eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
2016-07-08
Chynów usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chynów od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.
2016-06-28
2016-07-12
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sokółki (ul. Długosza) gm. Kazimierz Biskupi
2016-06-28
2016-07-07
Szaflary usługi Urząd Gminy ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY
2016-06-28
2016-07-13
Rychliki roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie miejscowościŚliwica - Liszki - Barzyna oraz Buczyniec, gmina Rychliki (Etap I, IIIA, IIIB)
2016-06-27
2016-07-12
Szaflary roboty budowlane Urząd Gminy Remont i modernizacja drogi gminnej Osiedle Brzyzek
2016-06-24
2016-07-12
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej
2016-06-23
2016-07-01
Rychliki usługi Urząd Gminy Dowóz dzieci wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017
2016-06-22
2016-07-07
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Morawiany.
2016-06-17
2016-07-06
Marklowice roboty budowlane Urząd Gminy Budowa łącznika ul. Rolniczej i ul. Brzozowej w Marklowicach
2016-06-16
2016-07-01
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siemiechowie - roboty budowlano - wykończeniowe
2016-06-15
2016-06-30
Mieleszyn roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 282014P w m. Świątniki Małe gm. Mieleszyn
2016-06-15
2016-06-30
Kulesze Kościelne roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Nr 106316B działka nr 104 i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B działka nr 40 obręb ewidencyjny Leśniewo Niedźwiedź
2016-06-15
2016-06-30
Szczawin Kościelny roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia
2016-06-14
2016-07-01
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej i utwardzenie terenu przy SP w miejscowości Lisnowo
2016-06-13
2016-07-01
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041526C w miejscowości Świecie nad Osą
2016-06-13
2016-07-01
Świecie nad Osą roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041537C w miejscowości Białobłoty

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-16
2016-06-24
Bejsce usługi Urząd Gminy Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Bejsce w roku szkolnym 2016/2017.
2016-06-13
2016-06-28
Osieck roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka- Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P3)
2016-06-10
2016-06-20
Orońsko usługi Urząd Gminy ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2016-06-10
2016-06-27
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy Prace remontowe Remizy OSP w Rzędowicach
2016-06-10
2016-06-20
Gietrzwałd dostawy Urząd Gminy Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Gietrzwałd i podległych jednostek organizacyjnych.
2016-06-08
2016-06-16
Chynów usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2016-06-07
2016-06-22
Kraśniczyn roboty budowlane Urząd Gminy Budowa zbiornika małej retencji Czajki
2016-06-06
2016-06-21
Kulesze Kościelne roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 - 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00
2016-06-06
2016-06-21
Korczew roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. ewid.299 w m Laskowice
2016-06-06
2016-06-21
Orońsko roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI KROGULCZA SUCHA
2016-06-06
2016-06-21
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy ODBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁOSZÓW - CZĘSTOSZOWICE Nr 140227 K w Km 0+000 - 0+250, WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU W Km 0+170
2016-06-03
2016-06-20
Joniec usługi Urząd Gminy Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec
2016-06-01
2016-06-16
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2013 i 2014 roku
2016-06-01
2016-06-16
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy 1) Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych Chojnik koło Piekarni w m. Chojnik dł. 950,00 mb, szer. 2,9 mb = 2 755,00 m2 2) Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gromnik
2016-05-31
2016-06-08
Wyry usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry
2016-05-30
2016-06-07
Mieleszyn usługi Urząd Gminy Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie, Karniszewie i Łopiennie oraz do przedszkola w Mieleszynie i jego oddziału w Mielnie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.
2016-05-27
2016-06-07
Orońsko usługi Urząd Gminy ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2016-05-27
2016-06-10
Rędziny dostawy Urząd Gminy DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO, RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI
2016-05-25
2016-06-10
Kulesze Kościelne roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji systemów c.o. i c.w.u. w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych
2016-05-25
2016-06-16
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI KROGULCZA SUCHA
2016-06-29
brak danych
Orońsko Usługi Urząd Gminy NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2016-06-28
brak danych
Kulesze Kościelne Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 - 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00
2016-06-28
brak danych
Wierzbica Usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 489 969,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2016-06-28
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy ODBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁOSZÓW - CZĘSTOSZOWICE Nr 140227 K w Km 0+000 - 0+250, WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU W Km 0+170
2016-06-28
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb
2016-06-27
brak danych
Kazimierz Biskupi Dostawy Urząd Gminy Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim w 2016 roku
2016-06-27
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal w roku 2016
2016-06-27
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy - budowa chodnika
2016-06-24
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn.
2016-06-22
brak danych
Łubnice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 001898T Zofiówka - Zalesie od km 1+550 do km 2+100 i od km 2+750 do km 3+050 Remont drogi gminnej nr 001841T Słupiec - Szczebrzusz od km 1+000 do km 2+118
2016-06-20
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej 000096 T Morawiany - Jeziory - Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 mb z programu wieloletniego pod nazwą -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
2016-06-17
brak danych
Orońsko Usługi Urząd Gminy Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ściekówOrońsko i Łaziska
2016-06-15
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH ul. SZKOLNA 7.
2016-06-15
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przedszkola na ok. 150 dzieci w miejscowości Wolanów , ul. Kolejowa.
2016-06-14
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
2016-06-14
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo
2016-06-14
brak danych
Szulborze Wielkie Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek - Dębianka
2016-06-10
brak danych
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnychw miejscowości Polany Kolonia.
2016-06-08
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.