Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-31
2014-08-27
Marklowice roboty budowlane Urząd Gminy Budowa łącznika ul. Orlej od pos. nr 21 do pos. nr 19c w Marklowicach
2014-07-31
2014-08-18
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły i Gimnazjum w Uszwi
2014-07-31
2014-08-08
Trzcinica dostawy Urząd Gminy dostawę własnym transportem i na swój koszt węgla, miału do szkoły, budynku przedszkola dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz do innych obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica szczegółowo wymienionych w załączniku do umowy, w sezonie grzewczym 2014/2015r.
2014-07-31
2014-08-08
Trzcinica dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2014/2015 do pieca typu Viessman z palnikiem Weishaupt zgodnie z PN do Zespołu Szkół w Trzcinicy, ul. Szkolna 2 w ilości ok. 34 000 l.
2014-07-31
brak danych
Abramów Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej
2014-07-31
2014-08-18
Rychliki roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowościKwietniewo Kolonia, gmina Rychliki
2014-07-30
2014-08-14
Wierzbica roboty budowlane Urząd Gminy Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach.
2014-07-30
2014-08-20
Poraj roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej nad rzeką Czarka w miejscowości Żarki Letnisko
2014-07-29
2014-08-14
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Chynów w miejscowości Wola Chynowska
2014-07-29
2014-08-12
Rychliki roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Rychliki
2014-07-29
2014-08-13
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULIC POŚWIATOWSKIEJ, HERBERTA, BOROWSKIEGO i BARYKI w m. Pogórze - Gmina Kosakowo
2014-07-28
2014-08-08
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego
2014-07-28
2014-08-12
Jasienica Rosielna roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa istniejącego przejazdu, drogi i chodnika w celu wykonania ścieżki rowerowej na działkach nr ewid. 3570, 3686, 3552/4, 3554/2, 3553, 3641, 3015 w miejscowości Blizne
2014-07-28
2014-08-20
Jasienica Rosielna usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu w wysokości 451.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia pn. Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie, w ramach planowanego deficytu budżetowego.
2014-07-28
2014-08-13
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną w Chynowie
2014-07-28
2014-08-12
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i części drogi gminnej nr 041578C położonej w miejscowości Lisnówko gmina Świecie nad Osą
2014-07-25
2014-08-11
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)
2014-07-25
2014-08-11
Orońsko roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU GMINNYM W OROŃSKU
2014-07-25
2014-08-04
Wiśniewo dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z dostawą przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych z terenu Gminy Wiśniewo
2014-07-25
2014-08-11
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO II

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-21
2014-07-31
Wolanów usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie części II zamówienia
2014-07-15
2014-07-23
Gnojnik dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik
2014-07-15
2014-07-23
Książ Wielki dostawy Urząd Gminy Dostawa nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Książ Wielki
2014-07-14
2014-07-25
Dobra usługi Urząd Gminy Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
2014-07-14
2014-07-22
Sońsk usługi Urząd Gminy Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Komorach Dąbrownych
2014-07-14
2014-07-29
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Chynów w miejscowości Wola Chynowska
2014-07-14
2014-07-28
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWĘ GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW W GMINIE RĘDZINY
2014-07-14
2014-07-29
Korczew roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej na dz. 227 w m. Ruda - etap II
2014-07-14
2014-07-29
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Jagodowej w m. Dębogórze, gm. Kosakowo II
2014-07-11
2014-07-24
Dobra usługi Urząd Gminy Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
2014-07-11
2014-07-28
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną w Chynowie
2014-07-11
2014-07-21
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ A - DYDAKTYCZNA.
2014-07-10
2014-07-18
Chynów usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chynów od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.
2014-07-10
2014-07-18
Chynów usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2014-07-09
2014-07-18
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
2014-07-09
2014-07-24
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Remont Budynku Gimnazjum w Mostach
2014-07-07
2014-07-28
Wierzbica dostawy Urząd Gminy Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.
2014-07-07
2014-07-14
Sławoborze dostawy Urząd Gminy na dostawę pomocy dydaktycznych
2014-07-07
2014-07-22
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO
2014-07-04
2014-07-18
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Montaż witaczy oraz tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie gminy Bejsce.

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-31
brak danych
Abramów Roboty budowlane Urząd Gminy Rekultywacja kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sosnówka, gm. Abramów
2014-07-30
brak danych
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji co budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej.
2014-07-30
brak danych
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi w miejscowościach Ulatowo-Adamy - Ulatowo-Borzuchy
2014-07-30
brak danych
Krościenko nad Dunajcem Roboty budowlane Urząd Gminy POPRAWA STANU GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ SOŁECTWA GRYWAŁD ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE
2014-07-29
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja dróg płytami drogowymi
2014-07-29
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy ZAINSTALOWANIE TRZECH ZBIORNIKÓW STACJONARNYCH I DOSTAWĘ GAZU OPAŁOWEGO DLA GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELESZYNIE W LATACH 2014 - 2016
2014-07-28
brak danych
Bejsce Usługi Urząd Gminy DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
2014-07-28
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg transportu rolnego
2014-07-28
brak danych
Wiśniewo Roboty budowlane Urząd Gminy WYKONANIE ELEWACJI - SZKOŁA STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY
2014-07-28
brak danych
Wiśniewo Roboty budowlane Urząd Gminy WYKONANIE ELEWACJI - SZKOŁA GŁUŻEK - TYNK AKRYLOWY
2014-07-25
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie, Karniszewie i Łopiennie oraz do przedszkola w Mieleszynie i jego oddziału w Mielnie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
2014-07-24
brak danych
Chynów Usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chynów od 01.09.2014r. do 26.06.2015r.
2014-07-24
brak danych
Chynów Usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawę i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2014-07-24
brak danych
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Witoni wraz z wymianą źródeł ciepła
2014-07-24
brak danych
Wiśniewo Roboty budowlane Urząd Gminy WYKONANIE ELEWACJI - SZKOŁA BOGURZYN - TYNK AKRYLOWY
2014-07-24
brak danych
Wiśniewo Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie elewacji - Szkoła Bogurzyn - Tynk akrylowy
2014-07-22
brak danych
Trzcinica Usługi Urząd Gminy dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach
2014-07-22
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie gminy Bejsce.
2014-07-21
brak danych
Krzynowłoga Mała Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała.
2014-07-21
brak danych
Bejsce Dostawy Urząd Gminy ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.