eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-24
2017-03-06
Szaflary Usługi Urząd Gminy "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej Osiedle Gielatówka w miejscowości Bańska Wyżna oraz uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej Kapłonówka w miejscowości Bańska Wyżna"
2017-02-24
2017-03-06
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC RZEMIEŚLNICZEJ I CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZRID
2017-02-23
2017-03-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BOISK NA PLACE REKREACYJNO - EDUKACYJNE ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNYM ZSPiG W ZASKALU
2017-02-23
2017-03-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa ZSPiG w Skrzypnem poprzez budowę sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego
2017-02-22
2017-03-02
Szaflary Usługi Urząd Gminy Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt techniczny rozbudowy drogi - ul. Piłsudskiego w miejscowości Zaskale
2017-02-21
2017-03-09
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109974L SURHÓW -ŁANY W MIEJSCOWOŚCI SURHÓW OD KM 0+014 DO KM 0+820
2017-02-20
2017-03-07
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie robót remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Marklowice w 2017 roku
2017-02-20
2017-02-28
Poraj Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000 zł.
2017-02-17
2017-02-27
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r
2017-02-16
2017-03-02
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Orońsko
2017-02-10
2017-02-28
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg gminnychzad I - przebudowa drogi dojazdowej do pól DK50 Żyrów - Wola Żyrowska-Żyrówek zad II - remont drogi gminnej Gaj Żelechowski - Dąbrowa Duża zad III - remont drogi gminnej Martynów - Hornigi zad IV - przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Budziszyn - Pawłówka - Franciszków zad V - remont drogi gminnej Widok - Węszelówka zad VI - remont drogi gminnej Grobice - Staniszewice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-17
Osieck Usługi Urząd Gminy Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.
2017-02-06
2017-02-21
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy Witonia
2017-02-02
2017-02-17
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2017-01-30
2017-02-07
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.
2017-01-27
2017-02-10
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rychliki
2017-01-26
2017-02-06
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
2017-01-26
2017-02-13
Gnojnik Urząd Gminy Zabezpieczenie osuwiska w Biesiadkach
2017-01-26
2017-02-03
Chynów Dostawy Urząd Gminy Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów
2017-01-25
2017-02-02
Sońsk Dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z dostawą materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Sońsk w 2017 roku
2017-01-25
2017-02-02
Rewal Usługi Urząd Gminy Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Rewal i Trzęsacz, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2017-2020
2017-01-23
2017-02-07
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.
2017-01-23
2017-02-01
Rędziny Usługi Urząd Gminy ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY.
2017-01-17
2017-02-01
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna
2017-01-16
2017-01-27
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Szaflary
2017-01-16
2017-01-31
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"
2017-01-05
2017-01-20
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa bieżni 2-torowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy
2017-01-05
2017-01-13
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego autobusu.
2017-01-04
2017-01-25
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Koninie ul. Wapienna.
2017-01-04
2017-01-19
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy Witonia
2016-12-28
2017-01-05
Krzynowłoga Mała Usługi Urząd Gminy ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-23
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Kazimierza Porębskiego w Gdyni wraz z budową wlotu ul. Traugutta w Kosakowie - II edycja
2017-02-23
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S wg procedury [ zaprojektuj i wybuduj ]
2017-02-21
brak danych
Szaflary Urząd Gminy Modernizacja mostów w miejscowości Skrzypne na terenie Gminy Szaflary
2017-02-16
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"
2017-02-13
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa bieżni 2-torowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy.
2017-02-13
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów
2017-02-07
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Moim celem moja przyszłość
2017-01-18
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck
2017-01-18
brak danych
Krzynowłoga Mała Usługi Urząd Gminy ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
2017-01-10
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Wierzbica w roku 2017.
2017-01-10
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2017 roku.
2017-01-10
brak danych
Wierzbica Usługi Urząd Gminy Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku.
2017-01-09
brak danych
Kraśniczyn Usługi Urząd Gminy ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMNY KRAŚNICZYN
2017-01-09
brak danych
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Raciechowice.
2017-01-08
brak danych
Sońsk Urząd Gminy Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin
2017-01-08
brak danych
Sońsk Dostawy Urząd Gminy "Doposażenie szkół w ramach projektu pn"Lepszy start w przyszłość" realizowanego w latach 2016 - 2018 przez Gminę Sońsk, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
2017-01-05
brak danych
Złotniki Kujawskie Urząd Gminy Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem oleju napędowego grzewczego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie Złotniki Kujawskie w sezonie grzewczym 2016/2017
2017-01-05
brak danych
Wyry Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2017-01-05
brak danych
Wapno Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno w 2017 r.
2017-01-03
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach - odcinek 60 m od bunkra

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.