eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Raszyn

Gmina Raszyn - przetargiGmina Raszyn - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-06
2020-03-04
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową
2019-12-06
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice na terenie Gminy Raszyn
2019-12-03
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn
2019-11-05
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Raszyn
Gmina Raszyn - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-10
2020-02-25
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2020 z podziałem na zadania
2019-11-29
2019-12-16
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Laszczki, Janki, Rybie na terenie gminy Raszyn
2019-11-22
2019-12-06
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dawidy Bankowe w pasie drogowym ul. Jutrzenki i ul. bez nazwy na terenie Gminy Raszyn
2019-11-18
2019-12-03
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn "Konserwacja oświetlenia ulicznego, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 - 2021"
2019-10-21
2019-11-05
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa ul. Zacisze w Raszynie
2019-09-27
2019-10-14
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn
2019-09-24
2019-10-02
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn "Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla zadania pn. "Adaptacja budynku Austerii na centrum integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie w zakresie zadania nr 2 dostawa i montaż sprzętu informatycznego"
2019-09-23
2019-10-09
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Rozbudowa ul. Złote Łany we wsi Dawidy na terenie Gminy Raszyn
2019-09-05
2019-09-13
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla zadania pn. " Adaptacja budynku Austerii na centrum integracji społeczno- kulturalnej w Raszynie z podziałem na zadania
2019-09-04
2019-09-12
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania
2019-09-03
2019-09-11
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Dostawa fabrycznie nowego tj. z 2019 roku średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie
2019-08-21
2019-08-29
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
2019-07-29
2019-08-05
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki oraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020 na trasie Raszyn - Pruszków - Pruszków - Raszyn
2019-07-26
2019-08-12
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn
2019-07-18
2019-07-26
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki oraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-18
2019-08-02
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn
2019-07-16
2019-07-24
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonych trasach do Szkoły Podstawowej: w Ładach i Sękocinie oraz na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-02
2019-07-10
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
2019-06-28
2019-07-15
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn
2019-05-24
2019-06-10
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ładach na potrzeby kuchni w celu prowadzenia pełnego żywienia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Raszyn
Gmina Raszyn - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-17
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościachDawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Laszczki, Janki, Rybie na terenie gminy Raszyn
2020-01-09
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn
2019-12-31
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Konserwacja oświetlenia ulicznego, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 - 2021
2019-12-23
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dawidy Bankowe w pasie drogowym ul. Jutrzenki i ul. bez nazwy na terenie Gminy Raszyn
2019-12-09
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Rozbudowa ul. Złote Łany we wsi Dawidy na terenie Gminy Raszyn
2019-12-03
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa ul. Zacisze w Raszynie
2019-11-27
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn - zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Ustawy PZP - do umowy znak272.1.IR.2019 z dnia 01-03-2019 r.
2019-11-12
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn
2019-11-04
brak danych
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla zadania pn. Adaptacja budynku Austerii na centrum integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie w zakresie zadania nr 2 dostawa i montaż sprzętu informatycznego
2019-10-10
brak danych
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
2019-10-10
brak danych
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Dostawa fabrycznie nowego tj. z 2019 roku średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie
2019-10-04
brak danych
Raszyn Dostawy Gmina Raszyn Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla zadania pn. " Adaptacja budynku Austerii na centrum integracji społeczno- kulturalnej w Raszynie z podziałem na zadania"
2019-10-03
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn - zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Ustawy PZP - do umowy znak272.2.IR.2019 z dnia 05-03-2019 r.
2019-10-03
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania
2019-09-19
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn
2019-09-10
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Gmina Raszyn Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn
2019-09-05
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonych trasach do Szkoły Podstawowejw Ładach i Sękocinie oraz na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie w roku szkolnym 2019/2020
2019-09-05
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki oraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020
2019-09-05
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki oraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020 na trasie Raszyn - Pruszków - Pruszków - Raszyn
2019-08-13
brak danych
Raszyn Usługi Gmina Raszyn Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Raszyn
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.