy ZP-PN/132/10
92 523,36 PLN
2010-12-10 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Spirometr
17 499,85 PLN
2010-12-02 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2
36 900,00 PLN
2010-11-17 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC
Dostawy

Dostawa aparatu echokardiografu z 2 głowicami - kardiologiczną i liniową
186 915,88 PLN
2010-11-15 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Aparat do badań echokardiograficznych - powtórka
249 000,00 PLN
2010-11-15 Stalowa Wola

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa aparatu USG z Dopplerem do badań transkranialnych dla Oddziału Neurologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
259 000,01 PLN
2010-11-08 Poznań

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Usługi

Dostawa przenośnej stacji diagnostycznej - aparatu ultrasonograficznego
212 000,00 PLN
2010-11-04 Pabianice

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne
Dostawy

Dostawa aparatu USG
183 925,23 PLN
2010-10-29 Gorlice

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Dostawy

dostawa echokardiografu.
199 000,00 PLN
2010-10-26 Sędziszów

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
Dostawy

Dostawa ultrasonografu dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie.
98 000,01 PLN
2010-10-25 Opole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
Dostawy

dostawa aparatu USG
189 000,00 PLN
2010-10-20 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

Dostawa echokardiografu dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
185 981,31 PLN
2010-10-13 Rabka-Zdrój

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Dostawy

pakiet nr 39
35 053,20 PLN
2010-10-07 Kościan

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawy

Dosatwa aparatu ultrasonograficznego do badania serca
329 000,00 PLN
2010-10-04 Trzebnica

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z jego montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi
215 000,00 PLN
2010-09-28 Zamość

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Dostawy

Zadanie nr 6
195 000,00 PLN
2010-09-16 Krzywda

Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie
Dostawy

MIRO Sp. z o.o.
129 000,00 PLN
2010-09-14 Kołobrzeg

Regionalny Szpital
Dostawy

Zakup echokardiografu
204 672,90 PLN
2010-09-10 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa elektrod do termoresekcji i termoablacji do generatora RF 1500 X
41 826,66 PLN
2010-09-06 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA WIELOFUNKCYJNEGO ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ NACZYNIOWYCH I NARZĄDOWYCH (nr sprawyZP-1004/10)
439 000,00 PLN
2010-09-01 Kleszczów

Gmina Kleszczów
Dostawy

dostawa sprzętu medycznego; IZP-3410/20/10
499 500,00 PLN
  Szczecin

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawy

Dostawa aparatu RTG, USG i diatermii do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
305 000,00 PLN
2010-08-26   Aparat USG 215 000,00 PLN
2010-08-26   Aparat RTG przyłóżkowy 90 000,00 PLN
2010-08-18 Grójec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZOZ w Grójcu w Likwidacji
140 093,46 PLN
2010-08-16 Wieniawa

Urząd Gminy Wieniawa
Dostawy

Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie gm. Wieniawa.
181 308,41 PLN
2010-07-26 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Dostawy

przetarg na dostawę aparatów USG
460 000,00 PLN
2010-07-16 Gliwice

106 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Usługi

świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach
1 400,00 PLN
2010-07-06 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWNY ECHOKARDIOGRAF
185 981,31 PLN
2010-06-28 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY
168 224,30 PLN
2010-06-28 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z PRZYSTAWKĄ KARDIOLOGICZNĄ DLA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH II-VII REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013
232 710,28 PLN
2010-06-25 Łowicz

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa echokardiografu z głowicą kardiologiczną
149 800,00 PLN
  Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

AM/AZ/PN-48/10 część A i B Dostawa urzadzeń USG
205 000,00 PLN
2010-06-23   Część B - dostawa stacjonarnego aparatu USG dla Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej 80 000,00 PLN
2010-06-23   Część A - dostawa przenośnego aparatu USG do Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 4 125 000,00 PLN
2010-06-21 Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawy

Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ultrasonografu
89 000,00 PLN
2010-06-15 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa ultrasonografu stacjonarno-mobilnego
299 990,00 PLN
2010-06-09 Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

dostawa ultrasonografu z 3 głowicamiconvex, linia oraz kardiologiczna
199 000,00 PLN
2010-06-08 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa aparatu do terapii falą uderzeniową.
71 401,87 PLN
2010-05-31 Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Dostawy

Grupa 7
303 500,00 PLN
2010-05-05 Szczecin

Pomorska Akademia Medyczna
Dostawy

Dostawa ultrasonografu wysokiej klasy z głowicami Phased Array, Convex, Liniową i Endokawitarną wraz z modułem Stress Echo i modułem EKG
457 009,35 PLN
2010-04-06 Bochnia

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego aparatu ultrasonograficznego fabrycznie nowego, rok produkcji 2009 - 2010
149 000,00 PLN
2010-03-19 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa zestawów do diagnostyki czynnościowej chorób płuc oraz spirometru diagnostycznego
654 588,79 PLN
2010-03-03 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

dostawa ultrasonografu dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - szt. 1.
480 000,00 PLN
2010-02-05 Twardogóra

Gmina Twardogóra
Dostawy

Dostawa nowego aparatu USG do siedziby Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
134 000,00 PLN
2010-02-02 Wrocław

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa głowicy do badań kardiologicznych do echokardiografu ALOKA 4000
55 000,00 PLN
2010-01-29 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

dostawa filtrów antybakteryjnych
186 276,30 PLN
2010-01-21 Miechów

Szpital św. Anny w Miechowie
Dostawy

ultrasonograf
186 728,97 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 10 569 147,61 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-17 Skarszewy

Gminny Ośrodek Zdrowia
Dostawy

Dostawa z instalacją aparatu ultrasonograficzny do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
153 271,03 PLN
2009-12-16 Mogilany

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
Dostawy

Dostawa systemu ultrasonograficznego
143 925,23 PLN
2009-12-11 Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Aparat USG
102 710,28 PLN
2009-12-10 Sucha Beskidzka

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego na lata 2007 - 2013 (III postępowanie- dostawa aparatu USG)
279 439,25 PLN
2009-12-07 Gryfice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Usługi

Dostawę głowicy do echokardiografu dla SPZZOZ Gryfice
60 747,66 PLN
2009-11-26 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bródno
Dostawy

PAKIET NR 1. Głowica liniowa do aparatu SSD 1700 Aloka- 1 szt
40 186,92 PLN
2009-11-13 Tuchola

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego - echokardiografu szt. 1
182 242,99 PLN
2009-11-13 Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Dostawa pletyzmografu - Zadanie Nr 2.
149 520,56 PLN
2009-11-12 Chełmża

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego- echokardiografu szt. 1
182 242,99 PLN
2009-11-06 Elbląg

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
186 000,00 PLN
2009-11-04 Chodzież

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Dostawy

Przetarg na dostawę sprzętu do pracowni USG
210 280,37 PLN
2009-10-30 Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa przenośnego monitora snu dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
22 417,76 PLN
2009-10-30 Mikołów

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych
235 514,02 PLN
2009-10-27 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa echokardiografu. Znak sprawy ZP-PN/127/09
191 121,50 PLN
2009-10-15 Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ
Dostawy

Zakup aparatu ultrasonograficznego
107 476,64 PLN
2009-10-13 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa do Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego systemu ultrasonograficznego firmy Aloka
122 131,15 PLN
2009-10-02 Radziejów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu jezdnego RTG - szt.1
84 000,00 PLN
2009-09-30 Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

AM/AZ/WR-118/ 09
136 448,60 PLN
2009-09-29 Rzeszów

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Zadanie 2.
45 794,39 PLN
2009-09-17 Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

pakiet 1
102 500,00 PLN
2009-09-07 Sochaczew

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Dostawy

Głowica kardiologiczna UST-5299 do aparatu USG ALOKA
63 551,41 PLN
2009-09-04 Słupca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Dostawy

dostawa sondy kardiologicznej.
63 551,40 PLN
2009-09-04 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Dostawy

PN-27/09- dostawa urzadzenia do ablacji i resekcji narządów miąższowych
55 620,00 PLN
2009-08-28 Staszów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 1 - Ultrasonograf z 5 głowicami
386 915,89 PLN
2009-08-20 Gdańsk

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Dostawa aparatu RTG pediatrycznego jezdnego - przyłóżkowego
81 000,00 PLN
2009-08-18 Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
242 990,65 PLN
2009-08-12 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Cyfrowy aparat USG z kolorowym Dopplerem
149 000,00 PLN
2009-08-04 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajacego aparatu USG z funkcją kolorowego Doplplera (echokardiografu).
116 822,43 PLN
2009-07-31 Przemyśl

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sondy sektorowej UST 5299 Do aparatu USG ALOKA SSD4000 PLUS
59 000,00 PLN
2009-07-15 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet nr 1
140 140,19 PLN
2009-07-14 Lubartów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWA GŁOWICY UST 9130 DO USG ALOKA PROSOUND A-10
63 551,41 PLN
2009-07-10 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Sprawa NA-P/54/2009 dostawa systemu ultrasonograficznego wraz z głowicą liniową 17 cm i specjalistycznym oprogramowaniem dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
117 213,12 PLN
2009-07-02 Grodzisk Wielkopolski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Rejestrator do badań holterowskich, 2 szt. w ramach rozbudowy istniejącego systemu Holtera firmy Rozinn H4W3+ o 2 rejestratory RZ 153+
14 018,70 PLN
2009-06-10 Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Zadanie nr 5 - Aparat do USG z kolorowym Dopplerem
334 579,44 PLN
2009-06-04 Limanowa

Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy

Dostawa aparatu RTG przewoźnego - szt.1
78 999,00 PLN
2009-05-15 Chełm

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Dostawy

Zakup aparatu rtg do badań przyłóżkowych
84 000,00 PLN
2009-05-11 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą aparatu
86 624,70 PLN
2009-05-08 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

.
42 984,00 PLN
2009-04-14 Wadowice

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet nr 1
89 000,00 PLN
2009-04-14 Sulechów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup aparatu RTG jezdnego do zdjęć przyłóżkowych
71 000,00 PLN
2009-03-23 Zakopane

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
Dostawy

urządzenie do badań czynnościowych płuc-A.ZP/5/09
164 987,01 PLN
2009-03-16 Jawor

Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Dostawy

Dostawa aparatu USG
139 252,34 PLN
2009-03-12 Elbląg

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Dostawy

dostawa aparatu USG
600 000,00 PLN
2009-02-10 Chodzież

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego
Dostawy

Pakiet nr 1 Dostawa zestawu do oceny układu oddechowego
242 978,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 6 225 751,53 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-18 Ustroń

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.
Dostawy

Dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych dla Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A.
399 897,20 PLN
2008-12-16 Brodnica

Burmistrz Miasta Brodnicy
Dostawy

Urządzenie ultrasonograficzne z opcją kolorowego Dopplera wyposażonego w głowicę Convex i głowicę Endovaginalną:
129 906,54 PLN
2008-12-15 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
Dostawy

Zadanie nr 1 - Dostawa głowicy kardiologicznej UST-5299 - Głowica Phased Arrey do mobilnego cyfrowego aparatu echokardiograficznego do badań u dorosłych firmy ALOKA Co. LTD. Typ ALOKA SSD 4000.
46 261,68 PLN
2008-12-15 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Dostawy

Głowica dorektalna
60 747,66 PLN
2008-12-05 Konin

Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawy

aparat USG
112 149,53 PLN
2008-12-03 Góra

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
168 224,30 PLN
2008-12-03 Gdańsk

Akademia Medyczna
Dostawy

Pakiet nr 2 - urządzenie do zbierania kondensatu powietrza wydechowego ludzi ze spirometrem - szt. 1
37 040,00 PLN
2008-12-02 Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Dostawy

Dostawa echokardiografu
262 000,00 PLN
2008-11-21 Zielona Góra

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Dostawy

dostawa echokardiografu
254 205,61 PLN
2008-11-17 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

DOSTAWA APARATU USG
392 336,45 PLN
2008-11-14 Mikołów

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Szpitala Powiatowego w Mikołowie
73 831,78 PLN
2008-11-07 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ursynów
Dostawy

Zakup USG
139 252,34 PLN
2008-10-31 Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Dostawy

skomputeryzowany zestaw do diagnostyki czynnościowej układu oddechowego z komputerem i przystawką do prowokacji
52 963,22 PLN
2008-10-30 Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki
Dostawy

2.1 Zestaw do oceny czynności układu oddechowego : skonfigurowany wg specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 poz. 3 do SIWZ, 2.2 Stacjonarny, komputerowy systemy do polisomnografii wraz z oprogramowaniem -skonfigurowany wg specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 poz.4 do SIWZ,
531 302,00 PLN
2008-10-23 Opole

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Dostawy

Aparat RTG przyłóżkowy
59 900,00 PLN
2008-10-23 Gliwice

106 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Dostawy

Zakup głowicy do aparatu USG
61 682,00 PLN
2008-09-30 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Ultrasonograf z możliwością oceny dopplerowskich tętnic domózgowych i mózgowych
186 869,16 PLN
2008-09-25 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawy

Dostawa i montaż echokardiografu.
238 271,03 PLN
2008-09-23 Wodzisław Śląski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
Dostawy

Pakiet nr 7-urządzenia do ablacji tkanek in vivo oraz resekcji narządów miąższowych
66 972,67 PLN
2008-09-19 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Dostawy

Zakres nr 6 poz. 1. GŁOWICA ECHOKARDIOGRAFICZNA SZT. 1.
45 794,39 PLN
2008-09-18 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

DOSTAWA UNIWERSALNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z 5 GŁOWICAMI
417 757,01 PLN
2008-09-11 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Apart ultrasonoghraficzny-aparat do do USG-szt.1
168 073,39 PLN
2008-08-20 Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawy

echokardiograf.
186 915,89 PLN
2008-08-19 Gostyń

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
266 355,14 PLN
2008-07-23 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa i wymiana głowicy Phased Array UST-5299 do ultrasonografu kardiologicznego ALOKA SSD-4000, sprawa nr ZZP.3520/38/08
58 878,50 PLN
2008-07-09 Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa aparatu USG do badań kardiologicznych dla SPZOZ w Sanoku.
149 532,71 PLN
2008-07-08 Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawy

Dostawa aparatu do oceny dyfuzji tlenku węgla wraz z oprzyrządowaniem, spirometrem
130 828,97 PLN
2008-06-27 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Część 8 - Aparat do ultrasonografii dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt.
38 524,59 PLN
2008-06-27 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Sprawa Nr NA-P/39/2008 Dostawa przenośnego ultrasonografu dla koni z głowicą (echokardiograf weterynaryjny) dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
81 803,28 PLN
  Opoczno

SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie
Dostawy

zakup i montaż 2 szt. aparatów USG
278 504,68 PLN
2008-06-16   Zadanie 2. 138 738,32 PLN
2008-06-16   Zadanie 1. 139 766,36 PLN
2008-05-29 Przemyśl

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sondy sektorowej UST 5299 do aparatu USG SSD4000 PLUS.
56 074,77 PLN
2008-05-15 Połczyn-Zdrój

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa aparatu ultrasonograficznego
195 327,10 PLN
2008-05-14 Lublin

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa i instalacja głowicy kardiologicznej firmy Aloka UST-5299 do echokardiografu Aloka SSD-4000 PHD.
42 056,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIRO" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 5 390 239,67 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.