eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BARTON ENERGIA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

BARTON ENERGIA SP. Z O.O.
Al. Krakowska 90B
05-090 Sękocin Stary
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BARTON ENERGIA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

71

Łączna wartość
wygranych przetargów

20 888 177 zł

Liczba zamawiających

64

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BARTON ENERGIA SP. Z O.O. zamówień to 20 888 176,81 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (36 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 071 519,04 PLN w ramach ogłoszonego przez Powiat Sieradzki przetargu, którego przedmiotem było ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 273,06 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Opatów i jej jednostek organizacyjnych Przetarg ogłoszony był przez Gmina Opatów.


Liczba udzielonych firmie BARTON ENERGIA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BARTON ENERGIA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 6 1 833 569,25 PLN 5
2016 25 6 705 269,70 PLN 22
2015 36 11 256 435,38 PLN 36
2014 4 1 092 902,48 PLN 4
RAZEM: 71 20 888 176,81 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (47 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 13 296 718,38 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, Elektryczność, Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, Przesył energii elektrycznejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (5 przetargów na łączną kwotę 1 268 414,40 zł). Raszyn (3 przetargi na łączną kwotę 900 616,84 zł). Rozprza (2 przetargi na łączną kwotę 214 179,94 zł). Złotów (2 przetargi na łączną kwotę 808 714,92 zł). Wrocław (2 przetargi na łączną kwotę 430 888,69 zł).

Lista przetargów, w których firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-11-27 Lubiąż

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Dostawy

Zakup energii elektrycznej.
214 512,00 PLN
2017-05-11 Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
344 818,20 PLN
2017-05-11 Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy

Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
344 818,20 PLN
2017-05-10 Nowy Sącz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Nowym Targu
245 565,81 PLN
2017-03-06 Szydłów

Gmina Szydłów
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów
41 454,16 PLN
2017-01-10 Iława

Powiat Iławski
Usługi

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
642 400,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 833 569,25 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-28 Grudziądz

Gmina Grudziądz
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Grudziądz
34 209,99 PLN
2016-12-27 Strzelin

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup energii elektrycznej
85 816,73 PLN
2016-12-22 Gać

Gmina Gać
Dostawy

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GAĆ
417 467,00 PLN
2016-12-21 Białystok

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce ZP/PN-28/16
14 677,34 PLN
2016-12-16 Płońsk

Powiat Płoński
Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
507 923,51 PLN
2016-12-14 Gorzków-Osada

Gmina Gorzków
Dostawy

Zakup energii elektrycznej
174 136,47 PLN
2016-12-09 Przasnysz

Gmina Przasnysz
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego
436 528,09 PLN
2016-12-08 Jonkowo

Gmina Jonkowo
Dostawy

DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2017 r.
379 627,95 PLN
2016-12-08 Rozprza

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2017
95 118,40 PLN
2016-12-07 Mordy

Miasto i Gmina Mordy
Dostawy

Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2017-2018
185 561,99 PLN
2016-12-07 Złotów

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego
386 672,52 PLN
2016-12-02 Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża
Dostawy

dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
326 023,90 PLN
2016-12-01 Pawłów

Gmina Pawłów
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawłów w 2017 roku
413 517,19 PLN
2016-11-28 Pęczniew

Gmina Pęczniew
Usługi

Zakup energii elektryczne dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych
210 420,60 PLN
2016-11-25 Nowogródek Pomorski

Gmina Nowogródek Pomorski
Usługi

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych
213 025,05 PLN
2016-11-22 Grudziądz

Gmina Grudziądz
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Grudziądz
116 628,60 PLN
2016-10-27 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na ternie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5, 65310000-9
247 968,01 PLN
2016-09-06 Rawicz

Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rawicz-Zakładu Usług Komunalnych
38 992,97 PLN
  Raszyn

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawy

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
900 616,84 PLN
2016-07-07   Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 114 918,37 PLN
2016-07-07   Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 90 309,55 PLN
2016-07-07   Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 695 388,92 PLN
2016-07-07 Września

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z O.O
652 080,00 PLN
2016-06-03 Bydgoszcz

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
280 683,54 PLN
2016-05-16 Krapkowice

Powiat Krapkowicki
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego
281 669,43 PLN
2016-02-12 Żary

Powiat Żarski
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów należących do Powiatowi Żarskiego.
305 903,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 6 705 269,70 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-18 Katowice

Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego
Dostawy

1/2016
210 135,57 PLN
2015-12-17 Grębów

Gmina Grębów
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na lata 2016-2017
772 453,94 PLN
2015-12-17 Człopa

Miasto i Gmina Człopa
Dostawy

Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.
152 190,20 PLN
2015-12-16 Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania
Dostawy

dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 1 000 000 kWh w terminie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
264 696,00 PLN
2015-12-11 Świebodzice

OSiR Świebodzice Sp. z. o.o.
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w 2016 r
224 919,12 PLN
2015-12-10 Jeziorany

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Dostawy

Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
67 238,92 PLN
2015-12-09 Sieradz

Powiat Sieradzki
Usługi

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 071 519,04 PLN
2015-12-07 Poczesna

Gmin Poczesna
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Poczesna i jej jednostek organizacyjnych
143 590,20 PLN
2015-12-07 Dobre Miasto

Gmina Dobre Miasto
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dobre Miasto i jej jednostek organizacyjnych
297 653,85 PLN
2015-12-07 Olesno

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
163 983,60 PLN
2015-12-01 Łukowa

Gmina Łukowa
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łukowa i jednostek organizacyjnych Gminy Łukowa
316 777,12 PLN
2015-12-01 Rozprza

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2016
119 061,54 PLN
2015-11-30 Błażowa

Gmina Błażowa
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Błażowa i jej jednostek organizacyjnych
264 368,61 PLN
2015-11-30 Opatów

Gmina Opatów
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Opatów i jej jednostek organizacyjnych
273,06 PLN
2015-11-24 Baboszewo

Gmina Baboszewo
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Baboszewo (pow. płoński, woj. mazowieckie).
289 006,70 PLN
2015-11-23 Złotów

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego
422 042,40 PLN
2015-11-18 Parczew

Gmina Parczew
Dostawy

Zakup energii elektrycznej
730 241,92 PLN
2015-11-16 Solec nad Wisłą

Gmina Solec nad Wisłą
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Solec nad Wisłą, Inspektoratu Oświaty Samorządowej, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu Dalszym
165 822,46 PLN
2015-11-12 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych na 2016 rok
522 123,95 PLN
2015-11-12 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Centrum Leczenia Oparzeń
680 524,00 PLN
2015-11-06 Morąg

Urząd Miejski w Morągu
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do krytego basenu pływackiego w Morągu
252 894,65 PLN
2015-11-05 Wysokie Mazowieckie

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w grupie taryfowej C22a,C12a, C11, G11
176 869,00 PLN
2015-11-03 Opalenica

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy.
332 407,82 PLN
2015-08-05 Warszawa

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej (znak sprawyenergia-170-2015)
280 413,54 PLN
2015-08-04 Suwałki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
403 573,09 PLN
2015-08-03 Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
66 154,85 PLN
2015-07-14 Drzewica

Gmina i Miasto Drzewica
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY I MIASTA DRZEWICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
463 893,24 PLN
2015-07-03 Zambrów

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego.
270 574,75 PLN
2015-07-01 Ostrów Wielkopolski

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez Powiat Ostrowski
655 558,80 PLN
2015-06-26 Warszawa

Transportowy Dozór Techniczny
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej
112 867,63 PLN
2015-06-11 Katowice

Centrum Psychiatrii w Katowicach
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów szpitala.
132 551,38 PLN
2015-06-01 Opole

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Dostawy

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
101 013,77 PLN
2015-05-26 Orońsko

Centrum Rzeźby Polskiej
Dostawy

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
142 080,00 PLN
2015-05-06 Warszawa

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
581 059,38 PLN
2015-05-04 Nowy Sącz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Dostawy

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Nowym Targu
177 982,28 PLN
2015-04-08 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Dostawy

Sprzedaż energii elektrycznej do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie
227 919,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 11 256 435,38 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-08-01 Włocławek

Powiat Włocławski
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego
310 319,28 PLN
2014-06-16 Wrocław

Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby CeTA i Muzeum Narodowego zlokalizowanego w Pawilonie Czterech Kopuł, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu..
182 920,68 PLN
2014-04-09 Karczew

Gmina Karczew
Dostawy

ZP.271.1.2014 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru (PPE) Zamawiającego
423 182,12 PLN
2014-03-17 Łódź

Instytut Włókiennictwa
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej do zakładu przy ul. Gdańskiej 118 w Łodzi
176 480,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BARTON ENERGIA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 092 902,48 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie