eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
2019-01-28
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
2019-01-16
2019-01-29
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
2019-01-16
2019-01-25
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w m. Wrzosowa od km 482+963 do km 483+120
2019-01-16
2019-01-31
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Budowa przepustu w miejsce rozbieranego mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 przez Kanał Świerkowski w m. Chlebówka
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oświetlenie drogowe przejścia dla pieszych dk 11 w m. Kliny dz. 589/11 gm. Kępno
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Leszno - znaki aktywne na łączniku S5 z DK5 w m. Leszno, dz. nr 5053/3
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Leszno - oświetlenie drogowe łącznika drogi S5 z DK5 w m. Leszno, dz. nr 5053/3
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Leszno - znaki aktywne na węźle "Leszno Południe", dz. nr 5053/3
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Leszno - pompownia wód P1 na drodze S5, obwodnica Leszna w km 13+700, ZB8
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Obwodnica Leszna - oświetlenie drogowe pomiędzy MOP Wilkowice a Gołanice, S5 w km 7+100
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Obwodnica Leszna - oświetlenie MOP Gołanice wraz z budynkiem WC na drodze S5 w km 7+100, 64-115 Wilkowice
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Święciechowa - oświetlenie drogowe węzła S5 "Święceichowa" w km 9+600
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Lasocice - oświetlenie drogowe węzła "Leszno Zachód" w km 13+600
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Lasocice - znaki aktywne na węźle "Leszno Zachód" S5 w km 13+600
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wilkowice - oświetlenie drogowe węzła WD-7 na S5 w m. Wilkowice, droga powiatowa nr 4771P
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Pompownia wód P5 na drodze S5, obwodnica Leszna w km 11+800, ZB6
2019-01-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Konarzewo - znaki aktywne na WD-1, S5 w m. Konarzewo, dz. nr 542/19
2019-01-15
2019-01-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Umocnienie skarp i dna rowu oraz skarp i terenu pod obiektami mostowymi w ciągu autostrady A-1 od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ
2019-01-14
2019-02-04
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP L-282 Wrocław - Zgorzelec w km 55+779 DK 94 koło m. Okmiany
2019-01-11
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Legnica Północ do węzła Bolków na terenie administrowanym przez Rejon w Legnicy, Zadanie nr 4 - Prace utrzymaniowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
2019-01-15
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wołów - Zad. 3 - Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w latach 2019 - 2020
2018-12-28
2019-01-07
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa pojazdów holujących do przyczep pomiarowych SRT-3 do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego
2018-12-28
2019-01-08
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projekt rozbudowy mostów przez rzeki Gwdę i Noteć w miejscowości Ujście
2018-12-28
2019-01-08
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2018-12-21
2019-01-10
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie
2018-12-21
2019-01-11
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniach łącznic w węźle "Lucynów" z drogą gminną (stary przebieg DK 8).
2018-12-21
2019-01-14
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań.
2018-12-21
2019-01-07
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Likwidacja nielegalnego składowiska śmieci w kilometrze ok. 10+710 - 10+790 Trasy Głównej S-5 (na DS9 km 1+158 - km 1+245)
2018-12-21
2019-01-17
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót dla zadania pn.: Dostosowanie PPO Pruszków do poboru opłat
2018-12-21
2019-01-04
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno-biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
2018-12-21
2019-01-17
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa budynku administracyjno - biurowego na Obwodzie Utrzymania Autostrady Widawa"
2018-12-20
2019-01-04
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie VI: obwód utrzymania drogi Bolków"
2018-12-20
2019-01-15
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa wiaduktu przez linię KWB Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka
2018-12-18
2018-12-28
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Gromadzenie i udostępnianie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2019-2020
2018-12-17
2019-01-03
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 38, 40, 40b, 45, 45b, 88 i 94 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie do dnia 31.12.2020r.
2018-12-17
2019-01-07
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Koncepcje rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
2018-12-14
2019-01-03
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych S7, S7g i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 2 zadania
2018-12-13
2019-01-08
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części
2018-12-12
2019-01-03
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17(12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I "Wierzchowiska" Część 2: MOP kat. I "Bystrzejowice".
2018-12-12
2019-01-07
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Pozwolenia na Budowę/ZRID dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa odwodnienia w obszarze miejscowości Świerczek" wraz z przebudową istniejącego odwodnienia drogi ekspresowej nr 7 w rejonie km 496+500 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych i w okresie rękojmi za wady.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie koncepcji ograniczenia hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I).
2019-01-10
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego, Zadanie 1 ; Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie w zakresie środowiska gruntowo - wodnego,Zadanie 2
2019-01-10
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 5 części zamówienia
2019-01-04
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym
2019-01-04
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadaniaCzęść 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim"
2019-01-04
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami w podziale na 8 zadań
2019-01-03
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2019 - 2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek oraz Nidzica - Napierki w podziale na 4 zadania
2019-01-02
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy" wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej w ramach umowy Projektuj i Buduj na przedmiotowe zadanie.
2018-12-28
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczeciniePoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-12-28
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach należących do Oddziału GDDKiA w Krakowie
2018-12-21
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Łódź w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania
2018-12-20
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. Opolskiego z podziałem na 5 części
2018-12-20
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie usług z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, budowlanego i odszkodowawczego na potrzeby GDDKiA Oddział w Katowicach.
2018-12-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim" - zadanie 6 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-78 w m. Nieborowice w ramach PBDK - PLMN
2018-12-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogi, odwodnienia oraz chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Elblągu w podziale na 2 zadania.
2018-12-19
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Kwieciszewo
2018-12-18
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 4 części
2018-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RENOWACJA, KONSERWACJA I ODBUDOWA EKSPONATU WALEC PAROWY CEGIELSKI NR FABR. 1039, O NR EWIDENCYJNYM 10
2018-12-13
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6 i Obwodu Drogowego w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51
2018-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Zegrze na drodze krajowej nr 61 w km 31+333, podpora nr 1, jezdnia lewa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.