eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. - przetargiZakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-06
2020-01-10
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. Nr 7.2 - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m.Wieliczki
2019-11-14
2019-11-22
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2019-11-08
2019-11-20
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2020
2019-07-09
2019-08-09
Wieliczka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją r. b. w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w GminieWieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakł. Uzd. Wod. podziemnej w Wieliczka - Bogucice
2019-02-22
2019-03-27
Wieliczka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacjiw Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa ZUW podziemnej Wieliczka - Bogucice
2018-11-20
2018-11-28
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2019
2018-10-16
2018-11-22
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.3 - Budowa rurociągów wody surowej i czystej ołącznej długości L=4200m. Zad. Nr 7.3.1 - Budowa sieci wodociągowej PEO225x20,5mm na odcinku od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej,węzły L-Ł-M-M'-N o długości L=432m w Wieliczce na dz. 500/11, 500/24, 500/20, 500/22, 500/21, 500/14, 500/6i 1543/1 obręb 2 Wieliczka zamykającej pierścień sieci rozdzielający wodę z ZUW Wieliczka - Bogucice.
2018-09-03
2018-10-11
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 8 - Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnegona odcinku od ul. Mickiewicza do przystanku PKP w Wieliczce
2018-08-21
2018-08-29
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2018-08-14
2018-09-20
Wieliczka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacjiw Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4
2018-04-28
2018-06-07
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h
2017-11-16
2017-12-28
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.2 - Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 - BudowaZakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h
2017-11-07
2017-11-15
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2018
2017-03-24
2017-04-04
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2016-11-16
2016-11-24
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2017
2016-04-20
2016-04-28
Wieliczka dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2016-02-03
2016-02-11
Wieliczka dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
2015-12-14
2015-12-22
Wieliczka dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
2015-12-14
2015-12-22
Wieliczka dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
2015-11-18
2015-11-26
Wieliczka dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-09
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2020
2019-10-18
brak danych
Wieliczka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją r. b. w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w GminieWieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakł. Uzd. Wod. podziemnej w Wieliczka - Bogucice
2019-01-11
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2019
2017-12-22
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2018
2017-01-03
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2017
2016-06-08
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2016-04-20
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
2016-01-15
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016
2015-04-13
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - śmieciarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2015-01-22
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2014-06-24
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2013-11-15
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. WieliczkaDostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu z nadbudową przeznaczoną do załadunku kontenerów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.
2013-11-07
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego z zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych ( śmieciarki ) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2013-11-04
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego z zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych / śmieciarki / dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2013-11-04
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego z zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych / śmieciarki / dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2013-01-17
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2013-01-14
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o z opcją ich wykupu
2012-01-16
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2011-12-19
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego (hakowca) zabudowanego nową piaskarką oraz nowym pługiem dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
2011-10-20
brak danych
Wieliczka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.