eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach - przetargiUrząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2009-12-30
2010-01-08
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach CAŁODOBOWY MONITORING WIZYJNY ULIC NA TERENIE MIASTA POBIEDZISKA W LATACH 2010-2012
2009-12-04
2009-12-30
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Remont istniejącej kotłowni wraz z instalacjami i źródłami ciepła dla kompleksu sportowo edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach oraz istniejącej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 23
2009-12-01
2009-12-11
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ROKU 2010
2009-11-02
2009-11-24
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupicach, gmina Pobiedziska
2009-10-27
2009-11-18
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Modernizacja części ul. Wronczyńskiej w Jerzykowie polegająca na budowie chodnika, gmina Pobiedziska
2009-10-22
2009-11-03
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy Pobiedziska w roku 2009 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XLIII/367/2009 z dnia 24 września 2009
2009-10-21
2009-11-03
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektu przebudowy oraz budowy ulicy Poznańskiej w Pobiedziskach oraz przebudowy ulicy Gajowej w Pobiedziskach - Letnisku wraz z koncepcją odwodnienia
2009-10-21
2009-11-17
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym w ul. Kanałowej we wsi Główna w gminie Pobiedziska
2009-10-15
2009-10-23
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 W REJONIE I, GMINA POBIEDZISKA
2009-10-01
2009-10-12
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 W GMINIE POBIEDZISKA
2009-09-28
2009-10-08
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektu przebudowy oraz budowy ulicy Poznańskiej w Pobiedziskach oraz przebudowy ulicy Gajowej w Pobiedziskach - Letnisku wraz z koncepcją odwodnienia
2009-09-15
2009-10-05
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupicach, gmina Pobiedziska
2009-08-13
2009-09-03
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Przebudowa ulicy Różanej oraz drogi do hali sportowej w Pobiedziskach
2009-08-07
2009-08-17
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2009/2010 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej im. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie
2009-07-27
2009-08-07
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektów budowy drogi zbiorczej 2KD-Z - przedłużenie ul. Kanałowej w Pobiedziskach, budowy drogi lokalnej 3KD-L w Pobiedziskach, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 3KD-L, budowy sieci wodociągowej w drodze 2KD-Z oraz 3KD-L.
2009-07-23
2009-08-06
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy Pobiedziska w roku 2009
2009-07-22
2009-08-12
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla straży pożarnej w miejscowości Węglewo, gmina Pobiedziska, etap I (adaptacja budynku na świetlicę - ocieplenie budynku)
2009-06-22
2009-07-03
Pobiedziska usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektów na budowę ulicy Polnej w Biskupicach, chodnika przy ul. Wronczyńskiej w Jerzykowie oraz przebudowę ulicy Gajowej w Pobiedziskach - Letnisku
2009-06-18
2009-07-10
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Remont nawierzchni gruntowych, niwelacje oraz usługi ładowarką w gminie Pobiedziska
2009-06-15
2009-07-09
Pobiedziska roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Remont chodnika w ulicy Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2010-01-08
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym w ul. Kanałowej we wsi Główna w gminie Pobiedziska
2010-01-07
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupicach, gmina Pobiedziska
2010-01-06
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ROKU 2010
2009-12-22
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010 w gminie Pobiedziska w rejonie I, gmina Pobiedziska
2009-12-15
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Modernizacja części ul. Wronczyńskiej w Jerzykowie polegająca na budowie chodnika, gmina Pobiedziska
2009-11-25
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektu przebudowy oraz budowy ulicy Poznańskiej w Pobiedziskach oraz przebudowy ulicy Gajowej w Pobiedziskach - Letnisku wraz z koncepcją odwodnienia
2009-10-26
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Przebudowa ulicy Różanej oraz drogi do hali sportowej w Pobiedziskach
2009-10-20
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 W GMINIE POBIEDZISKA
2009-09-10
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. KISZKOWSKIEJ W POBIEDZISKACH
2009-09-07
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla straży pożarnej w miejscowości Węglewo, gmina Pobiedziska, etap I (adaptacja budynku na świetlicę - ocieplenie budynku)
2009-09-03
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy Pobiedziska w roku 2009
2009-09-03
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektów budowy drogi zbiorczej 2KD-Z - przedłużenie ul. Kanałowej w Pobiedziskach, budowy drogi lokalnej 3KD-L w Pobiedziskach, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 3KD-L, budowy sieci wodociągowej w drodze 2KD-Z oraz 3KD-L.
2009-08-28
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2009/2010 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej im. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie
2009-08-24
brak danych
Pobiedziska Usługi Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pobiedziska na urzadzeniach stanowiących własność ENEA S.A.
2009-08-07
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Remont chodnika w ulicy Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach
2009-08-04
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniczki, gmina Pobiedziska, etap I
2009-07-30
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Remont nawierzchnigruntowych, niwelacje oraz usługi ładowarką w gminie Pobiedziska
2009-07-27
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Sporządzenie projektów na budowę ulicy Polnej w Biskupicach, chodnika przy ul. Wronczyńskiej w Jerzykowie oraz przebudowę ulicy Gajowej w Pobiedziskach - Letnisku
2009-07-01
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łacznikiem i pomieszczeniami przyległymi Zespołu Szkół w Pobiedziskach oraz termomodernizacja kompleksu budynków Przedszkola w Pobiedziskach
2009-07-01
brak danych
Pobiedziska Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego wraz z przykanaikami do studzienek, budowa kolektora deszczowego oraz remont nawierzchni ul. Czerniejewskiej na odcinku od ulicy Klasztornej do ulicy Półwiejskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.