Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-31
2015-04-14
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul. Długosza)
2015-03-31
2015-04-08
Książ Wielki usługi Urząd Gminy DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI W OKRESIE OD 01.05.2015 R. DO 30.04.2018 R. NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH
2015-03-31
2015-04-16
Złotniki Kujawskie roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo Kościelne gm. Złotniki Kujawskie
2015-03-31
2015-04-08
Rewal dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż elementów małej architektury na dworcach kolejowych na terenie Gminy Rewal
2015-03-30
2015-04-15
Jarczów roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Plebance na działkach 35, 45, 54
2015-03-24
2015-04-08
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
2015-03-19
2015-04-03
Trzcinica roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laski, droga wewnętrzna ZS Laski, Dzierżążnik, Jelenia Głowa, Smardze oraz o nawierzchni kaminnej miejscowości Laski, Osiedle Spółdzielcze
2015-03-13
2015-04-09
Marklowice dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Marklowice

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-18
2015-03-30
Kulesze Kościelne dostawy Urząd Gminy Dostawa żwiru na wskazane przez zamawiającego odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Kulesze Kościelne w ilości około 5000m3, wraz z rozplantowaniem na tym odcinku drogi.
2015-03-17
2015-03-24
Wiśniewo usługi Urząd Gminy Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wiśniewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015-03-16
2015-03-27
Trzcinica usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica
2015-03-13
2015-03-30
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy 1) Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2) Remont dróg wewnętrznych w Gminie Gromnik
2015-03-13
2015-03-27
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Nowakówka nr dz. ewid. 52, 246, 247 w miejscowości Mystków 0+000 - 0+900
2015-03-12
2015-03-20
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ I SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-03-11
2015-03-26
Złotniki Kujawskie roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo Kościelne gm. Złotniki Kujawskie
2015-03-11
2015-03-30
Raciechowice roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu na rzece Krzyworzeka w ciągu drogi gminnej Czasław - Raciechowice 540487 K w km 0+050-0+115 wraz z remontem umocnień koryta oraz gurtów rzecznych w obrębie rzeki Krzyworzeki w km 4+300 - 5+000
2015-03-11
2015-03-20
Gromnik usługi Urząd Gminy Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowyRotundy - Centralnego punktu informacyjnego Źródlanego Szlaku w miejscowości Gromnik oraz Łazienek mineralnych w miejscowości Brzozowa, w ramach projektu pn.Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno - edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody
2015-03-10
2015-03-25
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych
2015-03-05
2015-03-20
Mieleszyn roboty budowlane Urząd Gminy Cząstkowy remont dróg gminnych
2015-03-05
2015-03-24
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji
2015-03-03
2015-03-20
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa chodnika w ciągu ul. Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej
2015-03-03
2015-03-18
Raciechowice roboty budowlane Urząd Gminy Remont przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Czasławiu - etap II
2015-03-02
2015-03-17
Bejsce roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice.
2015-02-27
2015-03-09
Kazimierz Biskupi usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w 2015 roku
2015-02-27
2015-03-09
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-02-26
2015-03-13
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Przeniesienie poza obszar osuwiska uszkodzonego odcinka drogi gminnej w km 0+000 do 0+150 w obrębie działki nr 1366 zamiast stabilizacji osuwiska w miejscowości Mszalnica km 0+000 do 0+289
2015-02-25
2015-03-16
Wolanów roboty budowlane Urząd Gminy Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic i dróg będących w zarządzie Zamawiającego
2015-02-23
2015-03-10
Książ Wielki roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych na terenie gminy Książ Wielki 1). Remont drogi gminnej 140216 K Moczydło - Zaryszyn w km 0+000-1+500 2). Remont drogi gminnej 140226 K Giebułtów Tochołów w km 0+000-1+200 3). Remont drogi gminnej 140191 K - Antolka -Doły Tochołowskie w km 0+350-1+835 4). Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 140191 K Antolka - Doły Tochołowskie w km 0+000

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-31
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczenia wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie.
2015-03-31
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie
2015-03-26
brak danych
Sońsk Usługi Urząd Gminy Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wniosków dotyczących terenu Gminy Sońsk złożonych w 2015 roku.
2015-03-25
brak danych
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w 2015 roku
2015-03-25
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2015 r.
2015-03-23
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej
2015-03-23
brak danych
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych na terenie gminy Książ Wielki 1). Remont drogi gminnej 140216 K Moczydło - Zaryszyn w km 0+000-1+500 2). Remont drogi gminnej 140226 K Giebułtów Tochołów w km 0+000-1+200 3). Remont drogi gminnej 140191 K - Antolka -Doły Tochołowskie w km 0+350-1+835 4). Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 140191 K Antolka - Doły Tochołowskie w km 0+000
2015-03-23
brak danych
Kosakowo Dostawy Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-03-20
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2015-03-20
brak danych
Rędziny Usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny.
2015-03-19
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadmorskiej w Mechelinkach
2015-03-19
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic i dróg będących w zarządzie Zamawiającego
2015-03-19
brak danych
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2015r.
2015-03-18
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami
2015-03-18
brak danych
Łubnice Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2015 r.
2015-03-18
brak danych
Łubnice Dostawy Urząd Gminy Dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2015 r
2015-03-18
brak danych
Łubnice Usługi Urząd Gminy Transport materiałów sypkich w 2015 r.
2015-03-18
brak danych
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do pól Jakubowizna - Grobice w msc. Jakubowizna gmina Chynów
2015-03-17
brak danych
Kazimierz Biskupi Dostawy Urząd Gminy Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim w 2015 roku
2015-03-17
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.