eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › TARRAYA S.A.

Dane wykonawcy:

TARRAYA S.A.
Głogowska 108/6
60-263 Poznań
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie TARRAYA S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

115

Łączna wartość
wygranych przetargów

7 480 832 zł

Liczba zamawiających

42

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma TARRAYA S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie TARRAYA S.A. zamówień to 7 480 831,61 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2024 (57 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 851 570,00 PLN w ramach ogłoszonego przez AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA przetargu, którego przedmiotem było usługa w zakresie działań PR i marketingu.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 750,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów na cele edukacji ekologicznej i/lub promocyjne miasta Katowice - część 3 Przetarg ogłoszony był przez MIASTO KATOWICE.


Liczba udzielonych firmie TARRAYA S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy TARRAYA S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 57 233 969,74 PLN 2
2023 11 1 496 367,03 PLN 7
2022 8 321 442,08 PLN 5
2021 14 1 859 273,83 PLN 9
2017 5 824 715,00 PLN 5
2016 1 109 962,00 PLN 1
2015 4 643 489,57 PLN 4
2014 10 1 637 223,53 PLN 8
2013 5 354 388,83 PLN 5
RAZEM: 115 7 480 831,61 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (115 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 480 831,61 zł). Przetargi, w których wygrywa firma TARRAYA S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, Artykuły informacyjne i promocyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma TARRAYA S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Częstochowa (56 przetargów na łączną kwotę 189 758,44 zł). Poznań (15 przetargów na łączną kwotę 813 844,36 zł). Warszawa (13 przetargi na łączną kwotę 1 941 475,36 zł). Katowice (4 przetargi na łączną kwotę 58 487,26 zł). Gdynia (3 przetargi na łączną kwotę 224 063,13 zł).

Lista przetargów, w których firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Częstochowa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Usługi

Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027
189 758,44 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 56 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 55 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 54 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 53 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 52 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 51 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 50 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 49 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 48 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 47 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 46 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 45 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 44 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 43 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 42 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 41 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 40 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 39 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 38 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 37 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 36 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 35 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 34 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 33 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 32 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 31 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 30 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 29 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 28 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 27 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 26 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 25 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 24 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 23 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 22 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 21 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 20 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 19 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 18 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 17 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 16 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 15 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 14 3 795,17 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 13 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 12 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 11 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 10 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 9 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 8 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 7 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 6 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 5 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 4 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 3 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 2 3 162,64 PLN
2024-01-18   Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez ŚODR w Cz-wie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) objętej PS WPR na lata 2023-2027 - część 1 3 162,64 PLN
2024-01-09 Gdynia

MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Usługi

Wynajem sal konferencyjnych wraz z przygotowaniem przerw kawowych w ramach organizacji spotkania Grupy Roboczej Międzynarodowej Rady Badań Morza ds. Bałtyckich Międzynarodowych Połowów Badawczych Ryb.
44 211,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 233 969,74 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-27 Białystok

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - część 3
29 364,26 PLN
  Katowice

MIASTO KATOWICE
Usługi

Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów na cele edukacji ekologicznej i/lub promocyjne miasta Katowice
23 208,20 PLN
2023-12-07   Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów na cele edukacji ekologicznej i/lub promocyjne miasta Katowice - część 4 3 515,20 PLN
2023-12-07   Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów na cele edukacji ekologicznej i/lub promocyjne miasta Katowice - część 3 1 750,00 PLN
2023-12-07   Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów na cele edukacji ekologicznej i/lub promocyjne miasta Katowice - część 2 17 943,00 PLN
2023-11-06 Gdańsk

AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA
Usługi

usługa w zakresie działań PR i marketingu
851 570,00 PLN
2023-09-20 Gdańsk

Województwo Pomorskie
Usługi

Organizacja konferencji tematycznej dot. ES w ramach projektu "Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022"
83 959,92 PLN
  Poznań

Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługi

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych - reklama w Internecie
28 413,00 PLN
2023-09-14   Usługi prowadzenia kampanii reklamowych - reklama w Internecie - część 3 10 922,40 PLN
2023-09-14   Usługi prowadzenia kampanii reklamowych - reklama w Internecie - część 2 5 756,40 PLN
2023-09-14   Usługi prowadzenia kampanii reklamowych - reklama w Internecie - część 1 11 734,20 PLN
2023-07-07 Łódź

Muzeum Sztuki w Łodzi
Usługi

Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier - część 1
112 476,73 PLN
2023-05-29 Kórnik

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Usługi

Organizacja i obsługa konferencji naukowej "Biologia i ekologia roślin drzewiastych" połączonej z obchodami 90-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
367 374,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 496 367,03 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-16 Toruń

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Usługi

Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej, mediach elektronicznych oraz mediach społecznościowych z podziałem na 8 części - część 6
23 271,32 PLN
  Poznań

Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020 i WRPO 2014+ wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań
74 429,45 PLN
2022-10-12   Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020 i WRPO 2014+ wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań - część 2 49 829,45 PLN
2022-10-12   Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020 i WRPO 2014+ wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań - część 1 24 600,00 PLN
  Poznań

Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługi

Usługa przygotowania, produkcji i emisji spotów telewizyjnych i radiowych WUP w Poznaniu wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań.
45 683,04 PLN
2022-08-18   Usługa przygotowania, produkcji i emisji spotów telewizyjnych i radiowych WUP w Poznaniu wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań. - część 3 12 595,20 PLN
2022-08-18   Usługa przygotowania, produkcji i emisji spotów telewizyjnych i radiowych WUP w Poznaniu wraz z podsumowaniem przeprowadzonych działań. - część 2 33 087,84 PLN
2022-07-06 Warszawa

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Usługi

USŁUGA OPRACOWANIA I REALIZACJI KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE - część 2
58 056,00 PLN
2022-02-27 Rawa Mazowiecka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Usługi

"Organizacja i przeprowadzenie akcji edukacyjno-świadomościowej w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch!"
38 249,80 PLN
2022-02-18 Elbląg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Usługi

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach zadań projektu "Centrum Kompetencji Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu"
81 752,47 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 321 442,08 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-28 Zielona Góra

Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Usługa polegająca na wykonaniu informacji wizualnej (...), dla Projektu pn. "Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia"-wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi.
384 499,00 PLN
2021-12-19 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Usługi

działania w obszarze komunikacji, PR oraz promocji rezultatów projektu międzynarodowego RELfex - KC-zp.272- 602/21
66 190,64 PLN
2021-11-24 Poznań

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Usługi

Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
254 890,00 PLN
2021-11-04 Zielona Góra

Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Usługa polegająca na wykonaniu (...) kampanii medialnej dla Projektu pn. Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: (...).
115 620,00 PLN
2021-08-09 Zielona Góra

Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Usługa polegająca na emisji płatnych postów/reklam w sieci Facebook na koncie reklamowym Zamawiającego wraz z jego obsługą na potrzeby promocji (...) województwa lubuskiego (...)
10 655,74 PLN
2021-07-27 Katowice

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Usługi

Przeprowadzenie działań popularyzujących dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie śląskim - część 1
35 279,06 PLN
2021-07-15 Poznań

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Usługi

Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej odnoszącej się do Dożynek Wielkopolskich opartej na motywie chleba. GM.272.3.2021
119 000,00 PLN
  Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Usługi

Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego.
168 510,00 PLN
2021-07-12   Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego. - część 4 39 360,00 PLN
2021-07-12   Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego. - część 1 129 150,00 PLN
2021-06-18 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi

Przeprowadzanie w internecie akcji informacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
400 000,00 PLN
  Poznań

Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługi

Reklama w Internecie.
23 852,16 PLN
2021-06-08   Reklama w Internecie. - część 1 11 926,08 PLN
2021-06-08   Reklama w Internecie. - część 2 11 926,08 PLN
2021-04-09 Lublin

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
Usługi

Prowadzenie kampanii reklamowej w zakresie marketingu i promocji oraz przygotowanie 3 spotów promocyjnych Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza z podziałem na części. - część 1
129 170,63 PLN
2021-04-01 Wrocław

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU
Usługi

Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach zadań przewidzianych w projekcie "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
151 606,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 859 273,83 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-16 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
60 270,00 PLN
2017-06-07 Wągrowiec

Burmistrz Miasta Wągrowca
Usługi

"Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego"
94 341,00 PLN
2017-02-28 Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny
Usługi

usługa polegającą na przygotowaniu, przeprowadzeniu i promocji Konkursu pn. "Szkoła wolna od używek" na Projekt edukacyjny, realizowanego w ramach Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
199 137,00 PLN
2017-02-09 Dzierżoniów

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Usługi

Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
132 717,00 PLN
2017-02-08 Łódź

Miasto Łódź
Usługi

Promocja gospodarcza Łodzi w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp.
338 250,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 824 715,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-07-05 Poznań

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz kompleksowa obsługa i administracja fanepagea na portalu społecznościowym Facebook
109 962,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 109 962,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-10-26 Białystok

Wojewoda Podlaski
Usługi

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych EZD PUW w ramach projektu POIG
269 739,00 PLN
2015-10-19 Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny
Usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu
208 644,90 PLN
2015-04-22 Gdańsk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Usługi

Organizacja działań promocyjnych związanych z zakończeniem realizacji ProjektuRewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkachJezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki
99 913,21 PLN
2015-02-12 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Przygotowanie projektu reklam, zakup powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie reklam w trzech dziennikach regionalnych o największym zasięgu czytelnictwa na terenie Małopolski oraz przygotowanie projektu banneru reklamowego i mailingu na stronach Serwisu Samorządowego PAP na teren Małopolski. Znak sprawyIBE/97/M/2014.
65 192,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 643 489,57 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-14 Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie
Usługi

Przeprowadzenie działań promujących Projekt pn. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ DOSTĘP DO PORTÓW W ŚWINOUJŚCIU I SZCZECINIE - OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE.
298 614,48 PLN
2014-10-01 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Usługi

usługa promocji projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
32 275,20 PLN
2014-09-11 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Przygotowanie projektu graficznego banera reklamowego na stronę główną Serwisu Samorządowego PAP oraz przygotowanie wyglądu i treści jednorazowego mailingu informacyjnego
23 370,00 PLN
2014-07-08 Biała Podlaska

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
Usługi

Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach Projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska
440 546,64 PLN
2014-06-09 Poznań

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Usługi

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH KONFERENCJI MAJĄCYCH NA CELU PODSUMOWANIE PROJEKTU ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
23 975,21 PLN
2014-05-30 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Usługi

Profile SGGW w serwisach internetowych
99 261,00 PLN
2014-03-13 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Reklama regionalna - zamówienie uzupełniające. Znak sprawyIBE/23/M/2014.
25 707,00 PLN
2014-01-31 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

BOF-II.272.1.78.2013 - Przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, upowszechniających nowy model pobudzania kreatywności, twórczego myślenia oraz pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich oraz wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych
60 762,00 PLN
2014-01-10 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

Wykonanie elementów kampanii promocyjnej projektu TERYT 3 - Nr referencyjnyZP/BO-4-2500-60/KN-2500-23/T3/2013
380 808,00 PLN
2014-01-10 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Reklama KRK w gazetach i portalach regionalnych. Znak sprawyIBE/80/M/2013.
251 904,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 637 223,53 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-23 Poznań

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Usługi

Zaprojektowanie i wdrożenie portalu internetowego oraz zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji dla kiosków multimedialnych
72 877,50 PLN
2013-10-07 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Usługi

Promocja projektu w ramach projektu Inteligentny Koszalin -rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego-część I (Postępowanie jest częścią całego projektu, który ze względu na przeważający udział wartościowy robót budowlanych traktowany jest jako robota budowlana (CPV 45230000-8) - w związku z tym mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z póżn.zm.) dot. robót budowlanych.).
21 635,70 PLN
2013-09-23 Poddębice

Gmina Poddębice
Usługi

Promocja poddębickiej marki KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, obejmującej organizację sympozjum oraz przygotowanie materiałów promocyjnych
51 414,00 PLN
2013-09-18 Gdynia

Muzeum Emigracji w Gdyni
Usługi

Realizacja prasowej kampanii promocyjnej Muzeum Emigracji w Gdyni
147 576,63 PLN
2013-08-20 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Przygotowanie i realizacja zewnętrznej kampanii reklamowej. Nr referencyjny postępowania CSIOZ-WZP.6151.29.2013
60 885,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TARRAYA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 354 388,83 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie