Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Niedrzwica Duża - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-31
2015-04-14
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-02-06
2015-02-24
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-11-12
2014-11-21
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-11-05
2014-11-17
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-10-16
2014-11-03
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-13
2014-10-24
Niedrzwica Duża dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2014-10-06
2014-10-16
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-09-18
2014-10-07
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
2014-08-29
2014-09-29
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Niedrzwica Duża oraz rachunków bieżących jej jednostek budżetowych.
2014-08-05
2014-08-20
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża
2014-07-29
2014-08-13
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża.
2014-07-25
2014-08-11
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont nawierzchni dróg asfaltowych będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz budowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice Duże Zaolzie.
2014-05-29
2014-06-17
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
2014-05-23
2014-06-09
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107066 L w m. Osmolice-Kolonia, Marianka na odc. Dł. 670 m.
2014-05-21
2014-06-05
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Plac dla wszystkich - inwestycja polegająca na zagospodarowaniu centrum miejscowości Niedrzwica Kościelna poprzez budowę oświetlenia miejsc postojowych i parku, wykonanie utwardzenia terenu, a także obiektów małej architektury i nasadzeń roślinności
2014-04-23
2014-05-08
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
2014-04-11
2014-04-28
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Boisko dla wszystkich - inwestycja polegająca na budowie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytami, utwardzeniem terenu i elementami wyposażenia toru do biegu sztafetowego dla zawodów sportowo-pożarniczych w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2014-03-24
2014-04-08
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Boisko dla wszystkich - inwestycja polegająca na budowie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytami, utwardzeniem terenu i elementami wyposażenia toru do biegu sztafetowego dla zawodów sportowo-pożarniczych w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2014-02-28
2014-03-18
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków poprzez budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego na ścieki dowożone w miejscowości Niedrzwica Duża
2013-12-13
2014-01-08
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Sobieszczany Kolonia Gmina Niedrzwica Duża

Zobacz wiecej

Gmina Niedrzwica Duża - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-06
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-03-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-12-02
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-12-02
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-12-01
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2014-11-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
2014-11-14
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
2014-11-14
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-08
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Niedrzwica Duża oraz rachunków bieżących jej jednostek budżetowych.
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża.
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont nawierzchni dróg asfaltowych będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz budowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice Duże Zaolzie.
2014-08-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie robót budowlanych na placu w Niedrzwicy Kościelnej w zakresiezmiany wysokości wykonania utwardzenia placu na wysokości sklepu GROSZEK oraz wykonania palisady.
2014-07-07
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża plac dla wszystkich - inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu centrum miejscowości Niedrzwica koscielna poprzez budowę oświetlenia miejsc postojowych i paRKU, WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU , a także obiektów małej architektury i nasadzeń roslinności.
2014-07-04
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107066 L w m. Osmolice-Kolonia, Marianka na odc. Dł. 670 m.
2014-05-22
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Boisko dla wszystkich - inwestycja polegająca na budowie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytami, utwardzeniem terenu i elementami wyposażenia toru do biegu sztafetowego dla zawodów sportowo-pożarniczych w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2014-04-04
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków poprzez budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego na ścieki dowożone w miejscowości Niedrzwica Duża
2014-01-29
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Sobieszczany Kolonia Gmina Niedrzwica Duża
2014-01-07
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Usługa opieki dziennej nad dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach projektu pt.Edukacja przedszkola kluczem do sukcesu nr POKL 09.01.01-06-043/10 realizowanym od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku przez Gminę Niedrzwica Duża w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1
2013-12-20
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2013/2014

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU