eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane wykonawcy:

SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pawła Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

9

Łączna wartość
wygranych przetargów

2 106 272 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień to 2 106 272,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 608 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przetargu, którego przedmiotem było Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 16 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Świadczenie usług prawnych w zakresie1.Przygotowania informacji prawnej o możliwych wariantach prawnych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii szynowej w Płocku. 2.Przygotowania informacji prawnej dotyczącej aspektów prawn Przetarg ogłoszony był przez Urząd Miasta Płocka.


Liczba udzielonych firmie SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 1 492 000,00 PLN 1
2013 1 150 000,00 PLN 1
2011 1 106 272,00 PLN 1
2010 3 674 000,00 PLN 3
2009 2 624 000,00 PLN 2
2008 1 60 000,00 PLN 1
RAZEM: 9 2 106 272,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (9 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 2 106 272,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi prawnicze, Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, Usługi w zakresie dokumentówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (6 przetargów na łączną kwotę 1 834 000,00 zł). Płock (1 przetarg na łączną kwotę 16 000,00 zł). Gdynia (1 przetarg na łączną kwotę 150 000,00 zł). Gdańsk (1 przetarg na łączną kwotę 106 272,00 zł).

Lista przetargów, w których firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-02-24 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługi

Zapewnienie zastępstwa procesowego w związku z kontynuowaniem procesu sądowego z firmą Inter SPA przeciwko Gminie Wrocław o zapłatę
492 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 492 000,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-04-11 Gdynia

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa
Usługi

Usługi prawnicze w zakresie doradztwa prawnego i dokumentów w przedmiocie doradztwa prawnego dotyczącego kompleksowego uregulowania kwestii powierzenia i finansowania zadań Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym w szczególności przygotowania projektu umowy wykonawczej określającej szczegółowe warunki świadczenia i finansowania powierzonych usług
150 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 150 000,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-01-03 Gdańsk

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Usługi

Usługi prawne związane z bieżącą obsługą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
106 272,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 106 272,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-12 Wrocław

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Usługi doradcze dotyczące organizacji finansowania budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wyposażeniem.
244 000,00 PLN
2010-03-25 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Usługi

Świadczenia usług prawnych
250 000,00 PLN
2010-01-28 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługi

Świadczenie obsługi prawnej, w zakresie wszelkich spraw związanych z zakresem działania Urzędu Miejskiego Wrocławia wymagających udziału prawnika specjalisty z danej dziedziny prawa oraz w przypadku spraw o dużym znaczeniu finansowym i złożoności problemu
180 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 674 000,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-30 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługi

Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy.
608 000,00 PLN
2009-09-01 Płock

Urząd Miasta Płocka
Usługi

Świadczenie usług prawnych w zakresie1.Przygotowania informacji prawnej o możliwych wariantach prawnych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii szynowej w Płocku. 2.Przygotowania informacji prawnej dotyczącej aspektów prawn
16 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 624 000,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-01 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług prawnych
60 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 60 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.