Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-10-01
2014-10-17
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
2014-10-01
2014-10-09
Abramów dostawy Urząd Gminy Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego na sezon grzewczy 2014/15
2014-10-01
2014-10-20
Kamiennik usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
2014-10-01
2014-10-16
Osieck roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabianka, w Gminie Osieck
2014-10-01
2014-10-16
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi rolniczej - dojazdowej Siemiechów - Sternówka - Granice dł. 250,00 mb, szer. 2,80 mb = 700,00 m2
2014-09-30
2014-10-08
Szaflary dostawy Urząd Gminy Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem
2014-09-30
2014-10-14
Raciechowice dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, cysterny do przewozu wody pitnej oraz wozu asenizacyjnego
2014-09-30
2014-10-08
Szaflary dostawy Urząd Gminy Zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek
2014-09-30
2014-10-15
Osieck usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 1.233.260,00 zł
2014-09-29
2014-10-14
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa odnowa wsi Zawada Uszewska
2014-09-29
2014-10-07
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2014-09-29
2014-10-07
Szczawin Kościelny usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego
2014-09-26
2014-10-14
Suchy Dąb roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego
2014-09-25
2014-10-03
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego
2014-09-25
2014-10-06
Gromnik usługi Urząd Gminy Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gromnik - sezon zimowy 2014/2015
2014-09-24
2014-10-09
Marklowice roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Wiśniowej od wjazdu do domu przedpogrzebowego do pos. nr 12
2014-09-24
2014-10-02
Witonia usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia.
2014-09-24
2014-10-09
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Utwardzenie części działki - placu w Mszalnicy
2014-09-23
2014-10-10
Domanice roboty budowlane Urząd Gminy ,, Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejskości Olszyc Szlachecki ,,
2014-09-23
2014-10-08
Rewal roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa kwartału (rewitalizacja) w centrum Niechorza u zbiegu ulic Mazowieckiej i Parkowej - Etap I - Mój Rynek - Budowa targowiska stałego Niechorze

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-22
2014-09-29
Sławoborze dostawy Urząd Gminy na dostawę pomocy dydaktycznych
2014-09-22
2014-09-30
Orońsko dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 do jednostek administrowanych przez Urząd Gminy w Orońsku w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-09-16
2014-10-01
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Wójt Gminy Gromnik działający jako pełnomocnik Kierownika Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku ogłasza przetarg nieograniczony pn.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik - organizacja placów zabaw
2014-09-15
2014-09-30
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
2014-09-12
2014-09-30
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
2014-09-12
2014-09-22
Szaflary dostawy Urząd Gminy Zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek, w tym wyposażenia placu zabaw
2014-09-12
2014-09-22
Jarczów dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014-09-12
2014-09-19
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, DYGESTORIA
2014-09-11
2014-09-26
Poraj roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kot do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Poraj.
2014-09-11
2014-09-25
Gromnik dostawy Urząd Gminy Wójt Gminy Gromnik działający jako pełnomocnik Kierownika Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku ogłasza przetarg nieograniczony pn.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik
2014-09-11
2014-09-19
Witonia usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia
2014-09-11
2014-09-19
Gietrzwałd usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd.
2014-09-09
2014-09-23
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWĘ EDUKACYJNEGO OGRODU BAJEK W RĘDZINACH ul. DZIAŁKOWICZÓW 3
2014-09-09
2014-09-17
Joniec usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2014 do 14.10.2017
2014-09-09
2014-09-24
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
2014-09-09
2014-09-30
Wyry usługi Urząd Gminy Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury
2014-09-08
2014-09-16
Rąbino usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich
2014-09-05
2014-09-22
Jasienica Rosielna roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082-7 w miejscowości Jasienica Rosielna km 0+000 - 0+500
2014-09-05
2014-09-19
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA SYSTEMU DOŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
2014-09-05
2014-09-25
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dobra rozbudowa hydroforni i urządzeń według istniejącego projektu

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-10-01
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Remont pasa drogowego działki nr 276/4 dr, obr. 0009 Mierzyn 1 (ul. Spółdzielców) w Mierzynie, Gmina Dobra, powiat policki
2014-10-01
brak danych
Kosakowo Dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, GASTRONOMIA, DYGESTORIA
2014-10-01
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Magnoliowej w Mostach, gm. Kosakowo.
2014-09-30
brak danych
Trzcinica Usługi Urząd Gminy Kredyt długoterminowy w kwocie do 882 818,00 PLN
2014-09-29
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2014-09-29
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2014-09-29
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Gródku.
2014-09-26
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO W RĘDZINACH - KOLONII
2014-09-26
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Wałowej w Mostach, gm. Kosakowo
2014-09-25
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082/7 w miejscowości Jasienica Rosielna km 0+000 - 0+500
2014-09-25
brak danych
Gnojnik Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik.
2014-09-25
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO II
2014-09-25
brak danych
Dobra Dostawy Urząd Gminy Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2014-09-24
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja dróg płytami drogowymi
2014-09-24
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu w Daninowie
2014-09-23
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 001624T Orzelec Mały od km 0+017 do km 0+730 Przebudowa drogi gminnej nr 001886T Zalesie od km 0+570 do km 1+070
2014-09-22
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu w wysokości 451.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia pn. Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie, w ramach planowanego deficytu budżetowego
2014-09-22
brak danych
Krościenko nad Dunajcem Usługi Urząd Gminy Usługa bankowa:- udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.549.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014-09-19
brak danych
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną w Chynowie
2014-09-19
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.