eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-25
2016-11-10
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu klatki schodowej oraz elewacji w części parterowej budynku przy ul. Wysokiej 8 w Toruniu.
2016-10-21
2016-11-02
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 3
2016-10-21
2016-10-31
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2016-10-20
2016-10-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Dworcowej 11 w Gorzowie Wlkp.
2016-10-20
2016-10-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM 3
2016-10-20
2016-11-03
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki drzwiowej na nową stalową w budynku i lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2016-10-19
2016-10-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-10-19
2016-11-04
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie i montaż stolarki okiennej drewnianej w lokalu mieszkalnym przy ul. Klonowica 19/4 w Toruniu, wykonanie i montaż drzwi wejściowych drewnianych oraz bramy wjazdowej stalowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wysokiej 6 w Toruniu, wykonanie bramy drewnianej, dwuskrzydłowej z furtką w budynku mieszkalnym przy ul. Wysokiej 8 w Toruniu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej USŁUGA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-13
2016-10-21
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2016-10-12
2016-10-20
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM 4
2016-10-10
2016-10-25
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu 5 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Mostowej 22/6a, Rolniczej 3/6, Staszica 4a/24, Sukienniczej 26/4, Wysokiej 8/1.
2016-10-05
2016-10-17
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-10-05
2016-10-18
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 5
2016-10-04
2016-10-19
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu klatki schodowej, w tym wymiana tynków, oraz wykonanie prac konserwatorskich sztukaterii oraz prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł znajdujących się w części parterowej klatki schodowej wraz z remontem instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku mieszkalnym przy ul. Klonowica 19 w Toruniu.
2016-10-01
2016-10-17
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla stowarzyszeń i organizacji w budynku użytkowym przy ul. Piastowskiej 62 w Świnoujściu, działka nr 130/5. ETAP I -PARTER, KLATKA SCHODOWA, WEJŚCIE DO BUDYNKU ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2016-09-29
2016-10-14
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych, zgodnie z zakresem prac wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach załączonych do siwz.
2016-09-28
2016-10-13
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu 7 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Armii Ludowej 76/7, Armii Ludowej 80/3, Ceramicznej 11-13/1, Kniaziewicza 28/3, Okólnej 11/2, Okólnej 11a/10, Staszica 2/5.
2016-09-27
2016-10-13
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przebudowy 4 lokali mieszkalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami.
2016-09-26
2016-10-12
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przebudowy 3 lokali mieszkalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami.
2016-09-22
2016-10-07
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-09-21
2016-09-29
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-09-20
2016-10-06
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Bydgoska 60/Klonowica 19.
2016-09-19
2016-10-04
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowej przebudowy strychu nieużytkowego z podniesieniem stropu w części pomieszczeń na poddaszu, remontem dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz przystosowaniem klatki schodowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z przepisów ppoż. oraz warunków technicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 11 w Świnoujściu
2016-09-19
2016-10-04
Łask Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie II etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego"Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części usługowej budynku na funkcję mieszkalną położonego przy Placu Szarych Szeregów 5 w Łasku" polegającego na wykonaniu izolacji termicznej budynku
2016-09-12
2016-09-21
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie wykonania robót budowlanych i elektrycznych podłączenia windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach Przychodni Lekarskich w rejonie ADM-1 i 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-09-12
2016-09-27
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu klatki schodowej, w tym wymiana tynków, oraz wykonanie prac konserwatorskich sztukaterii oraz prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł znajdujących się w części parterowej klatki schodowej wraz z remontem instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku mieszkalnym przy ul. Klonowica 19 w Toruniu.
2016-08-29
2016-09-08
Gorzów Wielkopolski Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie wykonania robót budowlanych i elektrycznych podłączenia windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach Przychodni Lekarskich w rejonie ADM-1 i 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
2016-09-09
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Batorego 38.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-25
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie kompleksowej przebudowy strychu nieużytkowego z podniesieniem stropu w części pomieszczeń na poddaszu, remontem dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz przystosowaniem klatki schodowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z przepisów ppoż. oraz warunków technicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 11 w Świnoujściu
2016-10-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w rejonie administrowanym przez ADM 2
2016-10-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie wykonania robót budowlanych i elektrycznych podłączenia windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach Przychodni Lekarskich w rejonie ADM-1 i 5 w Gorzowie Wlkp.
2016-10-13
brak danych
Łask Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie II etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego"Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części usługowej budynku na funkcję mieszkalną położonego przy Placu Szarych Szeregów 5 w Łasku" polegającego na wykonaniu izolacji termicznej budynku
2016-10-11
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem i ciepłej wody użytkowej w wytypowanych lokalach mieszkalnych znajdujących się zasobach ZGM-u w Świnoujściu
2016-10-10
brak danych
Toruń Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym położonym w Toruniu przy ul. Batorego 38.
2016-09-23
brak danych
Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ułożenie płytek gresowych w przyziemiu budynku ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2016-09-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wielopokoleniowa strefa rekreacji oraz zagospodarowanie skweru w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 8 - 12 ; 8 A - 12 A
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie prac remontowo-malarskich pomieszczeń MOPR po wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 003 g, 008, 018, 107, 108, 108 a, 122, 129, 217, 313, 313 a, 315, 316, 316 a, 316 b, 316 c, 318, 319, 320, 320 a w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonaniu przebudowy, remontu i podziału zamieszkałego lokalu nr 1 na 2 lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 19 w Świnoujściu wraz z wewnętrznymi instalacjami
2016-09-15
brak danych
Świnoujście Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, (konkurs numer RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 wraz z rejestrem zmian regulaminu konkursu)
2016-09-12
brak danych
Tuszyn Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sezonowa Obsługa kotłowni wraz z dostawą węgla i koksu w trzech budynkach wielorodzinnych przy ul. Szpitalnej 1, 3 i 4 w Tuszynie
2016-09-06
brak danych
Toruń Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie remontu konserwatorskiego drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Klonowica 19
2016-09-02
brak danych
Głogów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wodnej 1-1a w Głogowie
2016-09-01
brak danych
Czerwionka-Leszczyny Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacją odgromową.
2016-08-26
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 29 w Gorzowie Wlkp. w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla lokali gminnych
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłóg i posadzek w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp.w rejonie ADM nr 1.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2016-08-25
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłóg i posadzek w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 1 .

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.