Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-23
2014-08-08
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Szaflary - dostosowanie pomieszczeń
2014-07-21
2014-08-04
Dobra usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-21
2014-08-05
Kraśniczyn roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109979L od km 1+022 do km 1+177 w miejscowości Kraśniczyn
2014-07-21
2014-08-05
Kraśniczyn roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110041L od km 0+000 do km 0+426 w miejscowości Kraśniczyn
2014-07-21
2014-07-31
Wolanów usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie części II zamówienia
2014-07-21
2014-08-05
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku
2014-07-21
2014-08-06
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 151 w Ślepowronie, obręb 0005 Janówek w Gminie Wolanów oraz na terenie Gminy Miasta Radom w ul. Hodowlanej (dz. nr 1 i 18, obręb 0070 Wośniki) i Zachodniej (dz. nr 95, obręb 0200 Kierzków)
2014-07-18
2014-08-04
Jasienica Rosielna roboty budowlane Urząd Gminy .Przebudowa drogi gminnej Nr 115 820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 długości 960 mb w miejscowości Blizne.
2014-07-17
2014-08-04
Domanice roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi Nr 30 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Folwark gm. Domanice
2014-07-15
2014-08-01
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja remizy strażackiej w m. Łopacin
2014-07-15
2014-08-01
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Remont polegający na konserwacji i restauracji zabytkowego muru kamiennego stanowiącego część pierwotnego założenia dworskiego rodziny Uznańskich oraz dostosowanie muru do urządzenia wystaw czasowych poświęconych kulturze, historii i etnografii regionu.
2014-07-14
2014-07-25
Dobra usługi Urząd Gminy Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
2014-07-14
2014-07-29
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Chynów w miejscowości Wola Chynowska
2014-07-14
2014-07-28
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWĘ GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW W GMINIE RĘDZINY
2014-07-14
2014-07-29
Korczew roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej na dz. 227 w m. Ruda - etap II
2014-07-14
2014-07-29
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Jagodowej w m. Dębogórze, gm. Kosakowo II
2014-07-11
2014-07-24
Dobra usługi Urząd Gminy Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
2014-07-11
2014-07-28
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną w Chynowie
2014-07-09
2014-07-24
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Remont Budynku Gimnazjum w Mostach
2014-07-07
2014-07-28
Wierzbica dostawy Urząd Gminy Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-15
2014-07-23
Gnojnik dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik
2014-07-15
2014-07-23
Książ Wielki dostawy Urząd Gminy Dostawa nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Książ Wielki
2014-07-14
2014-07-22
Sońsk usługi Urząd Gminy Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Komorach Dąbrownych
2014-07-11
2014-07-21
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ A - DYDAKTYCZNA.
2014-07-10
2014-07-18
Chynów usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chynów od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.
2014-07-10
2014-07-18
Chynów usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2014-07-09
2014-07-18
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
2014-07-07
2014-07-14
Sławoborze dostawy Urząd Gminy na dostawę pomocy dydaktycznych
2014-07-07
2014-07-22
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO
2014-07-04
2014-07-18
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Montaż witaczy oraz tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie gminy Bejsce.
2014-07-04
2014-07-14
Szczawin Kościelny usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego
2014-07-04
2014-07-21
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO II
2014-07-03
2014-07-21
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS NOWA w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy
2014-07-03
2014-07-22
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje - chodnik przy ulicy Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6
2014-07-03
2014-07-18
Wiśniewo roboty budowlane Urząd Gminy WYKONANIE ELEWACJI - SZKOŁA STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY
2014-07-03
2014-07-18
Wiśniewo roboty budowlane Urząd Gminy WYKONANIE ELEWACJI - SZKOŁA GŁUŻEK - TYNK AKRYLOWY
2014-07-03
2014-07-11
Gietrzwałd usługi Urząd Gminy Wykonywanie w roku szkolnym 2014/2015 usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki.
2014-07-02
2014-07-17
Krzynowłoga Mała roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi w miejscowościach Ulatowo-Adamy - Ulatowo-Borzuchy
2014-07-02
2014-07-17
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska
2014-07-02
2014-07-11
Bejsce usługi Urząd Gminy DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-22
brak danych
Trzcinica Usługi Urząd Gminy dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach
2014-07-22
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie gminy Bejsce.
2014-07-21
brak danych
Krzynowłoga Mała Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała.
2014-07-21
brak danych
Bejsce Dostawy Urząd Gminy ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE.
2014-07-21
brak danych
Bejsce Usługi Urząd Gminy ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BEJSCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.
2014-07-18
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa drogi gminnej Do Rędziny K 250401 dz. nr ewid. 148, 166, 204 w miejscowości Żerków w km 0+190-0+230 oraz 0+450-0+640 wraz z odbudową przepustu w km 0+220
2014-07-18
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
2014-07-18
brak danych
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Romany Sebory
2014-07-17
brak danych
Łubnice Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice
2014-07-17
brak danych
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach Wojska Polskiego i Zielonej- dokończenie realizacji zadania.
2014-07-16
brak danych
Kamionka Wielka Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Wolniki nr dz. ewid. 80 w miejscowości Mszalnica w km 0+000 - 0+350
2014-07-15
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Bochlewo
2014-07-15
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej - ul. Kalinowej w m. Kosakowo na odcinku ok 437m oraz remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 200 m.
2014-07-14
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego
2014-07-14
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy.
2014-07-14
brak danych
Chynów Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego w budżecie Gminy Chynów na rok 2014 deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.240.000,00 zł
2014-07-11
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal w miejscowości Mieleszyn
2014-07-11
brak danych
Wizna Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna.
2014-07-10
brak danych
Korczew Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew
2014-07-10
brak danych
Korczew Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie gm. Korczew

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.