eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-27
2017-07-13
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarzewek - etap I
2017-06-23
2017-07-10
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała - etap I".
2017-06-22
2017-07-07
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa wodociągu gminnego przy ul. Partyzantów w Wierzbicy
2017-06-21
2017-07-06
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Plac Wolności i ul. Kościuszki w Kazimierzu Biskupim - etap II
2017-06-20
2017-07-05
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica
2017-06-20
2017-07-05
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulic na terenie Gminy Kosakowo
2017-06-19
2017-07-04
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr ew. 150/1 Ciemniewo - Bodziejewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,98
2017-06-19
2017-07-04
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół w Suchym Dębie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku oraz Szkole Podstawowej w Koźlinach
2017-06-19
2017-07-04
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
2017-06-14
2017-06-30
Abramów Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa kanlizacji sanitarnej w m. Wielkie, Marcinów, gm. Abramów
2017-06-14
2017-06-30
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BIENIĘDZICACH
2017-06-14
2017-06-30
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041524C w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą
2017-06-14
2017-06-29
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +
2017-06-14
2017-07-04
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa - etap II
2017-06-14
2017-06-29
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica
2017-06-14
2017-06-30
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WOLANOWIE
2017-05-15
brak danych
Kosakowo Urząd Gminy Konkurs na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-13
2017-06-22
Poraj Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną" II etap- dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych
2017-06-12
2017-06-23
Orońsko Usługi Urząd Gminy ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2017-06-12
2017-06-27
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów - Sułkowice - Grobice, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym
2017-06-09
2017-06-26
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice
2017-06-09
2017-06-20
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 900 000,00 zł
2017-06-06
2017-06-21
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚĆI JARCZÓW KOLONIA PIERWSZA O DŁUGOŚCI 560,0MB
2017-06-06
2017-06-22
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041554C w miejscowości Białobłoty, gmina Świecie nad Osą
2017-06-05
2017-06-14
Książ Wielki Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wielki
2017-06-02
2017-06-19
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych, ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy
2017-06-02
2017-06-19
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu.
2017-06-02
2017-06-19
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia wg procedury [zaprojektuj i zbuduj]
2017-06-02
2017-06-12
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-05-31
2017-06-16
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-05-30
2017-06-07
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Świecie nad Osą w okresie 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.
2017-05-26
2017-06-12
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów - Sułkowice - Grobice, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym
2017-05-25
2017-06-09
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Plac Wolności i ul. Kościuszki w Kazimierzu Biskupim - etap II
2017-05-25
2017-06-05
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oraz wykonanie sieci teleinformatycznej.
2017-05-25
2017-06-02
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn
2017-05-25
2017-06-09
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kościelcu na odcinku od ul. J. Pawła II do budynku Aeroklubu Częstochowskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym.
2017-05-25
2017-06-05
Jasienica Rosielna Usługi Urząd Gminy 1. Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawa oprogramowania. - Wdrożenie - Etap I (opracowanie e-usług) - Wdrożenie - etap II (usługa wdrożenia systemu - wdrożenie portalu e-usług) - Wdrożenie - etap III (Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-27
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice
2017-06-26
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót Projektu pod nazwą "Budowa ul. Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze"
2017-06-26
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowościach Kosakowo i Pogórze
2017-06-26
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót Projektu pod nazwą "Budowa ul. Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze" - edycja 2
2017-06-26
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r. ul. Majowa i ul. Kwietniowa w Kazimierzu gmina Kosakowo
2017-06-26
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Zamówienie uzupełniające na projekty wykonawcze przebudowy ulic na terenie gminy Kosakowo 2017 r.
2017-06-20
brak danych
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Świecie nad Osą w okresie 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.
2017-06-20
brak danych
Rychliki Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w Rejsytach, gmina Rychliki
2017-06-20
brak danych
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
2017-06-19
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
2017-06-14
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-06-13
brak danych
Gnojnik Urząd Gminy Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +
2017-06-12
brak danych
Gnojnik Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik
2017-06-12
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica
2017-06-12
brak danych
Gnojnik Urząd Gminy Zabezpieczenie osuwiska w Biesiadkach
2017-06-12
brak danych
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-06-07
brak danych
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd
2017-06-06
brak danych
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w m. Wodziczna, Smardze i Piotrówka
2017-06-05
brak danych
Trzcinica Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica
2017-06-05
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Posada - etap II

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.