eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-04-26

Olsztyn: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016
Numer ogłoszenia: 102968 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62774 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5261900, faks 089 5399876.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016. Zamówienie dotyczy 6 samochodów osobowych ( Lanos, Skoda OCTAVIA, Renault KANGOO) i 3 ciężarowych Renault TRAFIC. Zakres zamówienia obejmuje: - przeglądy okresowe, pogwarancyjne i rejestracyjne, - wszelkie naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji, - naprawy powstałe w wyniku awarii, - naprawy wynikające z przeglądów, - serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów. UWAGA: Wykonawca powinien posiadać stacje obsługi zlokalizowane na terenie działalności Rejonu Dróg w Elblągu lub w promieniu 30 km od siedziby RDW w Elblągu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27598,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31045,20

  • Oferta z najniższą ceną: 31045,20 / Oferta z najwyższą ceną: 36487,95

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.