eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-19
2018-10-04
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na terenie Gminy Raciechowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2018-09-19
2018-09-28
Bejsce Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Bejsce
2018-09-18
2018-10-03
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmującego wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na "Budowie łącznika pomiędzy budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy"
2018-09-17
2018-10-05
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny"
2018-09-13
2018-09-21
Sońsk Dostawy Urząd Gminy Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sońsk
2018-09-13
2018-09-27
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa pomostu na jeziorze Korsuń, gm. Rychliki
2018-09-12
2018-09-20
Kosakowo Usługi Urząd Gminy pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy robotach budowlanych na drogach gminnych w Gminie Kosakowo
2018-09-12
2018-09-25
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielno i Łopienno GM. MIELESZYN
2018-09-11
2018-09-24
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2018-09-07
2018-09-25
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior +
2018-08-22
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki ".
2018-08-21
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia wg procedury zaprojektuj i zbuduj
2018-08-21
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rędzinach ul. Szkolna 7 wraz z zakupem wyposażenia wg procedury zaprojektuj i zbuduj.
2018-08-20
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny- droga nr 638049S wg procedury zaprojektuj i zbuduj.
2018-06-29
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-10
2018-09-18
Szczawin Kościelny Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 000, 00 PLN
2018-09-06
2018-09-14
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na "Poprawie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą"
2018-09-04
2018-09-18
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Prace remontowe remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowianach
2018-09-03
2018-09-17
Marklowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Marklowice
2018-08-31
2018-09-17
Joniec Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego.
2018-08-31
2018-09-17
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014.
2018-08-30
2018-09-14
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy IV etap przebudowy dróg na terenie Gminy Kosakowo 2018r.
2018-08-29
2018-09-13
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęcia komunalnego we wsi Kosakowo wraz z dostawą i montażem zbiornika retencyjnego oraz zestawu pomp dystrybucyjnych
2018-08-28
2018-09-12
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo
2018-08-24
2018-09-03
Kosakowo Usługi Urząd Gminy pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Projektu pod nazwą "Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ul. Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot w ul. Traugutta w Pogórzu gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórzu Gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną."
2018-08-23
2018-09-07
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu wokół planowanego Amfiteatru Letniego w Rewie, gm. Kosakowo
2018-08-22
2018-09-06
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 307021 T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 oraz drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437 i od km 0+441 do km 0+997 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2018-08-17
2018-09-03
Kurzętnik Roboty budowlane Gmina Kurzętnik "Budowa terenu rekreacyjnego - toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku"
2018-08-16
2018-08-24
Rewal Usługi Urząd Gminy Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
2018-08-16
2018-08-31
Jarczów Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
2018-08-16
2018-08-24
Jarczów Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa węgla opałowego do szkół z terenu Gminy Jarczów oraz do budynku Urzędu Gminy w Jarczowie w sezonie 2018/2019
2018-08-16
2018-08-31
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy "Kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim"- w ramach I etapu
2018-08-13
2018-08-29
Kurzętnik Roboty budowlane Gmina Kurzętnik "Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I"
2018-08-13
2018-08-21
Sońsk Usługi Urząd Gminy Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-10
2018-08-27
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły" dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-19
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ul. Sadowej w m. Władzimirów
2018-09-17
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim
2018-09-17
brak danych
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
2018-09-14
brak danych
Jarczów Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa węgla opałowego do szkół z terenu Gminy Jarczów oraz do budynku Urzędu Gminy w Jarczowie w sezonie 2018/2019
2018-09-13
brak danych
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną" V etap- dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej ,ogrodniczej i stolarskiej
2018-09-07
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 104004N Kiersity-Wopity-Rejsyty w miejscowości Rejsyty km 2+302, gm. Rychliki
2018-09-06
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 971 "Bąkówka" w km 0+900-1+200 w miejscowości Blizne" oraz "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3203/1; 3203/2 "Podlesie Na Leśniaka" w km 0+000-0+200 w miejscowości Jasienica Rosielna"
2018-09-04
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OROŃSKO NA OSIEDLU SADY ( ULICEBRANDTA I SPÓŁDZIELCZA).
2018-09-04
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Barzyna, gm. Rychliki
2018-09-04
brak danych
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Wykonywanie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki w roku szkolnym 2018/19
2018-09-03
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
2018-09-03
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej nr 111925L w miejscowości Gródek od km 0+960 do km 1+705
2018-09-03
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH I POBOCZY DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
2018-08-31
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit
2018-08-31
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Antolce"
2018-08-28
brak danych
Chynów Usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2018-08-24
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn
2018-08-23
brak danych
Kulesze Kościelne Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 106332B Tybory Uszyńskie - Gołasze Dąb w lok. 0+000 - 0+643,00
2018-08-22
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 351207W RELACJIGARNO - STRZAŁKÓW
2018-08-20
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy " Budowa parkingu przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Posadzie" w ramach realizacji I etapu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.