eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O.
Mickiewicza 4/---
09-100 Płońsk
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

102

Łączna wartość
wygranych przetargów

34 860 880 zł

Liczba zamawiających

21

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. zamówień to 34 860 880,40 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (19 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 114 106,40 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy w Małej Wsi przetargu, którego przedmiotem było Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 246,72 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zadanie nr 41 PP Nowe Miasto - rodzaj nieczystości-stałe Przetarg ogłoszony był przez Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 1 999 993,60 PLN 1
2017 5 2 198 353,32 PLN 4
2016 9 5 438 986,28 PLN 9
2015 10 6 078 985,72 PLN 9
2014 13 5 605 389,45 PLN 12
2013 19 5 606 991,01 PLN 13
2012 9 1 609 270,75 PLN 5
2011 8 1 408 861,88 PLN 3
2010 7 1 445 561,63 PLN 5
2009 8 1 624 790,32 PLN 4
2008 8 1 474 196,44 PLN 5
2007 5 1 369 500,00 PLN 3
RAZEM: 102 34 860 880,40 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (95 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 33 269 075,52 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi transportu odpadów, Usługi wywozu odpadów, Usługi związane z odpadami, Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, Usługi gospodarki odpadamiPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Płońsk (43 przetargi na łączną kwotę 11 093 094,65 zł). Warszawa (7 przetargów na łączną kwotę 210 537,78 zł). Radom (7 przetargów na łączną kwotę 9 491,36 zł). Sochocin (6 przetargów na łączną kwotę 3 717 769,84 zł). Raciąż (5 przetargów na łączną kwotę 3 443 320,56 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-01-28 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowez terenu Gminy Sochocin"
999 993,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 999 993,60 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-05 Raciąż

Gmina Raciąż
Usługi

"Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż w okresie lipiec 2017 - czerwiec 2018"
714 964,32 PLN
2017-06-19 Dzierzążnia

Gmina Dzierzążnia
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia
399 999,00 PLN
2017-05-18 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu Rolniczego
67 650,00 PLN
2017-03-21 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska
298 800,00 PLN
2017-01-09 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin
716 940,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 198 353,32 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-28 Naruszewo

Gmina Naruszewo
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018
901 017,36 PLN
2016-12-21 Płońsk

Urząd Gminy w Płońsku
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2017 roku.
729 600,00 PLN
2016-08-01 Załuski

Urząd Gminy w Załuskach
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski
873 787,68 PLN
2016-06-29 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Usługi

Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 23 zadania. Zadanie nr 12- Rejon Płońsk, Obwód Drogowy Poczernin - wywóz nieczystości stałych
64 966,73 PLN
2016-06-21 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego - PP Nowe Miasto
552,72 PLN
2016-06-16 Mała Wieś

Gmina Mała Wieś
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.07.2016 - 31.12.2017
845 745,12 PLN
2016-05-16 Raciąż

Gmina Raciąż
Usługi

Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż w okresie lipiec 2016 - czerwiec 2017
811 087,20 PLN
2016-04-15 Nowe Miasto

Gmina Nowe Miasto
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nowe Miasto
617 785,02 PLN
2016-01-04 Zakroczym

Urząd Gminy Zakroczym
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakroczym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
594 444,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 5 438 986,28 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Baboszewo

Gmina Baboszewo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo.
871 824,00 PLN
2015-12-11 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin
702 885,00 PLN
2015-12-07 Dzierzążnia

Gmina Dzierzążnia
Usługi

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
527 253,12 PLN
2015-07-08 Raciąż

Gmina Raciąż
Usługi

Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016
764 727,60 PLN
2015-07-01 Joniec

Urząd Gminy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec
240 077,00 PLN
2015-06-08 Nowe Miasto

Gmina Nowe Miasto
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
428 083,20 PLN
2015-05-25 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska
213 500,00 PLN
2015-05-05 Naruszewo

Gmina Naruszewo
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2015/2016
858 830,40 PLN
2015-02-16 Załuski

Urząd Gminy w Załuskach
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski
909 929,40 PLN
2015-02-02 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sochocin
561 876,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 6 078 985,72 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-30 Dzierzążnia

Gmina Dzierzążnia
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia
334 982,40 PLN
2014-12-29 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin
45 531,24 PLN
2014-11-21 Baboszewo

Gmina Baboszewo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo.
655 903,44 PLN
2014-07-22 Raciąż

Gmina Raciąż
Usługi

Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż
689 869,44 PLN
2014-07-21 Załuski

Urząd Gminy w Załuskach
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski.
301 242,69 PLN
2014-07-01 Mała Wieś

Urząd Gminy w Małej Wsi
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś
1 114 106,40 PLN
2014-06-30 Naruszewo

Gmina Naruszewo
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015
572 553,60 PLN
2014-06-30 Joniec

Urząd Gminy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec
233 721,60 PLN
2014-06-23 Zakroczym

Urząd Gminy Zakroczym
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym
820 878,30 PLN
2014-05-23 Pomiechówek

Gmina Pomiechówek
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek..
437 823,90 PLN
  Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH - nr postępowania 24/14
1 335,36 PLN
2014-05-15   Zadanie nr 40 PP Nowe Miasto - rodzaj nieczystości-płynne 1 088,64 PLN
2014-05-15   Zadanie nr 41 PP Nowe Miasto - rodzaj nieczystości-stałe 246,72 PLN
2014-03-31 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska 2014 r.
397 441,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 5 605 389,45 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-06-28 Joniec

Urząd Gminy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec.
201 851,85 PLN
2013-06-27 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej komunalnemu budownictwu mieszkaniowemu w osiedlu WIEJSKA-GRANICZNA w Płońsku. Etap IOpracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze gminnej ul. Działkowej
109 000,00 PLN
2013-06-17 Baboszewo

Gmina Baboszewo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo.
743 904,00 PLN
2013-06-14 Raciąż

Gmina Raciąż
Usługi

Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż
462 672,00 PLN
  Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Usługi

Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowe, Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji, Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań.
64 108,26 PLN
2013-06-12   Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowe, Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji, Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań w zakresie Zadania nr 19 Rejon w Płońsku Obwód Drogowy w Poczerninie - nieczystości płynne 1 939,14 PLN
2013-06-12   Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowe, Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji, Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań w zakresie Zadania nr 18 Rejon w Płońsku Obwód Drogowy w Poczerninie - nieczystości stałe 62 169,12 PLN
2013-06-11 Płońsk

Urząd Gminy w Płońsku
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk
638 888,88 PLN
2013-06-11 Naruszewo

Gmina Naruszewo
Usługi

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Naruszewo.
467 372,16 PLN
2013-06-10 Zakroczym

Urząd Gminy Zakroczym
Usługi

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZAKROCZYM
474 923,88 PLN
2013-06-07 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płońska w 2013 r.
134 897,00 PLN
2013-06-07 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzoskwiniowej w Płońsku.
65 000,00 PLN
2013-06-06 Załuski

Urząd Gminy w Załuskach
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie)odpsdów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski
388 312,70 PLN
2013-06-06 Sochocin

Urząd Gminy Sochocin
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sochocin
690 544,00 PLN
2013-06-06 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Zadanie nr 26 KPP Płońsk
4 860,00 PLN
2013-06-03 Dzierzążnia

Gmina Dzierzążnia
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia.
424 008,00 PLN
2013-05-07 Nowe Miasto

Gmina Nowe Miasto
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z niercuhomości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto
315 000,00 PLN
  Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH DLA POTRZEB KWP ZS. W RADOMIU I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH Nr Postępowania 04/2013
1 663,28 PLN
2013-03-25   Zadanie nr 25- Nowe Miasto, ul. Główny Rynek 32, Rodzaj nieczystości - stałe 313,28 PLN
2013-03-25   Zadanie nr 24- Nowe Miasto, ul. Główny Rynek 32 , Rodzaj nieczystości - płynne 1 350,00 PLN
2013-03-07 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w 2013 r.
419 985,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 5 606 991,01 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z terenu miasta Płońska w 2013 r. - zadania częściowe. część I - Wywóz odpadów z koszy ulicznych, odpadów zebranych z terenów niezagospodarowanych i w zakresie utrzymania targowisk miejskich - wywóz odpadów z kontenerów znajdujących się na targowiskach w Płońsku w 2013 r. część II - Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2013 r..
307 992,00 PLN
2012-12-27   Wywóz odpadów z koszy ulicznych, odpadów zebranych z terenów niezagospodarowanych i w zakresie utrzymania targowisk miejskich - wywóz odpadów z kontenerów znajdujących się na targowiskach w Płońsku w 2013 r.. 157 992,00 PLN
2012-12-27   Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2013 r.. 150 000,00 PLN
2012-12-12 Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Usługi

wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5
3 276,00 PLN
2012-12-11 Płońsk

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na tych posesjach , a także wywóz nieczystości płynnych z szamb i w.c. wolno stojących usytuowanych na terenie miasta Płońsk i miejscowości Goszczyce Średnie gm. Baboszewo
303 117,87 PLN
2012-05-30 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.
123 000,00 PLN
2012-04-12 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Zadanie nr 27 - PP Nowe Miasto, ul. Rynek 32 - nieczystości płynne
1 080,00 PLN
2012-03-27 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w 2012 r.
432 000,00 PLN
2012-02-01 Płońsk

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Zadanie I Bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, ul. Płocka 101.
142 804,88 PLN
2012-01-02 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.
296 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 609 270,75 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-21 Płońsk

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na tych posesjach , a także wywóz nieczystości płynnych z szamb i w.c. wolno stojących usytuowanych na terenie miasta Płońsk i miejscowości Goszczyce Średnie gm. Baboszewo.
581 624,42 PLN
2011-12-21 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów targowisk miejskich w Płońsku w 2012 r.
73 980,00 PLN
  Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Usługi

Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 38 zadań.
56 557,46 PLN
2011-07-04   Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 38 zadań Zadanie nr 24 - Obwód Drogowy w Poczerninie - nieczystości stałe 52 565,76 PLN
2011-07-04   Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 38 zadań Zadanie nr 23 - Rejon w Płońsku - nieczystości stałe 2 877,14 PLN
2011-07-04   Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych w GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 38 zadań Zadanie nr 25 - Obwód Drogowy w Poczerninie - nieczystości płynne 1 114,56 PLN
2011-06-13 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Utrzymanie targowisk - oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie targowisk miejskich w 2011 r
5 500,00 PLN
2011-03-31 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta - Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w 2011 r
426 600,00 PLN
2011-02-10 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2011 r.
264 600,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 408 861,88 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-21 Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Usługi

wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5
4 800,64 PLN
2010-12-20 Płońsk

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na tych posesjach, a także wywóz nieczystości płynnych z szamb i w.c. wolno stojących usytuowanych na terenie miasta Płońsk i miejscowości Goszczyce Średnie gm. Baboszewo.
755 977,66 PLN
2010-09-30 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Usługi wywozu odpadów stałych
251 878,00 PLN
2010-05-31 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Usługi

Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych wymienionych w poszczególnych zadaniach opisu przedmiotu zamówienia w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie - zadanie 8
24 905,33 PLN
2010-03-10 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

I część - Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych z dróg gminnych na terenie miasta Płońska w 2010 r.
96 000,00 PLN
2010-01-13 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiorki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2010r
222 000,00 PLN
2010-01-13 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz śmieci z cmentarza parafialnego w 2010 r
90 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 445 561,63 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-16 Płońsk

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych
609 290,22 PLN
2009-11-27 Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Usługi

wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5
4 232,90 PLN
2009-09-29 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Usługi wywozu odpadów stałych wraz z użyczeniem kontenerów i pojemników na odpady.
113 190,00 PLN
2009-07-02 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Oczyszczanie kanalizacji deszczowej.
126 000,00 PLN
2009-04-09 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miasta. Zamówienie częściowe - pn. Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Płońska w 2009 r
346 497,20 PLN
2009-01-02 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miasta. Zamówienie częściowe - pn. Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych z dróg gminnych na terenie miasta Płońska w 2009 r
106 200,00 PLN
2009-01-02 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2009r
207 360,00 PLN
2009-01-02 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz śmieci z cmentarza parafialnego w 2009r
112 020,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 624 790,32 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-23 Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5
3 996,00 PLN
2008-12-08 Płońsk

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych
574 155,24 PLN
2008-09-25 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Usługi wywozu odpadów stałych wraz z użyczeniem kontenerów i pojemników na odpady.
120 295,00 PLN
2008-04-24 Płońsk

Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi

Omiatanie ulic ciągów dróg powiatowych miasta Płońsk
102 800,20 PLN
2008-04-01 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Oczyszczanie kanalizacji deszczowej w 2008 r.
119 650,00 PLN
2008-03-28 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Płońska w 2008r. - zamówienie częściowe - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miasta.
330 000,00 PLN
2008-03-07 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz śmieci z cmentarza parafialnego w 2008 r. - zamówienie częściowe w ramach zadania Działalność usługowa, cmentarnictwo.
96 800,00 PLN
2008-03-07 Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługi

Wywóz odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2008 r.- zamówienie częściowe w ramach zadania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami.
126 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 474 196,44 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-09-24 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Usługi

Usługi wywozu odpadów stałych wraz z użyczeniem kontenerów i pojemników na odpady
94 500,00 PLN
  Pomiechówek

Gmina Pomiechówek
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicachPolnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach - Parcelach i Czarnowie oraz Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku.
815 000,00 PLN
2007-09-20   Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: w części Polnej, Wrzosowej i Dojazdowej. 195 000,00 PLN
2007-09-20   Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Kupiecka, J. Kilińskiego i Przejazdowa. 380 000,00 PLN
2007-09-20   Budowa kanalizacji grawitacyjnej w części ulicy Polnej (w kierunku ul. Serockiej). 240 000,00 PLN
2007-06-11 Płońsk

Urząd Miejski w Płońsku
Roboty budowlane

Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. 19 Stycznia w Płońsku realizowanego w ramach projektu inwestycyjnegoBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 19 Stycznia, Wyszogrodzkiej i Brzoskwiniowej.
460 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 1 369 500,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie