eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Iławski

Powiat Iławski - przetargiPowiat Iławski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
2018-01-17
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie
2017-12-13
2018-01-03
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
2017-11-22
2017-12-08
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Wykonanie I etapu robót związanych z zadaniem "Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo wychowawczej"
2017-11-10
2017-11-27
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO - BUDOWLANYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE CZĘŚĆ NR 1 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie oraz montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody w ramach prawa opcji CZĘŚĆ NR 2 Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
2017-10-10
2017-10-26
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
2017-08-31
2017-09-18
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
2017-07-21
2017-08-01
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
2017-07-13
2017-07-31
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
2017-06-26
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn."Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-06-20
2017-07-06
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ulicy Mierosławskiego 10 w Iławie
2017-06-09
2017-06-19
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: "Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-06-06
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.
2017-05-23
2017-06-01
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: "Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-05-19
2017-06-06
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ulicy Mierosławskiego 10 w Iławie
2017-05-10
2017-05-26
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZADANIEM PN."REMONT I DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE W CZĘŚCI UŻYTKOWANEJ PRZEZ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
2017-05-09
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE
2017-03-06
2017-03-21
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO KOMINA I DOCIEPLENIE CZĘŚCI KOMINA KOTŁOWNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. I. KOSMOWSKIEJ W SUSZU
2017-02-10
2017-02-20
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn"zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektuTermomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego"
2017-01-27
2017-02-13
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,90KWP NA DACHU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE W RAMACH PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO"
2016-12-13
2016-12-23
Iława Dostawy Powiat Iławski DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Iławski
Powiat Iławski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-02
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO - BUDOWLANYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE CZĘŚĆ NR 1 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie oraz montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody w ramach prawa opcji CZĘŚĆ NR 2 Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
2017-07-25
brak danych
Iława Powiat Iławski Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn."Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-07-25
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZADANIEM PN."REMONT I DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE W CZĘŚCI UŻYTKOWANEJ PRZEZ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
2017-07-10
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ulicy Mierosławskiego 10 w Iławie
2017-06-26
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn."Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-06-19
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ulicy Mierosławskiego 10 w Iławie
2017-06-14
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.
2017-06-07
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn."Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
2017-04-27
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO KOMINA I DOCIEPLENIE CZĘŚCI KOMINA KOTŁOWNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. I. KOSMOWSKIEJ W SUSZU
2017-04-27
brak danych
Iława Powiat Iławski Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ulicy Mierosławskiego 10 w Iławie - etap I
2017-03-17
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,90KWP NA DACHU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE W RAMACH PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO"
2017-03-17
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ORAZ W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PNZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,90KWP NA DACHU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE W RAMACH PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO"
2017-01-23
brak danych
Iława Powiat Iławski DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-10-26
brak danych
Iława Powiat Iławski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Powiat Iławski oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji. Część 1Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla zadania "Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie". Część Nr 2Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla zadania "Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2016-09-30
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Wykonanie robót sanitarnych i budowlanych związanych z zadaniem TERMOMODERNIZACJA POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO
2016-08-29
brak danych
Iława Roboty budowlane Powiat Iławski Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
2016-03-31
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRemont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie
2016-03-23
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Powiat Iławski oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji
2015-10-23
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 020 677 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2015
2015-07-15
brak danych
Iława Usługi Powiat Iławski Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Iławski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.