eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
2016-05-17
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy - budowa chodnika
2016-04-25
2016-05-04
Kraśniczyn usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Kraśniczyn
2016-04-15
2016-05-06
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach
2016-04-15
2016-05-02
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku
2016-04-15
2016-04-28
Korczew usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Korczew
2016-04-15
2016-05-12
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych Biela - Wola Ostaszewska
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbeltowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królewicach, Kaczkowicach i Czyżowicach.
2016-04-15
2016-05-16
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi
2016-04-15
2016-05-04
Orońsko roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ LECZNICY DLA ZWIERZĄT NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PROJEKTEM DOCIEPLENIA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZY ULICY WESOŁEJ 8 w OROŃSKU
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królewicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejscach.
2016-04-15
2016-05-20
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice - Królewice Kolonia.
2016-04-15
2016-05-04
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzonów- Charścina od km 0+000 0+490
2016-04-15
2016-05-05
Łubnice roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie gminy Łubnice
2016-04-15
2016-05-04
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy ODBUDOWA DROGI GMINNEJ BOCZKOWICE - GIEBUŁTÓW - KALINA WIELKA Nr 140194 K w Km 0+000 - 1+020 ( w tym km 0+000 - 0+200 korpus drogi ; km 0+442 - 0+472 nawierzchnia bitumiczna ; km 0+000 - 1+020 rów ) i Km 3+800 - 4 + 545 , WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW W Km 0+198 i w Km 0+369
2016-04-14
2016-05-05
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
2016-04-14
2016-05-13
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)
2016-04-14
2016-04-29
Wierzbica roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany Kolonia.
2016-04-14
2016-05-04
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2016-04-14
2016-04-29
Poraj roboty budowlane Urząd Gminy Budowa nowych pomieszczeń przy istniejącym Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju w formie zaprojektuj i wybuduj.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-11
2016-04-25
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO II
2016-04-08
2016-04-25
Trzcinica roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laski Osiedle Nowe, Wodziczna droga nr 87361P, Kuźnica Trzcińska dz.nr 163 i 169/2,Kuźnica Trzcińska dz.nr 154/13 i 153 oraz przebudowa drogi gminnej - budowa mijanek w m. Pomiany
2016-04-06
2016-04-22
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI KONIN ul. Sadowa
2016-04-06
2016-04-14
Chynów dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2016 r.
2016-04-05
2016-04-19
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W MOSTACH
2016-04-04
2016-04-20
Marklowice roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej i ul. Mroza w Marklowicach.
2016-04-04
2016-04-21
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra
2016-04-04
2016-04-25
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dobra odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni
2016-03-30
2016-04-14
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów
2016-03-29
2016-04-06
Wyry usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry
2016-03-25
2016-04-08
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
2016-03-25
2016-04-15
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo
2016-03-24
2016-04-01
Poraj usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Poraj.
2016-03-24
2016-04-11
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku - etap II - sala gimnastyczna - stan wykończeniowy
2016-03-24
2016-04-06
Kulesze Kościelne dostawy Urząd Gminy Dostawa żwiru do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Kulesze Kościelne
2016-03-23
2016-04-07
Wyry roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry
2016-03-23
2016-04-14
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2016-03-23
2016-04-06
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULICY JAGODOWEJ W DĘBOGÓRZU
2016-03-22
2016-04-06
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gromnik
2016-03-18
2016-03-30
Dobra usługi Urząd Gminy Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej - etap II; od słupa Nr 90/D4 do 69/J4.
2016-04-25
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienica - Jóźwin
2016-04-22
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowę oświetlenia drogowego w gminie Wolanów dla miejscowości Garno (ul. Leśna), Młodocin Większy, Waliny, Mniszek, Wola Wacławowska, Wawrzyszów.
2016-04-20
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
2016-04-20
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULICY JAGODOWEJ W DĘBOGÓRZU
2016-04-19
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Cząstkowy remont dróg gminnych
2016-04-18
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
2016-04-18
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA I REMONT Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK W KOSCIELCU ul. WOLNOŚCI 93.
2016-04-18
brak danych
Kulesze Kościelne Dostawy Urząd Gminy dostawa żwiru do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kulesze Kościelne
2016-04-18
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Zakup używanego samochodu pożarniczego i wyposażenie go w nową zabudowę pożarniczą dla OSP w Zaskalu
2016-04-15
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej.
2016-04-15
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anyżowej, Ogrodowej i Rodzynkowej, w miejscowości Kosakowo
2016-04-12
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości
2016-04-12
brak danych
Kamiennik Roboty budowlane Urząd Gminy Remont placu gminnego w Szklarach
2016-04-08
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.
2016-04-06
brak danych
Sońsk Dostawy Urząd Gminy Sprzedaż wraz z dostawą materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Sońsk w 2016 roku
2016-04-05
brak danych
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego transportem z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki
2016-04-04
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Szaflary
2016-04-01
brak danych
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości:Choroń ,Gęzyn, Kuźnica Stara, Poraj ,Zarki Letnisko oraz Klub Seniora w Żarkach Letnisko.
2016-03-31
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.