eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Poddębice

Gmina Poddębice - przetargiGmina Poddębice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-23
2020-10-09
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz nr 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej nr 72"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Poddębice
Gmina Poddębice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-28
2020-09-14
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach"
2020-08-24
2020-09-01
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego GPSZOK, na terenie Gminy Poddębice oraz zagospodarowanie z GPSZOK odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.
2020-08-12
2020-08-27
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 111349 E ul. Targowej w Poddębicach w ramach zadania inwestycyjnego "Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice"
2020-08-12
2020-08-20
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego GPSZOK, na terenie Gminy Poddębice oraz zagospodarowanie z GPSZOK odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.
2020-05-25
2020-06-09
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Modernizacja przepompowni ścieków Kolonia Byczyna
2020-03-06
2020-03-23
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie systemowego nawadniania zieleni w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH-REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO", położonego przy ul. Mickiewicza 19 Poddębicach w formule "zaprojektuj i wybuduj".
2019-12-11
2019-12-19
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice
2019-11-27
2019-12-05
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego flagami o barwach narodowych, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2019-11-26
2019-12-04
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2019-11-22
2019-12-02
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice
2019-11-22
2019-12-03
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie.
2019-11-08
2019-11-19
Poddębice Dostawy Gmina Poddębice Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów na terenie gminy Poddębice
2019-11-07
2019-11-18
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2019-10-22
2019-10-30
Poddębice Dostawy Gmina Poddębice Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów na terenie gminy Poddębice
2019-10-18
2019-10-28
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość: Praga, Borysew, Bałdrzychów
2019-10-07
2019-11-07
Wieliczka Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Wykonanie termomodernizacji budynków: OSP w Chorągwicy, MGOPS w Wieliczce, OSP w Golkowicach,Szkoły Podstawowej w Golkowicach, OSP w Zabawie, Szkoły Podstawowej w Sygneczowie
2019-09-20
2019-10-07
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość: Praga, Borysew, Bałdrzychów
2019-09-05
2019-09-13
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-08-31
2019-09-17
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach"
2019-08-30
2019-09-16
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej nr 72"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Poddębice
Gmina Poddębice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-11
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego GPSZOK, na terenie Gminy Poddębice oraz zagospodarowanie z GPSZOK odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.
2020-07-15
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Modernizacja przepompowni ścieków Kolonia Byczyna
2020-01-22
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego flagami o barwach narodowych, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2020-01-10
brak danych
Poddębice Dostawy Gmina Poddębice Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów na terenie gminy Poddębice
2020-01-09
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice
2020-01-09
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice
2020-01-07
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie
2020-01-07
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2019-12-04
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowośćPraga, Borysew, Bałdrzychów
2019-10-17
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-10-07
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II" obejmująca miejscowość Praga
2019-10-07
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga
2019-06-12
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"
2019-03-12
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-03-11
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice - wykonanie termomodernizacji budynków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-03-06
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2018-12-27
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2018-12-11
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
2018-04-06
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycjami Gminy Poddębice
2018-04-06
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Poddębice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.