eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-18
2017-08-28
Rewal Usługi Urząd Gminy Wykonywanie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
2017-08-16
2017-08-25
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w szkolne e-usługi"
2017-08-16
2017-08-24
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
2017-08-16
2017-08-31
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1652W Chynów - Sułkowice- Grobice, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w kierunku stacji PKP
2017-08-10
2017-08-31
Sławoborze Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej od miejscowości Kalina do miejsco-wości Poradz poprzez zmianę nawierzchni istniejącej drogi
2017-08-10
2017-08-25
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała - etap I".
2017-08-09
2017-08-28
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik
2017-08-01
2017-08-23
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na cele usługowe w Marklowicach
2017-07-28
2017-08-23
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I
2017-07-17
brak danych
Osieck Urząd Gminy Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki- Gmina Osieck
2017-05-15
brak danych
Kosakowo Urząd Gminy Konkurs na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-10
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-10
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-10
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć komputerowych w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-10
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-10
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie instruktorów oraz asystentów instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno - przyrodnicze w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-10
2017-08-18
Chynów Usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2017-08-09
2017-08-17
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Wykonywanie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki w roku szkolnym 2017/18
2017-08-09
2017-08-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-08-04
2017-08-21
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej
2017-08-03
2017-08-17
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa połączenia sieci wodociągowej Jelonki-Budki z hydrofornią w Jelonkach, gm. Rychliki
2017-08-03
2017-08-21
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
2017-08-03
2017-08-11
Gnojnik Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.908.578,00 zł
2017-08-03
2017-08-18
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku
2017-08-03
2017-08-18
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Utwardzenie nawierzchni ulicy F. Dorsza w Pogórzu- 2 edycja
2017-08-03
2017-08-11
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w szkolne e-usługi".
2017-08-02
2017-08-10
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica
2017-08-01
2017-08-16
Domanice Roboty budowlane Urząd Gminy " Budowa sieci energetycznej- napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia "
2017-07-27
2017-08-11
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy
2017-07-26
2017-08-03
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. :Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół podstawowych.
2017-07-26
2017-08-10
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy "PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r"- 3 edycja

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych, ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy.
2017-07-27
brak danych
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
2017-07-27
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na cele usługowe w Marklowicach
2017-07-26
brak danych
Wiśniewo Dostawy Urząd Gminy Zakup i montaż fabrycznie nowych elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo
2017-07-26
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Plac Wolności i ul. Kościuszki w Kazimierzu Biskupim
2017-07-21
brak danych
Domanice Roboty budowlane Urząd Gminy Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i sprzętem ratowniczo-gaśniczym nie zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych".
2017-07-20
brak danych
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów - Sułkowice - Grobice, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym
2017-07-19
brak danych
Abramów Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie, Marcinów, gm. Abramów
2017-07-18
brak danych
Orońsko Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orońsko oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-07-18
brak danych
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną" II etap- dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych
2017-07-18
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa -etap II.
2017-07-17
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica
2017-07-17
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni poprzez modernizację pomieszczeń Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020
2017-07-06
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa rogi gminnej w m. Kamienica
2017-07-06
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kościelcu na odcinku od ul. Jana Pawła II do budynku Aeroklubu Częstochowskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym.
2017-07-04
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚĆI JARCZÓW KOLONIA PIERWSZA O DŁUGOŚCI 560,0MB
2017-07-03
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu SportowoRekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-07-03
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WOLANOW, UL. KOLEJOWA - CZEŚĆ PIERWSZA
2017-07-03
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn
2017-07-03
brak danych
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wielki

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.