eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
2015-12-07
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki garażu usytuowanego na działce nr 1814 (obręb Śródmieście ) w Gorzowie Wlkp.
2015-11-26
2015-12-04
Pabianice dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
2015-11-23
2015-12-02
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 1
2015-11-23
2015-12-09
Świnoujście roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonania części prac budowlanych i elektrycznych związanych z przebudową holu i klatki schodowej w budynku przychodni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 - (ETAP II)
2015-11-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Etap - ZADANIE nr 7M, Inżynier Kontraktu współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - zamówienie uzupełniające nr 4 - Mieszka I 21/4

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej USŁUGA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-19
2015-11-27
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
2015-11-19
2015-11-27
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki garażu usytuowanego na działce nr 1814 (obręb Śródmieście ) w Gorzowie Wlkp.
2015-11-16
2015-11-24
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usługi całodobowego dozoru obiektu po Grodzkim Domu Kultury przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp. wraz z obiektami małej architektury na terenie przynależnym.
2015-11-12
2015-11-23
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 1
2015-11-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap 2 - ZADANIE 2M cz. II Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym prace projektowe związane z demontażem pieców kaflowych, przeprowadzeniem remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyI, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI oraz Armii Polskiej 23 w kw. XVII, Krzywoustego 4B w kw. XIX, Mickiewicza 11 w kwartale XXIV, oraz Mieszka I 21 w kw. XXIV) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. Cz III - z. uzup. nr 3
2015-11-10
2015-11-18
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usługi dozoru budynku siedziby ZGM w Gorzowie Wlkp.
2015-11-06
2015-11-23
Piekary Śląskie roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru i przyziemia budynku hotelowo-użytkowego na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na działce nr 2844/81 przy ul. Generała Ziętka 60 w Piekarach Śląskich.
2015-11-06
2015-11-17
Toruń usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM III.
2015-11-05
2015-11-13
Piekary Śląskie usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wraz z doposażeniem w wewnętrzne instalacje odbiorcze c.o. i c.w.u. w ramach projektu pn. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko -dąbrowskiej realizowanego w ramach przyjętego przez Radę Miasta Piekary Śląskiej , uchwałą nr XII/149/15 z dnia 27 sierpnia 2015r Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie.
2015-11-05
2015-11-13
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 1
2015-11-04
2015-11-17
Pabianice usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie usług kominiarskich w latach 2016 i 2017
2015-11-04
2015-11-18
Czerwionka-Leszczyny roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 7 w Czerwionce-Leszczynach zniszczonego na skutek pożaru - II etap
2015-10-29
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 4M część II Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyXV, XXIV) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część II - zamówienie uzupełniające nr 1 - 30 Stycznia 30/2
2015-10-28
2015-11-13
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego i zabezpieczenia doraźnego oficyny budynku mieszkalnego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót przy ulicy Wawrzyniaka nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2015-10-28
2015-11-06
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dozór budynków po byłym szpitalu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp.
2015-10-27
2015-11-05
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 1
2015-10-26
2015-11-04
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 1
2015-10-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 4M część II Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyXV, XXIV) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - część I - zamówienie uzupełniające nr 1 - Drzymały 19/10
2015-10-20
2015-10-28
Piekary Śląskie dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do Zamawiającego do końca 2015 r.
2015-10-16
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 4M część I Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyX, XI, XIX, XX) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część IV - Kwartał XX - zamówienie uzupełniające nr 4 Mieszka I 6/6

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zamówienie uzupełniającego nr 2 do umowy podstawowej NRP nr 302/2015 z dnia 30.04.2015r.
2015-11-25
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty zduńskie
2015-11-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2015-11-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 1
2015-11-20
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap 2-ZAD 2M cz II Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym prace projektowe związane z demontażem pieców kaflowych, przeprowadzeniem remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyI, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI oraz Armii Polskiej 23 w kwartale XVII, Krzywoustego 4B w kwartale XIX, Mickiewicza 11 w kwartale XXIV, oraz Mieszka I 21 w kwartale XXIV) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.- Cz III - z. uzup. nr 3
2015-11-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty zduńskie -zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej nr 159/2015 z dnia 21-09-2015r.
2015-11-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 4
2015-11-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 4
2015-11-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 4
2015-11-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 3
2015-11-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 3
2015-11-13
brak danych
Piekary Śląskie Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do Zamawiającego do końca 2015 r.
2015-11-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z projektem budowlanym remontu budynku nr 5 przy ulicy Sikorskiego (dawny LAMUS) w Gorzowie Wlkp.
2015-11-10
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 2
2015-11-06
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowa przebudowa , modernizacja i remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul .Piłsudskiego 11/6, 7, 8, 9 w Świnoujściu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2015-11-06
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu istniejącego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Modrzejewskiej 71/10 w Świnoujściu z podziałem na dwa niezależne mieszkania wraz z instalacjamiwody zimnej, C.W.U., kanalizacji, gazową, c.o., elektryczną i teletechniczną
2015-11-05
brak danych
Hajnówka Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa materiałów do budowy nawierzchni drogowych
2015-11-05
brak danych
Hajnówka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.J.Filipczuka 19 w Hajnówce
2015-11-05
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 4M część II Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyXV, XXIV) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część II - zamówienie uzupełniające nr 1 - 30 Stycznia 30/2
2015-11-04
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych i niemieszkalnych w rejonie ADM nr 4 w Gorzowie Wlkp.- zamówienie uzupełniające .

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.