eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Andrzej Niwicki


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 617


 • 2021-09-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2631/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 września 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2021 roku przez wykonawców: Konsorcjum firm FIRM M. G.
 • 2021-09-15 WYROK Sygn. akt KIO 2391/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 września 2021 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę STEKOP S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 2372/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 2 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: DGP
 • 2021-09-06 WYROK Sygn. akt KIO 2254/21, KIO 2255/21, KIO 2258/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 września 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2021 r. przez: - Odwołującego Foxmet sp. z o.o. (ul. Kopalniana 9a, 44-230 Czerwionka –
 • 2021-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 1803/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 18 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Atende Medica Sp. z o.o., Al. Wilanowska 313, 02-665 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 1965/21, KIO 1968/21
  fał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 1 lipca 2021 r. przez Odwołującego – T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12
 • 2021-08-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2123/21, KIO 2124/21, KIO 2125/25
  po rozpoznaniu na posi edzeniu bez udziału stron dnia 17 sierpnia 2021 r. w Warszawie trzech odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r. przez: 1/ PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2021-08-13 WYROK Sygn. akt KIO 2005/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 i 10 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez Odwołującego – Warbud Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-08-11 WYROK Sygn. akt KIO 2281/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2021 r. przez wykonawcę PILAMIS Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 133 d lok.127
 • 2021-08-05 WYROK Sygn. akt KIO 1979/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 r. przez wykonawcę MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice w postępowaniu
 • 2021-08-05 WYROK Sygn. akt KIO 1663/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę J. Z. , prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
 • 2021-08-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2027/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. ul. Graniczna 25a/1, 40-017
 • 2021-08-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1931/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 03 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez Wykonawcę Advatech sp. z o.o. (ul. Klecińska 123
 • 2021-07-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1850/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 r. od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Odwołującego – STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul.
 • 2021-07-15 WYROK Sygn. akt KIO 1726/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22 w postępowaniu
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1514/21
  po rozpatrzeniu n a rozprawie dnia 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2021 r. przez wykonawcę Ferrer Internacional S.A., Avinguda Diagonal 549, 08029 Barcelona w
 • 2021-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1549/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 9 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę Netsecure Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-07-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1599/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja wnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-07-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1888/21
  po rozpoznaniu na posi edzeniu bez udziału stron dnia 5 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 25 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
 • 2021-07-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1647/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez Odwołującego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „REKOP” Spółka
 • 2021-07-01 WYROK Sygn. akt KIO 1676/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ZABERD S.A.; NEUROCAR Sp.
 • 2021-06-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1247/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, w postępowaniu
 • 2021-06-28 WYROK Sygn. akt KIO 1573/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-06-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1751/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 25 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 11 czerwca 2021 r. przez wykonawcę S. B. prowadzący działalność pod firmą Usługi
 • 2021-06-25 WYROK Sygn. akt KIO 1390/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2021 r. przez wykonawc ę Asclepios S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt 1, KIO 1708/21, 3
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawc ę Sanitbud spółka z o.o. ul. Górników 3/22, 30-819 Kraków
 • 2021-06-18 WYROK Sygn. akt KIO 1382/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez wykonawcę BICO GROUP Sp. z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
 • 2021-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1306/21
  po rozpoznaniu dnia 18 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1165/21
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 18 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę: Sygnity S.A. z siedzibą
 • 2021-06-16 WYROK Sygn. akt KIO 1340/21
  po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. na rozprawie w Warszawie odwołania w niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez wykonawcę MCX Pro Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w postępowaniu prowadzonym

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 50 ... 54

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie