eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Rafał Komoń


Liczba znalezionych orzeczeń: 3 548


 • 2024-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 334/24
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2024 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2024 roku przez wykonawc ę FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA z siedzibą we
 • 2024-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 86/24
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2024 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 r. przez wykonawcę Bcoders S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-10-26 WYROK Sygn. akt KIO 3023/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2023 r. przez wykonawcę SUPERSNOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach
 • 2023-10-02 WYROK Sygn. akt KIO 2728/23, KIO 2729/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2023 r. przez: A. wykonawcę Bioanalytic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – sygn. akt: KIO 2728/23
 • 2023-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1741/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 czerwca 2023 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 czerwca 2023 r. przez: wykonawcę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
 • 2023-06-16 WYROK Sygn. akt KIO 1556/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BADER-DROG Spółka
 • 2023-06-14 WYROK Sygn. akt KIO 1492/23, KIO 1527/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2023 r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 maja 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R. L. prowadzącego
 • 2023-06-06 WYROK Sygn. akt KIO 1122/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniach 5 i 17 maja oraz 1 czerwca 2023r. w Warszawie sprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2023 r. przez odwołującego: J. Ch., A. M. "MEDICA" Spółka
 • 2023-05-16 WYROK Sygn. akt KIO 1188/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę CZ. A. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pensjonat dla
 • 2023-05-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1220/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udzia łem Stron postępowania w dniu 15 maja 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2023 roku przez wykonawc ę R. Ch. prowadząca działalność
 • 2023-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 1162/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Elektroeco Sp. z o.o. z siedzibą w Ładnej w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-05-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 978/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udz iałem stron w dniach 20 kwietnia i 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę SPD Spółka z ograniczoną
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1107/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 19 kwietnia 2023 roku przez odwołującego Agencję Ochrony Eskort spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-05-08 WYROK Sygn. akt KIO 1110/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
 • 2023-05-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1083/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę
 • 2023-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 1075/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę MILENA BIS sp. z o.o., ul. Cmentarna 6; 62-025 Kostrzyn
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1072/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez odwołującego PORR S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2023-04-27 WYROK Sygn. akt KIO 1043/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50­227 Wrocław w
 • 2023-04-27 WYROK Sygn. akt KIO 1030/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2023-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 920/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Ł. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 886/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2023 r. przez wykonawc ę K. Sz., prowadzącego w Mostkach działalność gospodarcza pod nazwą MOSTY
 • 2023-04-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 918/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę „HETMAN” spółkę z ograniczoną
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 913/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-627 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 964/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu , z udziałem stron, w dniu 17 kwietnia 2023 roku w Warsz awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę „Gespar” – G. P., M. S. Sp. j., Warszawa, w
 • 2023-04-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 931/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu , z udziałem stron, w dniu 17 kwietnia 2023 roku w Warsz awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę H. Z., w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 915/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 31 marca 2022 r. przez wykonawcę MGGP S.A. z siedzibą
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 873/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 roku przez wykonawcę LK Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 872/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 roku przez wykonawc ę: K. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DEVELOPMENT K. G.
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 852/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 822/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "AJW WARDEX" Sp. z o.o.

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 119

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie