eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Katarzyna Odrzywolska


Liczba znalezionych orzeczeń: 294


 • 2021-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 902/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W. S. i M.
 • 2021-04-16 WYROK Sygn. akt KIO 577/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2021 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę e-Instytucja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-04-09 WYROK Sygn. akt KIO 527/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2021 r. przez wykonawcę: R. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RemProConcept R. B.
 • 2021-04-01 WYROK Sygn. akt KIO 485/21, KIO 556/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę: Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (sygn. akt KIO
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 597/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez A. D. i M. G. - wspólników spółki cywilnej FHU D. i G. s.c. w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 502/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 331/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę: NDI S.A. z siedzibą w Sopocie; w postępowaniu
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 311/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Budimex S.A. z siedzibą
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 344/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 425/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę: Medikol Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 376/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2021 r. przez wykonawcę: PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 280/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Odwołującego – ATM Spółka Akcyjna, ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-02-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 397/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Naprzód Hospital Spółka z ograniczoną
 • 2021-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 211/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 18 lutego 2021 r. odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BBC Best
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 224/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ILF Consulting
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 189/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dni u 15 lutego 2021 r. odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy; w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 207/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: HCS Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzycach; w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-11 WYROK Sygn. akt KIO 36/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 9 luteg o 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę "Drogomex" Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 170/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Philips Polska
 • 2021-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 76/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM Sp. z o.o.
 • 2021-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 3493/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 24/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Comp S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Centralny
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 3462/20, KIO 3515/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 i 28 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CEVA
 • 2021-02-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 55/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawc ę: Xcomp Spółka z ograniczoną
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3489/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3528/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawcę
 • 2021-01-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 106/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3398/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3439/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie; w
 • 2021-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu

 

1 2 ... 10

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie