Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-22
2014-04-30
Witonia dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2014-04-22
2014-05-09
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na Punkt przedszkolny w Mierzynie
2014-04-18
2014-05-07
Witonia roboty budowlane Urząd Gminy Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów szkolnych w Witoni.
2014-04-17
2014-05-05
Rewal roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy
2014-04-17
2014-05-07
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
2014-04-16
2014-04-28
Wiśniewo dostawy Urząd Gminy Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placów zabaw w ramach projektu -Edukacja przedszkolna w gminie Wiśniewo- Projekt IX, Działanie 9.1 w Oddziałach przedszkolnych w Gminie Wiśniewo.
2014-04-16
2014-04-25
Jasienica Rosielna dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektuNowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie.
2014-04-16
2014-05-05
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej stanowiąca dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Niesłuchy. Przebudowa drogi gminnej stanowiąca dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Gutków. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Strusinek, Bieńki Karkuty, Marusy - Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie, Skrobocin - Komory Błotne, Gąsocin ul. Polna. Budowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w miejscowości Sońsk o długości 261,00m i zlokalizowanej na dz. nr 25-6, 25-15 oraz 24. Wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 4 cm na drogach powiatowych.
2014-04-15
2014-04-30
Rewal roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu
2014-04-14
2014-04-23
Witonia dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2014-04-14
2014-04-23
Kosakowo usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY ULICY KROKUSOWEJ
2014-04-14
2014-04-29
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drógKaczkowice w stronę Jankowic i nr 000101 T Bejsce - Morawiany - Jeziory w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2014-04-14
2014-04-30
Rewal roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych budynków dworców kolejowych w Śliwinie, Niechorzu - Latarni i Trzęsaczu
2014-04-14
2014-04-28
Wierzbica roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego
2014-04-14
2014-04-23
Dobra usługi Urząd Gminy Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
2014-04-11
2014-04-23
Orońsko usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia publicznego jest załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ściekówOrońsko i Łaziska
2014-04-11
2014-04-24
Korczew dostawy Urząd Gminy wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm. Korczeqw
2014-04-11
2014-04-30
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Budowa garażu przy remizie OSP w Mszalnicy
2014-04-11
2014-04-28
Krzynowłoga Mała roboty budowlane Urząd Gminy Wymiana instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach
2014-04-10
2014-05-08
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-11
2014-04-22
Dobra dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z sukcesywną dostawąleków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi chirurgicznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w podziale na części na rok 2014
2014-04-10
2014-04-18
Poraj usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Poraj.
2014-04-07
2014-04-22
Trzcinica roboty budowlane Urząd Gminy Budowa boiska sportowego - II etap budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski
2014-04-07
2014-04-15
Kosakowo usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE SUCHEGO DWORU I POGÓRZA
2014-04-07
2014-04-16
Wyry usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2014-04-04
2014-04-14
Wolanów dostawy Urząd Gminy Dostosowanie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolanów
2014-04-04
2014-04-14
Jasienica Rosielna dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektuNowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie
2014-04-03
2014-04-11
Poraj dostawy Urząd Gminy Dostawa materiału roślinnego oraz elementów małej architektury i materiału budowlanego na potrzeby zagospodarowania terenów rekreacyjnych w miejscowościach -Poraj, Choroń, Jastrząb i Żarki Letnisko.
2014-04-02
2014-04-16
Poraj roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest 1. Remont ul. Partyzantów i ul. Szkolnej w Choroniu 2. Remont ul. Chorońskiej w Poraju 3. Remont ul. Górniczej w Poraju i chodników
2014-04-02
2014-04-14
Świecie nad Osą usługi Urząd Gminy Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ich serwisem oraz dostawa pakietów oprogramowania biurowego w ramach realizacji projektu ptZwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad Osą
2014-04-02
2014-04-17
Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul.Zdrojowej (II etap), nawierzchni chodnika w ciągu ul.Kościuszki oraz placu przy ul.Targowej w Krościenku n.D
2014-04-02
2014-04-17
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH STRAŻNIC GMINNYCH Część 1. OSP KOŚCIELEC Część 2. OSP RUDNIKI
2014-04-02
2014-04-17
Wyry roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2014-04-01
2014-04-16
Orońsko roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU GMINNYM w OROŃSKU
2014-04-01
2014-04-15
Krzynowłoga Mała roboty budowlane Urząd Gminy Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Krzynowłoga Mała w 2014 roku
2014-03-31
2014-04-16
Kamiennik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
2014-03-31
2014-04-08
Sońsk usługi Urząd Gminy Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wniosków dotyczących terenu Gminy Sońsk złożonych w 2014 roku.
2014-03-31
2014-04-14
Korczew roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew, gm. Korczew
2014-03-31
2014-04-08
Sońsk usługi Urząd Gminy Sprzedaż paliw na potrzeby Gminy Sońsk na rok 2014
2014-03-31
2014-04-08
Sońsk dostawy Urząd Gminy Sprzedaż wraz z dostawą żwiru drogowego frakcji 2 - 16 w ilości około 4 400 t na potrzeby Gminy Sońsk

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-22
brak danych
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie przebudowy nw dróg gminnychzadI-droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Kukały-Falęcin przez m Kukały, zadII-droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Machcin-Staniszewice przez m Adamów Rososki, zadIII-droga w m Watraszew-Michalczew, zadIV-droga Pieczyska-Adamów Drwalewski-Chosna, zadV-droga przez m Barcice Drwalewskie, zadVI-droga w m Sułkowice ul. Kwiatowa, zadVII-droga w m Sułkowice ul. Długa, zadVIII-droga Mąkosin-Budziszynek, zadIX-droga w m Ludwików, zadX-droga Pawłówka-Franciszków, zadXI-droga Grobice-Machcin, zadXII-droga Krężel-Wola Chynowska.
2014-04-18
brak danych
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni drogi gminnej 314108 na odcinku 2,46 km w miejscowości Gajew Ułożenie nakładki asfaltowej o grubości 6 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej na dwóch działkach o łącznej pow. 2300 m2 w Witoni
2014-04-17
brak danych
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego transportem z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki
2014-04-16
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
2014-04-16
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO Część IIIOpracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi ul. Surfingowej w m. Rewa wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi
2014-04-16
brak danych
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Jutro rodzi się dzisiaj dla uczniów Gimnazjum w Świeciu nad Osą.
2014-04-15
brak danych
Korczew Roboty budowlane Urząd Gminy Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm. Korczew
2014-04-15
brak danych
Trzcinica Dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do przedszkola w m. Trzcinica
2014-04-15
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach.
2014-04-14
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa drogi gminnej ul. Gancarze nr drogi K364768 w miejscowości Maruszyna w km 0+000 - 1+623
2014-04-14
brak danych
Kamionka Wielka Roboty budowlane Urząd Gminy Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby Mystkowie
2014-04-11
brak danych
Trzcinica Dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza do przedszkola w m. Trzcinica
2014-04-11
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2014-04-10
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Konserwacja dróg na osiedlu Sportowa w Dobrej
2014-04-09
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2014r.
2014-04-08
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORZE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
2014-04-08
brak danych
Wapno Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Srebrna Góra
2014-04-07
brak danych
Wiśniewo Dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych w ramach projektu Edukacja przedszkolna w gminie Wiśniewo Projekt IX, Działanie 9.1 w Oddziałach przedszkolnych w Gminie Wiśniewo.
2014-04-07
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki
2014-04-07
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.