eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargiKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-03
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko - lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych
2017-06-20
2017-06-28
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-06-09
2017-06-26
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-07
2017-06-22
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 30 /17
2017-05-26
2017-06-05
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2017-05-24
2017-06-08
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu".
2017-05-19
2017-06-05
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 24 /17
2017-05-18
2017-06-05
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-04-27
2017-05-12
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
2017-04-27
2017-05-15
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałach zamiejscowych KGP
2017-04-24
2017-05-08
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-03-27
2017-04-04
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa papieru ksero
2017-03-16
2017-03-24
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-03-08
2017-03-16
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa papieru ksero
2017-02-16
2017-03-01
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-02-10
2017-02-23
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
2017-01-30
2017-02-07
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko - lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych.
2017-01-18
2017-01-26
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu
2017-01-17
2017-01-26
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2016-12-19
2016-12-28
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2016-11-28
2016-12-06
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej
2016-11-28
2016-12-06
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2016-11-02
2016-11-17
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI UL. WARSZAWSKA DZ. O NR. EWID. 196/4 W MSZCZONOWIE.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 24 /17
2017-06-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 30 /17
2017-06-19
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałach zamiejscowych KGP
2017-06-09
brak danych
Radom Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-05-19
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-05-19
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego
2017-04-28
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-04-27
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-04-18
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.
2017-04-11
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2017-04-07
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
2017-03-20
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2017-03-01
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko - lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych.
2017-02-21
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu.
2016-12-20
brak danych
Radom Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
2016-12-15
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
2016-12-15
brak danych
Radom Dostawy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Dostawa bonów towarowych
2016-12-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji ul. Warszawska działka o numerze ewid 196/4 w Mszczonowie.
2016-12-08
brak danych
Radom Usługi Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Posterunku Policji w Łysych
2016-11-25
brak danych
Radom Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.