eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-08
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości zlecanych sukcesywnie do dnia 29 grudnia 2017 r. z prawem opcji na terenie woj. śląskiego - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.56.2017.U
2017-08-31
2017-09-08
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 57.2017.U
2017-08-31
2017-09-13
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
2017-08-31
2017-09-15
Lublin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Przebudowa poziomu I piętra oraz części parteru - budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie
2017-08-31
2017-09-12
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości zlecanych sukcesywnie do dnia 29 grudnia 2017 r. z prawem opcji - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.55.2017.U
2017-08-31
2017-09-11
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 58.2017.U
2017-08-31
2017-09-12
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości zlecanych sukcesywnie do dnia 29 grudnia 2017 r. z prawem opcji na terenie woj. śląskiego - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.56.2017.U
2017-08-31
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku biurowego ANR OT Gdańsk, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
2017-08-31
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych budynków administracyjno - biurowych OT ANR w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Skarszewach, Malborku oraz w Słupsku, Bytowie i Przechlewie
2017-08-30
2017-09-07
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w obrębie: m. Chojnice gm. Chojnice, Ząbrowo gm. Stare Pole i Barłożno gm. Skórcz
2017-08-30
2017-09-20
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ekspertyza mykologiczna
2017-08-29
2017-09-06
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi geodezyjno - kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego
2017-08-29
2017-09-14
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-08-29
2017-09-14
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-28
2017-09-11
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-28
2017-09-12
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-28
2017-09-14
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-25
2017-09-12
Warszawa Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie remontu dróg i ciągów pieszych na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
2017-08-23
2017-08-31
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45 A
2017-08-23
2017-08-31
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 54.2017.U

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-08
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy dokumentacje projektowo - kosztorysowe
2017-08-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wymiana istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18, woj. śląskie. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.51.2017.RB
2017-08-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu (nr inw. 11/110/KR1) położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie
2017-08-31
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
2017-08-31
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ochrona mienia
2017-08-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 19 zadań
2017-08-31
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ochrona mienia
2017-08-31
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A
2017-08-31
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego
2017-08-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 42.2017.U
2017-08-30
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-30
brak danych
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu
2017-08-30
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-30
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-08-30
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego
2017-08-29
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu wycena nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,7240ha składającej się z działek nr 330/28, 331/28 z km. 10 położonej w obrębie Bojszowy, gmina Bojszowy, powiat bieruńsko - lędziński, woj. śląskie.
2017-08-29
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont zabezpieczający budynku tuczarni - II nr inw. 62-182 D i rozbiórka pozostałości tuczarni - I nr inw. -79-180 B na działce nr 424, km.12 w Zębowicach, powiat oleski, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.41.2017.RB
2017-08-29
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań.
2017-08-29
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 46.2017.U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.