eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża - przetargiGmina Niedrzwica Duża - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-19
2016-02-03
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107093 L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami oraz włączeniem do drogi powiatowej nr 2266 L w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża.
2015-10-06
2015-10-21
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy budynku gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Niedrzwicy Dużej, adres inwestycjiul. Lubelska 21 A 24-220 Niedrzwica Duża, wraz z koncepcją lokalizacji nowego budynku przedszkola.
2015-09-23
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1)drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża 2)drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża 3)drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-09-23
2015-10-08
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara
2015-08-14
2015-08-31
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1) drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża 2) drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża 3) drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-07-21
2015-08-05
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107083 L w m. Niedrzwica Kościelna na dł. ok. 600,00 m.
2015-03-31
2015-04-14
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-02-06
2015-02-24
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-11-12
2014-11-21
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-11-05
2014-11-17
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-10-16
2014-11-03
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-13
2014-10-24
Niedrzwica Duża dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2014-10-06
2014-10-16
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-09-18
2014-10-07
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
2014-08-29
2014-09-29
Niedrzwica Duża usługi Gmina Niedrzwica Duża Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Niedrzwica Duża oraz rachunków bieżących jej jednostek budżetowych.
2014-08-05
2014-08-20
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża
2014-07-29
2014-08-13
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża.
2014-07-25
2014-08-11
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont nawierzchni dróg asfaltowych będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz budowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice Duże Zaolzie.
2014-05-29
2014-06-17
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
2014-05-23
2014-06-09
Niedrzwica Duża roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107066 L w m. Osmolice-Kolonia, Marianka na odc. Dł. 670 m.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki.
2015-11-09
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy budynku gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Niedrzwicy Dużej, adres inwestycjiul. Lubelska 21 A 24-220 Niedrzwica Duża, wraz z koncepcją lokalizacji nowego budynku przedszkola.
2015-11-03
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża budowy oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara
2015-10-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż1) drogi krajowej nr 19 w miejscowości Strzeszkowice Duże w Gminie Niedrzwica Duża, 2) drogi powiatowej nr 2259 L w miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w Gminie Niedrzwica Duża, 3) drogi wojewódzkiej nr 834 i powiatowej nr 2256 L w miejscowości Czółna w Gminie Niedrzwica Duża
2015-08-14
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107083 L w m. Niedrzwica Kościelna na dł. ok. 600,00 m.
2015-05-06
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
2015-03-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107078 L ul. Świerkowa w m. Niedrzwica Duża na dł. 818,15 m.
2014-12-02
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-12-02
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zużytych opon) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
2014-12-01
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych
2014-11-25
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
2014-11-14
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
2014-11-14
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Świadczenie usług odśnieżania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-08
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Niedrzwica Duża oraz rachunków bieżących jej jednostek budżetowych.
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża.
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża
2014-08-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Remont nawierzchni dróg asfaltowych będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz budowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice Duże Zaolzie.
2014-08-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie robót budowlanych na placu w Niedrzwicy Kościelnej w zakresiezmiany wysokości wykonania utwardzenia placu na wysokości sklepu GROSZEK oraz wykonania palisady.
2014-07-07
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża plac dla wszystkich - inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu centrum miejscowości Niedrzwica koscielna poprzez budowę oświetlenia miejsc postojowych i paRKU, WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU , a także obiektów małej architektury i nasadzeń roslinności.
2014-07-04
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej Nr 107066 L w m. Osmolice-Kolonia, Marianka na odc. Dł. 670 m.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Niedrzwica Duża
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.