eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-16
2018-08-27
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE-JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-08-09
2018-09-18
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice"
2018-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE
2018-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918
2018-07-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 - 29+647,38
2018-04-26
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁN. NADZ. INWEST. DLA INW.POPR. DOSTĘP. DO WĘZŁÓW AUTOSTR. A4 GOGOLIN I OLSZOWA.ETAP II. ZAD. 5. BUD. OBWOD. M. MALNIA I CHORULA W CIĄGU DR. WOJ. NR 423 NA ODC. OD KM20+846,46 DO KM 27+010,10

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Opole dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ SIĘ GATUNKU DR I DS DO CELÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WRAZ Z JEJ TRANSPORTEM PRZEZ OKRES TRZECH SEZONÓW ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008 I 2008/2009.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-07
2018-08-17
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901"
2018-07-17
2018-08-01
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 410 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLICE
2018-07-13
2018-07-24
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40"
2018-07-12
2018-07-27
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W KM 11+615 - 12+447 W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ WIELKI
2018-07-09
2018-07-25
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 km 91+022 do km 92+021 w miejscowości Kopice
2018-07-06
2018-07-23
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W M. NOWY ŚWIĘTÓW
2018-07-06
2018-07-23
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW
2018-07-06
2018-07-16
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
2018-06-26
2018-07-04
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_
2018-06-22
2018-07-03
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 - 1+350" - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"
2018-06-22
2018-07-09
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245
2018-06-19
2018-07-30
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE"
2018-06-15
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI Z UMOCNIENIEM POBOCZY I PROFILOWANIEM CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 458, KM OD 16+370 DO 17+838 W MIEJSCOWOŚCI LEWIN BRZESKI
2018-06-14
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
2018-06-14
2018-06-29
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap I
2018-06-11
2018-07-25
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW
2018-06-07
2018-06-18
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-06-04
2018-06-12
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: " Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza - granica województwa w km 38+285 do km 41+744" branża elektroenergetyczna.
2018-05-28
2018-06-05
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH W OKRESIE 24 M-CY
2018-05-25
2018-06-11
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-14
brak danych
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
2018-08-09
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI Z UMOCNIENIEM POBOCZY I PROFILOWANIEM CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 458, KM OD 16+370 DO 17+838 W MIEJSCOWOŚCI LEWIN BRZESKI
2018-08-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40
2018-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 435 W M. MECHNICE W KM 15+700 - 16+710
2018-07-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap I
2018-07-24
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 - 1+350" - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"
2018-07-19
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-07-19
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_
2018-07-13
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn." Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza - granica województwa w km 38+285 do km 41+744" branża elektroenergetyczna.
2018-07-09
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ZABEZPIECZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 POPRZEZ NAPRAWĘ MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM W M. RYNARCICE
2018-07-04
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych oddziałów terenowych w okresie 24 m-cy
2018-06-29
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Ligota Turawska - Kadłub Turawski.
2018-06-29
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza.
2018-06-25
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC -POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 DO KM 29+647,38" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-06-21
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI"POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-06-21
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE-ZAWADZKIE
2018-06-20
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI "POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-06-18
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2018R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-06-15
brak danych
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO W PODZIALE NA ZADANIA
2018-06-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.