eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Jan Kuzawiński


Liczba znalezionych orzeczeń: 227


 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 261/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 .r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum PCG
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 219/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę D. D. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D. D. Usługi Leśne
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 186/21, KIO 190/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 14.01.2021 r. przez wykonawcę SoftwareONE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KIO 186/21) B. w dniu
 • 2021-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 246/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
 • 2021-02-17 WYROK Sygn. akt KIO 201/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę AWM Budownictwo S.A., ul. Legnicka 46A, 53-674 Wrocław
 • 2021-02-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 110/21
  wobec cofnięcia w dniu 10 lutego 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-02-12 WYROK Sygn. akt KIO 49/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dni u 8 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Bu- dimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01- 204 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-02-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 98/21
  wobec cofnięcia w dniu 3 lutego 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 20/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Saferoad Grawil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3545/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez wykonawcę ZRD sp. z o.o. sp. k., ul. Sikorskiego 5A, 41- 922 Radzionków postępowaniu
 • 2021-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3522/20, KIO 3527/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie o dwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 30 grudnia 2020 r. przez Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3404/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Partner sp. z o.o. sp.k., ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa, w postępowaniu
 • 2020-12-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3427/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 31 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Strabag sp. z o.o., ul Parzniewska 10
 • 2020-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3204/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 4 grudnia 2020 r. przez wykonawcę S&A Service Sp. z o.o., ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław, w postępowaniu
 • 2020-12-18 WYROK Sygn. akt KIO 3178/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2020 r., w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2020 r. przez Odwołującego - WONAT sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni w postępowaniu
 • 2020-12-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3133/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę Metalzbyt-Hurt sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2
 • 2020-12-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3092/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawcę SNP Poland sp. z o.o., ul. Krzemowa 1
 • 2020-12-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3164/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 4 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o., ul.
 • 2020-12-04 WYROK Sygn. akt KIO 2434/20, KIO 2437/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 października i 1 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 września 2020 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2020-12-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3055/20
  wobec cofnięcia 28 listopada 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Elmont Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2964/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 13 listopada 2020 r. przez wykonawcę Siemens Healthcare sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
 • 2020-11-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2963/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2020 r. przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska sp. z o.o., ul.
 • 2020-11-27 WYROK Sygn. akt KIO 2909/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 listopada 2020 r. przez wykonawcę P. D. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
 • 2020-11-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2922/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 20 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2020 r. przez wykonawcę Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118
 • 2020-11-20 WYROK Sygn. akt KIO 2827/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
 • 2020-11-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2853/20
  po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2020 roku przez wykonawcę Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
 • 2020-11-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2735/20
  wobec cofnięcia w dniu 12 listopada 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 23 października 2020 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a
 • 2020-11-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2597/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października 2020 r. przez wykonawcę Cenzin Sp. z o.o., ul. Czerniakowska
 • 2020-11-10 WYROK Sygn. akt KIO 2680/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2020 r. w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane G. Sp. z o.o., ul. Podłącze 2
 • 2020-11-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2569/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2020 r. przez wykonawcę Pollight sp. z o.o., Al. J. Ch. Szucha

 

1 2 ... 8

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie