eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - przetargiGmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-11-06
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163007N we Franknowie na działce nr 205 od 0+612 do 0+775"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-04
2017-08-22
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w Tłokowie
2017-04-13
2017-05-05
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
2017-04-13
2017-05-05
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo
2017-04-03
2017-04-20
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205"
2016-06-24
2016-07-05
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
2015-12-07
2015-12-16
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 496.729 zł na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na okres od podpisania umowy do 10.11.2027 r.
2015-12-01
2015-12-10
Jeziorany dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
2015-06-25
2015-07-03
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł.
2015-06-17
2015-06-25
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł.
2014-12-19
2014-12-29
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 385.000,00 zł.
2014-11-13
2014-11-21
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.200.000,00 zł.
2014-10-17
2014-10-28
Jeziorany dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Portal Aktywna Gmina usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-09-19
2014-10-06
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu
2014-09-03
2014-09-18
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu
2014-08-18
2014-09-02
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu
2014-08-01
2014-08-12
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2014-05-13
2014-05-21
Jeziorany usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-05-07
2014-05-22
Jeziorany roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-02-26
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pnPodstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające
2014-02-25
2014-03-06
Jeziorany dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Rozwój e-usług usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-25
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 929 501 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE na pokrycie wkładu własnego gminy na zadaniabudowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo-Kramarzewo, Franknowo-Polkajmy oraz drogi wewnętrznej gminnej we Franknowie, , na okres od 15.09.2017 do 27.11.2028 r."
2017-09-25
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w Tłokowie
2017-06-05
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
2017-06-05
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo
2017-06-02
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205"
2016-07-27
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
2015-12-18
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 496.729 zł na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na okres od podpisania umowy do 10.11.2027 r.
2015-12-11
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
2015-07-06
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 585.000,00 zł
2014-11-27
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.200.000,00 zł.
2014-11-10
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Portal Aktywna Gmina usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-08-19
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2014-06-09
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-05-30
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
2014-04-01
brak danych
Jeziorany Dostawy Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Rozwój e-usług usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany
2014-03-14
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Opracowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany
2014-03-05
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pnPodstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające
2013-12-19
brak danych
Jeziorany Roboty budowlane Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji).
2013-11-30
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Odśnieżanie - zima 2013/2014
2013-09-05
brak danych
Jeziorany Usługi Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 530.908,00 zł

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.