eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X GospodarczyOgłoszenie z dnia 2009-12-03

Wrocław: Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy
Numer ogłoszenia: 417044 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7779230, 7779231, faks 071 7779229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00 - Usługi prawnicze .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 608000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen GmbH o zapłatę przed Sądem Okręgowym Wydział X Gospodarczy.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 608000
  • Oferta z najniższą ceną: 608000 oferta z najwyższą ceną: 608000
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.