eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-24
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA
2018-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś
2018-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU ZDZIECHOWICE - NOWA WIEŚ
2018-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś
2018-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU ZDZIECHOWICE - NOWA WIEŚ
2018-12-17
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI "POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-12-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40
2018-11-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905
2018-11-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245
2018-10-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,8 DO KM 13+270
2018-10-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W KM 11+615 - 12+447 W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ WIELKI
2018-10-22
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-09-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Opole dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ SIĘ GATUNKU DR I DS DO CELÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WRAZ Z JEJ TRANSPORTEM PRZEZ OKRES TRZECH SEZONÓW ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008 I 2008/2009.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-06
2018-12-14
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 12 m-cy w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC
2018-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś
2018-10-23
2018-10-31
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice"
2018-10-19
2018-10-29
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na zadania - w sezonie 2018/2019
2018-10-18
2018-10-29
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA
2018-10-17
2018-11-30
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509
2018-10-11
2018-10-19
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901"
2018-10-10
2018-10-25
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś
2018-09-27
brak danych
Opole Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 KM OD 92+021 DO KM 92+371 ODC. KOPICE-KRASNA GÓRA
2018-09-26
2018-11-07
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE"
2018-09-24
2018-10-09
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Grudynia Mała"
2018-09-20
2018-10-29
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW"
2018-09-19
2018-09-27
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-09-12
2018-09-27
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 378 W M. GNOJNA - ETAP II
2018-08-16
2018-08-27
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE-JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-08-09
2018-09-18
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice"
2018-08-07
2018-08-17
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901"
2018-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE
2018-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918
2018-07-17
2018-08-01
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 410 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLICE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice"
2018-12-18
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji"Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901""
2018-12-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU ZDZIECHOWICE - NOWA WIEŚ
2018-12-04
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA
2018-12-04
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na zadania - w sezonie 2018/2019
2018-11-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś
2018-11-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Grudynia Mała"
2018-10-24
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-10-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 378 W M. GNOJNA - ETAP II
2018-10-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 KM OD 92+021 DO KM 92+371 ODC. KOPICE-KRASNA GÓRA
2018-10-05
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE-JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-09-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW
2018-09-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
2018-09-06
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 410 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLICE
2018-09-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245
2018-08-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 km 91+022 do km 92+021 w miejscowości Kopice
2018-08-28
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji"Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40"
2018-08-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W KM 11+615 - 12+447 W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ WIELKI
2018-08-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W M. NOWY ŚWIĘTÓW
2018-08-21
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN."PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.