eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
2017-12-28
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
2017-12-13
2017-12-21
Sońsk Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sońsk w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku
2017-12-12
2017-12-20
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna- Część I
2017-12-07
2017-12-15
Mieleszyn Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego do szkoły podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie w ilości do 18.000 litrów
2017-12-07
2017-12-14
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck na rok 2018
2017-12-06
2017-12-14
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Zakup i dostawa autobusu
2017-12-06
2017-12-20
Sławoborze Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.
2017-12-06
2017-12-21
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Mechelinkach
2017-12-06
2017-12-14
Raciechowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Raciechowice w 2018r.
2017-12-05
2017-12-19
Sławoborze Usługi Urząd Gminy PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018
2017-12-01
2017-12-18
Rędziny Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć oraz wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn. "Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny" - 3 części.
2017-11-28
2017-12-14
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski
2017-11-27
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck na rok 2018
2017-11-22
brak danych
Osieck Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek -zlewnia P4)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-12
Orońsko Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 215 000 zł
2017-12-05
2017-12-13
Bejsce Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
2017-12-01
2017-12-11
Kraśniczyn Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn
2017-12-01
2017-12-08
Sońsk Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sońsk
2017-11-30
2017-12-12
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
2017-11-29
2017-12-07
Wapno Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Wapno w 2018 r.
2017-11-29
2017-12-07
Joniec Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec
2017-11-27
2017-12-06
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
2017-11-22
2017-12-01
Rąbino Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino
2017-11-21
2017-11-29
Wolanów Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017-11-20
2017-12-07
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice
2017-11-20
2017-11-27
Sońsk Usługi Urząd Gminy Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Sońsk
2017-11-20
2017-11-28
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno - przyrodnicze w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-11-16
2017-11-24
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gietrzwałd w 2017 roku
2017-11-14
2017-12-04
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ogólnodostępnej infrastruktury wypoczynkowo- turystyczno- rekreacyjnej na terenie Gminy Marklowice
2017-11-14
2017-11-23
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek organizacyjnych
2017-11-10
2017-11-27
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na terenie Gminy Raciechowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2017-11-10
2017-11-27
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze - 2 edycja
2017-11-10
2017-11-20
Poraj Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej dla 64 obiektów oświetlenia ulicznego i 26 budynków użyteczności publicznej Gminy Poraj , 30 obiektów Poreco Sp. z o.o. . oraz dla 13 obiektów szkolnych , przedszkolnych i Gminnego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019
2017-11-09
2017-11-28
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
brak danych
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd w 2018r.
2017-12-07
brak danych
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na terenie Gminy Raciechowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2017-12-05
brak danych
Kulesze Kościelne Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kulesze Kościelne oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kulesze Kościelne w okresie 2018-01-01 - 2019-12-31
2017-12-01
brak danych
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą
2017-12-01
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia energooszczędnego przy drodze powiatowej nr 3230P w Kazimierzu Biskupim
2017-12-01
brak danych
Abramów Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Abramów
2017-11-30
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mieleszyn- Zima 2017/2018
2017-11-29
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Rędzinach. ZADANE Nr1 Remont odcinka ul. Cmentarnej dz. nr 77 km.2 od ul. Kościuszki do dz. nr 7/7 km.2 na odcinku 718 mb o szer.4,00 mb wraz ze zjazdami do nieruchomości zabudowanych oraz parkingiem przy cmentarzu. ZADANIE NR 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Cmentarna dz. nr 7/7 km.2 na odcinku 990MB.
2017-11-28
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci gazowej w m. Mieleszyn, Przysieka Gmina Mieleszyn
2017-11-27
brak danych
Suchy Dąb Dostawy Urząd Gminy Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-11-27
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Osieck na rok 2018.
2017-11-24
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Wieruszew
2017-11-22
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I
2017-11-21
brak danych
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-11-20
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy Sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka
2017-11-17
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi - Etap I - stan surowy z pokryciem dachowym
2017-11-13
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mieleszyn, Gmina Mieleszyn
2017-11-13
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Remont Przedszkola Samorządowego w Mieleszynie Oddziału w Mielnie
2017-11-08
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Wałsnów, dz. nr ewid. 594 i w m. Bąków dz. nr ewid. 152, gmina Orońsko
2017-11-08
brak danych
Abramów Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Abramów na lata 2018-2019

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.