eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-23
2017-03-13
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych i niemieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2017-02-22
2017-03-09
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu 7 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu położonych przy ul. Bydgoskiej 60/1, Fałata 123/14, Olbrachta 7/12, Olsztyńskiej 96/20, Rolniczej 11/2, Rolniczej 17/7, Winnica 20/6 oraz pomieszczeń tymczasowych położonych przy ul. Skłodowskiej-Curie 80B.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej USŁUGA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-21
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym przez ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2017-02-09
2017-02-22
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM 5
2017-02-08
2017-02-20
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 5
2017-02-07
2017-02-17
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje elektryczne w rejonie ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2017-02-07
2017-02-16
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM 5
2017-02-03
2017-02-14
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wykonania wylotu na odprowadzenie wód opadowych z terenu przedmiotowych podwórek oraz dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dwóch podwórek wzdłuż rzeki Kłodawki w Gorzowie Wlkp., realizowane w ramach Programu - "Miasto odwraca się ku Kłodawce"
2017-02-01
2017-02-10
Piekary Śląskie Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do Zamawiającego w 2017 r.
2017-01-31
2017-02-16
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki drzwiowej na nową do lokali gminnych mieszkalnych ( drzwi wejściowe do lokali i wewnątrz lokali ) lokali użytkowych i budynku mieszkalnego administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2017-01-18
2017-02-02
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z wykonaniem rozbiórki werandy oraz schodów usytuowanych przy ul. Wawrzyniaka 60 w Gorzowie Wlkp.
2017-01-16
2017-01-24
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2016-12-30
2017-01-25
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach"
2016-12-20
2016-12-30
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 1
2016-12-19
2016-12-29
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM 1
2016-12-19
2016-12-29
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym przez ADM 1
2016-12-19
2017-01-09
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie rozbiórki budynku niemieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z projektem rozbiórki, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przy ulicy Warszawska nr 42 w Gorzowie Wlkp
2016-12-16
2016-12-27
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 1
2016-12-16
2016-12-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-12-15
2016-12-23
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I (w tym rejon Starówki) oraz usługi gospodarza osiedlowego na terenie 4 nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej.
2016-12-09
2016-12-19
Pabianice Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
2016-12-08
2016-12-16
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie rozbiórki budynku niemieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z projektem rozbiórki, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przy ulicy Warszawska nr 42 w Gorzowie Wlkp.
2017-02-16
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2017-02-10
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Na ochronę fizyczną obiektu przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2017-02-07
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i komunikacyjnych siedziby ZGM przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
2017-01-31
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 1
2017-01-26
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Na opracowanie dokumentacji tablicy informacyjnej przed budynkiem przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2017-01-24
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM 1
2017-01-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
2017-01-20
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa dziewięciu i remont jedenastu lokali mieszkalnych z "Ruchu ludności" w budynkach administrowanych przez ZGM w Gorzowie Wlkp.
2017-01-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 1
2017-01-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym przez ADM 1
2017-01-12
brak danych
Pabianice Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
2017-01-12
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku usługowego przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu, wsparciem w okresie przygotowania postępowania o zamówienia publiczne wraz nadzorem autorskim nad realizacją robót
2017-01-11
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla stowarzyszeń i organizacji w budynku użytkowym przy ul. Piastowskiej 62 w Świnoujściu, działka nr 130/5.
2017-01-05
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM 2
2017-01-04
brak danych
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
2017-01-04
brak danych
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I (w tym rejon Starówki), BOM II oraz BOM III oraz usługi gospodarza osiedlowego na terenie 4 nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej.
2017-01-04
brak danych
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I (w tym rejon Starówki) oraz usługi gospodarza osiedlowego na terenie 4 nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej.
2017-01-02
brak danych
Głogów Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usługi transportowe wraz z prowadzeniem nadzoru nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
2016-12-22
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowej przebudowy strychu nieużytkowego z podniesieniem stropu w części pomieszczeń na poddaszu, remontem dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz przystosowaniem klatki schodowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z przepisów ppoż. oraz warunków technicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 11 w Świnoujściu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.