Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-29
2014-09-08
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, GASTRONOMIA, DYGESTORIA
2014-08-29
2014-09-15
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Klonowej w Mostach, gm. Kosakowo I etap
2014-08-29
2014-09-08
Kamionka Wielka dostawy Urząd Gminy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka - dostawa zestawów komputerowych z drukarką wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla miejsc dostępowych na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014-08-28
2014-09-12
Jarczów roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Gródku
2014-08-27
2014-09-05
Gietrzwałd usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd
2014-08-27
2014-09-11
Osieck roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 271309W w miejscowości Osieck oraz przebudowa placu postojowego przy drodze gminnej
2014-08-26
2014-09-10
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Orzechowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo
2014-08-25
2014-09-02
Dobra dostawy Urząd Gminy Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2014-08-25
2014-09-09
Krościenko nad Dunajcem usługi Urząd Gminy Usługa bankowa:- udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.549.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014-08-22
2014-09-02
Gnojnik usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.000.672 zł
2014-08-22
2014-09-29
Sławoborze roboty budowlane Urząd Gminy rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lepino, Gmina Sławoborze, w ramach realizacji projektuRekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich
2014-08-21
2014-09-05
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Magnoliowej w Mostach, gm. Kosakowo
2014-08-21
2014-09-05
Chynów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
2014-08-21
2014-09-03
Domanice dostawy Urząd Gminy ZAKUP ŚREDNIEGO UTERENOWIONEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP PRZYWORY DUŻE
2014-08-19
2014-09-03
Rychliki roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego -Podleśna- w Rychlikach. II Etap
2014-08-19
2014-09-04
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia odcinka drogi krajowej nr 12 Wawrzyszów- Strzałków - część pierwsza.
2014-08-14
2014-09-01
Wyry roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2014-08-07
brak danych
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnych

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-19
2014-08-27
Wyry usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2014-08-19
2014-08-28
Wizna dostawy Urząd Gminy Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.
2014-08-14
2014-08-28
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO W RĘDZINACH - KOLONII
2014-08-14
2014-08-29
Raciechowice roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych i infrastruktury drogowej na terenie gminy Raciechowice w 2014r. - etap I
2014-08-13
2014-08-28
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA EDUKACYJNEGO OGRODU BAJEK W RĘDZINACH
2014-08-13
2014-08-21
Szaflary usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów do szkół i inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjna Gminy
2014-08-13
2014-08-29
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamionka Wielka
2014-08-13
2014-08-28
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Droga od cmentarza do Czerwiennego nr dz. ewid. 2704 w miejscowości Skrzypne w km 0+960 - 1+400
2014-08-12
2014-08-20
Joniec usługi Urząd Gminy Dowóz dzieci do szkól na terenie gminy Joniec w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-12
2014-08-28
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Etap I odcinek ścieżki Nowy Targ - Sucha Hora
2014-08-12
2014-08-28
Wizna roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk
2014-08-11
2014-08-26
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Siemiechów Kamionka - Truchan - Ozga początek od drogi gminnej w m. Siemiechów, działka nr 1691 w km 0+000-0+800
2014-08-08
2014-08-18
Szaflary dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Szaflary - wyposażenie
2014-08-08
2014-08-19
Witonia dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa węgla i miału węglowego do kotłowni budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Witoni w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-08-08
2014-08-20
Szaflary dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Szaflary - organizacja placu zabaw
2014-08-07
2014-08-22
Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane Urząd Gminy Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krościenko n.D. oraz ujęcia wody na potoku Krośnica w Krośnicy w ramach likwidacji szkód powodziowych
2014-08-07
2014-08-14
Rychliki dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach
2014-08-06
2014-08-22
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
2014-08-06
2014-08-21
Kraśniczyn roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109979L od km 1+022 do km 1+177 w miejscowości Kraśniczyn
2014-08-06
2014-08-21
Kraśniczyn roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110041L od km 0+000 do km 0+426 w miejscowości Kraśniczyn

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-29
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110041L od km 0+000 do km 0+426 w miejscowości Kraśniczyn
2014-08-29
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109979L od km 1+022 do km 1+177 w miejscowości Kraśniczyn
2014-08-29
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109979L od km 1+022 do km 1+177 w miejscowości Kraśniczyn
2014-08-29
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110041L od km 0+000 do km 0+426 w miejscowości Kraśniczyn
2014-08-29
brak danych
Trzcinica Dostawy Urząd Gminy akup i dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2014/2015 do pieca typu Viessman z palnikiem Weishaupt zgodnie z PN do Zespołu Szkół w Trzcinicy, ul. Szkolna 2 w ilości ok. 34 000 l.
2014-08-29
brak danych
Rewal Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śliwin.
2014-08-28
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Zewnętrzna siłownia przystankiem zdrowia w Suchym Dębie
2014-08-28
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Urząd Gminy Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku
2014-08-28
brak danych
Krościenko nad Dunajcem Roboty budowlane Urząd Gminy Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krościenko n.D. oraz ujęcia wody na potoku Krośnica w Krośnicy w ramach likwidacji szkód powodziowych
2014-08-28
brak danych
Szaflary Usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów do szkół i inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjna Gminy
2014-08-28
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Rychliki
2014-08-28
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowościKwietniewo Kolonia, gmina Rychliki
2014-08-28
brak danych
Wizna Dostawy Urząd Gminy Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach podstawowych w gminie Wizna
2014-08-27
brak danych
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa placu zabaw przy PSP w Zalesicach.
2014-08-27
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ULIC POŚWIATOWSKIEJ, HERBERTA, BOROWSKIEGO i BARYKI w m. Pogórze - Gmina Kosakowo
2014-08-26
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
2014-08-26
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 115 820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 długości 960 mb w miejscowości Blizne
2014-08-26
brak danych
Trzcinica Dostawy Urząd Gminy dostawa własnym transportem i na swój koszt węgla, miału do szkoły, budynku przedszkola dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz do innych obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica szczegółowo wymienionych w załączniku do umowy, w sezonie grzewczym 2014/2015r.
2014-08-25
brak danych
Sławoborze Usługi Urząd Gminy PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
2014-08-22
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS NOWA w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.