eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi prawne związane z bieżącą obsługą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-01-05

Gdańsk: Usługi prawne związane z bieżącą obsługą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
Numer ogłoszenia: 1976 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405436 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Na Stoku 50/II p., 80-874 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 350 11 00, faks 58 350 11 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Akcyjna Samorządu Województwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawne związane z bieżącą obsługą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa Zamawiającego, w tym obsługa prawna prowadzonej Inwestycji. 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia w szczególności następujących usług prawnych: a. usługi prawne dotyczące zagadnień korporacyjnych; obsługa prawna organów korporacyjnych Zamawiającego; b. przygotowywanie tekstów oraz uzgadnianie treści umów, których stroną jest Zamawiający, w tym dotyczących realizacji Inwestycji; c. usługi prawne w zakresie prawa pracy; d. reprezentowanie Zamawiającego przed sądami, organami administracji publicznej oraz samorządowej, w szczególności w procesie inwestycyjnym; e. obsługa prawna postępowań przetargowych, związanych z realizacją Inwestycji; f. usługi prawne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego. 3. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone na żądanie Zamawiającego w jego siedzibie lub innym miejscu przez niego wskazanym, w siedzibie instytucji finansowych lub miejscu przez nich wskazanym, a po uzgodnieniu z Zamawiającym w siedzibie Wykonawcy (np. sporządzanie opinii) lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98360,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106272,00

  • Oferta z najniższą ceną: 70848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106272,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.