Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-20
2015-05-05
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku
2015-04-20
2015-05-05
Raciechowice roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na terenie gminy Raciechowice w 2015 r. - etap I
2015-04-17
2015-05-05
Dobra roboty budowlane Urząd Gminy Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie
2015-04-16
2015-04-30
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remonty dróg gminnych
2015-04-14
2015-05-05
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie w zakresie wykonania odwiertu studni głębinowej nr 3 i likwidacji studni głębinowej nr 1
2015-04-09
2015-04-24
Gietrzwałd roboty budowlane Urząd Gminy Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
2015-04-02
2015-04-21
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach - Etap II Stan surowy z pokryciem dachowym

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-02
2015-04-10
Wiśniewo usługi Urząd Gminy Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wiśniewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- drugi przetarg
2015-04-02
2015-04-10
Orońsko usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia publicznego jest załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ściekówOrońsko i Łaziska
2015-04-01
2015-04-16
Gietrzwałd roboty budowlane Urząd Gminy Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd.
2015-04-01
2015-04-09
Książ Wielki dostawy Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego transportem z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki.
2015-03-31
2015-04-14
Kazimierz Biskupi roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul. Długosza)
2015-03-31
2015-04-08
Książ Wielki usługi Urząd Gminy DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI W OKRESIE OD 01.05.2015 R. DO 30.04.2018 R. NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH
2015-03-31
2015-04-16
Złotniki Kujawskie roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo Kościelne gm. Złotniki Kujawskie
2015-03-31
2015-04-08
Rewal dostawy Urząd Gminy Dostawa i montaż elementów małej architektury na dworcach kolejowych na terenie Gminy Rewal
2015-03-30
2015-04-15
Jarczów roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Plebance na działkach 35, 45, 54
2015-03-24
2015-04-08
Gnojnik roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
2015-03-19
2015-04-03
Trzcinica roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laski, droga wewnętrzna ZS Laski, Dzierżążnik, Jelenia Głowa, Smardze oraz o nawierzchni kaminnej miejscowości Laski, Osiedle Spółdzielcze
2015-03-18
2015-03-30
Kulesze Kościelne dostawy Urząd Gminy Dostawa żwiru na wskazane przez zamawiającego odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Kulesze Kościelne w ilości około 5000m3, wraz z rozplantowaniem na tym odcinku drogi.
2015-03-17
2015-03-24
Wiśniewo usługi Urząd Gminy Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wiśniewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015-03-16
2015-03-27
Trzcinica usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica
2015-03-13
2015-04-09
Marklowice dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Marklowice
2015-03-13
2015-03-30
Gromnik roboty budowlane Urząd Gminy 1) Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2) Remont dróg wewnętrznych w Gminie Gromnik
2015-03-13
2015-03-27
Kamionka Wielka roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Nowakówka nr dz. ewid. 52, 246, 247 w miejscowości Mystków 0+000 - 0+900
2015-03-12
2015-03-20
Kosakowo dostawy Urząd Gminy DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ I SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-03-11
2015-03-26
Złotniki Kujawskie roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo Kościelne gm. Złotniki Kujawskie
2015-03-11
2015-03-30
Raciechowice roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu na rzece Krzyworzeka w ciągu drogi gminnej Czasław - Raciechowice 540487 K w km 0+050-0+115 wraz z remontem umocnień koryta oraz gurtów rzecznych w obrębie rzeki Krzyworzeki w km 4+300 - 5+000

Zobacz wiecej

Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-20
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Dołuje, budowa chodnika w ciągu ul. Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej
2015-04-20
brak danych
Kamionka Wielka Roboty budowlane Urząd Gminy Remont dróg gminnych
2015-04-17
brak danych
Gromnik Usługi Urząd Gminy Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowyRotundy - Centralnego punktu informacyjnego Źródlanego Szlaku w miejscowości Gromnik oraz Łazienek mineralnych w miejscowości Brzozowa, w ramach projektu pn.Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno - edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody
2015-04-17
brak danych
Trzcinica Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica
2015-04-15
brak danych
Kamionka Wielka Roboty budowlane Urząd Gminy Remont drogi gminnej Nowakówka nr dz. ewid. 52, 246, 247 w miejscowości Mystków 0+000 - 0+900
2015-04-15
brak danych
Wiśniewo Usługi Urząd Gminy Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wiśniewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- drugi przetarg
2015-04-14
brak danych
Kosakowo Dostawy Urząd Gminy DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ I SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-04-14
brak danych
Raciechowice Roboty budowlane Urząd Gminy Remont przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Czasławiu - etap II
2015-04-10
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Mieleszyn
2015-04-09
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości
2015-04-09
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
2015-04-03
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza w Posadzie
2015-04-03
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice.
2015-04-01
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach
2015-03-31
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczenia wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie.
2015-03-31
brak danych
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie
2015-03-26
brak danych
Sońsk Usługi Urząd Gminy Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wniosków dotyczących terenu Gminy Sońsk złożonych w 2015 roku.
2015-03-25
brak danych
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w 2015 roku
2015-03-25
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2015 r.
2015-03-23
brak danych
Dobra Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.