eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-18
2019-01-03
Kazimierz Biskupi Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Kazimierz Biskupi i jej Jednostek Organizacyjnych
2018-12-18
2018-12-27
Rewal Usługi Urząd Gminy Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Pobierowo i Pustkowo, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2019-2020 wraz z zapewnieniem zakwaterowania
2018-12-17
2018-12-27
Jarczów Usługi Urząd Gminy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jarczów w roku 2019"
2018-12-14
2018-12-27
Raciechowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Raciechowice w 2019r.
2018-12-13
2018-12-21
Abramów Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Abramów
2018-12-12
2018-12-20
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna" Część III: Dostawa pieczywa Część IV: Dostawa warzyw i owoców świeżych Część V: Dostawa wyrobów garmażeryjnych
2018-12-12
2018-12-20
Orońsko Usługi Urząd Gminy Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków : Orońsko, Łaziska.
2018-12-12
2018-12-20
Gnojnik Usługi Urząd Gminy Utrzymanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Gnojnik
2018-12-12
2018-12-28
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś
2018-12-12
2018-12-28
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo
2018-12-11
2018-12-19
Bejsce Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
2018-11-28
2018-12-19
Sławoborze Usługi Urząd Gminy ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE
2018-08-22
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki ".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-07
2018-12-17
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 950.000,00 PLN na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 850.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,
2018-12-07
2018-12-17
Sońsk Usługi Urząd Gminy Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Komorach Dąbrownych
2018-12-07
2018-12-17
Krzynowłoga Mała Usługi Urząd Gminy ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
2018-12-07
2018-12-17
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Raciechowice
2018-12-06
2018-12-14
Joniec Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec w latach 2019 i 2020
2018-12-05
2018-12-14
Kraśniczyn Usługi Urząd Gminy Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn
2018-12-04
2018-12-12
Raciechowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Raciechowice w 2019r.
2018-12-04
2018-12-12
Abramów Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Abramów
2018-12-03
2018-12-12
Wierzbica Usługi Urząd Gminy Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.
2018-12-03
2018-12-10
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunlalnych od właścicieli nieruchomości, połozonych na terenie Gminy Osieck na rok 2019
2018-11-30
2018-12-11
Chynów Usługi Urząd Gminy Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
2018-11-30
2018-12-11
Bejsce Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
2018-11-30
2018-12-17
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa SUW w Sząbruku realizowana w ramach projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I.
2018-11-28
2018-12-11
Jarczów Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jarczów w latach 2019-2020
2018-11-28
2018-12-06
Domanice Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Domanice"
2018-11-28
2018-12-12
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Książu Małym
2018-11-27
2018-12-05
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną" etap- VI - zakup i dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej , artystycznej i ogrodniczej
2018-11-27
2018-12-04
Orońsko Usługi Urząd Gminy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 003 000 zł.
2018-11-27
2018-12-05
Gietrzwałd Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd
2018-11-23
2018-12-04
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy "Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.
2018-12-10
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku"
2018-12-08
brak danych
Orońsko Dostawy Urząd Gminy DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019
2018-12-07
brak danych
Witonia Usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia
2018-11-30
brak danych
Osieck Usługi Urząd Gminy Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019.
2018-11-27
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy robotach budowlanych na drogach gminnych w Gminie Kosakowo - 2 edycja
2018-11-26
brak danych
Raciechowice Usługi Urząd Gminy Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Raciechowice
2018-11-22
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi w Kosakowie i Mechelinkach
2018-11-20
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa chodników na osiedlu przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim - etap I
2018-11-19
brak danych
Marklowice Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Marklowice
2018-11-12
brak danych
Sońsk Dostawy Urząd Gminy Zakup wraz z dostawą materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Sońsk w 2018 roku
2018-11-12
brak danych
Sońsk Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sońsk obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty
2018-11-12
brak danych
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. nr 3 - Bieńki Karkuty dz. nr 75 na odcinku od km 0+002,50 do km 0+921,72
2018-11-12
brak danych
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Nowe oblicze budynkudomu kultury na cele kulturalne
2018-11-12
brak danych
Sońsk Usługi Urząd Gminy Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2018/2019
2018-11-07
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielno i Łopienno gm. Mieleszyn
2018-11-05
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap II
2018-10-30
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu pod nazwą "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - 2 edycja
2018-10-29
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354 i od km 1+358 do km 1+914 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2018-10-25
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa budynku bosmanatu oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku istniejącego wraz z infrastrukturą" - 3 edycja

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.