eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-06
2016-12-22
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Dobra rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu
2016-12-06
2016-12-14
Rewal Usługi Urząd Gminy Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2017
2016-12-05
2016-12-19
Sławoborze Usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE".
2016-12-05
2017-01-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr K364788 ul. Polna-Tewikiel w miejscowości Szaflary
2016-12-02
2016-12-12
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna
2016-12-02
2016-12-12
Dobra Dostawy Urząd Gminy Dostawa (zakup) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
2016-12-01
2016-12-09
Poraj Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000 zł.
2016-12-01
2016-12-12
Raciechowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Raciechowice w 2017r.
2016-12-01
2017-01-05
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja mostów w miejscowości Skrzypne na terenie Gminy Szaflary
2016-12-01
2016-12-16
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach - odcinek 60 m od bunkra.
2016-11-30
2016-12-15
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)
2016-11-30
2016-12-07
Rychliki Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychliki
2016-11-30
2016-12-09
Wyry Usługi Urząd Gminy Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry.
2016-11-29
2016-12-07
Wiśniewo Usługi Urząd Gminy Obsługa bankowa budżetu Gminy Wiśniewo oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie
2016-11-29
2016-12-09
Rąbino Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino
2016-11-29
2016-12-13
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Raciechowice
2016-11-23
2016-12-09
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1
2016-11-16
2016-12-07
Sławoborze Usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół i ze szkół na terenie Gminy Sławoborze w roku 2017.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-25
2016-12-06
Wapno Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno w 2017
2016-11-25
2016-12-02
Osieck Usługi Urząd Gminy Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck
2016-11-22
2016-11-30
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wierzbica w roku 2017.
2016-11-22
2016-12-02
Wyry Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2016-11-22
2016-12-01
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna
2016-11-18
2016-11-28
Domanice Usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości 140 000,00 PLN (słowniesto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2016-11-18
2016-12-05
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej
2016-11-18
2016-11-28
Łubnice Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łubnice oraz jej jednostek organizacyjnych
2016-11-17
2016-12-02
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017
2016-11-17
2016-11-25
Sońsk Dostawy Urząd Gminy "Doposażenie szkół w ramach projektu pn"Lepszy start w przyszłość"
2016-11-16
2016-11-23
Złotniki Kujawskie Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem oleju napędowego grzewczego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie Złotniki Kujawskie w sezonie grzewczym 2016/2017
2016-11-15
2016-11-23
Bejsce Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bejsce i jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
2016-11-15
2016-11-30
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa i rozbudowa parkingu wokół OSP w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP
2016-11-14
2016-11-24
Poraj Usługi Urząd Gminy Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Poraj oraz jednostek organizacyjnych Gminy .
2016-11-10
2016-11-18
Jarczów Usługi Urząd Gminy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jarczów w latach 2017-2018"
2016-11-10
2016-11-23
Szaflary Usługi Urząd Gminy ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY
2016-11-10
2016-11-18
Abramów Usługi Urząd Gminy Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
2016-11-10
2016-11-25
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 002006T Beszowa od km 0+000 do km 1+350
2016-11-10
2016-11-21
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Kazimierza Porębskiego w Gdyni wraz z budową wlotu ul. Traugutta w Kosakowie - II edycja
2016-11-09
2016-11-21
Marklowice Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Marklowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-06
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek
2016-12-06
brak danych
Sońsk Urząd Gminy Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego szt. 1 ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe.
2016-12-06
brak danych
Łubnice Urząd Gminy 1. Remont drogi gminnej nr 001823T Szczebrzusz - Zakupniki od km 0+000 do km 0+895 2. Remont drogi gminnej nr 001813T Budziska Klasztor od km 0+000 do 0+698 3. Remont drogi gminnej nr 001711T Gace Stare od km 0+00 do km 1+143 4. Remont drogi gminnej nr 001774T Łubnice od km 0+000 do 0+750 5. Remont drogi gminnej nr 001944T Borki Kamieniec od km 0+000 do km 0+646 6. Remont drogi gminnej nr 001933T Czarzyzna-Słupiec od km 0+670 do km 1+512
2016-12-06
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2016-12-06
brak danych
Abramów Dostawy Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Abramów
2016-12-02
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 002006T Beszowa od km 0+000 do km 1+350
2016-12-01
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO III
2016-11-30
brak danych
Jarczów Urząd Gminy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jarczów w latach 2017-2018"
2016-11-30
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Grawitacyjne odwodnienie terenu w obszarze za kanałem zrzutowym w miejscowości Mosty
2016-11-30
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Roboty uzupełniające - odwodnienie ul. Goździkowej w Kosakowie
2016-11-30
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
2016-11-29
brak danych
Jasienica Rosielna Urząd Gminy Wykonanie podłączenia sieci wodociągowej wsi Blizne i sieci wodociągowej wsi Jasienica Rosielna z pominięciem stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej
2016-11-28
brak danych
Mieleszyn Urząd Gminy Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mieleszyn w sezonie zimowym 2016/2017
2016-11-25
brak danych
Rychliki Urząd Gminy Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rychlki, gm. Rychliki
2016-11-25
brak danych
Abramów Urząd Gminy Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów waz z podległymijednostkami organizacyjnymi
2016-11-23
brak danych
Dobra Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą"
2016-11-23
brak danych
Kazimierz Biskupi Urząd Gminy Przebudowa Placu Wolności oraz ul. Kościuszki w Kazimierzu Biskupim
2016-11-22
brak danych
Abramów Urząd Gminy Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego na sezon grzewczy 2016/17
2016-11-22
brak danych
Gnojnik Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik
2016-11-18
brak danych
Gnojnik Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.