eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargiKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-10
2017-08-25
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 KWP z s .w Radomiu
2017-08-02
2017-08-17
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu "Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie"
2017-08-02
2017-08-17
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Posterunek Policji Bielsk - adaptacja, modernizacja pomieszczeń

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
2017-08-11
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Posterunek Policji w Krasnosielcu - adaptacja, modernizacja pomieszczeń w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 47 /17
2017-07-25
2017-08-09
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu dotyczy przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn : Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
2017-07-25
2017-08-07
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Nr sprawy 42 /17
2017-07-25
2017-08-09
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 KWP z s .w Radomiu
2017-07-21
2017-08-04
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-07-12
2017-07-28
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń
2017-07-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".
2017-07-04
2017-07-12
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP
2017-06-27
2017-07-05
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-06-27
2017-07-12
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
2017-06-23
2017-07-03
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko - lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych
2017-06-20
2017-06-28
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-06-09
2017-06-26
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".
2017-06-07
2017-06-22
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 30 /17
2017-05-26
2017-06-05
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2017-05-24
2017-06-08
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".
2017-05-19
2017-06-05
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 24 /17
2017-05-18
2017-06-05
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-04-27
2017-05-12
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
2017-04-27
2017-05-15
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałach zamiejscowych KGP

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Radom Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 Nr spr. 28/17
2017-07-28
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko - lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych
2017-07-27
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2017-07-25
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-07-20
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-07-19
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-07-17
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
2017-07-13
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa papieru ksero
2017-07-13
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2017-07-13
brak danych
Radom dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-07-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radom
2017-07-05
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
2017-06-29
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zakup i dostawa papieru ksero
2017-06-27
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".
2017-06-26
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu
2017-06-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 24 /17
2017-06-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 30 /17
2017-06-19
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałach zamiejscowych KGP
2017-06-09
brak danych
Radom Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-05-19
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.