Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-26
2015-03-13
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Przeniesienie poza obszar osuwiska uszkodzonego odcinka drogi gminnej w km 0+000 do 0+150 w obrębie działki nr 1366 zamiast stabilizacji osuwiska w miejscowości Mszalnica km 0+000 do 0+289
2015-02-25
2015-03-16
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic i dróg będących w zarządzie Zamawiającego
2015-02-23
2015-03-10
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych na terenie gminy Książ Wielki 1). Remont drogi gminnej 140216 K Moczydło - Zaryszyn w km 0+000-1+500 2). Remont drogi gminnej 140226 K Giebułtów Tochołów w km 0+000-1+200 3). Remont drogi gminnej 140191 K - Antolka -Doły Tochołowskie w km 0+350-1+835 4). Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 140191 K Antolka - Doły Tochołowskie w km 0+000
2015-02-23
2015-03-10
Gietrzwałd roboty budowlane Urząd Gminy Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd.
2015-02-20
2015-03-10
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczenia wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie
2015-02-20
2015-03-11
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza w Posadzie
2015-02-20
2015-03-06
Joniec roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumlin gmina Joniec.
2015-02-19
2015-03-06
Joniec roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wodociągu we wsi Joniec-Kolonia - Szumlin
2015-02-19
2015-03-02
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-02-18
2015-03-06
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych
2015-02-18
2015-03-06
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Nowakówka nr dz. ewid. 52, 246, 247 w miejscowości Mystków 0+000 - 1+500
2015-02-17
2015-03-06
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości
2015-02-16
2015-03-06
Suchy Dąb roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie
2015-02-16
2015-03-02
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej oraz zbiornika na wodę w Mszalnicy
2015-02-16
2015-03-16
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek.

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-17
2015-02-25
Kazimierz Biskupi dostawy Urząd Gminy Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim w 2015 roku
2015-02-17
2015-02-26
Gietrzwałd dostawy Urząd Gminy Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2015r
2015-02-13
2015-02-23
Rędziny usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Rędziny
2015-02-10
2015-02-19
Łubnice dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2015 r.
2015-02-10
2015-02-19
Łubnice dostawy Urząd Gminy Dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2015 r.
2015-02-10
2015-02-19
Łubnice usługi Urząd Gminy Transport materiałów sypkich w 2015 r
2015-02-10
2015-02-25
Chynów dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2015 r.
2015-02-09
2015-02-25
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do pól Jakubowizna - Grobice w msc. Jakubowizna gmina Chynów
2015-02-04
2015-02-12
Gietrzwałd dostawy Urząd Gminy Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2015r.
2015-02-04
2015-02-20
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041513C i przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041512C w miejscowości Partęczyny
2015-02-04
2015-02-12
Orońsko dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Orońsko
2015-02-03
2015-02-20
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III
2015-02-02
2015-02-17
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
2015-01-30
2015-02-06
Kazimierz Biskupi dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju napędowego w ilości 50 100 litrów i etyliny 95 w ilości 9 770 litrów do samochodów i urządzeń silnikowych będących własnością Gminy Kazimierz Biskupi oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
2015-01-29
2015-02-16
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje - Kościno, budowa chodnika
2015-01-28
2015-02-12
Korczew roboty budowlane Urząd Gminy Remont świetlicy wiejskiej w Rudzie gm. Korczew
2015-01-28
2015-02-16
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą
2015-01-27
2015-02-26
Marklowice roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie robót remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Marklowice w 2015 roku.
2015-01-26
2015-02-12
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2015-01-26
2015-02-04
Wyry usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa- etap XI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-24
brak danych
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży pożarnych w gminie Orońsko
2015-02-23
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie robót budowlanych w trybie wykonawstwa zastępczego polegających na wykonaniu przystani pływającej utworzonej z pontonów w zakresie zabudowy hydrotechnicznej projektu pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gm.Kosakowo
2015-02-23
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kosakowo
2015-02-12
brak danych
Łubnice Dostawy Urząd Gminy ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2015 - 2016
2015-02-12
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice.
2015-02-10
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2015-02-10
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
2015-02-10
brak danych
Jarczów Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015-02-09
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
2015-02-09
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
2015-02-09
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Szaflary
2015-02-09
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem
2015-02-06
brak danych
Wierzbica Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2015-02-03
brak danych
Domanice Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gm. Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396
2015-02-03
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Wykonanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na drogach administrowanych przez Gminę Dobra punktów świetlnych stanowiących majątek Gminy Dobra
2015-02-03
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Wykonanie usług konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie administrowanym przez Gminę Dobra punktów świetlnych stanowiących majątek ENEOS Sp. z o.o.
2015-02-02
brak danych
Wiśniewo Usługi Urząd Gminy Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Wiśniewo
2015-01-23
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska - roboty uzupełniające
2015-01-23
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck
2015-01-22
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.