eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PTB NICKEL SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PTB NICKEL SP. Z O.O.
Obornicka 6B
62-002 Jelonek
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PTB NICKEL SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

7

Łączna wartość
wygranych przetargów

61 522 083 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PTB NICKEL SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PTB NICKEL SP. Z O.O. zamówień to 61 522 082,69 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 23 850 341,58 PLN w ramach ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Pływalnia kryta na Ratajach - os. Piastowskie 55 a w Poznaniu.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 184 500,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Przetarg ogłoszony był przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.


Liczba udzielonych firmie PTB NICKEL SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PTB NICKEL SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 1 20 279 010,00 PLN 1
2018 1 23 850 341,58 PLN 1
2017 1 7 224 699,13 PLN 1
2015 2 443 971,80 PLN 2
2014 1 7 046 280,03 PLN 1
2010 1 2 677 780,15 PLN 1
RAZEM: 7 61 522 082,69 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (6 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 61 337 582,69 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty rozbiórkowe, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PTB NICKEL SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Poznań (3 przetargi na łączną kwotę 33 752 820,86 zł). Lubin (1 przetarg na łączną kwotę 7 046 280,03 zł). Suchy Las (1 przetarg na łączną kwotę 259 471,80 zł). Września (1 przetarg na łączną kwotę 184 500,00 zł). Kościan (1 przetarg na łączną kwotę 20 279 010,00 zł).

Lista przetargów, w których firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-01-21 Kościan

Gmina Kościan
Roboty budowlane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - II przetarg
20 279 010,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 20 279 010,00 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-05-10 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Pływalnia kryta na Ratajach - os. Piastowskie 55 a w Poznaniu
23 850 341,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 23 850 341,58 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-02-22 Poznań

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu
7 224 699,13 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 7 224 699,13 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-04-09 Września

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
Usługi

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
184 500,00 PLN
2015-01-21 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI W UL. JAGODOWEJ W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS
259 471,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 443 971,80 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-31 Lubin

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa hali tenisowej
7 046 280,03 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 7 046 280,03 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-14 Poznań

Urząd Miasta Poznania
Roboty budowlane

dodatkowe roboty budowlane przy budowie szkoły podstawowej z salą gimnastyczną zlokalizowanej w Poznaniu - Strzeszynie
2 677 780,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PTB NICKEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 677 780,15 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.