eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-04-05
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bejsce.
2018-03-20
2018-04-06
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie otoczenia stadionu sportowego w Starej Wsi
2018-03-16
2018-04-03
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica - etap VII
2018-03-15
2018-03-23
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Orońsko
2018-03-15
2018-03-23
Wiśniewo Usługi Urząd Gminy Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018-03-14
2018-03-22
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Nierytmiczna sprzedaż oleju napędowego, oleju silnikowego, Etyliny Pb-95 dla pojazdów oraz sprzętu mechanicznego, będących własnością Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2018-03-14
2018-03-29
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Utwardzenie nawierzchni ulicy Dorsza w Pogórzu
2018-03-13
2018-03-28
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy - etap II
2018-03-13
2018-03-28
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg rowerowych - etap II w ramach zadania " Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI"
2018-03-13
2018-03-28
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni gruntowych i poboczy dróg będących w zarządzie Zamawiającego
2018-03-12
2018-03-27
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą użytkowania na przedszkole bez zmiany głównych parametrów bryły budynku
2018-03-12
2018-03-26
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Cząstkowy remont dróg gminnych
2018-03-12
2018-03-29
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem"
2018-03-09
2018-03-26
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy II etap przebudowy dróg na terenie Gminy Kosakowo 2018
2018-03-06
2018-03-22
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie robót remontowych z zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Marklowice w latach 2018-2019
2018-03-02
2018-03-30
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku PSP w Sławnie
2017-11-27
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck na rok 2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-05
2018-03-13
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Nierytmiczna sprzedaż oleju napędowego , oleju silnikowego , Etyliny Pb-95-Pb-98 dla pojazdów oraz sprzętu mechanicznego, będących własnością Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2018-03-02
2018-03-19
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bejsce.
2018-03-01
2018-03-16
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka Warszawska, Polany oraz silowni na powietrzu w miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice w Gminie Wierzbica.
2018-03-01
2018-03-20
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku PSP w Mniszku
2018-03-01
2018-03-16
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Orońsku
2018-02-28
2018-03-15
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica
2018-02-27
2018-03-07
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2018 r.
2018-02-26
2018-03-15
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny.
2018-02-26
2018-03-13
Rędziny Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu pn. "Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny" - 2 części.
2018-02-22
2018-03-08
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa skweru z pomnikiem w miejscowości Rychliki, gm. Rychliki II
2018-02-22
2018-03-09
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Północnej w m. Bielawy - etap I
2018-02-21
2018-03-09
Domanice Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W Domanice -Kopcie-Trzciniec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kopcie
2018-02-21
2018-03-08
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą bankietową i infrastrukturą towarzyszącą w Marklowicach
2018-02-21
2018-03-08
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Pogórzu
2018-02-20
2018-03-09
Sławoborze Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa drogi gminnej nr 280005Z w miejscowości Nowe Ślepce, Gmina Sławoborze w ramach dofinansowania zadań z programu "Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019"
2018-02-19
2018-03-06
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy : Budowa budynku rekreacyjno- sportowego przy boisku sportowym w Poraju.
2018-02-12
2018-02-27
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w m. Wodziczna-Pomiany, Trzcinica, Piotrówka, Laski
2018-02-12
2018-02-27
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy II etap budowy oświetlenia drogowego Gminy Kosakowo
2018-02-09
2018-02-26
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy "Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce"
2018-02-08
brak danych
Wiśniewo Urząd Gminy Wykonanie usług w zakresie1.utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Eksploatacja urządzeń w sposób zapewniającybezpieczeństwo obsługi i otoczenia, optymalna żywotność urządzenia, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, zachowanie wymagań ochrony środowiska, bezpieczna i ekonomiczna pracę urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-19
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie IIBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło - w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2018-03-16
brak danych
Joniec Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec.
2018-03-15
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Powodowo, gm. Rychliki
2018-03-14
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 140229k Książ Wielki - ul. Długosza i Podzamcze
2018-03-09
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosołowo - Anielewo - etap I
2018-03-05
brak danych
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd w 2018r.
2018-03-01
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal
2018-03-01
brak danych
Orońsko Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 215 000 zł.
2018-02-26
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Mechelinkach
2018-02-22
brak danych
Wiśniewo Usługi Urząd Gminy Wykonanie usług w zakresie1. utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2. Eksploatacja urządzeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, optymalna żywotność urządzenia, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, zachowanie wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa i i ekonomiczna praca urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii
2018-02-21
brak danych
Rędziny Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć oraz wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn. "Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny" - 3 części.
2018-02-15
brak danych
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną" IV etap- zakup i dostawa narzędzi i materiałów budowlanych na potrzeby pracowni budowlanej.
2018-02-14
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy "Modernizacja drogi gminnej nr 111925L w miejscowości Gródek Kolonia - Gródek"
2018-02-14
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
2018-02-13
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.
2018-02-12
brak danych
Witonia Dostawy Urząd Gminy Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej
2018-02-02
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE REWAL DO 31.12.2020
2018-01-22
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski
2018-01-19
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek organizacyjnych.
2018-01-19
brak danych
Kraśniczyn Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.