eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-10
Kulesze Kościelne roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji systemów c.o. i c.w.u. w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych
2016-05-25
2016-06-16
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2016-05-24
2016-06-09
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej 000096 T Morawiany - Jeziory - Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 mb z programu wieloletniego pod nazwą -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
2016-05-23
2016-06-07
Łubnice roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 001898T Zofiówka - Zalesie od km 1+550 do km 2+100 i od km 2+750 do km 3+050 Remont drogi gminnej nr 001841T Słupiec - Szczebrzusz od km 1+000 do km 2+118
2016-05-20
2016-05-31
Mieleszyn usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn.
2016-05-19
2016-06-01
Orońsko usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia publicznego jest załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ściekówOrońsko i Łaziska
2016-05-18
2016-06-02
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach - Etap III Stan wykończeniowy
2016-05-18
2016-05-30
Kazimierz Biskupi dostawy Urząd Gminy Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim w 2016 roku
2016-05-17
2016-06-02
Suchy Dąb roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb
2016-04-28
2016-06-09
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-11
2016-05-23
Wierzbica usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 489 969,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2016-05-06
2016-05-20
Kosakowo roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO III
2016-05-04
2016-05-19
Rędziny roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH ul. SZKOLNA 7.
2016-05-02
2016-05-17
Szulborze Wielkie roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Grędzice - Świerże-Leśniewek
2016-05-02
2016-05-17
Szulborze Wielkie roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek - Dębianka
2016-04-27
2016-05-17
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy - budowa chodnika
2016-04-25
2016-05-04
Kraśniczyn usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Kraśniczyn
2016-04-15
2016-05-06
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach
2016-04-15
2016-05-02
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku
2016-04-15
2016-04-28
Korczew usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Korczew
2016-04-15
2016-05-12
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych Biela - Wola Ostaszewska
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbeltowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królewicach, Kaczkowicach i Czyżowicach.
2016-04-15
2016-05-16
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi
2016-04-15
2016-05-04
Orońsko roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ LECZNICY DLA ZWIERZĄT NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PROJEKTEM DOCIEPLENIA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZY ULICY WESOŁEJ 8 w OROŃSKU
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królewicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejscach.
2016-04-15
2016-05-20
Sońsk roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne
2016-04-15
2016-05-02
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice - Królewice Kolonia.
2016-04-15
2016-05-04
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzonów- Charścina od km 0+000 0+490
2016-04-15
2016-05-05
Łubnice roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie gminy Łubnice
2016-04-15
2016-05-04
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy ODBUDOWA DROGI GMINNEJ BOCZKOWICE - GIEBUŁTÓW - KALINA WIELKA Nr 140194 K w Km 0+000 - 1+020 ( w tym km 0+000 - 0+200 korpus drogi ; km 0+442 - 0+472 nawierzchnia bitumiczna ; km 0+000 - 1+020 rów ) i Km 3+800 - 4 + 545 , WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW W Km 0+198 i w Km 0+369

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie gminy Łubnice
2016-05-25
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice - Królewice Kolonia.
2016-05-24
brak danych
Korczew Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Korczew
2016-05-23
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy ODBUDOWA DROGI GMINNEJ BOCZKOWICE - GIEBUŁTÓW - KALINA WIELKA Nr 140194 K w Km 0+000 - 1+020 ( w tym km 0+000 - 0+200 korpus drogi ; km 0+442 - 0+472 nawierzchnia bitumiczna ; km 0+000 - 1+020 rów ) i Km 3+800 - 4 + 545 , WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW W Km 0+198 i w Km 0+369
2016-05-23
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzonów- Charścina od km 0+000 0+490
2016-05-23
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA DROGI GMINNEJ dług. 501, 63 mb WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI KONIN ul. Sadowa
2016-05-19
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2016-05-19
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie Gminy Dobra.
2016-05-16
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ LECZNICY DLA ZWIERZĄT NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PROJEKTEM DOCIEPLENIA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZY ULICY WESOŁEJ 8 w OROŃSKU
2016-05-16
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa odcinka ul. Spacerowej, remont nawierzchni asfaltowej ul. Mokrej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznej ul. Mokrej w Marklowicach.
2016-05-12
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku - etap II - sala gimnastyczna - stan wykończeniowy
2016-05-11
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laski Osiedle Nowe, Wodziczna droga nr 87361P, Kuźnica Trzcińska dz.nr 163 i 169/2,Kuźnica Trzcińska dz.nr 154/13 i 153 oraz przebudowa drogi gminnej - budowa mijanek w m. Pomiany
2016-05-11
brak danych
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo
2016-05-11
brak danych
Poraj Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Poraj..
2016-05-11
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2016-05-11
brak danych
Szaflary Usługi Urząd Gminy Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Szaflary
2016-05-11
brak danych
Szaflary Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary
2016-05-10
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry
2016-05-10
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry
2016-05-09
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2016 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.