eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - przetargiGmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-14
2018-03-30
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163007N we Franknowie na działce nr 205 km 0+612 - km 0+775"
2017-12-11
2017-12-18
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 220.563 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie" na okres od 27 grudnia 2017r. do 31maja 2018r.
2017-12-11
2017-12-18
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 461.420,40 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej majątkowej dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477 N na odcinku Radostowo-Derc " na okres od 27 grudnia 2017r. do 20 września 2028r.
2017-12-11
2017-12-18
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu na wkład własny gminy na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150.000,00 zł na okres od 27.12.2017r do 20.06.2023r . o
2017-11-27
brak danych
Jeziorany Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu miasta i gminy Jeziorny w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r."
2017-10-16
2017-11-06
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163007N we Franknowie na działce nr 205 od 0+612 do 0+775"
2017-08-04
2017-08-22
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w Tłokowie
2017-04-13
2017-05-05
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
2017-04-13
2017-05-05
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo
2017-04-03
2017-04-20
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205"
2016-06-24
2016-07-05
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
2015-12-07
2015-12-16
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 496.729 zł na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na okres od podpisania umowy do 10.11.2027 r.
2015-12-01
2015-12-10
Jeziorany dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
2015-06-25
2015-07-03
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł.
2015-06-17
2015-06-25
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł.
2014-12-19
2014-12-29
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 385.000,00 zł.
2014-11-13
2014-11-21
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.200.000,00 zł.
2014-10-17
2014-10-28
Jeziorany dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Portal Aktywna Gmina usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-09-19
2014-10-06
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu
2014-09-03
2014-09-18
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 220.563 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie" na okres od 27 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.
2017-12-29
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 461.420,40 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej majątkowej dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477 N na odcinku Radostowo-Derc " na okres od 27 grudnia 2017 r. do 20 września 2028 r.
2017-12-29
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu na wkład własny gminy na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150.000,00 zł na okres od 27.12.2017 r do 20.06.2023 r .
2017-09-25
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 929 501 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE na pokrycie wkładu własnego gminy na zadaniabudowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo-Kramarzewo, Franknowo-Polkajmy oraz drogi wewnętrznej gminnej we Franknowie, , na okres od 15.09.2017 do 27.11.2028 r."
2017-09-25
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w Tłokowie
2017-06-05
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
2017-06-05
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo
2017-06-02
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205"
2016-07-27
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
2015-12-18
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 496.729 zł na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na okres od podpisania umowy do 10.11.2027 r.
2015-12-11
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
2015-07-06
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł
2014-11-27
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.200.000,00 zł.
2014-11-10
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Portal Aktywna Gmina usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-08-19
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2014-06-09
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-05-30
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-04-01
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Rozwój e-usług usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-03-14
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Opracowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany
2014-03-05
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pnPodstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.