Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-17
2014-10-03
Jasienica Rosielna roboty budowlane Urząd Gminy Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna
2014-09-16
2014-10-01
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Wójt Gminy Gromnik działający jako pełnomocnik Kierownika Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku ogłasza przetarg nieograniczony pn.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik - organizacja placów zabaw
2014-09-15
2014-09-30
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
2014-09-12
2014-09-30
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
2014-09-12
2014-09-22
Szaflary dostawy Urząd Gminy Zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek, w tym wyposażenia placu zabaw
2014-09-12
brak danych
Rewal Roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu
2014-09-12
2014-09-22
Jarczów dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014-09-12
2014-09-19
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, DYGESTORIA
2014-09-11
2014-09-26
Poraj roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kot do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Poraj.
2014-09-11
2014-09-25
Gromnik dostawy Urząd Gminy Wójt Gminy Gromnik działający jako pełnomocnik Kierownika Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku ogłasza przetarg nieograniczony pn.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik
2014-09-11
2014-09-19
Witonia usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia
2014-09-11
2014-09-19
Gietrzwałd usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd.
2014-09-09
2014-09-23
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWĘ EDUKACYJNEGO OGRODU BAJEK W RĘDZINACH ul. DZIAŁKOWICZÓW 3
2014-09-09
2014-09-24
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
2014-09-09
2014-09-30
Wyry usługi Urząd Gminy Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury
2014-09-05
2014-09-22
Jasienica Rosielna roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082-7 w miejscowości Jasienica Rosielna km 0+000 - 0+500
2014-09-05
2014-09-19
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA SYSTEMU DOŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
2014-09-05
2014-09-25
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dobra rozbudowa hydroforni i urządzeń według istniejącego projektu
2014-09-03
2014-09-18
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Remont pasa drogowego działki nr 276/4 dr, obr. 0009 Mierzyn 1 (ul. Spółdzielców) w Mierzynie, Gmina Dobra, powiat policki
2014-09-03
2014-09-18
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Bacówka w Boguszy

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-09
2014-09-17
Joniec usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2014 do 14.10.2017
2014-09-08
2014-09-16
Rąbino usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich
2014-09-04
2014-09-12
Krzynowłoga Mała dostawy Urząd Gminy Dostawa miału węglowego i eko-groszku 2014-2015
2014-09-03
2014-09-15
Trzcinica usługi Urząd Gminy Kredyt długoterminowy w kwocie do 882 818,00 PLN
2014-09-02
2014-09-17
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Wałowej w Mostach, gm. Kosakowo
2014-09-01
2014-09-15
Łubnice roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 001624T Orzelec Mały od km 0+017 do km 0+730 Przebudowa drogi gminnej nr 001886T Zalesie od km 0+570 do km 1+070
2014-08-29
2014-09-08
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, GASTRONOMIA, DYGESTORIA
2014-08-29
2014-09-15
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Klonowej w Mostach, gm. Kosakowo I etap
2014-08-29
2014-09-08
Kamionka Wielka dostawy Urząd Gminy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka - dostawa zestawów komputerowych z drukarką wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla miejsc dostępowych na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014-08-28
2014-09-12
Jarczów roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Gródku
2014-08-27
2014-09-05
Gietrzwałd usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd
2014-08-27
2014-09-11
Osieck roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 271309W w miejscowości Osieck oraz przebudowa placu postojowego przy drodze gminnej
2014-08-26
2014-09-10
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Orzechowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo
2014-08-25
2014-09-02
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2014-08-25
2014-09-09
Krościenko nad Dunajcem usługi Urząd Gminy Usługa bankowa:- udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.549.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014-08-22
2014-09-02
Gnojnik usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.000.672 zł
2014-08-21
2014-09-05
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Magnoliowej w Mostach, gm. Kosakowo
2014-08-21
2014-09-05
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
2014-08-21
2014-09-03
Domanice dostawy Urząd Gminy ZAKUP ŚREDNIEGO UTERENOWIONEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP PRZYWORY DUŻE
2014-08-19
2014-08-27
Wyry usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-17
brak danych
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych i infrastruktury drogowej na terenie gminy Raciechowice w 2014r. - etap I
2014-09-17
brak danych
Osieck Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 271309W w miejscowości Osieck oraz przebudowa placu postojowego przy drodze gminnej
2014-09-12
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Etap I odcinek ścieżki Nowy Targ - Sucha Hora
2014-09-11
brak danych
Domanice Roboty budowlane Urząd Gminy MODERNIZACJA DROGI NR 30 DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSOWOSCI oLSZYC fOLWARK GNM, dOMANICE
2014-09-11
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Szaflary - organizacja placu zabaw.
2014-09-11
brak danych
Krzynowłoga Mała Usługi Urząd Gminy Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała.
2014-09-11
brak danych
Krzynowłoga Mała Dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała.
2014-09-10
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni ul. Tyskiej w Gostyni
2014-09-10
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni ul. Wagonowej, Orzechowej oraz Zwycięstwa (boczna) w Wyrach
2014-09-09
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.
2014-09-09
brak danych
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej nad rzeką Czarka w miejscowości Żarki Letnisko.
2014-09-08
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa łącznika ul. Orlej od pos. nr 21 do pos. nr 19c w Marklowicach.
2014-09-08
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 151 w Ślepowronie, obręb 0005 Janówek w Gminie Wolanów oraz na terenie Gminy Miasta Radom w ul. Hodowlanej (dz. nr 1 i 18, obręb 0070 Wośniki) i Zachodniej (dz. nr 95, obręb 0200 Kierzków)
2014-09-05
brak danych
Szczawin Kościelny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+070 do 30+350.
2014-09-05
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Siemiechów Kamionka - Truchan - Ozga początek od drogi gminnej w m. Siemiechów, działka nr 1691 w km 0+000-0+800
2014-09-04
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły i Gimnazjum w Uszwi
2014-09-04
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Droga od cmentarza do Czerwiennego nr dz. ewid. 2704 w miejscowości Skrzypne w km 0+960 - 1+400
2014-09-03
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Szaflary - wyposażenie
2014-09-03
brak danych
Witonia Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa węgla i miału węglowego do kotłowni budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Witoni w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-09-03
brak danych
Rychliki Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.