eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-12
2024-04-25
Lubartów Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup wraz z dostawą oleju napędowego
2024-04-11
2024-04-19
Strzelce Krajeńskie Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
2024-04-11
2024-04-19
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa kwiatów jednorocznych i wieloletnich do obsadzenia rabat kwiatowych, klombów oraz kwietników na terenie miasta Koszalina.
2024-04-10
2024-04-18
Opoczno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE "Dostawa stabilizacji piaskowo cementowej oraz betonu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-03-28
2024-04-11
Słupsk Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa nowego ciągnika rolniczego.
2024-03-27
2024-04-05
Słupsk Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zagospodarowanie odpadów o kodzie 07 02 13.
2024-03-26
2024-04-03
Fabianki Usługi Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. "Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków oraz odpadów od firm działających na terenie gmina Fabianki"
2024-03-22
2024-04-12
Słupsk Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa zadaszenia placu składowo-magazynowego w miejscowości Słupsk.
2024-03-22
2024-04-03
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU ZASILANEGO CNG DO ZBIERANIA ODPADÓW
2024-03-22
2024-03-29
Szczecinek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej o udźwigu 3,0 tony i wysokości podnoszenia 6,8 metra dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
2024-03-18
2024-03-26
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów w podziale na zadania: nr 1. Dostawa nowych pojemników o poj. 120 l. i 240 l. nr 2. Dostawa nowych pojemników o poj. 660 l. i 1100 l.".
2024-03-12
2024-03-19
Biłgoraj Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Remont prasy kanałowej typu ATS 110-75D-4H produkcji ANIS użytkowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie''
2024-03-11
2024-03-19
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa - zakup nowej kosiarki samojezdnej - samowyładowczej. "
2024-03-08
2024-03-28
Słupsk Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej zamiatarki wolnobieżnej o DMC 3 500 kg z wymiennym osprzętem.
2024-03-07
2024-03-15
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. "
2024-03-06
2024-03-14
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. "
2024-03-06
2024-03-20
Biłgoraj Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Budowa wiaty garażowej dla pojazdów ZOŚ w formule zaprojektuj i wybuduj"
2024-03-06
2024-03-14
Brzozów Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy nawierzchni drogowych
2024-03-04
2024-03-14
Radomsko Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa w formie leasingu operacyjnego ładowarki teleskopowej
2024-03-01
2024-03-11
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie. "
2024-02-27
2024-03-06
Zamość Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu ZRĘBKOWANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI W POSTACI GAŁĘZI DRZEW I KRZEWÓW
2024-02-26
2024-03-05
Opoczno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE Dostawa kruszyw drogowych
2024-02-23
2024-03-04
Fabianki Dostawy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
2024-02-22
2024-03-01
Fabianki Dostawy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakup gruzu, kruszywa i materiałów sypkich oraz usługa kruszenia gruzu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-11
brak danych
Brzozów Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy nawierzchni drogowych
2024-04-11
brak danych
Fabianki Dostawy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakup gruzu, kruszywa i materiałów sypkich oraz usługa kruszenia gruzu
2024-04-11
brak danych
Fabianki Dostawy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
2024-04-10
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. "
2024-04-10
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. "
2024-04-04
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. " Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie. "
2024-04-04
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów w podziale na zadania: nr 1. Dostawa nowych pojemników o poj. 120 l. i 240 l. nr 2. Dostawa nowych pojemników o poj. 660 l. i 1100 l.".
2024-03-27
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. "Dostawa dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności ,zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu ciągnącego".
2024-03-26
brak danych
Opoczno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE Dostawa kruszyw drogowych
2024-03-26
brak danych
Koszalin Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z PSZOKÓW o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 27*, 20 01 28 w 2024 roku. "
2024-03-26
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa nowych worków na odpady, podzielone na dwa zadania .
2024-03-22
brak danych
Słupsk Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne odbieranych od klientów Zamawiającego, zebranych w PSZOK-ach oraz wytwarzanych w procesie działalności Zamawiającego.
2024-03-22
brak danych
Słupsk Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w Sortowni Odpadów Zmieszanych.
2024-03-22
brak danych
Zamość Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu ZRĘBKOWANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI W POSTACI GAŁĘZI DRZEW I KRZEWÓW
2024-03-21
brak danych
Biłgoraj Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Remont prasy kanałowej typu ATS 110-75D-4H produkcji ANIS użytkowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie''
2024-03-20
brak danych
Lubartów Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup wraz z sukcesywną dostawą worków na odpady
2024-03-18
brak danych
Zamość Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OBOJĘTNYCH
2024-03-14
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Dostawa bonów podarunkowych o łącznej wartości 369 000,00 zł do PGK Spółki z o. o. w Koszalinie.
2024-03-13
brak danych
Brzozów Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka, przedszkola i świetlicy w miejscowości Humniska
2024-03-13
brak danych
Goleniów Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ochrona mienia na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17c

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.