eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża - przetargiGmina Niedrzwica Duża - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
2017-03-30
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża "Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-24
2017-03-15
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża "Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej". Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 r.
2017-01-12
2017-02-01
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na odcinku położonym na terenie gminy Niedrzwica Duża od km 3+505,74 do km 5+874,25
2016-12-22
2017-01-10
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach działania 5.6. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego programu operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020.
2016-10-21
2016-11-03
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2016-07-20
2016-08-04
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na odcinku położonym na terenie na terenie gminy Niedrzwica Duża od km 3+505,74 do km 5+874,25.
2016-05-09
2016-05-24
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont (docieplenie) elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Warszawiakach w Gminie Niedrzwica Duża
2016-03-03
2016-03-18
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107084 L (dz. nr ewid.148) w m. Sobieszczany gmina Niedrzwica Duża.
2016-02-25
2016-03-04
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2016-02-05
2016-02-22
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg gminnycha)nr 107073 L w m. Tomaszówka na odc. dł. 507 m b)nr 107075 L ul. Cicha na dł. ok. 300 m (działka nr ewid. 1124) c)nr 107076 L ul. Spółdzielcza na dł. ok. 300 m (działka nr ewid. 1403) d)nr 107077 L ul. Gruntowa na dł. ok. 580 m ( działka nr ewid. 1178)
2016-01-19
2016-02-03
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107093 L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami oraz włączeniem do drogi powiatowej nr 2266 L w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża.
2015-10-06
2015-10-21
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy budynku gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Niedrzwicy Dużej, adres inwestycjiul. Lubelska 21 A 24-220 Niedrzwica Duża, wraz z koncepcją lokalizacji nowego budynku przedszkola.
2015-09-23
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1)drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża 2)drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża 3)drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-09-23
2015-10-08
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara
2015-08-14
2015-08-31
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1) drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża 2) drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża 3) drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-07-21
2015-08-05
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107083 L w m. Niedrzwica Kościelna na dł. ok. 600,00 m.
2015-03-31
2015-04-14
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-02-06
2015-02-24
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-11-12
2014-11-21
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-11-05
2014-11-17
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-10-16
2014-11-03
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-10
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na odcinku położonym na terenie gminy Niedrzwica Duża od km 3+505,74 do km 5+874,25.
2017-02-01
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża 1.Przedmiotem Umowy jest określenie warunków realizacji zadań w okresie obowiązywania Umowy, w zakresie1)bieżących napraw dróg gminnych gruntowych oraz utwardzonych kruszywem dolomitowym, 2)bieżących napraw dróg gminnych asfaltowych, 3)zimowego utrzymania dróg gminnych i placów, 4)koszenia terenów zieleni, 5) prac ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką.
2016-12-14
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2016-08-30
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na odcinku położonym na terenie na terenie gminy Niedrzwica Duża od km 3+505,74 do km 5+874,25. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2016-06-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont (docieplenie) elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Warszawiakach w Gminie Niedrzwica Duża
2016-06-22
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża wykonanie zabezpieczenia rury gazowej, zabezpieczenia instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej, poszerzenia jezdni i utwardzenia terenu w ramach inwestycji pn.,,Przebudowa drogi gminnej 107093 L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami oraz włączeniem do drogi powiatowej nr 2266 L w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża.
2016-06-17
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża wykonania prac analitycznych koniecznych do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowań Gminy Niedrzwica Duża zgodnego ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r poz 199).
2016-04-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża wykonanie robót budowlanych (drogowych) na aktualnie przebudowywanych odcinkach dróg gminnychul. Cicha i Spółdzielcza w Niedrzwicy Dużej.
2016-04-05
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107084 L (dz. nr ewid.148) w m. Sobieszczany gmina Niedrzwica Duża..
2016-03-24
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg gminnycha)nr 107073 L w m. Tomaszówka na odc. dł. 507 m b)nr 107075 L ul. Cicha na dł. ok. 300 m (działka nr ewid. 1124) c)nr 107076 L ul. Spółdzielcza na dł. ok. 300 m (działka nr ewid. 1403) d)nr 107077 L ul. Gruntowa na dł. ok. 580 m ( działka nr ewid. 1178).
2016-03-24
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2016-02-24
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107093 L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami oraz włączeniem do drogi powiatowej nr 2266 L w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża.
2015-11-18
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki.
2015-11-09
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy budynku gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Niedrzwicy Dużej, adres inwestycjiul. Lubelska 21 A 24-220 Niedrzwica Duża, wraz z koncepcją lokalizacji nowego budynku przedszkola.
2015-11-03
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowy oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara
2015-10-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1) drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża, 2) drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża, 3) drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-08-14
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107083 L w m. Niedrzwica Kościelna na dł. ok. 600,00 m.
2015-05-06
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-03-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-12-02
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Niedrzwica Duża
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.