eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Dworcowa 12
88-400 Żnin
woj. kujawsko-pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2015 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

26

Łączna wartość
wygranych przetargów

58 263 804 zł

Liczba zamawiających

18

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie kujawsko-pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. zamówień to 58 263 804,35 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2017 (13 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Żnin.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 48 951 134,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Żnin przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV dr nr 130253C.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 4 428,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Księża. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Żnin.


Liczba udzielonych firmie KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 2 48 957 484,40 PLN 1
2018 1 308 686,52 PLN 1
2017 13 6 768 308,85 PLN 11
2016 7 2 216 040,58 PLN 7
2015 3 13 284,00 PLN 1
RAZEM: 26 58 263 804,35 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (21 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 175 232,07 zł). Przetargi, w których wygrywa firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Usługi odśnieżania, Usługi usuwania oblodzeńPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Żnin (7 przetargów na łączną kwotę 51 642 923,04 zł). Damasławek (3 przetargi na łączną kwotę 1 544 475,46 zł). Gniezno (2 przetargi na łączną kwotę 549 969,24 zł). Łabiszyn (2 przetargi na łączną kwotę 510 191,97 zł). Rogowo (1 przetarg na łączną kwotę 24 526,80 zł).

Lista przetargów, w których firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-11-25 Żnin

Gmina Żnin
Usługi

Odśnieżanie, usuwanie oraz zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie Gminy Żnin- II postępowanie dla części III, VII, XIII, XIV, XV, XVI.
6 350,40 PLN
2019-07-02 Żnin

Gmina Żnin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV dr nr 130253C
48 951 134,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 48 957 484,40 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-05-04 Łabiszyn

Gmina Łabiszyn
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo
308 686,52 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 308 686,52 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-02 Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II
380 071,96 PLN
2017-07-04 Żnin

Gmina Żnin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II
282 425,92 PLN
2017-06-19 Gniezno

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych Nr 2211P Pawłowo - Baranowo i Nr 2160P Czerniejewo - Żydowo
373 853,89 PLN
2017-05-31 Szubin

Nadleśnictwo Szubin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi pożarowej nr 49 w Leśnictwie Tupadły
340 370,45 PLN
2017-05-24 Damasławek

Urząd Gminy Damasławek
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Damasławku
685 654,25 PLN
2017-05-15 Mogilno

Gmina Mogilno
Roboty budowlane

Przebudowa ulic na terenie miasta Mogilna
132 437,08 PLN
2017-04-28 Kcynia

Gmina Kcynia
Dostawy

Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych
42 717,90 PLN
2017-04-21 Inowrocław

Gmina Inowrocław
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły
184 460,31 PLN
2017-04-03 Żnin

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm
2 389 728,72 PLN
2017-03-09 Damasławek

Urząd Gminy Damasławek
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie
409 626,70 PLN
2017-03-09 Damasławek

Urząd Gminy Damasławek
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 212014P na odcinku 310 m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w pasie drogowym w Niemczynie
449 194,51 PLN
2017-03-08 Kruszwica

Gmina Kruszwica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II
237 847,47 PLN
2017-02-03 Kiszkowo

Urząd Gminy Kiszkowo
Usługi

Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacjawoj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25
859 919,69 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 6 768 308,85 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-21 Rogowo

Gmina Rogowo
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2016/2017
24 526,80 PLN
2016-11-17 Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
Usługi

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VIII etap.
179 955,46 PLN
2016-11-02 Gniezno

Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi

Remont nakładka bitumiczna dr. powiat. nr 2147P Węgorzewo - Sroczyn
176 115,35 PLN
2016-09-27 Wapno

Urząd Gminy
Usługi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn ul. Poprzeczna i Polnma
185 257,72 PLN
2016-09-21 Łabiszyn

Urząd Miejski w Łabiszynie
Usługi

Przebudowa dogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
201 505,45 PLN
2016-08-19 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych - Zadanie Nr 3, odcinek ul. Rościńska m. Skoki
439 611,03 PLN
2016-07-29 Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
Roboty budowlane

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - II etap.
1 009 068,77 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 2 216 040,58 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Żnin

Gmina Żnin
Usługi

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin .
13 284,00 PLN
2015-12-14   Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Księża. 4 428,00 PLN
2015-12-14   Zadanie nr 5 : sołectwa - Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo, Skarbienice. 4 428,00 PLN
2015-12-14   Zadanie nr 4 : sołectwa - Białożewin, Murczyn, Murczynek, Jadowniki Bielskie 4 428,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 13 284,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie