eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-19

Elbląg: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów
Numer ogłoszenia: 235922 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61501 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 230 25 72, faks 55 230 33 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 50.11.21.00 - Usługi w zakresie napraw samochodów 50.11.41.00 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6548,52

 • Oferta z najniższą ceną: 6548,52 / Oferta z najwyższą ceną: 6548,52

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16937,10

 • Oferta z najniższą ceną: 6974,10 / Oferta z najwyższą ceną: 16937,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4816,68

 • Oferta z najniższą ceną: 4816,68 / Oferta z najwyższą ceną: 4816,68

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11752,65

 • Oferta z najniższą ceną: 4924,92 / Oferta z najwyższą ceną: 11752,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Bartoszyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26513,79

 • Oferta z najniższą ceną: 26513,79 / Oferta z najwyższą ceną: 26513,79

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Braniewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2941,52

 • Oferta z najniższą ceną: 2941,52 / Oferta z najwyższą ceną: 2941,52

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4717,45

 • Oferta z najniższą ceną: 4717,45 / Oferta z najwyższą ceną: 5205,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.