eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-23
2017-11-08
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Demontaż istniejącej stolarki, wykonanie i montaż stolarki z PCV w lokalu gminnym przy ul. Szosa Chełmińska 110/4 w Toruniu.
2017-10-20
2017-10-30
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM 3
2017-10-20
2017-10-31
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 3
2017-10-17
2017-10-25
Toruń Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I (w tym rejon Starówki), BOM II oraz BOM III oraz usługi gospodarza osiedlowego na terenie 4 nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej.
2017-10-16
2017-11-02
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O., gazu i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. J. Bema 12/1 i 3 oraz J. Bema 13/4 i 6
2017-10-13
2017-11-03
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek przy ul. Garbary oraz ul. Łokietka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek"
2017-10-10
2017-10-25
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu 6 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu położonych przy ul. Dekerta 20A/3, Dekerta 20A/4, Jaroczyńskiego 4/3, Rabiańska 7/2, Rabiańska 7/11, Wola Zamkowa 17/3.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej USŁUGA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
2017-10-19
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2017-10-10
2017-10-18
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2017-10-02
2017-10-16
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na lata 2018-2019
2017-10-02
2017-10-11
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 5
2017-09-28
2017-10-18
Pabianice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie robót budowlanych remontowych w zakresie adaptacji lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 18 w Pabianicach II
2017-09-28
2017-10-12
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa budynku przychodni zdrowia w Książenicach przy ul. Ks.Pojdy
2017-09-27
2017-10-12
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Demontaż istniejącej stolarki, wykonanie i montaż stolarki z PCV w lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, w rejonie BOM I, BOM II oraz BOM III.
2017-09-25
2017-10-10
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań gminnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, VIII/2017.
2017-09-22
2017-10-06
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową na budynku przy ul. Hallera 6 w Czerwionce-Leszczynach
2017-09-19
2017-10-06
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spokojnej 68 w Gorzowie Wlkp.
2017-09-14
2017-09-29
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich
2017-09-11
2017-09-21
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 2
2017-09-07
2017-09-18
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy wykonaniu odprowadzenia wód opadowych i zagospodarowania dwóch podwórek Garbary/Sikorskiego oraz Łokietka/Drzymały realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek"
2017-09-06
2017-09-21
Pabianice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie robót budowlanych remontowych w zakresie adaptacji lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku położonym przy ul. Kościuszki 18 w Pabianicach
2017-08-31
2017-09-15
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spokojnej 68 w Gorzowie Wlkp.
2017-08-31
2017-09-14
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa budynku przychodni zdrowia w Książenicach przy ul. Ks.Pojdy
2017-08-29
2017-09-14
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnymi z punktu widzenia Prawa budowlanego decyzjami czy uzgodnieniami oraz robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez ZGM-ADM-4 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączonym do siwz programem funkcjonalno-użytkowym.
2017-08-28
2017-09-12
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Demontaż istniejącej stolarki, wykonanie i montaż stolarki z PCV w lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, w rejonie BOM I, BOM II oraz BOM III.
2017-08-22
2017-09-08
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty zduńskie - ADM 2
2017-08-21
2017-09-05
Pabianice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont dachów i głowic kominowych na budynkach położonych na nieruchomości przy ul. Kosciuszki 31a w Pabianicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie 5 projektów budowlano wykonawczych wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na wykonanie instalacji związanej ze zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Toruńskiej 5/2; ul. Toruńskiej 5/5; ul. Norweskiej 1/1; ul. Norweskiej 1/3; ul. Norweskiej 1/4 w związku z ubieganiem się przez zamawiającego na dofinansowanie modernizacji energetycznej ww budynków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202- Oś priorytetowa II konkursu 2.
2017-10-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych w rejonie ADM - 3 w Gorzowie Wlkp.
2017-10-09
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zaprojektowanie i wykonanie docieplenia ścian trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez ZGM-ADM-4 w Gorzowie Wlkp. - CZĘŚĆ I - Dąbrowskiego 30 , CZĘŚĆ II - DRZYMAŁY 20 i CZĘŚĆ III - 30 STYCZNIA 3 Oficyna zgodnie z załączonym do siwz programem funkcjonalno-użytkowym.
2017-10-05
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 2
2017-10-04
brak danych
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych 8 Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
2017-09-27
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka nieużytkowanego bunkra na opał przy budynku mieszkalnym ul. Przy Rynku Wełnianym 5-9 w Toruniu wraz z odbudową nawierzchni drogi i chodnika.
2017-09-27
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 44, Kościuszki 68 oraz Rabiańskiej 7 Toruniu.
2017-09-26
brak danych
Piekary Śląskie Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa pieców pokojowych dla ZGM w Piekarach Sląskich.
2017-09-20
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonania dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami na przebudowę, modernizację i remont lokali mieszkalnych położonych w Świnoujściu przyul. Modrzejewskiej 75/4 i ul. Bohaterów Września 39c/5
2017-09-18
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie przebudowy i remontu nw. lokali mieszkalnych położonych w Świnoujściu przyul. Łużyckiej 3/1; ul. Łużyckiej 3/2; ul. Łużyckiej 4/2 wraz z wewnętrznymi instalacjami
2017-09-11
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego oraz przebudową instalacji gazowej i rozebraniem pieców kaflowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 46/1 w Gorzowie Wlkp.
2017-08-29
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Prace zduńskie w zakresie przestawienia istniejących pieców kaflowych w lokalach gminnych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonach BOM I (z wyłączeniem obszaru Starówki), BOM I (obszar Starówki), BOM II oraz BOM III, w ilości nie większej niż 51 szt.
2017-08-29
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonania dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego, projektów wykonawczych zamiennych (w oparciu o posiadane audyty energetyczne oraz projekty docieplenia) budynków położonych w Świnoujściu przyul. Łużyckiej 3; ul. Łużyckiej 4; ul. Grunwaldzkiej 64; ul. Toruńskiej 5; ul. Norweskiej 1
2017-08-25
brak danych
Żagań Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wywóz odpadów komunalnych
2017-08-04
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu 10 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu położonych przy ul. Antczaka 45/7, Grudziądzkiej 167/169 blok I/1, Grudziądzkiej 167/169 blok II/1, Jaroczyńskiego 6/7, Lipnowskiej 77/7, Lubickiej 45/5, Mickiewicza 49A/1, Rydygiera 8d/60, Stromej 9/6 oraz Wiązowej 17/14.
2017-07-28
brak danych
Pabianice Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej do/z nieruchomości na których zostaną wykonane w roku bieżącym nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
2017-07-26
brak danych
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontów lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pie-karach Śląskich. Część 1 - ul. Oświęcimska 1/I/4 i Oświęcimska 1/I/5 Część 2 ul. Wyszyńskiego 34/3 i Wyszyńskiego 34/4
2017-07-26
brak danych
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontów lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, VI/2017Część 1 - ul. Bytomska 182/7 Część 2 - ul. Bednorza 47/1, ul. Bednorza 47/2 i ul. Bednorza 47/8
2017-07-21
brak danych
Piekary Śląskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie robót budowlanych polegających naCzęść 1 - Rozbudowie z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pięter I, II, III i IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. Ziętka 60, z przeznaczeniem na gminne lokale mieszkalne. Część 2 - Budowie parkingu na działkach 2587/81, 2586/81 i 2585/81
2017-07-14
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.