eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-22
2017-04-06
Wapno Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi Komasin - Srebrna Góra
2017-03-22
2017-04-04
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd.
2017-03-22
2017-04-06
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA KANALIZACJI Z PRZYŁĄCZAMI OSIEDLE SADY ( CZĘŚĆ - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - TEREN BYŁEJ BAZY SKR)
2017-03-21
2017-04-05
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych nr 140214 K Krzeszówka - Zaryszyn oraz 140223 K Trzonów - Zaryszyn w Gminie Książ Wielki
2017-03-21
2017-04-07
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dwóch linii oświetlenia ulicznego w Rędzinach i w Kościelcu
2017-03-21
2017-03-31
Poraj Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni oraz biura Centrum Integracji Społecznej w Poraj
2017-03-20
2017-04-04
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Cząstkowy remont dróg gminnych.
2017-03-20
2017-04-04
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznym ZSPiG w Bańskiej Niżnej
2017-03-17
2017-03-27
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy montażu lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
2017-03-17
2017-04-03
Książ Wielki Dostawy Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego dostawą z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki w 2017 roku"
2017-03-17
2017-03-27
Kosakowo Usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU ZŁOTE PIASKI W M. KOSAKOWO GM. KOSAKOWO
2017-03-16
2017-03-31
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie systemu nawadniania w parku w Kazimierzu Biskupim, Rozmieszczenie dysz kierunkowych napowietrzających na zbiorniku wodnym w parku w Kazimierzu Biskupim
2017-03-16
2017-03-31
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest "Remont drogi gminnej - droga przez wieś Gęzyn - Kuźnica Stara
2017-03-15
2017-03-30
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
2017-03-15
2017-03-29
Osieck Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augutówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P4)
2017-03-13
2017-03-28
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach
2017-03-10
2017-03-28
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa drogi gminnej nr 115808R Górka Nad Szkołą w miejscowości Jasienica Rosielna"
2017-03-09
2017-03-27
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy 1. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna w m. Jasienica Rosielna, etap IIod słupa nr 99/10/WO do słupa 92/10 oraz od 73/10 do 113/10/WO". 2. "Budowa oświetlenia drogi gminnej Jasienica Rosielna - Nowa Wieś etap II od słupa nr 114/4/WO do słupa nr 136/3/WO". 3. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej Jasienica Rosielna - Podlas
2017-03-09
2017-03-27
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109990L WOLICA- BOŃCZA KOLONIA OD KM 0+600 DO KM 2+723
2017-03-09
2017-03-24
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych ul. Polna oraz ul. Leśna w miejscowości Bór

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-03
2017-03-13
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
2017-03-02
2017-03-14
Kulesze Kościelne Dostawy Urząd Gminy Dostawa żwiru do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Kulesze Kościelne
2017-03-02
2017-03-16
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ścieków w Rejsytach, gm. Rychlki
2017-02-24
2017-03-06
Szaflary Usługi Urząd Gminy "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej Osiedle Gielatówka w miejscowości Bańska Wyżna oraz uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej Kapłonówka w miejscowości Bańska Wyżna"
2017-02-24
2017-03-06
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC RZEMIEŚLNICZEJ I CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZRID
2017-02-23
2017-03-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BOISK NA PLACE REKREACYJNO - EDUKACYJNE ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNYM ZSPiG W ZASKALU
2017-02-23
2017-03-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa ZSPiG w Skrzypnem poprzez budowę sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego
2017-02-22
2017-03-02
Szaflary Usługi Urząd Gminy Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt techniczny rozbudowy drogi - ul. Piłsudskiego w miejscowości Zaskale
2017-02-21
2017-03-09
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109974L SURHÓW -ŁANY W MIEJSCOWOŚCI SURHÓW OD KM 0+014 DO KM 0+820
2017-02-20
2017-03-07
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie robót remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Marklowice w 2017 roku
2017-02-20
2017-02-28
Poraj Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000 zł.
2017-02-17
2017-02-27
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r
2017-02-16
2017-03-02
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Orońsko
2017-02-10
2017-02-28
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg gminnychzad I - przebudowa drogi dojazdowej do pól DK50 Żyrów - Wola Żyrowska-Żyrówek zad II - remont drogi gminnej Gaj Żelechowski - Dąbrowa Duża zad III - remont drogi gminnej Martynów - Hornigi zad IV - przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Budziszyn - Pawłówka - Franciszków zad V - remont drogi gminnej Widok - Węszelówka zad VI - remont drogi gminnej Grobice - Staniszewice
2017-02-10
2017-02-17
Osieck Usługi Urząd Gminy Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.
2017-02-06
2017-02-21
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy Witonia
2017-02-02
2017-02-17
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2017-01-30
2017-02-07
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.
2017-01-27
2017-02-10
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rychliki
2017-01-26
2017-02-06
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
2017-03-16
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Rewal i Trzęsacz, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2017-2020
2017-03-15
brak danych
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni gminnej na terenie gminy Kazimierz Biskupi
2017-03-14
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
2017-03-09
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.
2017-03-09
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.
2017-03-08
brak danych
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego autobusu.
2017-03-02
brak danych
Szaflary Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Szaflary
2017-03-02
brak danych
Poraj Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000 zł.
2017-02-28
brak danych
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna
2017-02-28
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Koninie ul. Wapienna
2017-02-27
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rychliki
2017-02-27
brak danych
Rędziny Usługi Urząd Gminy ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY.
2017-02-23
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Kazimierza Porębskiego w Gdyni wraz z budową wlotu ul. Traugutta w Kosakowie - II edycja
2017-02-23
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S wg procedury [ zaprojektuj i wybuduj ]
2017-02-21
brak danych
Szaflary Urząd Gminy Modernizacja mostów w miejscowości Skrzypne na terenie Gminy Szaflary
2017-02-16
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"
2017-02-13
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa bieżni 2-torowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy.
2017-02-13
brak danych
Chynów Dostawy Urząd Gminy Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów
2017-02-07
brak danych
Wierzbica Dostawy Urząd Gminy Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Moim celem moja przyszłość

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.