eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków - przetargiGmina Miasto Pruszków - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-14
2019-10-29
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kościuszki w Pruszkowie
2019-09-24
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa: a/ wodociągu równoległego do rzeki Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku w Pruszkowie. b/ kanalizacji sanitarnej równoległej do rzeki Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku Pruszkowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-07
2019-10-17
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Teresy Danielewicz i ul. Szarych Szeregów w Pruszkowie.
2019-10-02
2019-10-16
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie (dz. ew. nr 486) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku P.M. nr 9 ul. Moniuszki" wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji
2019-10-02
2019-10-14
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa" - Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2019-09-30
2019-10-15
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Hubala 2 w Pruszkowie (dz. ew. nr 257/1, 257/2 obr. 23) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku P.M. nr 11 ul. Hubala" wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji.
2019-09-25
2019-10-03
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska - róg ulic Chopina/Kościuszki.
2019-09-12
2019-09-27
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa Parku Sensorycznego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie - etap I
2019-09-05
2019-09-24
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowę wodociągu w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie
2019-09-05
2019-09-16
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługę polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska - róg ulic Chopina/Kościuszki.
2019-09-04
2019-09-12
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Część 1- "sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa", Część 2 - "sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru "Kwartał - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki ", Część 3 - "wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla całego obszaru gminy Miasta Pruszkowa o pow. 19 km2, z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego dot. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszaru rekultywowanego wysypiska miejskiego"
2019-08-14
2019-08-23
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków a/ konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, b/ konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
2019-08-07
2019-08-22
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków a)Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa b) Wykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa.
2019-08-02
2019-08-12
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługi zarządzania projektem "Żłobek naszych marzeń" Projekt "Żłobek naszych marzeń", uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.
2019-08-02
2019-08-12
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Przytorowej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Przytorowej.
2019-07-31
2019-08-19
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków a/ Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowie b/Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowie
2019-07-29
2019-08-14
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Pruszkowie
2019-07-22
2019-08-05
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 2KDZ na odc. od 3-go Maja do ul. Mostowej oraz drogi 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę i rozbudową skrzyżowania ul. Mostowej z DW 718 ul. Poznańską oraz budową skrzyżowania drogi 1KDZ, ul. Elektrycznej i nowoprojektowanej ul. Nowoinżynierskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej
2019-07-19
2019-07-29
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługę polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska - róg ulic Chopina/Kościuszki.
2019-07-15
2019-07-31
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Zagospodarowanie terenu zieleni z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pani Latter w Pruszkowie
2019-07-15
2019-07-31
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługi zarządzania projektem "Żłobek naszych marzeń" Projekt "Żłobek naszych marzeń", uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.
2019-07-11
2019-07-30
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa ul. Targowej w Pruszkowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-16
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Część 1- "sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa", Część 2 - "sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru "Kwartał - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki ", Część 3 - "wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla całego obszaru gminy Miasta Pruszkowa o pow. 19 km2, z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego dot. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszaru rekultywowanego wysypiska miejskiego"
2019-10-14
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowę wodociągu w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie
2019-10-14
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowę wodociągu w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie
2019-10-14
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków a/ konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, b/ konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
2019-10-02
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługi zarządzania projektem "Żłobek naszych marzeń" Projekt "Żłobek naszych marzeń", uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.
2019-10-02
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Przytorowej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Przytorowej.
2019-10-02
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków a)Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa b) Wykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa.
2019-09-18
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Pruszkowie
2019-09-18
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków a/ Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowie b/Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowie
2019-09-10
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 2KDZ na odc. od 3-go Maja do ul. Mostowej oraz drogi 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę i rozbudową skrzyżowania ul. Mostowej z DW 718 ul. Poznańską oraz budową skrzyżowania drogi 1KDZ, ul. Elektrycznej i nowoprojektowanej ul. Nowoinżynierskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej
2019-09-03
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa ul. Targowej w Pruszkowie
2019-09-03
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Zagospodarowanie terenu zieleni z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pani Latter w Pruszkowie
2019-08-23
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Zdziarska i ul. Jana Długosza w Pruszkowie
2019-08-22
brak danych
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej oraz Filii nr 5 Książnicy Pruszkowskiej znajdującej się przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie.
2019-08-21
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Remont placu zabaw w Parku Anielin Wschodni w Pruszkowie
2019-08-20
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa
2019-07-19
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINACH POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA.
2019-07-19
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rzeki Utraty w Pruszkowie - odcinek w ul. Mostowej oraz częściowo w ul. Piotrkowskiej (SD 2.2) i ul. Ołtarzewskiej (SD 3.3)
2019-07-19
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala 3 w Pruszkowie realizowana w ramach projektu pn"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie" nr RPMA.04.02.00-14-5311/16.
2019-06-27
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Pruszkowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Pruszków
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.