eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

42 Baza Lotnictwa Szkolnego - przetargi42 Baza Lotnictwa Szkolnego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-19
2020-05-28
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2020 r.
2020-05-18
2020-05-28
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa profesjonalnej chemii kuchennej oraz środków do utrzymania czystości w obiektach służby żywnościowej dla 42 BLSz w 2020 r.
2020-04-28
2020-05-20
Radom Roboty budowlane 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie K-6017 Sochaczew
2020-03-27
2020-04-06
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz papieru xero A4 dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2020 r.
2020-02-24
2020-03-03
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa związana z bieżącą konserwacją i obsługą serwisową myjni samochodowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych) w kompleksach wojskowych K-6087 Radom, K-6056 Grójec i K-6017 Sochaczew w 2020 r.
2020-02-20
2020-02-28
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego ,,Świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu w 2020 r."
2020-01-31
2020-02-10
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych K-6017 Sochaczew oraz K-7212 Borzęcin administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2020-01-21
2020-01-30
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa związana z przeglądem, konserwacją i naprawą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych użytkowanych w obiektach administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w m. Radom, Grójec
2020-01-13
2020-01-21
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych K-6017 Sochaczew oraz K-7212 Borzęcin administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2019-12-11
2019-12-19
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2019-11-21
2019-12-05
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Aktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r.
2019-11-07
2019-11-22
Radom Roboty budowlane 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont pomieszczeń części garażowej w budynku nr 221 - Garaż w k-6017 Sochaczew
2019-11-04
2019-11-14
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa sporządzenia inwentaryzacji schematycznej i inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną (ekspertyzą) istniejących budynków - 8 szt. w kompleksie K-8712 Książenice, administrowanym
2019-10-28
2019-11-08
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2019-10-25
2019-11-07
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Świadczenie usług medycznych dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42BLSz w 2020 r.
2019-10-03
2019-10-11
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa kontenerów mieszkalnych na potrzeby 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2019 r.
2019-10-02
2019-10-11
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów sanitarno- hydraulicznych, elektrycznych oraz budowlanych do bieżących konserwacji i napraw dla 42 BLSZ w Radomiu oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2019 r.
2019-09-19
2019-09-30
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa artykułów i sprzętu sportowego dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2019 r.
2019-09-17
2019-09-26
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa w zakresie wycinki drzew i frezowania karp na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2019 r.
2019-09-12
2019-09-20
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawę sprzętu żywnościowego i gastronomicznego wraz z montażem na stołówce wojskowej nr 1 i magazynie sprzętu dla 42 BLSZ w m. Radom.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
42 Baza Lotnictwa Szkolnego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-30
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz papieru xero A4 dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2020 r.
2020-03-26
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa związana z bieżącą konserwacją i obsługą serwisową myjni samochodowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych) w kompleksach wojskowych K-6087 Radom, K-6056 Grójec i K-6017 Sochaczew w 2020 r.
2020-03-09
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego ,,Świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu w 2020 r."
2020-03-02
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych K-6017 Sochaczew oraz K-7212 Borzęcin administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 r.
2020-02-18
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa związana z przeglądem, konserwacją i naprawą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych użytkowanych w obiektach administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w m. Radom, Grójec
2020-01-27
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Aktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r.
2020-01-16
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2019-12-16
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Świadczenie usług medycznych dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42BLSz w 2020 r.
2019-12-11
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Wywóz nieczystości stałych komunalno - bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2020 roku
2019-12-09
brak danych
Radom Roboty budowlane 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont pomieszczeń części garażowej w budynku nr 221 - Garaż w k-6017 Sochaczew
2019-12-05
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów sanitarno- hydraulicznych, elektrycznych oraz budowlanych do bieżących konserwacji i napraw dla 42 BLSZ w Radomiu oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2019 r.
2019-12-05
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa sporządzenia inwentaryzacji schematycznej i inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną (ekspertyzą) istniejących budynków - 8 szt. w kompleksie K-8712 Książenice, administrowanym przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
2019-11-06
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa artykułów i sprzętu sportowego dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2019 r.
2019-10-29
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawę sprzętu żywnościowego i gastronomicznego wraz z montażem na stołówce wojskowej nr 1 i magazynie sprzętu dla 42 BLSZ w m. Radom.
2019-10-25
brak danych
Radom Usługi 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Usługa w zakresie wycinki drzew i frezowania karp na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2019 r.
2019-10-21
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa gastronomicznego ciągu wydawczego wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz elektronicznego jadłospisu dla stołówki wojskowej w 42 BLSz w m. Radom
2019-10-07
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów oraz papieru xero A4 dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2019 r.
2019-10-02
brak danych
Radom Dostawy 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych (IPMed) stanowiących podstawę osobistego wyposażenia medycznego żołnierza i pracownika resosrtu obrony narodowej na czas pokoju.
2019-09-20
brak danych
Radom Roboty budowlane 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Rozbiórka byłej kotłowni w K-6017 Sochaczew
2019-08-28
brak danych
Radom Roboty budowlane 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont klatki schodowej w budynku nr 32 - Koszarowy na terenie K-6056 Grójec

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.