eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O.
Leśna 1/---
05-860 Józefów
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

95

Łączna wartość
wygranych przetargów

9 566 493 zł

Liczba zamawiających

41

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. zamówień to 9 566 492,80 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (17 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 661 654,80 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Michałowice przetargu, którego przedmiotem było Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2014-2015 - nr sprawy ZP.2712.102.2013.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 18,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wywóz komunalnych nieczystości płynnych z terenu Instytutu Energetyki w Warszawie przy ul. Mory 8 Przetarg ogłoszony był przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa.


Liczba udzielonych firmie "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 2 357 933,60 PLN 2
2017 2 620 353,20 PLN 2
2016 17 1 038 700,36 PLN 6
2015 7 236 567,66 PLN 7
2014 9 1 161 736,31 PLN 7
2013 9 1 287 928,30 PLN 9
2012 13 1 515 714,81 PLN 10
2011 7 567 710,24 PLN 7
2010 5 529 359,50 PLN 5
2009 10 1 113 506,11 PLN 9
2008 11 1 022 304,58 PLN 7
2007 3 114 678,13 PLN 3
RAZEM: 95 9 566 492,80 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (92 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 8 769 182,80 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, Usługi usuwania osadów, Usługi usuwania ścieków, Usługi gospodarki ściekowej, Usługi naprawcze i konserwacyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (43 przetargi na łączną kwotę 2 428 068,79 zł). Michałowice (9 przetargów na łączną kwotę 3 069 267,01 zł). Teresin (8 przetargów na łączną kwotę 774 430,44 zł). Podkowa Leśna (6 przetargów na łączną kwotę 956 996,56 zł). Radom (4 przetargi na łączną kwotę 186 313,33 zł).

Lista przetargów, w których firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-01-23 Milanówek

Urząd Miasta Milanówka
Usługi

Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej.
46 893,60 PLN
2019-01-02 Podkowa Leśna

Miasto Podkowa Leśna
Usługi

"Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020." Zadanie I Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020 Zadanie II Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020
311 040,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 357 933,60 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-02-01 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice.
571 903,20 PLN
2017-01-09 Radom

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Usługi

Usługa związana z bieżącą konserwacją i obsługą serwisową myjni samochodowych wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych)w kompleksach wojskowych w m. Radom, Grójec i Sochaczew w 2017 r.
48 450,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 620 353,20 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi

Usługi w zakresie usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z cmentarzy komunalnych m. st. WarszawyCmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie
176 320,80 PLN
2016-08-03   Usługi w zakresie usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z cmentarzy komunalnych m. st. WarszawyCmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie 7 387,20 PLN
2016-08-03   Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. 168 933,60 PLN
2016-06-27 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

zadanie 3
3 985,20 PLN
  Radom

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Usługi

Usługa związana z bieżącą konserwacją i obsługą serwisową myjni samochodowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych) w kompleksach wojskowych K06087 Radom, K-6056 Grójec i K-6017 Sochaczew
98 100,00 PLN
2016-05-02   Bieżąca konserwacja i obsługa serwisowa myjni ręcznej firmy BARTEX dla pojazdów ciężarowych i osobowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych(ropopochodnych) w kompleksie wojskowym K-6087 Radom 49 500,00 PLN
2016-05-02   Bieżąca konserwacja i obsługa serwisowa myjni portalowej firmy ISTOBAL dla pojazdów ciężarowych i autobusów wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych) w kompleksie wojskowym K-6017 Sochaczew 48 600,00 PLN
2016-04-18 Sochaczew

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie - etap II Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych ramach ProjektuPoprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew.
463 710,00 PLN
  Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z podziałem na 25 zadań - nr postępowania 028/16.
86 292,00 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu. 2 721,60 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w Maciejowicach. 12 960,00 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie Nr 4. 13 338,00 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwód Drogowy w Sannikach. 1 356,48 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy w Grudusku. 17 528,40 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy w Żurominie. 12 448,08 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy w Ciechanowie. 6 985,44 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie. 5 346,00 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu. 12 096,00 PLN
2016-04-13   Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie Nr 3. 1 512,00 PLN
2016-01-29 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice - nr sprawyZP.271.2.01.2016
210 292,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 038 700,36 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-22 Radom

Jednostka Wojskowa 4938
Usługi

Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 7212 Borzęcin oraz 7214 Książenice
39 763,33 PLN
2015-09-09 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Czyszczenie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Oławskiej i miejsc postojowych na drodze wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich.
6 889,00 PLN
2015-05-29 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie. Znak sprawy ZDW/RDW.K-2/PN/3220/50/15
38 988,00 PLN
2015-05-25 Legionowo

Powiat Legionowski
Usługi

Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego
36 670,00 PLN
2015-05-05 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku
94 800,00 PLN
2015-04-15 Halinów

Zakład Komunalny w Halinowie
Usługi

Transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk odpadu o kodzie19 09 99 - odpady z uzdatniania wody pitnej, wytwarzanego przez Zakład Komunalny w Halinowie
5 633,33 PLN
2015-04-07 Skierniewice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
Usługi

Opróżnienie i czyszczenie urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych oraz odbiór i transport wytworzonych odpadów niebezpiecznych
13 824,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 236 567,66 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-31 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Usługi

Usługi oczyszczania i opróżniania kanałów ściekowych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
105 667,20 PLN
2014-08-13 Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi

Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, Antoninów 40, gm. Piaseczno
7 387,20 PLN
2014-05-15 Otwock

Gmina Otwock
Usługi

Czyszczenie i remont urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2014 roku.
106 596,80 PLN
2014-05-08 Rudnik

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Usługi

Usprawnienie systemu napowietrzania ciągu technologicznego komory biologicznej w części tlenowej wraz z czyszczeniem obiektu na oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem
62 000,00 PLN
  Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z podziałem na 23 zadania - nr postępowania 021/14
24 717,31 PLN
2014-04-09   Zadanie Nr 6 Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy w Ciechanowie. 11 109,31 PLN
2014-04-09   Zadanie Nr 7 Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., Obwód Drogowy w Grodzisku Maz. 13 608,00 PLN
2014-03-06 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwacja i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 007/14
114 513,00 PLN
2014-02-14 Wiązowna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
Roboty budowlane

Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie w 2014r
79 200,00 PLN
2014-01-02 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2014-2015 - nr sprawy ZP.2712.102.2013
661 654,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 161 736,31 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-23 Podkowa Leśna

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Usługi

WYKONYWANIE USŁUGI KONSERWATORA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU 2014
132 198,48 PLN
2013-12-03 Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Usługi

Świadczenie usług odbioru i wywozu nieczystości płynnych komunalno - bytowych transportem Wykonawcy ze zbiorników bezodpływowych, z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW. 4809 w Zegrzu
21 384,00 PLN
2013-10-08 Ciechanów

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Usługi

Zamówienie uzupełniające do zadania Konserwacja i utrzymanie miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta Ciechanów w 2013 r. - czyszczenie sieci.
33 725,70 PLN
2013-04-17 Otwock

Gmina Otwock
Usługi

Czyszczenie i remont urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2013 roku
119 037,60 PLN
2013-04-02 Warszawa

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Dostawy

2013-5 ASENIZACJA, CZYSZCENIE SEPARATORA, KANALIZACJI W sCHRONISKU W 2013 ROKU
254 400,00 PLN
2013-03-21 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwacja przepompowni wód deszczowych obsługującychdrogę wojewódzką nr 580 na odcinku Blizne Jasińskiego do miejscowości Zaborów w ilości 11 szt. oraz drogę wojewódzką nr 720 w m. Błonie w ilości 2 szt. - nr postępowania 012/13
75 030,00 PLN
2013-01-24 Wiązowna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
Usługi

Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Emowie w 2013 r.
120 400,00 PLN
2013-01-02 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2013 - nr sprawyZP.2712.90.2012.
351 992,52 PLN
2013-01-02 Pruszków

Gmina Miasto Pruszków
Usługi

1) konserwacja i naprawa studni, zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej i sanitarnej wskazanych przez Zamawiającego, 2) konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
179 760,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 287 928,30 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-28 Podkowa Leśna

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Usługi

Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna
147 744,00 PLN
2012-12-13 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w gminnej biologicznej oczyszczalni ścieków BOS - 1000 w Granicach w 2013 roku.
266 760,00 PLN
2012-12-10 Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Usługi

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Instytutu Energetyki
148 800,00 PLN
  Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi

Usługi w zakresie usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy
158 606,64 PLN
2012-10-04   Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, Antoninów 40, gm. Piaseczno, 9 847,44 PLN
2012-10-04   Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14 148 759,20 PLN
2012-08-20 Wiązowna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
Usługi

Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie.
112 200,00 PLN
2012-05-18 Skierniewice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
Usługi

Opróżnienie i czyszczenie urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych oraz odbiór i transport wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
16 869,60 PLN
2012-03-08 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2012 Nr sprawyZP. 2712.87.2011.
329 377,32 PLN
2012-02-27 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Usługi

Pompowanie wód opadowych ze studni chłonnych i miejsc zagrożonych zalewaniem położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów, uzgodnionych z Zamawiającym.
90 750,00 PLN
2012-02-13 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwacja przepompowni wód deszczowych obsługujacych droge wojewódzka nr 580 na odcinku Blizne Jasinskiego do miejscowosci Zaborów w ilosci 11 szt. - nr postepowania 002/12.
72 530,81 PLN
2012-01-11 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BOS - 1000 w Granicach w 2012 roku
100,44 PLN
2012-01-02 Podkowa Leśna

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Usługi

Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna
138 000,00 PLN
2012-01-01 Leszno

Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Lesznie
Usługi

Usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz wywozu i utylizacji zanieczyszczeń w gminie Leszno.
33 976,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 515 714,81 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-12 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice, nr sprawyZP.2712.64.2011.
66 420,00 PLN
2011-11-21 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Usługi

Sprawa 241/2011
59 040,00 PLN
2011-09-19 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Wywóz popłuczyn ze stacji uzdatniania wody, położonej przy ul. Radiowej 27 - zamówienie uzupełniające
3 872,00 PLN
2011-05-24 Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2011r
89 421,00 PLN
2011-05-10 Ciechanów

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Usługi

Konserwację i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ciechanów w 2011r.
48 501,24 PLN
2011-05-04 Żyrardów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
Usługi

Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych i szamb wraz z wywozem usuniętych nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o
47 736,00 PLN
2011-02-28 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BOS - 1000 w Granicach w 2011 roku
252 720,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 567 710,24 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-29 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwacja przepompowni wód deszczowych obsługujących drogę wojewódzką nr 580 na odcinku Blizne Jasińskiego do miejscowości Zaborów w ilości 11 szt. - nr postępowania 128/10
69 247,20 PLN
2010-12-23 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo w roku 2011.
130 748,00 PLN
2010-12-07 Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi

Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14
146 279,70 PLN
2010-04-02 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

Wywóz nieczystości płynnych z obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie
153 129,60 PLN
2010-02-04 Leszno

Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Lesznie
Usługi

Usuwanie awarii na sieci na kanalizacyjnej oraz na przepompowniach ścieków.
29 955,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 529 359,50 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-30 Nowe Brzesko

Wójt Gminy Nowe Brzesko
Usługi

Wybór przedsiębiorstwa zarządzajacego zaopatrzeniem w wodę, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz eksploatacją i utrzymaniem sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych w Gminie Nowe Brzesko
265 545,00 PLN
2009-12-23 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwacja przepompowni wód deszczowych obsługujących drogę wojewódzką nr 580 na odcinku Blizne Jasińskiego do miejscowości Zaborów w ilości 11 sztuk - nr postępowania 240/09
57 816,00 PLN
2009-12-03 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Usługi

Bieżące utrzymanie i konserwacja przepompowni w tunelu w ciągu drogi nr 50 w m. Żyrardów wraz z czyszczeniem ścieków i kanalizacji deszczowej
233 024,82 PLN
2009-11-23 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BOS - 1000 w Granicach w 2009 roku.
250 380,00 PLN
2009-10-23 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA PRZEPOMPOWNI ULICZNYCH W ILOŚCI1 SZT. W MIESIĄCU 11/2009 I 5 SZT. W MIESIĄCU 12/2009 ORAZ PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH W ILOŚCI 26 SZT. W MIESIACACH 11/2009 I 12/2009 zamówienie uzupełniające nr sprawy zp.3402-79/09
6 736,41 PLN
2009-09-07 Ząbki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.
Usługi

Oczyszczanie wpustów ulicznych krat ściekowych z przykanalikami na terenie miasta Ząbki.
37 315,00 PLN
  Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.
9 520,00 PLN
2009-04-20   ŚWIADCZENIE USLUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOSCI PLYNNYCH - POWIAT GRODZISKI 6 640,00 PLN
2009-04-20   ŚWIADCZENIE USLUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOSCI PLYNNYCH - POWIAT PRUSZKOWSKI 2 880,00 PLN
2009-03-13 Raszyn

Gmina Raszyn
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn
139 794,80 PLN
2009-01-01 Podkowa Leśna

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Usługi

Wykonywanie usługi konserwarora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna
113 374,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 113 506,11 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NADZOREM TECHNOLOGICZNYM NAD EKSPLOATACJĄ GMINNEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS - 1000 W GRANICACH I GMINNEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BIOBLOK MU 50 W SZYMANOWIE W 2009 ROKU
4 200,00 PLN
2008-12-31 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ OSADÓW POWSTAŁYCH PRZY OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW W GMINNEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS - 1000 W GRANICACH W 2009 ROKU
90,00 PLN
2008-12-31 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Konserwację przepompowni wód deszczowych obsługujących drogę wojewódzką nr 580 na odcinku Blizne Jasińskiego do miejscowości Zaborów w ilości 11 szt.- nr postępowania 300/08.
78 000,01 PLN
2008-12-29 Warszawa

Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa
Usługi

Wywóz komunalnych nieczystości płynnych z terenu Instytutu Energetyki w Warszawie przy ul. Mory 8
18,00 PLN
2008-07-01 Warszawa

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. 02-097 Warszawa
Usługi

Wykonywanie usług konserwacji polegających na czyszczeniu rowu T oraz Rowu Magenta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Rembertów w Warszawie.
64 000,00 PLN
2008-04-21 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Wywóz nieczystości płynnych - Pruszków.
2 646,17 PLN
2008-02-01 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BOS - 1000 w Granicach
90,00 PLN
2008-02-01 Teresin

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją osadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BOS - 1000 w Granicach
90,00 PLN
2008-01-28 Pomiechówek

Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku
Usługi

Konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach oraz przepompowni ścieków w Pomiechówku i Brodach Parcelach w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r..
2 280,00 PLN
2008-01-03 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice.
435 445,20 PLN
2008-01-03 Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice.
435 445,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 022 304,58 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-27 Podkowa Leśna

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Usługi

Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Podkowa Leśna.
114 640,00 PLN
2007-11-09 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Usługi

Usługa polegająca na wywozie nieczystości płynnych z kanalizacji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
18,14 PLN
2007-10-01 Warszawa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
Usługi

CZĘŚĆ B.
19,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 114 678,13 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie