eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS

Dane wykonawcy:

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS
Tadeusza Kościuszki 32B
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2012 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

12

Łączna wartość
wygranych przetargów

428 774 zł

Liczba zamawiających

5

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS zamówień to 428 773,66 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 87 605,52 PLN w ramach ogłoszonego przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przetargu, którego przedmiotem było Sukcesywne przeglądy, naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 11 752,65 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg Przetarg ogłoszony był przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu.


Liczba udzielonych firmie WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 29 341,65 PLN 1
2016 1 31 045,20 PLN 1
2015 1 65 512,28 PLN 1
2014 3 104 574,11 PLN 3
2013 5 154 109,78 PLN 4
2012 1 44 190,64 PLN 1
RAZEM: 12 428 773,66 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (12 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 428 773,66 zł). Przetargi, w których wygrywa firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów, Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi, Usługi kontroli technicznej samochodów, Usługi w zakresie naprawy ciężarówek, Usługi w zakresie napraw samochodówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Olsztyn (9 przetargów na łączną kwotę 350 648,36 zł). Elbląg (3 przetargi na łączną kwotę 78 125,30 zł).

Lista przetargów, w których firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-03-29 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługi

Sukcesywne przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów służbowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
29 341,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 29 341,65 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-04-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługi

Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016
31 045,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 31 045,20 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-22 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Usługi serwisowe pojazdów silnikowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu w ilości 9 pojazdów
65 512,28 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 65 512,28 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-17 Elbląg

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Usługi

Kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg.
49 435,55 PLN
2014-07-09 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Sukcesywne przeglądy, naprawy i konserwacje samochodu ciężarowego Mercedes Unimog U500 - POSTĘPOWANIE III
31 512,60 PLN
2014-03-17 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługi

Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW w Elblągu
23 625,96 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 104 574,11 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-30 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Sukcesywne przeglądy, naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu
87 605,52 PLN
2013-08-08 Olsztyn

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi

Usługi serwisowe dla samochodów w obrębie siedziby biura ANR w Elblągu ul. Nowodworska 10B
13 615,00 PLN
  Elbląg

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Usługi

Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów
28 689,75 PLN
2013-05-29   Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg 16 937,10 PLN
2013-05-29   Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg 11 752,65 PLN
2013-02-28 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługi

Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2013
24 199,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 154 109,78 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-21 Olsztyn

Izba Celna w Olsztynie
Usługi

Naprawy i przeglądy pozagwarancyjne samochodów służbowych Izby Celnej w Olsztynie (w rejonie elbląskim )
44 190,64 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WIZUS najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 44 190,64 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.