eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-26
2016-10-12
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przebudowy 3 lokali mieszkalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami.
2016-09-22
2016-10-07
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-09-21
2016-09-29
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-09-20
2016-10-06
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Bydgoska 60/Klonowica 19.
2016-09-19
2016-10-04
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowej przebudowy strychu nieużytkowego z podniesieniem stropu w części pomieszczeń na poddaszu, remontem dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz przystosowaniem klatki schodowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z przepisów ppoż. oraz warunków technicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 11 w Świnoujściu
2016-09-19
2016-10-04
Łask Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie II etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego"Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części usługowej budynku na funkcję mieszkalną położonego przy Placu Szarych Szeregów 5 w Łasku" polegającego na wykonaniu izolacji termicznej budynku
2016-09-12
2016-09-27
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu klatki schodowej, w tym wymiana tynków, oraz wykonanie prac konserwatorskich sztukaterii oraz prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł znajdujących się w części parterowej klatki schodowej wraz z remontem instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku mieszkalnym przy ul. Klonowica 19 w Toruniu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej USŁUGA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-12
2016-09-21
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie wykonania robót budowlanych i elektrycznych podłączenia windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach Przychodni Lekarskich w rejonie ADM-1 i 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-29
2016-09-08
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie wykonania robót budowlanych i elektrycznych podłączenia windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach Przychodni Lekarskich w rejonie ADM-1 i 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
2016-09-09
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Batorego 38.
2016-08-25
2016-09-09
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Bydgoska 60/Klonowica 19.
2016-08-18
2016-09-02
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wielopokoleniowa strefa rekreacji oraz zagospodarowanie skweru w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 8 - 12 ; 8 A - 12 A
2016-08-11
2016-08-19
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Utrzymanie czystości oraz porządku w obiektach i na terenach przynależnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.
2016-08-05
2016-08-16
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych, gruzu, papy oraz opróżnianie lokali i pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych z nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.
2016-08-04
2016-08-18
Tuszyn Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sezonowa obsługa kotłowni wraz z dostawą węgla i koksu w trzech budynkach wielorodzinnych przy ul. Szpitalnej 1, 3 i 4 w Tuszynie
2016-07-27
2016-08-08
Świnoujście usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,( konkurs numer RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 wraz z rejestrem zmian regulaminu konkursu).
2016-07-27
2016-08-12
Świnoujście roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie prac remontowo-malarskich pomieszczeń MOPR po wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 003 g, 008, 018, 107, 108, 108 a, 122, 129, 217, 313, 313 a, 315, 316, 316 a, 316 b, 316 c, 318, 319, 320, 320 a w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu.
2016-07-26
2016-08-11
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem rozbiórki werandy i schodów usytuowanych na działce nr 877 przy ul Wawrzyniaka nr 60 w Gorzowie Wlkp.
2016-07-26
2016-08-10
Toruń roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Bydgoska 60/Klonowica 19
2016-07-26
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyI, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 7 Chrobrego 18/5 i 8
2016-07-26
2016-08-10
Toruń roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu konserwatorskiego drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Klonowica 19
2016-07-25
2016-08-10
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wielopokoleniowa strefa rekreacji oraz zagospodarowanie skweru w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 8-12; 8 A - 12 A
2016-07-22
2016-08-16
Czerwionka-Leszczyny roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacją odgromową
2016-07-21
2016-07-29
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku niemieszkalnego przy ul. Warszawskiej 42 w Gorzowie Wlkp.
2016-07-21
2016-08-05
Toruń roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Batorego 38.
2016-07-20
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap 2 - ZADANIE 2M część II Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym prace projektowe związane z demontażem pieców kaflowych, przeprowadzeniem remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.- Część I - zamówienie uzupełniające nr 2 Armii Polskiej 28/3
2016-07-20
2016-08-04
Głogów roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wodnej 1-1a w Głogowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ułożenie płytek gresowych w przyziemiu budynku ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2016-09-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wielopokoleniowa strefa rekreacji oraz zagospodarowanie skweru w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 8 - 12 ; 8 A - 12 A
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie prac remontowo-malarskich pomieszczeń MOPR po wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 003 g, 008, 018, 107, 108, 108 a, 122, 129, 217, 313, 313 a, 315, 316, 316 a, 316 b, 316 c, 318, 319, 320, 320 a w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonaniu przebudowy, remontu i podziału zamieszkałego lokalu nr 1 na 2 lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 19 w Świnoujściu wraz z wewnętrznymi instalacjami
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, (konkurs numer RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 wraz z rejestrem zmian regulaminu konkursu)
2016-09-12
brak danych
Tuszyn Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sezonowa Obsługa kotłowni wraz z dostawą węgla i koksu w trzech budynkach wielorodzinnych przy ul. Szpitalnej 1, 3 i 4 w Tuszynie
2016-09-06
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu konserwatorskiego drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Klonowica 19
2016-09-02
brak danych
Głogów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wodnej 1-1a w Głogowie
2016-09-01
brak danych
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacją odgromową.
2016-08-26
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 29 w Gorzowie Wlkp. w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla lokali gminnych
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłóg i posadzek w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp.w rejonie ADM nr 1.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłóg i posadzek w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 1 .
2016-08-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowa obsługa rachunków bankowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz jednostek organizacyjnych (ADM 1-5)
2016-08-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Wawrzyniaka 66 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartałyI, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.- Część A - zamówienie uzupełniające nr 7 Chrobrego 18/5 i 8
2016-08-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana instalacji elektrycznej gminnym lokalu mieszkalnym w rejonie ADM - 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-17
brak danych
Czerwionka-Leszczyny Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
2016-08-16
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KAWKA Etap 2 - ZADANIE 2M część II Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym prace projektowe związane z demontażem pieców kaflowych, przeprowadzeniem remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.- Część I - zamówienie uzupełniające nr 2 Armii Polskiej 28/3

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.