eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Rafał Komoń


Liczba znalezionych orzeczeń: 3 040


 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3315/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2021-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3295/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę American Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3284/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: SEVITEL sp. z o.o., ul. Leopolda
 • 2020-12-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3255/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 7 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: ARPOL Narzędzia
 • 2020-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3237/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę „4M” M. Z., P. G., R. R. Spółka jawna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
 • 2020-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3287/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę NODO Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3212/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grud nia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „F” s.c. M. F., T. F. Niepoczołowice 3a
 • 2020-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 3193/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego Intergraph Polska Spółka z ograniczoną
 • 2020-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3183/20, KIO 3185/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 2 grudnia 2020 r. przez W ykonawcę Apis Polska Sp. z o.o. (ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław) B. w dniu
 • 2020-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3148/20, KIO 3217/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę Comp S.A. z siedzibą w Warszawie dla części I zamówienia
 • 2020-12-17 WYROK Sygn. akt KIO 3120/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2020 roku przez wykonawc ę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326)
 • 2020-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 2642/20, KIO 2649/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2020 roku w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2020 roku przez: 1. wykonawcę G. S, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2020-12-15 WYROK Sygn. akt KIO 3109/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: NDI Spółka z o.o.; NDI SOPOT S.
 • 2020-12-14 WYROK Sygn. akt KIO 3066/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawcę e- Instytucja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2020-12-10 WYROK Sygn. akt KIO 3123/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2020-12-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3043/20, KIO 3082/20, KIO 3134/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 20 listopada 2020 r. przez
 • 2020-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3071/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 8 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2020-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3052/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020 r. przez
 • 2020-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3030/20
  po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3007/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 8 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę Soflab Technology
 • 2020-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 2978/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę PZOM S. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Konopiskach przy ul. Przemysłowej
 • 2020-12-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3092/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawcę SNP Poland sp. z o.o., ul. Krzemowa 1
 • 2020-12-07 WYROK Sygn. akt KIO 2982/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 grudnia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez odwołującego: ERBUD S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w postępowaniu
 • 2020-12-07 WYROK Sygn. akt KIO 2977/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykona wcę ChM sp. z o.o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec w postępowaniu
 • 2020-12-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3085/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. prze z wykonawcę Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa
 • 2020-12-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3051/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem Stron w dniu 4 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020 roku przez wykonawcę Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą
 • 2020-12-04 WYROK Sygn. akt KIO 2993/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.
 • 2020-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 2973/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 1 grudnia 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie J. O. prowadzącego
 • 2020-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 3000/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: VAMED Polska
 • 2020-11-27 WYROK Sygn. akt KIO 2757/20, KIO 2759/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 i 24 listopada 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2020 r. przez wykonawcę M. F. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 102

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie