eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy - przetargiNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-31
2020-08-07
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy dostawa olejów do konserwacji narzędzi i wiertarek PN-186/20/MKN
2020-07-31
2020-08-10
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa odczynników do utworzenia Biobanku w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej NIO-PIB, PN-144/20/JP
2020-07-31
2020-08-12
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa ultrasonografów
2020-07-31
2020-08-18
Gliwice Roboty budowlane Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Remont części pomieszczeń na II piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego oraz łącznika 2-3 celem utworzenia punktu poboru krwi oraz gabinetów lekarskich w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach
2020-07-30
2020-08-07
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy świadczenie usługi przeglądów, konserwacji, drobnych napraw wózków akumulatorowych platformowych i wózka akumulatorowego podnośnikowego widłowego, PN-134/20/JP
2020-07-30
2020-08-10
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-27
2020-08-07
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usługi serwisowej spektrometru Maldi Biotyper
2020-07-24
2020-08-05
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Zakup: 1/ myjni - dezynfektorów wraz z płynami; 2/ kostkarki do lodu; 3/ komory jonizacyjnej, 4/ materaca grzewczego, 5/ videolaryngoskopu
2020-07-24
2020-08-04
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń parametrów równowagi kwasowo - zasadowej oraz wybranych parametrów dodatkowych wraz z dzierżawą analizatorów
2020-07-24
2020-08-03
Gliwice Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Usługa całodobowej obsługi wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowni ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-23
2020-08-10
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Usługa Konserwacji, przeglądów, codziennej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badaczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15 B
2020-07-23
2020-08-03
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Usługa okresowych przeglądów i konserwacji mikroskopów.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-23
2020-07-31
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa stołu operacyjnego
2020-07-22
2020-07-30
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych.
2020-07-22
2020-07-31
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-21
2020-07-29
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy dostawa odczynników do oznaczania kalprotektyny oraz probówek do pobierania kału, PN-120/20/JP
2020-07-21
2020-07-28
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Usługa odbioru odpadów komunalnych
2020-07-21
2020-07-31
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa akcesoriów (przedłużacze, kable) do kardiomonitorów oraz czujników do monitorowania płatów po operacjach
2020-07-20
2020-07-28
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa sprzętu do pipetowania.
2020-07-20
2020-07-29
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa systemu do monitoringu natlenowania tkanek, myjni dezynfektora, wirówek z chłodzeniem oraz zestawu laserów do pozycjonowania pacjentów.
2020-07-17
2020-07-28
Gliwice Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-17
2020-07-28
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-16
2020-07-24
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa serwerów DHCP/DNS/IPAM/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-16
2020-07-24
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-16
2020-07-28
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-15
2020-07-23
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab, nr PN-180/20/TM
2020-07-10
2020-07-20
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy odczynników oraz zestawów do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
2020-07-09
2020-07-17
Kraków Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie Dostawa generatora technetowego
2020-07-09
2020-07-20
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa tekstyliów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
2020-07-09
2020-07-17
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab, nr PN-171/20/TM
2020-07-08
2020-07-17
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-07
2020-07-23
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa urządzeń medycznych, PN-125/20/DW

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-31
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab, nr PN-171/20/TM
2020-07-31
brak danych
Kraków Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
2020-07-31
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa plomb, papieru termoczułego do rejestracji procesów z komór Vacudes i pudełek laboratoryjnych
2020-07-31
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-22
brak danych
Warszawa Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych i napraw urządzeń klimatyzacyjnych
2020-07-20
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa akcesoriów endoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-17
brak danych
Gliwice Usługi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 11*, 19 01 13* i 19 01 17* wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Narodowego Instytutu Onkologii, Oddziału w Gliwicach
2020-07-17
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
2020-07-17
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Zakup sekwencjiCS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
2020-07-17
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy cewników naczyniowych oraz zamkniętych systemów dostępu naczyniowego bez mechanicznych części dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
2020-07-17
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu do badań TK wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-16
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-16
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa insuflatora wraz z wyposażeniem. PN-104/20/DW
2020-07-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Wykonanie demontażu i odtworzenia obróbek blacharskich na gzymsie wraz z doszczelnieniem i naprawa elewacji zewnętrznej od strony patio nr 5 w budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5"
2020-07-14
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Remont i przebudowa I Kliniki Radioterapii I Chemioterapii ( VIII Pietro Budynku Kliniki) Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-10
brak danych
Gliwice Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa gazów technicznych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
2020-07-10
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem medycznym
2020-07-09
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Dostawa bolusów żelowych oraz pozycjonerów do ułożenia pacjenta na stole operacyjnym
2020-07-08
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Zakup i dostawa odczynników do barwień immunohistochemicznych oraz genetycznych sond FISH.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.