eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Kompleksowe naprawy pojazdów w 2015 r

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-19

Elbląg: Kompleksowe naprawy pojazdów w 2015 r
Numer ogłoszenia: 415060 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 381514 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 230 25 72, faks 55 230 33 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe naprawy pojazdów w 2015 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe naprawy pojazdów w 2015 r. z podziałem na 8 części zamówienia: część zamówienia nr 1 - kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg; część zamówienia nr 2 - kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg; część zamówienia nr 3 - kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo; część zamówienia nr 4 - kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo; część zamówienia nr 5 - kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce; część zamówienia nr 6 - kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce; część zamówienia nr 7 - kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg; część zamówienia nr 8 - kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124379,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49435,55

 • Oferta z najniższą ceną: 49435,55 / Oferta z najwyższą ceną: 92492,31

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105672,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 78581,01

 • Oferta z najniższą ceną: 78581,01 / Oferta z najwyższą ceną: 78581,01

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46336,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34457,22

 • Oferta z najniższą ceną: 34457,22 / Oferta z najwyższą ceną: 34457,22

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50365,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37453,50

 • Oferta z najniższą ceną: 37453,50 / Oferta z najwyższą ceną: 37453,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELUX Tomasz Deluga, ul. Marksa 61, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35735,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45817,50

 • Oferta z najniższą ceną: 45817,50 / Oferta z najwyższą ceną: 45817,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELUX Tomasz Deluga, ul. Marksa 61, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37366,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 47908,50

 • Oferta z najniższą ceną: 47908,50 / Oferta z najwyższą ceną: 47908,50

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.