eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-11
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW
2018-05-11
2018-05-28
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ZABEZPIECZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 POPRZEZ NAPRAWĘ MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM W M. RYNARCICE
2018-04-26
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁN. NADZ. INWEST. DLA INW.POPR. DOSTĘP. DO WĘZŁÓW AUTOSTR. A4 GOGOLIN I OLSZOWA.ETAP II. ZAD. 5. BUD. OBWOD. M. MALNIA I CHORULA W CIĄGU DR. WOJ. NR 423 NA ODC. OD KM20+846,46 DO KM 27+010,10
2018-04-17
2018-05-29
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE"
2018-04-17
2018-05-30
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE-JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800
2018-04-13
2018-05-29
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU BIERAWA - KORZONEK W KM 7+500-10+220
2018-01-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4. ETAP. III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU OLESNO - NOWY WACHÓW W KM 0+045 DO 4+725. ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-01-30
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN."POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU OLESNO - NOWY WACHÓW W KM OD 0+045 DO KM 4+725" - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Opole dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ SIĘ GATUNKU DR I DS DO CELÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WRAZ Z JEJ TRANSPORTEM PRZEZ OKRES TRZECH SEZONÓW ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008 I 2008/2009.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-16
2018-05-24
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-05-14
2018-05-22
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC -POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 DO KM 29+647,38" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-04-26
2018-05-08
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji " Poprawa dostepności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744", z podziałem na zadania.
2018-04-25
2018-05-09
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO W PODZIALE NA ZADANIA
2018-04-18
2018-05-09
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2018R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-04-17
2018-05-07
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Ligota Turawska -Kadłub Turawski
2018-04-16
2018-05-07
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2018
2018-04-12
2018-04-23
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA Z ŁADOWACZEM PRZEDNIM I PRZYCZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ
2018-04-10
2018-04-25
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle od km 45+300 do km 46+299 (odcinek leśny)
2018-04-10
2018-04-18
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI "POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-04-06
2018-04-17
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-04-05
2018-05-16
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 435 W M. MECHNICE W KM 15+700 - 16+710
2018-03-30
2018-04-10
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej w 2018 roku
2018-03-21
2018-04-30
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU POGÓRZE-ŁĄCZNIK OD KM 28+280 DO KM 30+325
2018-03-19
2018-04-27
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW"
2018-03-16
2018-04-27
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40
2018-03-15
2018-03-23
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2018-03-15
2018-04-26
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza""
2018-03-06
2018-04-16
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin"
2018-03-05
2018-03-21
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2018-2019 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA
2018-05-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2018
2018-05-22
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji " Poprawa dostepności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744", z podziałem na zadania
2018-05-18
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE
2018-05-14
brak danych
Opole Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej w 2018 roku
2018-05-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905
2018-05-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 - 29+647,38
2018-04-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu "Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018-2019 - z podziałem na zadania"
2018-04-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej i Wyzwolenia oraz Opolskiej, wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek
2018-02-09
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN."ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA"
2018-02-02
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
2018-01-18
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP 14. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. MOSZNA W KM 0+026,43 DO KM 2+478,82 W PODZIALE NA ZADANIA
2018-01-04
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918" - BRANŻA SANITARNA
2018-01-02
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP 14. ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. MOSZNA W KM 0+026,43 DO KM 2+478,82
2017-12-21
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2017-12-20
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2017-12-19
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918 W PODZIALE NA ZADANIA
2017-12-15
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania
2017-12-15
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN."POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU OLESNO - NOWY WACHÓW W KM OD 0+045 DO KM 4+725" - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
2017-12-08
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIAROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KROGULNA

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.