eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. - przetargiTwierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-23
2023-01-02
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Działania promocyjne w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-11-25
2022-12-05
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych
2022-11-16
2022-11-24
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych
2022-11-02
2022-11-10
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu szkoleń w ramach realizacji projektu w ramach projektu: Rewaloryzacja ...
2022-09-07
2022-09-22
Srebrna Góra Dostawy Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Zakup, dostawa i montaż replik sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych ...
2022-08-10
2022-08-18
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługa zarządzania projektem Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym
2022-05-09
2022-05-24
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. TWIERDZA SREBRNA GÓRA (XVIII W.), FORT WYSOKA SKAŁA - RATUNKOWA RESTAURACJA SKLEPIEŃ POTERNY FOSBREI. CPV 45000000-7
2022-03-31
2022-04-15
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. TWIERDZA SREBRNA GÓRA (XVIII W.), FORT WYSOKA SKAŁA - RATUNKOWA RESTAURACJA SKLEPIEŃ POTERNY FOSBREI I FORT OSTRÓG - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ...
2021-12-30
2022-01-17
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy przyłącza wodociągowego na cele bytowo-gospodarcze i p-poż. dla Twierdzy Srebrna Góra (...)
2021-12-29
2022-01-27
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych ...
2021-08-12
2021-08-27
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Twierdza Srebrna Góra (XVIIIw.), Fort Ostróg - remont muru szyjowego - etap III. CPV 45000000-7
2021-08-02
2021-08-20
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługi promocji projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części ...
2021-04-14
2021-04-22
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego(...)
2021-04-01
2021-04-09
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych ...
2020-12-31
2021-01-08
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługa zarządzania projektem Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. CPV 79412000-5, 79421100-2
2020-10-21
2020-10-23
Srebrna Góra Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
2020-10-09
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn."Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2020-07-31
2020-08-10
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: "Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2020-04-23
2020-05-08
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Zarządzanie projektem pn.: "Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2019-11-08
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIASrebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu - etap II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-01-02
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych
2023-01-02
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu szkoleń w ramach realizacji projektu w ramach projektu: Rewaloryzacja ...
2022-11-25
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych
2022-11-13
brak danych
Srebrna Góra Dostawy Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Zakup, dostawa i montaż replik sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych ...
2022-08-28
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługa zarządzania projektem Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym
2022-06-20
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. TWIERDZA SREBRNA GÓRA (XVIII W.), FORT WYSOKA SKAŁA - RATUNKOWA RESTAURACJA SKLEPIEŃ POTERNY FOSBREI I FORT OSTRÓG - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ...
2022-06-20
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. TWIERDZA SREBRNA GÓRA (XVIII W.), FORT WYSOKA SKAŁA - RATUNKOWA RESTAURACJA SKLEPIEŃ POTERNY FOSBREI. CPV 45000000-7
2022-02-16
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych ...
2022-02-15
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy przyłącza wodociągowego na cele bytowo-gospodarcze i p-poż. dla Twierdzy Srebrna Góra (...)
2021-09-20
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługi promocji projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części ...
2021-09-20
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Twierdza Srebrna Góra (XVIIIw.), Fort Ostróg - remont muru szyjowego - etap III. CPV 45000000-7
2021-07-01
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego(...)
2021-04-28
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych ...
2021-01-21
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Usługa zarządzania projektem Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. CPV 79412000-5, 79421100-2
2020-09-29
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn."Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2020-06-04
brak danych
Srebrna Góra Usługi Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Zarządzanie projektem pn."Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2019-06-05
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIASrebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu - etap II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany
2018-09-17
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIASrebrna Góra, Twierdza (XVIII w.)ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego Zamówienie z podziałem na częściCzęść 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - ETAP I Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA
2018-05-22
brak danych
Srebrna Góra Roboty budowlane Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIASrebrna Góra, Twierdza (XVIII w.)Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)
2017-08-18
brak danych
Srebrna Góra Dostawy Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu "Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.