eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Rafał Komoń


Liczba znalezionych orzeczeń: 3 523


 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 886/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2023 r. przez wykonawc ę K. Sz., prowadzącego w Mostkach działalność gospodarcza pod nazwą MOSTY
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 873/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 roku przez wykonawcę LK Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 872/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 roku przez wykonawc ę: K. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DEVELOPMENT K. G.
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 852/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 822/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "AJW WARDEX" Sp. z o.o.
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 806/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2023 r. przez odwołującego: wykonawcę Suntar Spółka
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 755/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 roku przez wykonawcy COMTEX S półka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 599/23, KIO 619/23, KIO 622/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 marca 2023 r., 23 marca 2023 r. oraz 30 marca 2023 r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 marca 2023 r. przez: 1) odwołującego J. W. prowadzącego działalność gospodarczą
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 737/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 P ruszków w postępowaniu
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 720/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w 15 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P. M. prowadzącego
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 713/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 28 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 14 marca 2023 r. przez wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
 • 2023-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 677/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z siedzibą w Tyczynie w postępowaniu
 • 2023-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 678/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 21 marca 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 10 marca 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej przez wykonawcę: ZEC Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 673/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę odwołującego SOLARTIME S.A. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów, w
 • 2023-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 560/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę IMMITIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Zakład
 • 2023-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 567/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2023 r. przez wykonawcę MERIDIAN'S Sp. z o.o., al. Wielkopolska 29 lok 2, 60- 603 Poznań
 • 2023-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 548/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę ASCALOR Sp. z o. o., ul. Radawska 10
 • 2023-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 500/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 8 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 23 lutego 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum w składzie: Zakład
 • 2023-03-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 511/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2023 r. przez wykonawcę TPF Sp.
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 494/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę: BIOMASTER A. M. (ul. Ochla-Morelowa 3, 66- 006 Zielona Góra) ubiegającego się
 • 2023-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 434/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2023 r. przez wykonawcę G. H., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G. H. Usługi Leśne
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 385/23
  po rozpatrzeniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę Set Up System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 414/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MGGP Spółka akcyjna
 • 2023-02-27 WYROK Sygn. akt KIO 386/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę SKB Drive- Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 366/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 21 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2023 r. przez wykonawcę W. B.
 • 2023-02-21 WYROK Sygn. akt KIO 327/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę A. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble z siedzibą
 • 2023-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 311/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lutego 2023 r. przez wykonawcę P. D. prowadzącego działalność gospodarczą po firmą Usługi Budowlano –
 • 2023-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 280/23
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2023 r. przez wykonawcę A. G., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. G. Zakład
 • 2023-02-13 WYROK Sygn. akt KIO 259/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez odwołującego TPF Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 233/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2023 r. przez wykonawcę SECURION Sp. z o.o., ul. Stanisława Kamińskiego 1, 21-040 Świdnik

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 118

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie