Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-28
2015-06-12
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)
2015-05-27
2015-06-11
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych1) Brzozowa - Wróblówka /za szkołą/ w m. Brzozowa 2) Siemiechów - Sternówka - Granice w m. Siemiechów - II etap
2015-05-27
2015-06-08
Szaflary usługi Urząd Gminy ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY
2015-05-26
2015-06-09
Rychliki usługi Urząd Gminy Dowóz dzieci wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016
2015-05-25
2015-06-02
Mieleszyn usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn.
2015-05-15
2015-06-08
Szulborze Wielkie roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej NR 260945W Helenowo - Gostkowo w lokalizacji 0+000 - 2+280,10

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-20
2015-05-28
Orońsko usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Orońsko oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2015-05-19
2015-05-27
Poraj usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Poraj.
2015-05-18
2015-05-25
Złotniki Kujawskie usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2015-05-12
2015-05-27
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obręb Grzepnica, gmina Dobra
2015-05-11
2015-05-25
Rychliki roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości Protowo-Jankowo, gmina Rychliki
2015-05-08
2015-05-25
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2015-05-07
2015-05-15
Złotniki Kujawskie usługi Urząd Gminy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2015-05-06
2015-05-15
Szaflary usługi Urząd Gminy Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Szaflary od 01.07.2015r do 30.06.2016
2015-05-05
2015-05-20
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzyce FOGR
2015-04-30
2015-05-12
Dobra usługi Urząd Gminy Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
2015-04-30
2015-05-15
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek.
2015-04-29
2015-05-13
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu w miejscowości Cząstków-Dobrosołowo
2015-04-29
2015-05-18
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi w Kamienicy w zakresie budowy chodnika
2015-04-28
2015-05-11
Kazimierz Biskupi dostawy Urząd Gminy Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim
2015-04-28
2015-05-13
Wyry roboty budowlane Urząd Gminy Remont ul. Wagonowej bocznej w Wyrach w km 0+001-0+220
2015-04-28
2015-05-14
Łubnice roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 001870T Czarzyzna -Słupiec od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej nr 001952T Budziska od km 0+000 do km 0+300, Remont drogi gminnej nr 001725T Orzelec Duży Poprzeczna od km 0+000 do km 0+760 i od km1+850 do km 1+945
2015-04-27
2015-05-06
Książ Wielki usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wielki od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r.
2015-04-24
2015-05-12
Kulesze Kościelne roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr106315B Stypułki Giemzino na odcinku łączącym drogę powiatową Nr2041B Stypułki Giemzino- Kulesze Kościelne - Sokoły w lok. rob,0+000-0+596,00, 0+607,00 - 0 +994,00
2015-04-24
2015-05-11
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy 1. Remont drogi gminnej nr K 364823, tj. ul. Pod Górą w miejscowości Maruszyna w km 0+000 - 0+850, 2. Remont drogi gminnej nr K 364770, tj. osiedle Bukowe w miejscowości Maruszyna w km 0+851 - 1+531.
2015-04-24
2015-05-05
Rewal usługi Urząd Gminy Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach dworcowych w gminie Rewal

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-28
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek
2015-05-28
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie w zakresie wykonania odwiertu studni głębinowej nr 3 i likwidacji studni głębinowej nr 1
2015-05-28
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2015-05-26
brak danych
Dobra Usługi Urząd Gminy Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
2015-05-26
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy 1. Remont drogi gminnej nr K 364823, tj. ul. Pod Górą w miejscowości Maruszyna w km 0+000 - 0+850, 2. Remont drogi gminnej nr K 364770, tj. osiedle Bukowe w miejscowości Maruszyna w km 0+851 - 1+531.
2015-05-26
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2015-05-26
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku.
2015-05-25
brak danych
Kulesze Kościelne Roboty budowlane Urząd Gminy przebudowa drogi gminnej Nr 106315B Stypułki Giemzino na odcinku łączącym drogę powiatową Nr 2041B Stypułki Giemzino - Kulesze Kościelne - Sokoły w lok. rob. 0+000-0+596,00, 0+607.00- 0+994,00
2015-05-22
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 001870T Czarzyzna -Słupiec od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej nr 001952T Budziska od km 0+000 do km 0+300, Remont drogi gminnej nr 001725T Orzelec Duży Poprzeczna od km 0+000 do km 0+760 i od km1+850 do km 1+945
2015-05-22
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie
2015-05-19
brak danych
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na terenie gminy Raciechowice w 2015 r. - etap I
2015-05-14
brak danych
Złotniki Kujawskie Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo Kościelne gm. Złotniki Kujawskie
2015-05-14
brak danych
Marklowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Marklowice
2015-05-11
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
2015-05-08
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul. Długosza)
2015-05-05
brak danych
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu na rzece Krzyworzeka w ciągu drogi gminnej Czasław - Raciechowice 540487 K w km 0+050-0+115 wraz z remontem umocnień koryta oraz gurtów rzecznych w obrębie rzeki Krzyworzeki w km 4+300 - 5+000
2015-05-04
brak danych
Orońsko Usługi Urząd Gminy Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ściekówOrońsko i Łaziska
2015-05-04
brak danych
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI W OKRESIE OD 01.05.2015 R. DO 30.04.2018 R. NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH
2015-05-04
brak danych
Książ Wielki Dostawy Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego transportem z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki
2015-04-29
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.