eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-05
Sońsk Dostawy Urząd Gminy Zakup nowego ciągnika rolniczego szt. 1 wraz z dodatkowym osprzętem
2017-04-27
2017-05-05
Rewal Usługi Urząd Gminy Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże gminy Rewal, w latach 2017-2020
2017-04-24
2017-05-04
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2017 r.
2017-04-24
2017-05-02
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-04-20
2017-04-28
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót Projektu pod nazwą "Budowa ul. Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze" - edycja 2
2017-04-19
2017-04-28
Trzcinica Usługi Urząd Gminy Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica
2017-04-18
2017-05-05
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia wg procedury [zaprojektuj i zbuduj].
2017-04-14
2017-05-05
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowościach Kosakowo i Pogórze
2017-04-13
2017-04-28
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy "Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ewid. gr. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko"
2017-04-13
2017-04-28
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy REMONT I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
2017-04-13
2017-05-09
Korczew Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki
2017-04-12
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal - w terminie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-04-25
Gnojnik Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej n potrzeby Gminy Gnojnik
2017-04-14
2017-04-24
Rewal Usługi Urząd Gminy Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal
2017-04-13
2017-04-21
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-04-12
2017-04-27
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w m. Wodziczna, Smardze i Piotrówka
2017-04-12
2017-04-20
Chynów Dostawy Urząd Gminy Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2017 r.
2017-04-11
2017-04-26
Chynów Urząd Gminy Budowa chodników w pasie n/w dróg powiatowychzad I - budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów - Sułkowice - Grobice w miejscowości Sułkowice, gmina Chynów zad II - budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1675 Wola Chynowska - Podgórzyce, gmina Chynów
2017-04-07
2017-04-18
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót Projektu pod nazwą "Budowa ul. Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze"
2017-04-06
2017-04-14
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych, nadzoru archeologicznego i dokumentacji archeologiczno konserwatorskiej w związku z budową ulicy Derdowskiego w Kosakowie
2017-04-05
2017-04-20
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Posada - etap II
2017-04-04
2017-04-20
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach
2017-04-01
2017-04-10
Rewal Usługi Urząd Gminy Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal
2017-03-31
2017-04-10
Kosakowo Usługi Urząd Gminy OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU ZŁOTE PIASKI W M. KOSAKOWO GM. KOSAKOWO- II edycja
2017-03-29
2017-04-14
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 041516C - etap II w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko, gmina Świecie nad Osą
2017-03-29
2017-04-06
Wyry Usługi Urząd Gminy Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-03-27
2017-04-12
Sławoborze Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Sławoborzu ul. Krzyżowa
2017-03-24
2017-04-10
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Maruszyna
2017-03-24
2017-04-10
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy REMONT I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
2017-03-24
2017-04-07
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Remont mostu na drodze gminnej nr 62 na rzece Sona w miejscowości Mężenino-Węgłowice
2017-03-23
2017-04-12
Wyry Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-03-22
2017-04-06
Wapno Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi Komasin - Srebrna Góra

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie systemu nawadniania w parku w Kazimierzu Biskupim, Rozmieszczenie dysz kierunkowych napowietrzających na zbiorniku wodnym w parku w Kazimierzu Biskupim
2017-04-25
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Cząstkowy remont dróg gminnych
2017-04-24
brak danych
Poraj Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni oraz biura Centrum Integracji Społecznej w Poraju
2017-04-24
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy 1. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna w m. Jasienica Rosielna, etap IIod słupa nr 99/10/WO do słupa 92/10 oraz od 73/10 do 113/10/WO. 2. "Budowa oświetlenia drogi gminnej Jasienica Rosielna - Nowa Wieś etap II od słupa nr 114/4/WO do słupa nr 136/3/WO". 3. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej Jasienica Rosielna - Podlas
2017-04-24
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy "Przebudowa drogi gminnej nr 115808R Górka Nad Szkołą w miejscowości Jasienica Rosielna"
2017-04-21
brak danych
Kosakowo Usługi Urząd Gminy PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r
2017-04-21
brak danych
Wapno Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi Komasin - Srebrna Góra
2017-04-21
brak danych
Rewal Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal.
2017-04-19
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy BUDOWA KANALIZACJI Z PODŁACZENIAMI OSIEDLE SADY ( CZĘŚĆ - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - TEREN BYŁEJ BAZY SKR)
2017-04-14
brak danych
Książ Wielki Dostawy Urząd Gminy Zakup kamienia łamanego wraz z jego dostawą z przeznaczeniem na remont i budowę dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Książ Wielki w 2017 roku"
2017-04-14
brak danych
Rewal Usługi Urząd Gminy Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal
2017-04-12
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109990L WOLICA- BOŃCZA KOLONIA OD KM 0+600 DO KM 2+723
2017-04-07
brak danych
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia-Węglewice Kolonia
2017-04-07
brak danych
Witonia Roboty budowlane Urząd Gminy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy Witonia.
2017-04-03
brak danych
Kulesze Kościelne Dostawy Urząd Gminy Dostawa żwiru do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kulesze Kościelne
2017-03-30
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Urząd Gminy "Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna"
2017-03-29
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BOISK NA PLACE REKREACYJNO - EDUKACYJNE ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNYM ZSPiG W ZASKALU
2017-03-29
brak danych
Rychliki Usługi Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ścieków w Rejsytach, gm. Rychlki
2017-03-29
brak danych
Szaflary Roboty budowlane Urząd Gminy Rozbudowa ZSPiG w Skrzypnem poprzez budowę sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego
2017-03-29
brak danych
Szaflary Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr K364788 ul. Polna-Tewikiel w miejscowości Szaflary

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.