eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O.
Tysiąclecia 38
38-400 Krosno
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

759

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 038 817 975 zł

Liczba zamawiających

71

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. zamówień to 1 038 817 975,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (103 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Krosno.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 645 859 776,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Krosno przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie - finansowanie na zasadach faktoringu.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa grysu Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Powiatowych.


Liczba udzielonych firmie REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 4 1 938 978,64 PLN 3
2019 2 442 815,18 PLN 2
2018 1 296 059,23 PLN 1
2017 32 35 822 252,83 PLN 14
2016 55 25 239 442,91 PLN 25
2015 40 18 694 353,69 PLN 16
2014 55 27 438 985,37 PLN 21
2013 77 31 387 433,60 PLN 22
2012 69 31 697 108,09 PLN 26
2011 89 40 445 014,55 PLN 25
2010 103 733 690 853,42 PLN 41
2009 72 37 445 282,08 PLN 30
2008 86 38 911 131,40 PLN 32
2007 74 15 368 264,01 PLN 21
RAZEM: 759 1 038 817 975,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (688 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 997 189 089,85 zł). Przetargi, w których wygrywa firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, Przygotowanie terenu pod budowęPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Krosno (240 przetargów na łączną kwotę 822 462 726,05 zł). Rzeszów (59 przetargów na łączną kwotę 43 750 403,67 zł). Wojaszówka (52 przetargi na łączną kwotę 6 807 974,77 zł). Brzozów (49 przetargów na łączną kwotę 26 547 978,77 zł). Haczów (30 przetargów na łączną kwotę 4 418 668,25 zł).

Lista przetargów, w których firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-10 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa w km 1+100 - 3+510
1 006 824,50 PLN
2020-07-06 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska - Puławy
141 889,73 PLN
2020-06-09 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej publicznej nr 1 14434R Kobylany-Wygon w km 0+000 - 0+ 577 w miejscowości Kobylany
193 139,02 PLN
2020-06-01 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
597 125,39 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 1 938 978,64 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-07-05 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 115830R Wola Jasienicka - Wola Komborska km 0+000,0 - 0+312,0 w miejscowości Wola Jasienicka
178 219,62 PLN
2019-06-06 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108027R ul. Karolówka w Dynowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
264 595,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 442 815,18 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-07-26 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 108023R w km 0+800-1+210 ul. Głęboka w Dynowie.
296 059,23 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 296 059,23 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-08 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi dz. nr ewid. 2692/2 i 2692/1 w Dynowie ( obręb Bartkówka) w km 0+270 - 0+870, bocznej do ul. Bartkówka w Dynowie.
362 778,05 PLN
2017-09-06 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie w km 2 + 700 - 4 + 395
612 255,76 PLN
2017-08-18 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 130812R dz. nr ewid. 318 w km 0+130 - km 0+300 w miejscowości Królik Polski
65 588,15 PLN
2017-08-16 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 114813R i Nr 114815R w Korczynie
2 948 297,70 PLN
2017-07-25 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 - 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340
161 971,32 PLN
2017-07-20 Dynów

Gmina Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Dynów
694 683,48 PLN
2017-07-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 - 213+860 - roboty wykonywane w km 212+570 - 213+790 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255 ÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka
744 823,51 PLN
2017-07-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+300 - 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 - 16+630 w m. Wróblik Szlachecki oraz w km 22+100 - 22+500 w m Rymanów
569 037,03 PLN
2017-07-17 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych
2 575 250,00 PLN
2017-07-14 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna
478 022,28 PLN
2017-07-07 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku
552 410,22 PLN
2017-07-05 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w Gminie Chorkówka
399 500,56 PLN
2017-06-29 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
318 385,50 PLN
2017-06-28 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna - Ulucz w km 4+641 - 6+200 w miejscowości Ulucz
518 939,46 PLN
2017-06-28 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1951R Chlebna - Łubno Szlacheckie w km 0 + 000 - 2 + 130
631 736,49 PLN
2017-06-20 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie
114 560,97 PLN
2017-06-14 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Lutcza przez wieś
277 136,22 PLN
2017-06-05 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska - Haczów w km 0+000 - 3+421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów
806 019,00 PLN
2017-05-18 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Długiej w Krośnie
295 900,64 PLN
2017-05-05 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzozowskiego
178 784,44 PLN
2017-05-04 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Sikorskiego w Krośnie
271 650,84 PLN
2017-04-27 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w km 3+300 - 4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska
1 610 206,53 PLN
2017-04-14 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las - Różanka Cmentarz w km 0+645 - 1+645
259 832,58 PLN
2017-04-14 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra - Różanka Rola w km 1+300-1+730
133 205,31 PLN
2017-04-14 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów - Szkoła w km 0+000 - 0+480
118 378,07 PLN
2017-04-14 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa - Sklep Oparówka w km 1+270-1+982
284 429,41 PLN
2017-04-12 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Haczów- Do oczyszczalni , Jasionów-| Koło cmentarza", Malinówka - Za starą szkołą.
522 957,27 PLN
2017-03-31 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym
1 484 254,73 PLN
2017-03-30 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno- Zboiska w ramach projektu ,,Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 numer PLSK.02.01.00-18-0009/16
8 298 213,33 PLN
2017-03-14 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
828 792,45 PLN
2017-03-14 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki na odcinku w km 6 + 250 do km 8 + 285 w miejscowościach Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9 + 163 do km 10 + 640 w miejscowościach Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin od km 0 + 000 do 0 + 870 w miejscowości Wróblik Królewski
4 726 206,08 PLN
2017-03-14 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Usługi

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2002R Iwonicz Wieś - Iwonicz Zdrój w km 0 + 050 - 5 + 234 i Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w km 11 + 360 - 12 + 277 w miejscowościach Iwonicz Zdrój i Iwonicz
3 978 045,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 35 822 252,83 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-01 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec - Blizianka - Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2+920-4+088 wraz z przebudową przepustów w km 3+087, 3+177, 3+383, 3+582, 3+734, 3+824, 3+948, 4+086
711 069,15 PLN
2016-11-25 Brzozów

Powiat Brzozowski
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów
824 709,93 PLN
2016-11-17 Brzozów

Powiat Brzozowski
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara
1 094 216,25 PLN
2016-11-02 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Usługi

""Utwardzenie części działki nr ewidencyjny 4176 wraz z przebudową przyległej drogi nr ewidencyjny 4178 w miejscowości Krościenko Wyżne" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie cz. działki 4176 (Parking k. Domu Parafialnego w Krościenku Wyżnym)""
314 496,39 PLN
2016-11-02 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Usługi

Remont drogi powiatowej Nr 1845R Chrząstówka - Przybówka w km 0 290 - 2 + 494
498 273,87 PLN
2016-10-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 - 34+500.
295 508,73 PLN
2016-10-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 208+827 - 209+577 w miejscowości Dydnia
221 590,90 PLN
2016-10-18 Korczyna

Gmina Korczyna
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Nr 114884R Czarnorzeki Podskale dz. nr ewid. 389 w km 0+000 - 0+550 w miejscowości Czarnorzeki
150 047,70 PLN
2016-10-18 Rymanów

Gmina Rymanów
Usługi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów
282 179,78 PLN
2016-10-17 Frysztak

Gmina Frysztak
Usługi

"Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159 R w miejscowości Gogołów w km 7+320 - 8+280".
370 928,15 PLN
2016-10-07 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Nr 115192R w miejscowości Odrzykoń ul. Łęgowa w km 0+000 - 1+540
202 700,43 PLN
2016-09-14 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Usługi

Remont drogi Kobylany - Pałacówka dz. nr ewid 3346 w km 0+793,5 - 1+767,5
183 345,77 PLN
2016-09-05 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki
1 458 745,40 PLN
2016-09-02 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi dz. nr ewid. 1832/13 w km 0+070 - 0+340 w miejscowości Dynów wraz z remontem przepustu w km 0+070
229 481,38 PLN
2016-09-02 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 108014R ul. Słowackiego w Dynowie.
229 770,21 PLN
2016-08-26 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wojaszówka.
82 171,63 PLN
2016-08-26 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470.
202 320,68 PLN
2016-08-26 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II
2 131 476,00 PLN
2016-08-25 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka)
94 076,30 PLN
2016-08-22 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka i nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie
399 331,55 PLN
2016-08-22 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 2001R Rogi - Lubatówka - Lubatowa, nr 1999R Dukla - Lubatowa, nr 2000R Równe - Lubatówka wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka, Równe
3 598 945,54 PLN
2016-08-17 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1959R Szczepańcowa - Głowienka
170 379,30 PLN
2016-08-16 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 115822R Blizne - Stawy w miejscowości Blizne
397 023,71 PLN
2016-08-12 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Kletówki w Krośnie
134 514,03 PLN
2016-08-09 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi
381 574,78 PLN
2016-08-08 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów-Daliowa na odcinku Turze Pole - Buków w km 4+750 - 5+750
225 500,57 PLN
2016-08-08 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej dz.Nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła
768 146,11 PLN
2016-07-27 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki
1 025 383,82 PLN
2016-07-26 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko
556 520,27 PLN
2016-07-14 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla
394 286,22 PLN
2016-06-30 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie
101 296,22 PLN
2016-06-27 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa dz. nr ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno) w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085
499 109,03 PLN
2016-06-08 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2516/2 i 2515/1 w m. Jedlicze I i II etap
203 421,75 PLN
2016-06-07 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ulicy Nad Lubatówką w Krośnie
20 721,81 PLN
2016-05-24 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115173R w miejscowości Bratkówka Na Wólkę w km 0+000 - 0+760.
69 904,71 PLN
2016-05-24 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115173R w miejscowości Bratkówka Na Wólkę w km 1+900-3+410.
177 101,55 PLN
  Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa przy ul. Langiewicza w Krośnie; Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie
113 663,07 PLN
2016-05-23   Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie 19 431,66 PLN
2016-05-23   Przebudowa przy ul. Langiewicza w Krośnie 94 231,41 PLN
2016-05-18 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Lwowskiej w Krośnie
196 518,95 PLN
  Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie, Remont nawierzchni ul. Kryształowej w Krośnie
226 084,34 PLN
2016-05-18   Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie 105 357,38 PLN
2016-05-18   Remont nawierzchni ul. Kryształowej w Krośnie 120 726,96 PLN
2016-05-10 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubatowa i Lubatówka
169 527,27 PLN
2016-05-10 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TARGOWISKA, ROGI, WROCANKA i WIDACZ W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.
489 104,58 PLN
2016-05-06 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna
303 820,33 PLN
2016-05-05 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele parafialnym w Trześniowie
70 655,85 PLN
2016-04-29 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Grodzkiej w Krośnie
148 020,19 PLN
2016-04-29 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Podwale w Krośnie
147 926,63 PLN
2016-04-29 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko - Grabówka - Falejówka w km 3+872 - 4+336 w miejscowości Grabówka
156 654,76 PLN
2016-04-22 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz i Domaradz
125 011,55 PLN
2016-04-21 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych w 2016 roku na terenie miasta Krosna
628 609,95 PLN
2016-04-19 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Haczów.
120 857,59 PLN
2016-04-14 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1966R Korczyna - Kombornia - Jabłonica Polska, nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne i nr 2062R Olszyny - Jabłonica Polska wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Korczyna i Krościenko Wyżne
2 416 743,59 PLN
2016-04-13 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska i Nr 1994R Iwla - Teodorówka - Dukla.
381 477,64 PLN
2016-04-12 Krosno

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawy

Dostawa - zakup paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
682 875,00 PLN
2016-03-29 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 mm na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
161 622,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 25 239 442,91 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-26 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Część nr 2: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2016r. - na terenie miasta Krosno
5 383,62 PLN
2015-11-17 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. M Kopernika w Krośnie
83 854,02 PLN
2015-10-23 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km 2 + 105 - 3 + 713
254 977,84 PLN
2015-10-23 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Konarskiego w Krośnie
53 691,22 PLN
2015-10-23 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie
155 302,81 PLN
2015-10-23 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Krośnie
129 001,17 PLN
2015-10-06 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Łężanach i Rogach.
107 011,26 PLN
2015-10-01 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (na osiedle , dz. nr ew. 290,496,708).
57 766,95 PLN
2015-09-22 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Haczów.
81 323,91 PLN
2015-09-21 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - budowa drogi dojazdowej i parkingu
381 294,10 PLN
2015-09-14 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930
257 063,97 PLN
2015-08-31 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w km 0 + 000 - 2 + 500
405 143,75 PLN
2015-08-20 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Frysztak, Zadanie nr I - Modernizacja ulicy Godkówka na terenie Sołectwa Frysztak (ułożenie nawierzchni bitumicznej),Zadanie nr II - Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz placów komunalnych.
314 775,33 PLN
2015-08-17 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze - Dobieszyn - Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn - roboty dodatkowe
55 236,70 PLN
2015-08-12 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie Na Podlas w km 1+400 - 3+000
316 877,77 PLN
2015-08-04 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Budowa dróg wewnętrznych na terenie miasta Strzyżów
157 282,19 PLN
2015-07-29 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów
455 475,42 PLN
  Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych
799 500,48 PLN
2015-06-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza - Rymanów, w km 3 + 795 - 4 + 092 (ul. Mitkowskiego) 81 065,00 PLN
2015-06-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa - Targowiska. 278 778,00 PLN
2015-06-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014R Rudawka Rymanowska - Wisłoczek, w km 4 + 300 - 4 + 554. 138 493,88 PLN
2015-06-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle - Bratkówka - Odrzykoń, w km 12 + 251 - 13 + 405. 301 163,60 PLN
2015-06-20 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Krośnie
146 461,79 PLN
2015-06-10 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w gminie Chorkówka
398 235,44 PLN
2015-05-27 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

1) Remont drogi gminnej nr 108006R ul. Bławatkowa w Dynowie w km 0+000 - 0+500; 2) Remont drogi dz. nr ewid. 6314 w Dynowie w km 0+000-0+170 wraz z remontem kanalizacji deszczowej na długości 150 mb;.
540 037,45 PLN
2015-05-18 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr G114712R położonej w m. Jedlicze na odcinku 972 m
332 986,55 PLN
  Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 99/2, 255/8, 158/2, 148/1,147/3, 225/1 w Bałuciance w km 0+800 - 1+347. Przebudowa i remont bieżący dróg - przetarg I.
434 348,30 PLN
2015-05-15   Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 99/2, 255/8, 158/2, 148/1,147/3, 225/1 w Bałuciance w km 0+800 - 1+347 263 976,47 PLN
2015-05-15   Przebudowa i remont bieżący dróg - przetarg I 170 371,83 PLN
2015-05-12 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i placach parkingowych.
205 936,14 PLN
2015-05-07 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku skutków klęsk żywiołowych.
147 067,02 PLN
2015-05-06 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie
4 061 613,00 PLN
2015-04-17 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w miejscowościach Haczów i Trześniów
1 653 997,40 PLN
2015-04-14 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przełomy przy zastosowaniu mieszanki mineralno - bitumicznej z wykonaniem wykopów i podbudowie 10 cm piasku, 10 cm żwiru, 10 cm tłucznia, 7 cm kruszywo łamane, 5 cm mieszanki min.-bit. w ilości szacunkowej 500 m2
53 505,00 PLN
2015-04-09 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIŻNA ŁĄKA I GŁOWIENKA.
365 769,43 PLN
2015-04-08 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka
1 126 548,34 PLN
2015-04-08 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze - Dobieszyn - Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn
1 945 879,34 PLN
2015-04-08 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 114905R - ul. Sportowa, ul. Księża, ul. Centralna w miejscowości Krościenko Wyżne, Pustyny
713 111,49 PLN
2015-04-03 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115183R w miejscowości Ustrobna Koło Kościoła w km 0+000 - 1+850.
356 903,28 PLN
2015-04-01 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Roboty budowlane

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 mm na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
156 825,00 PLN
2015-03-30 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew - Ustrobna - Bratkówka w km 0 + 000 do 3 + 070
1 024 998,06 PLN
2015-03-20 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2015 roku na terenie miasta Krosna
959 168,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 18 694 353,69 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-17 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1940R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w km 9 + 100 do 11 + 100
633 246,92 PLN
2014-11-14 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Lwowskiej w Krośnie
221 201,24 PLN
2014-11-14 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2015r. - na terenie miasta Krosno.
7 563,41 PLN
2014-11-07 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Białobrzeskiej w Krośnie
264 220,41 PLN
2014-11-07 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa sięgacza od ul. Langiewicza w Krośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej
109 889,77 PLN
2014-11-04 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Piastowskiej w Krośnie - przy STIHL
80 749,75 PLN
2014-10-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie
1 933 837,78 PLN
2014-10-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie
4 107 300,69 PLN
2014-10-27 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R W kierunku Domu Ludowego w km 0+000 - 0+300 i drogi nr dz. 798/1 W kierunku Kościoła w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.
234 337,98 PLN
2014-10-17 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie IVPrzebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów
77 245,34 PLN
2014-10-14 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Żeromskiego w Krośnie
114 817,45 PLN
2014-10-13 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1963R Korczyna - Sporne w km 0 + 000 do 0 + 080, 0 + 190 do 0 + 740, 0 + 810 do 0 + 910, 0 + 990 do 3 + 100
692 163,00 PLN
  Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Część Nr 1Przebudowa drogi powiatowej Nr 1957R Droga przez wieś Machnówka Część Nr 2Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna.
126 488,95 PLN
2014-10-03   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1957R Droga przez wieś Machnówka. 61 250,00 PLN
2014-10-03   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna. 65 238,95 PLN
2014-09-30 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym w km 0+006 do 0+614,83 o długości 608,83 mb (dz.nr ew. 601/1,582/2,405).
121 765,70 PLN
2014-09-25 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie IIIPrzebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów
556 418,83 PLN
2014-09-25 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 114954R - ul. Franciszkańska w Głowience w km 0+000-0+999.
399 977,55 PLN
2014-09-24 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2039R Izdebki - Obarzym w km 1+200 - 2+700
437 736,34 PLN
2014-09-18 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Przebudowa drogi -Za ciepłe- dgr r 190-7, 190-10, 192, 208 w miejscowości Końskie, dgr nr 39 w miejscowości Witryłów w km 0+000 - 2+500.
540 441,34 PLN
2014-09-16 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska
389 905,10 PLN
2014-09-15 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Stokrotki w Jedliczu na dł. 310 mb - etap II.
158 940,60 PLN
2014-09-15 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Budowa parkingu i ciągów komunikacyjnych na dz. nr ewid 1140/3 i 2626 w m. Jedlicze
182 337,96 PLN
2014-09-15 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Wojaszówka.
90 117,55 PLN
2014-09-15 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy Koło CPN w km 0+000 - 1+055.
273 589,52 PLN
2014-09-12 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 108003R w Dynowie w km 0+000-0+270.
291 298,69 PLN
2014-09-11 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w 2014 roku na terenie miasta Krosna - zamówienie uzupełniające
298 805,13 PLN
2014-09-11 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościachIwla - na działce nr ew. 2084, Wietrzno - na działce nr ew. 332, Łęki Dukielskie (Myszkowskie) - na działce nr ew. 396, na drogach wewnętrznych w miejscowościachJasionka - na działce 2384, Tylawa - na działce nr ew. 478, Nadole - na działce nr ew. 437. Głojsce - na działkach nr ew. 1579, 2518, Teodorówka - na działce nr ew. 412
220 552,10 PLN
2014-09-10 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap
401 928,33 PLN
2014-09-02 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Wyspiańskiego w Krośnie
146 600,58 PLN
2014-08-28 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Decowskiego w Krośnie
169 996,10 PLN
2014-08-26 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 115 820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 długości 960 mb w miejscowości Blizne
442 378,80 PLN
2014-07-31 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w gminie Chorkówka
317 362,39 PLN
2014-07-21 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej (do Biedronki), przebiegającej przez działki o nr ewid. 794/1, 133/4,133/6, 206/52 w miejscowości Dukla
111 978,62 PLN
2014-07-18 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie IIPrzebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów - II przetarg
485 569,40 PLN
2014-07-10 Krosno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni dróg i placów na terenie ZUO w Krośnie
294 999,89 PLN
2014-06-16 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960R KROSNO - ODRZYKOŃ
1 857 101,06 PLN
2014-06-11 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta
1 844 450,19 PLN
2014-05-26 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Przebudowę drogi -Przez Wolę Dydyńską- dgr nr 1574/1, 1590, 305 w miejscowości Dydnia, dgr nr 1236 w miejscowości Jabłonka w km 2+750 - 4+900.
473 290,78 PLN
2014-05-21 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna w km 8+440 - 11+662 wraz z przebudową mostu w miejscowości Konieczkowa w km 3+750
1 846 852,50 PLN
2014-05-19 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 326, 344 Kolonia k/cerkwi, w miejscowości Olchowiec w km od 0+000 - 1 + 100, realizowanego w ramach dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
191 713,34 PLN
2014-05-13 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Targowiskach km 0+000-0+290.
97 960,77 PLN
2014-05-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w 2014 roku na terenie miasta Krosna
659 156,39 PLN
2014-05-09 Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Roboty budowlane

Remont istniejących placów i chodników utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni Rejonowej w Brzozowie.
219 438,11 PLN
2014-05-09 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga Nogajowska w m. Blizne 0+000 - 0+252,77
199 921,73 PLN
2014-05-09 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi za cmentarzem na dz. nr ewid. 2815/1 w miejscowości Humniska w km 0+000-0+320
188 200,86 PLN
2014-05-07 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
353 254,85 PLN
2014-05-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+690 - 25+675 w m. Rymanów Zdrój. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w w km 24+690 -25+675 w m. Rymanów Zdrój. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+700 - 25+660 str. prawa oraz w km 24+700 - 25+435 str. lewa w m. Rymanów Zdrój
830 281,74 PLN
2014-04-24 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 114993R - ul. Starowiejska w Targowiskach km 0+000-0+549.
225 699,47 PLN
2014-04-18 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i wykonanie placu parkingowego na terenie gminy Haczów.
203 388,06 PLN
2014-04-08 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.
1 336 440,16 PLN
2014-04-02 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R Na Morgi w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i dz. nr ew. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350.
166 159,22 PLN
2014-04-01 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno w km 0 + 090 - 4 + 723
1 100 230,08 PLN
2014-03-10 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
148 657,80 PLN
2014-02-28 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr G114712R na dł. 2092 mb położonej w m. Jedlicze i Żarnowiec.
464 041,26 PLN
2014-02-27 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej i gminnej - budowa chodnika, utwardzenie istniejącego placu postojowego w miejscowości Szczepańcowa
96 983,79 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 27 438 985,37 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-30 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Krośnie
255 348,97 PLN
2013-12-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej - zamówienie uzupełniające
211 609,14 PLN
2013-12-13 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie - zamówienie uzupełniające
402 626,26 PLN
2013-12-10 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2014r. - na terenie miasta Krosno
7 851,71 PLN
2013-12-03 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Lniarskiej w Krośnie
335 257,41 PLN
2013-11-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Reja i ul. W. Pola w Krośnie
446 278,92 PLN
2013-11-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ulicSzarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie
289 426,38 PLN
2013-11-26 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie
118 041,81 PLN
2013-11-13 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Usługi

Przebudowa drogi gminnej nr 114666 R w miejscowości Ustrobna Na Potok w km 0+000 - 0+615.
166 028,48 PLN
2013-11-13 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniającego do zamówienia pn.Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój
107 000,00 PLN
2013-11-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kisielewskiego, parkingu przy ul. Legionów i ulicy bocznej od ul. Niepodległości w Krośnie
110 963,52 PLN
2013-11-06 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Żeromskiego w Krośnie
114 536,03 PLN
2013-11-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 196+125 - 196+325 w m. Nozdrzec
97 656,10 PLN
2013-10-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Piastowskiej w Krośnie
79 898,89 PLN
2013-10-07 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114959R - ul. Niebylec w Miejscu Piastowym w km 0+000-0+757.
160 043,42 PLN
2013-10-04 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Krośnie - od przejazdu kolejowego do granic miasta
138 166,88 PLN
2013-10-03 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Składowej w Krośnie
222 255,98 PLN
2013-10-01 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013r. - Zadanie Nr 3 RDW Rymanów
83 601,87 PLN
2013-09-25 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr ewid. 1248 w miejscowości Bóbrka
30 946,80 PLN
2013-09-25 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej
2 607 509,03 PLN
2013-09-25 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój
230 730,62 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka i nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka
294 852,00 PLN
2013-09-13   Przebudowa drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka 106 440,00 PLN
2013-09-13   Przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka 188 412,00 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka i nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka
294 852,00 PLN
2013-09-13   Przebudowa drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka 106 440,00 PLN
2013-09-13   Przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka 188 412,00 PLN
2013-09-03 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont drogi rolniczej działka nr ewidencyjny 2304 w Krościenku Wyżnym
30 421,34 PLN
2013-08-30 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie
1 216 956,11 PLN
2013-08-28 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na terenie gminy Haczów.
93 543,16 PLN
2013-08-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie
655 488,92 PLN
2013-08-26 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416
67 033,34 PLN
2013-08-20 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i placu parkingowego na terenie gminy Haczów
103 814,34 PLN
2013-08-14 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013r.: Zadanie Nr III - RDW Rymanów
322 299,61 PLN
2013-08-07 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1997R Tylawa - Zyndranowa
189 715,50 PLN
2013-07-31 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1997R Tylawa - Zyndranowa w km 0 + 020 - 1 + 275, 1 + 385 - 3 + 570, 5 + 000 - 5 + 315
1 019 098,93 PLN
2013-07-29 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz w km 0+241 - 0+780
148 553,48 PLN
2013-07-29 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

remont dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Dukla
254 201,21 PLN
2013-07-23 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont ulicy Kołowej w Brzozowie w km0+000-0+418 -zamówienie dodatkowe
15 235,83 PLN
2013-07-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna
3 694 966,70 PLN
2013-07-10 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych w 2013 roku na terenie miasta Krosna - zamówienie uzupełniające
269 841,83 PLN
2013-07-04 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg wewnętrznych Brzeżanka - Nr ewid. 544/4, Dobrzechów - Nr ewid. 897/2, Wysoka Strzyżowska - Nr ewid. 51, Dobrzechów - Nr ewid. 980, Strzyżów - Nr ewid. 1399, Godowa - Nr ewid. 115, Godowa - Nr ewid. 1220, Bonarówka - Nr ewid. 316
160 184,25 PLN
2013-07-02 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanów
299 397,99 PLN
2013-06-26 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój
46 000,00 PLN
2013-06-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicSikorskiego, Chrobrego, Skłodowskiej, Baczyńskiego, Pużaka w Krośnie
1 052 190,09 PLN
2013-06-11 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka
234 555,78 PLN
  Krosno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie dróg i placów w ZUO w Krośnie
360 000,00 PLN
2013-06-05   Przebudowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 210 000,00 PLN
2013-06-05   Remont dróg i placów w ZUO Krosno przy ul. Białobrzeskiej 108 150 000,00 PLN
2013-05-29 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1995R Ropianka - Olchowiec
118 080,00 PLN
2013-05-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krośnie
1 524 393,88 PLN
2013-05-24 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Budowa parkingu i kładki dla pieszych przez rzekę Wisłok przy ul. Okrzei w Krośnie
1 712 540,35 PLN
2013-05-24 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Zagroda nr dz. ewid 4588, 4451 w m. Blizne w km 0+000 - 0+450
116 447,95 PLN
2013-05-23 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz i Domaradz
147 630,75 PLN
2013-05-23 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont ul. Kołowej w Brzozowie w km 0+000-0+418
204 056,88 PLN
2013-05-22 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
284 552,85 PLN
2013-05-22 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciagu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Głowienka
717 227,57 PLN
2013-05-17 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr G 114670R w m. Potok - w km. 0+440 - 0 + 700, dz. nr ewid. 832
113 145,24 PLN
2013-05-17 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 7655 w miejscowości Izdebki w km 0+000 - 0+260 oraz remont drogi gminnej nr 9684, 9872, 9602 w miejscowości Wesoła w km 0+352 - 0+902
214 007,23 PLN
2013-05-15 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1 14405 R Kopytowa - Zapłocie - Stanowiska na dz. nr ewid. 1146, 1528 w km 0+000-1+450
205 785,73 PLN
2013-05-14 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 7+860 - 8+500 wraz z odbudową mostu w km 8+112
694 037,67 PLN
2013-05-14 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - dróg gminnych i ulic miejskich w roku 2013, na terenie Gminy Dukla
2 275,50 PLN
2013-05-10 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi nr G114666R Potok - Ustrobna
688 190,02 PLN
2013-05-10 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1613 w m. Głębokie w km 0+000 - 0+355
104 950,83 PLN
2013-05-09 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Brzozów
67 219,50 PLN
2013-05-06 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w Krościenku Wyżnym
293 841,86 PLN
2013-05-06 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114997R - ul. Miodowa w Głowience w km 0+000-0+750.
397 834,89 PLN
2013-04-24 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1971R Krościenko Wyżne - Iskrzynia
629 903,47 PLN
2013-04-18 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.
985 902,89 PLN
2013-04-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych w 2013 roku na terenie miasta Krosna
539 816,25 PLN
2013-04-17 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 816, 897, 974 w m. Wietrzno Bania (k/Kamińskiego) w km 0+000-1+200,(środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Promesa DUSKŻ-I-5901-2-1/2013 z dnia 18 lutego 2013r.) Remont drogi gminnej nr ewid. 255 w m. Wietrzno Sośniny w km 0+190-0+690. (środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Promesa DUSKŻ-I-5901-2-1/2013 z dnia 18 lutego 2013r.) Remont drogi gminnej nr ewid. 255 w m. Wietrzno Sośniny w km 0+691 - 0+751
181 531,83 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
298 404,76 PLN
2013-04-15   Przebudowa drogi gminnej nr 115190R w miejscowości Odrzykoń ul. Bierska w km 0+000-0+850. 131 762,51 PLN
2013-04-15   Przebudowa drogi gminnej nr 115170 R w miejscowości Rzepnik Na Łazy w km 0+510-1+700. 166 642,25 PLN
2013-04-15 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Haczów
158 450,43 PLN
2013-04-08 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 r.
941 457,58 PLN
2013-04-03 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin w km 0 + 000- 1 + 800, 2 + 405 - 5 + 265
1 662 135,92 PLN
2013-03-08 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
192 126,00 PLN
2013-03-01 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2013r
263 000,00 PLN
2013-02-19 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 14951R Głowienka - Wrocanka (Na Jaworze) w km 0+000-2+260.
812 937,64 PLN
2013-01-30 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 250 Mg.
76 567,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 31 387 433,60 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Budowa sięgacza przy ul. Langiewicza na działce nr 1546/1 w Krośnie
94 842,67 PLN
2012-12-05 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2013r. - na terenie miasta Krosno
6 802,09 PLN
2012-11-26 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów 1. Remont drogi gminnej dgr 1080 w Zmiennicy w km 0+000-0+503 2. Remont drogi gminnej dgr 4500 w Humniskach w km 0+000-0+410
204 284,51 PLN
2012-11-21 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr ew. dz. 889, 62/2 w miejscowości Ustrobna Koło Szarka w km 0+000-0+350 na dł. 350,0 mb i szer. jezdni 2,6 m
135 388,68 PLN
2012-11-13 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Teodorówka -Pałacówka nr ewid.dz. 1/6 w km 0 + 180 - 1 + 000
147 099,87 PLN
2012-11-05 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+175 - 0+415
616 233,15 PLN
2012-10-29 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 3892/2 i 4011/5 w miejscowości Krościenko Wyżne - etap I
121 778,05 PLN
2012-10-26 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Witosa, ul. Spokojnej, ul. Legionów i ul. bocznej od ul. Wieniawskiego w Krośnie
81 325,69 PLN
2012-10-23 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska- Zapłocie, remont placu parkingowego w Jasionowie
60 136,69 PLN
2012-10-19 Kołaczyce

Nadleśnictwo Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej Płosina nr inw. 220/71 położonej w Leśnictwie Wola Komborska, gmina Jasienica Rosielna w km 0+530,00 : 0+850,00,
41 116,80 PLN
2012-10-18 Brzozów

PGL LP Nadleśnictwo Brzozów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Blizne -Golcowa nr 242/30
1 676 469,25 PLN
2012-10-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchniplacu przy MOPR, ul. Białobrzeskiej, ul. bocznej od ul. Karłowicza, skrzyżowania ul. Lniarskiej z ul. Lewakowskiego oraz z ul. Kletówki w Krośnie
118 801,38 PLN
2012-10-16 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Część I - Modernizacja nawierzchni dróg bitumicznych:
110 142,70 PLN
  Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych
63 065,50 PLN
2012-10-09   Odbudowa drogi powiatowej nr 1995R Ropianka-Olchowiec 29 890,50 PLN
2012-10-09   Odbudowa drogi powiatowej nr 1964R Korczyna-Korczyna Zawiśle 33 175,00 PLN
2012-10-09 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+330 - 2+565
514 382,70 PLN
2012-10-05 Komańcza

Nadleśnictwo Komańcza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Prełuki - Duszatyn - Mików nr inw.242/499, w km 0+000 - 5+600 - roboty uzupełniające.
44 703,12 PLN
2012-10-05 Komańcza

Nadleśnictwo Komańcza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Rzepedź - Prełuki nr inw. 242/541 w km 0+000 - 3+700-roboty uzupełniające.
21 143,70 PLN
2012-10-05 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Wzgórze 534 w miejscowości Teodorówka, przebiegającej przez działkę 805/1.
157 337,87 PLN
2012-09-26 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1998R Trzciana - Zawadka Rymanowska
149 311,80 PLN
2012-09-04 Komańcza

Nadleśnictwo Komańcza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Prełuki - Duszatyn - Mików nr inw.242/499, w km 0+000 - 5+600 - roboty uzupełniające.
341 017,50 PLN
2012-08-28 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych zamiejskich
170 900,10 PLN
2012-08-28 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska - Puławy w km od 0+000 do 0+700
208 082,48 PLN
2012-08-20 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego
3 357 794,22 PLN
2012-08-20 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Reja w Krośnie
92 773,83 PLN
2012-08-17 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - działki nr ewidencyjny 3410 i 991 w Krościenku Wyżnym
55 266,48 PLN
2012-08-17 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 1+597 - 3+017 oraz Nr 2037R Brzozów - Jabłonka w km 1+021 - 1+856
514 621,36 PLN
2012-08-10 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1995R Ropianka - Olchowiec
370 230,75 PLN
2012-08-10 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2062R Olszyny - Jabłonica Polska
749 556,40 PLN
2012-08-08 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku
689 482,31 PLN
2012-08-08 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 115855R zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku w Gminie Nozdrzec
447 653,16 PLN
2012-08-07 Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Bukowica nr inw. 242/124 w km 0+000 - 1+600 w Nadleśnictwie Rymanów..
705 277,20 PLN
2012-08-03 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr nr 108029R - ul. Żurawiec w Dynowie od km 0+000 do km 0+200 oraz odbudowa drogi gminnej nr 108023R - ul. Głęboka w Dynowie od km 0+430 do km 0+800 w ramach projektu pn. Poprawa zniszczonego przez podtopienie układu komunikacyjnego w Dynowie.
359 917,20 PLN
2012-08-02 Krosno

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Tysiąclecia, Działka dr. nr ewid. 2/6 na działkę gr. nr ewid. 4/11 w Krośnie
175 673,38 PLN
2012-08-01 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego
1 923 555,27 PLN
2012-07-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych w 2012 roku na terenie miasta Krosna przy użyciu mieszanek mineralno - asfaltowych
200 000,04 PLN
2012-07-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Dmochowskiego w Krośnie wraz z infrastrukturą techniczną
87 650,44 PLN
2012-07-17 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicPopiełuszki, Tkacka, Nadbrzeżna, Kruczkowskiego i Baczyńskiego w Krośnie
300 927,69 PLN
2012-07-16 Komańcza

Nadleśnictwo Komańcza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Osławica nr inw.242/532, w km 0+000 - 2+700 - roboty uzupełniające.
44 704,35 PLN
2012-07-02 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 112267R - ul. Kombatantów w km 0+000 - 1+400 oraz remont mostu w km 1+341 w Strzyżowie
379 102,15 PLN
2012-06-26 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 6+897 w miejscowości Golcowa
1 224 004,24 PLN
2012-06-25 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska
1 197 808,75 PLN
2012-06-12 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew - Ustrobna - Bratkówka
199 031,25 PLN
  Komańcza

Nadleśnictwo Komańcza
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg leśnych w Nadleśnictwie Komańcza w 2012r.
4 227 873,78 PLN
2012-05-28   Przebudowa drogi leśnej Osławica nr inw. 242/532 w km 0+000 - 2+700 598 404,23 PLN
2012-05-28   Zadanie nr 1:Przebudowa drogi leśnej Rzepedź-Prełuki nr inw.242/541 w km 0+000 - 3+700. Zadanie nr 2:Przebudowa drogi leśnej Prełuki-Duszatyn-Mików nr inw.242/499 w km 0+000 - 5+600 3 629 469,55 PLN
2012-05-23 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont chodnika oraz nawierzchni przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie
225 175,69 PLN
2012-05-21 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i placów parkingowych na z terenie Gminy Haczów.
224 833,37 PLN
2012-05-15 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych.
426 135,00 PLN
2012-05-15 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 2511/3, 2481,2391 Blizne -Gołaszówka w km 0+000 - 0+700 długości 700 mb w m. Blizne. Remont drogi nr 2045, 2037 Łąki - k. Bolka w km 0+600 - 1+494 długości 894 mb w m. Orzechówka
272 214,49 PLN
2012-05-14 Krosno

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Dostawy

Dostawy paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie
74 517,51 PLN
2012-05-14 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej przez wieś w Nadolu Nr 14 514 R, nr ew. dz. 905, 928, 1025 w km 0+000 - 0+680; Odbudowa drogi koło cmentarza dz. nr ew. 2068, 2472/1 w Jasionce w km 0+000 - 0+290;w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa nr BUSKŻ-1-5901-6-1/2012 z dnia 15 lutego 2012r.) oraz odbudowa drogi koło cmentarza dz. nr ew. 2472/1 w Jasionce w km 0+000 - 0+290 - 0+550 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego)
198 365,61 PLN
2012-05-07 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska Zagórz w km 0+000-0+830
128 569,85 PLN
  Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi-budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki, nr 2036R Brzozów-Wara, nr 2061R Izdebki - Hłudno oraz utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi.
326 960,57 PLN
2012-04-27   Przebudowa drogi-budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 2036 Brzozów-Wara i 2061R Izdebki-Hłudno. 171 353,09 PLN
2012-04-27   Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1936R Barycz - Izdebki 155 607,48 PLN
2012-04-24 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 4+500 - 6+050 i km 15+900 - 17+900 w m. Daliowa-Moszczaniec (likwidacja szkód powodziowych z 2010r.)- roboty wykonywane w km 4+500 - 6+050 i km 15+900 - 17+000.
1 094 251,67 PLN
2012-04-24 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Wiśniowa - Warzyce w km 28+320 - 29+210 w m. Pułanki.
537 071,17 PLN
2012-04-23 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi nr dgr 5542, 9872 oraz parkingu przydrożnego w miejscowości Wesoła
127 935,66 PLN
2012-04-18 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 14979R - ul. Handlowa w miejscowości Targowiska (w km 0+000 do 0+180).
151 661,34 PLN
2012-04-12 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1916R Dojazd do stacji PKP Czudec w km 0+000 - 0+525
255 223,16 PLN
2012-04-12 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 6+320 - 8+147
511 580,04 PLN
2012-04-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego na rok 2012 - zadanie Nr 6 - RDW Rymanów
957 003,96 PLN
2012-04-02 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie
565 193,76 PLN
2012-04-02 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ulicy Czajkowskiego w Krośnie
1 143 268,31 PLN
2012-03-30 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
142 680,00 PLN
2012-03-23 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Pietrusza Wola - Łęki Strzyżowskie Piotrówka nr 115169 R i 115153R w km 1+500-2+500.
146 074,80 PLN
2012-03-21 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni bitumicznych w 2012 roku na terenie miasta Krosna przy użyciu mieszanek mineralno - asfaltowych
650 673,69 PLN
2012-03-12 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2012r.
269 000,00 PLN
2012-03-06 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 14978R - ul. Piłsudskiego w miejscowości Targowiska w km 0+000-0+833,43.
755 987,89 PLN
2012-01-26 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Dostawy

Dostawa masy mineralno-bitumicznej na gorąco w ilości 400 t.
125 460,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 31 697 108,09 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-07 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2012r. na terenie miasta Krosno - II przetarg nieograniczony
9 877,24 PLN
2011-12-06 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie - finansowanie na zasadach faktoringu
659 805,76 PLN
2011-11-21 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Krośnie
165 533,99 PLN
2011-11-14 Jaśliska

Urząd Gminy Jaśliska
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości SzklaryDrga osiedlowa - działka o nr ew. 125/16 i 4/39, Droga do oczyszczalni - działka o nr ew. 13/29
124 261,90 PLN
2011-11-07 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont dróg nr 3015/2 w Nozdrzcu i 1697, 1806 w Warze zniszczonej podczas powodzi w Gminie Nozdrzec
189 108,93 PLN
2011-11-03 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2011 r.
617 533,80 PLN
2011-10-26 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów od 0+000 do 0+900 polegające na przebudowie drogi Nr 1427R 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów w km od 0+900 do 1+030
41 569,13 PLN
2011-10-19 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Igloopolu w miejscowości Cergowa
358 474,85 PLN
2011-10-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 12+350 - 13+200 w m. Wola Niżna (likwidacja szkód powodziowych z 2010r.).
401 413,70 PLN
2011-10-17 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2011r.
68 294,27 PLN
2011-10-17 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - działka nr ewid. 1072 w miejscowości Świerzowa Polska i nr ewid. 225 w miejscowości Szczepańcowa wraz z przebudowa oświetlenia
322 230,96 PLN
2011-10-11 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie
171 468,48 PLN
2011-10-10 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze - Długie - Żarnowiec
47 240,00 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r. nr 2
171 921,41 PLN
2011-10-03   Remont drogi gminnej nr 1 15186R w miejscowości Odrzykoń ul. Młynek w km 0+240-0+500. 50 360,51 PLN
2011-10-03   REMONT DROGI GMINNEJ NR 1 15170 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE KOŁO KOŚCIOŁA W KM 0+200 - 0+950. 121 560,90 PLN
2011-09-27 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 115501R Zmiennica - Haczów w Zmiennicy (km 0+000-0+460
131 258,84 PLN
2011-09-21 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie
974 324,17 PLN
2011-09-20 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwiska w m. Trzciana w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek km 276+500 do km 276+540
247 040,40 PLN
2011-09-16 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1687 Na Wole Komborską w km 0+000 - 0+300 długości 300 mb w m. Wola Jasienicka
167 134,00 PLN
2011-09-13 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 14971R W ROGACH.
1 159 531,33 PLN
2011-09-12 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz Zdrój
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi- Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa.
243 337,43 PLN
2011-09-12 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2053R Humniska - Strachocina w km 4+280 do 7+120 w ramach NPPDL 2008-2011
1 149 499,45 PLN
2011-09-12 Jaśliska

Urząd Gminy Jaśliska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych:1) droga wewnętrzna k/Kółka nr ew. dz. 3492 (km od 0+000 do 0+200) w Posadzie Jaśliskiej, 2) droga wewnętrzna na wierzch górę k.Madeja i Wasiurdziaka nr ew. dz. 2760 (km od 0+000 do 0+100) w Posadzie Jaśliskiej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
149 195,40 PLN
2011-09-12 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont dróg wewnętrznych w miejscowościachWietrzno - działka o nr ew. 496, 494/1, 491(likwidacja szkód powodziowych); Zboiska - działka o nr ew. 558/4 i 83; Dukla - działka o nr ew. 693, 131/6;
167 602,99 PLN
2011-09-09 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont dróg nr 9232 w Izdebkach i 3537, 3589 w Hłudnie zniszczonej podczas powodzi w Gminie Nozdrzec
185 818,61 PLN
2011-09-07 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów od 0+000 do 0+900
465 806,66 PLN
2011-09-02 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów w miejscowościach Malinówka i Buków.
140 071,19 PLN
2011-09-01 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowościachTeodorówka - działka o nr ew. 1850, Głojsce - działka o nr ew. 3960, Jasionka - działka o nr ew. 3506/2, 3508/2, 3556/2, 3527/2, 3628/2, 3530/2, 3559/2. 3565/2.
110 418,63 PLN
2011-08-29 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont drogi nr 8951 w Izdebkach zniszczonej podczas powodzi w Gminie Nozdrzec
111 885,60 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.
283 175,21 PLN
2011-08-26   Remont drogi gminnej nr 1 15151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie Na Podlas w km 0+000-0+170 i 1+000-1+400. 93 035,97 PLN
2011-08-26   REMONT DROGI GMINNEJ NR 1 15186R W MIEJSCOWOŚCI ODRZYKOŃ UL. RZEKI W KM 0+000-0+900 I 1+500-1+665. 190 139,24 PLN
2011-08-26 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont drogi Zawadka Rymanowska - droga wewnętrzna do byłego Igloopolu nr ew. dz. 314 (km od 1+000 do 2+000), w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa nr BUSKŻ-1-5901-23-78/11 z dnia 11 lipca 2011r.)
249 703,81 PLN
2011-08-23 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1999R Dukla - Lubatowa
573 844,00 PLN
2011-08-23 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Barycz, Domaradz
187 259,63 PLN
2011-08-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego rok 2011 ( 8 zadań) -zadnie Nr 6 RDW Rymaów
582 149,41 PLN
2011-08-18 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont drogi rolniczej nr ewidencyjny działki 1093 w miejscowości Krościenko Wyżne
31 468,75 PLN
2011-08-18 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont dróg wewnętrznych nr ewidencyjny 1949/7, 1615,1052 w miejscowości Krościenko Wyżne
36 798,00 PLN
2011-08-18 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej od posesji p. Węgrzynek do wylotu na drogę krajową, nr ewid. dz. 535, 533, 591, 596 - km od 0+200 do 0+680
262 821,48 PLN
2011-08-17 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew - Ustrobna - Bratkówka
226 947,80 PLN
2011-08-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Utwardzenie terenu na działce nr 1387/2 przy ul. Leśnej w Krośnie
111 757,62 PLN
2011-08-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont chodnika i nawierzchni przy ul. Wisłocza w Krośnie
127 437,10 PLN
2011-08-02 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R i Nr 114427R w miejscowości Zręcin - roboty dodatkowe
30 606,95 PLN
2011-07-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicPodkarpacka, Reymonta, Cicha, Zręcińska, Zielona, Składowa i Batorego oraz remonty bieżące w Krośnie
446 488,77 PLN
2011-07-28 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz, Domaradz, Golcowa
247 233,75 PLN
2011-07-26 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr ewid. gr. 2159 w Dynowie. Remont drogi gminnej nr ewid. gr. 2756 w Dynowie zlokalizowanej w Osiedlu Bartkówka I
125 861,55 PLN
2011-07-18 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+020 w miejscowości Jasienica Rosielna
1 181 380,39 PLN
2011-07-13 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Dostosowanie drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek do parametrów drogi GP oraz uporządkowanie ruchu na terenie byłego przejścia w Barwinku
4 675 736,43 PLN
2011-07-12 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R i Nr 114427R w miejscowości Zręcin- roboty dodatkowe
30 606,95 PLN
2011-07-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Dmochowskiego w Krośnie wraz z infrastrukturą techniczną
1 350 450,63 PLN
2011-07-06 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2011r. - II przetarg nieograniczony
120 000,00 PLN
2011-06-29 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica m. Dynów km 189+865-191+115
485 525,52 PLN
2011-06-28 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

1.Remont odcinka drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+750 - 0+930 i 1+080 - 1+280 i remont mostu w ciągu drogi nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+141
307 080,57 PLN
2011-06-27 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w Potoku droga od posesji P. Węgrzynek do wylotu na drogę krajową ( nr ewid. dz. 535, 533, 591, 596) - w km0+680 - 0+ 980.rds
150 048,32 PLN
2011-06-27 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont drogi w miejscowości Jasionów Na świniarnię
67 810,67 PLN
2011-06-27 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont drogi w miejscowości Jasionów Na świniarnię
67 810,67 PLN
2011-06-24 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz Zdrój
Roboty budowlane

Remont parkingu gminnego w Lubatówce.
73 125,26 PLN
2011-06-24 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont ulicy Konopnickiej w Brzozowie
103 438,67 PLN
2011-06-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2011 roku na terenie miasta Krosna - część I - remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi
354 450,33 PLN
2011-06-01 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
73 062,00 PLN
2011-05-26 Błażowa

Burmistrz Gminy w Błażowej
Roboty budowlane

Odbudowa ulicy Jagiellońskiej w Błażowej w km 0+500 do 0+841 uszkodzonej w wyniku powodzi 2010r..
143 065,31 PLN
2011-05-25 Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont dróg Nr 9276 w Wesołej; Nr 1909, 4293, 4215 w Hłudnie i Nr 4258 w Hłudnie
307 397,23 PLN
2011-05-18 Jaśliska

Urząd Gminy Jaśliska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej dojazdowej w Posadzie Jaśliskiej k/Farbańca
108 806,16 PLN
2011-05-17 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 115155R W MIEJSCOWOŚCI PIETRUSZA WOLA NA ZAWADĘ W KM 0+720-1+020 NA DŁ. 300,0 MB I SZER. JEZDNI 3,0 M.
48 737,52 PLN
2011-05-17 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 1085/4 Od Poczty do 9-tki w km 0+000 - 0+500 długości 500 mb w m. Jasienica Rosielna.
114 624,68 PLN
2011-05-12 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz Zdrój
Roboty budowlane

Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz Zdrój
211 912,76 PLN
2011-05-11 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów
370 460,21 PLN
2011-05-10 Błażowa

Burmistrz Gminy w Błażowej
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 10 8053 R Nowy Borek Czerwonki.
1 425 400,28 PLN
2011-05-10 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. gr. 840 (boczna Sikorskiego) w km 0+120 - 0+450. Remont drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. gr. 1746 w Dynowie (obręb Bartkówka) bocznej do ul. Bartkówka w km 0+000 - 0+210. Remont dróg gminnych (wewnętrznych) zlokalizowanych na Osiedlu Bartkówka I, dz. nr ew. gr. 2847, 2861 w Dynowie (obręb Bartkówka) w km 0+000 - 0+340.
243 224,38 PLN
2011-05-09 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów.
271 195,26 PLN
2011-05-05 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Jedliczedrogi gminnej w Dobieszynie - droga do Potoka (w km 0+000 - 0+815), drogi gminnej w Moderówce - droga na Cygana (w km 0+000-0+700), drogi gminnej w Piotrówce - droga przy szkole podstawowej (0+000 - 0+140) i ul. Naftowej w Jedliczu (w km 0+570-0+700).
676 396,56 PLN
2011-05-05 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2011r.
75 200,00 PLN
2011-04-27 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 108031R bocznej do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
497 180,10 PLN
2011-04-21 Krosno

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Dostawy

Dostawy paliw płynnych
66 954,56 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź.
387 062,43 PLN
2011-04-18   REMONT DROGI GMINNEJ NR EW. DZ. 596/2, 1144 W MIEJSCOWOŚCI ODRZYKOŃ UL. ARMII KRAJOWEJ W KM 0+000-1+450 NA DŁ. 1275,0 MB I SZER. JEZDNI 4,5 M I DŁ. 175,0 MB I SZER. 3,3 M. 251 769,32 PLN
2011-04-18   REMONT DROGI GMINNEJ NR 1 15180 R W MIEJSCOWOŚCI BRATKÓWKA KOŁO SŁOWIKA W KM 0+000-0+300 NA DŁ. 300,0 MB I SZER. JEZDNI 2,6 M. 45 684,41 PLN
2011-04-18   REMONT DROGI GMINNEJ NR 115154R W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKI STRZYŻOWSKIE DO STACJI PKP W KM 0+000-0+630 NA DŁ. 435,0 MB I SZER. JEZDNI 3,8 M I DŁ. 195 MB I SZER. 3,0 M. 89 608,70 PLN
2011-04-12 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz Zdrój
Roboty budowlane

Iwonicz-ZdrójPoprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnychUl. Torosiewicza, Al. Partyzantów, ul. Kulczyńskiego, ul. Piwarskiego, ul. Braci Kazurów, ul. Ogrodowa
1 735 295,82 PLN
2011-04-11 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R i Nr 114427R w miejscowości Zręcin
647 450,19 PLN
2011-04-11 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów - etap II
85 906,50 PLN
2011-04-05 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych Barycz-Karnasówka nr ew. 289 i Golcowa-Hadamówka nr ew. 4109
136 228,65 PLN
2011-04-01 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 014955R UL.POGÓRZE W MIEJSCOWOŚCI GŁOWIENKA.
792 487,82 PLN
2011-03-31 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Tysiąclecia w Krośnie
175 436,00 PLN
2011-03-29 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1927R Węglówka - Wysoka Strzyżowska
1 112 303,11 PLN
2011-03-24 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2011r.
865 671,80 PLN
2011-03-23 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047R Dydnia - Krzywe - Końskie
2 345 072,11 PLN
2011-03-22 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
128 043,00 PLN
2011-03-07 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2011 roku na terenie miasta Krosna - część I
708 916,65 PLN
2011-02-23 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ NR 014974R w km 0+009,5 -1+300 i Nr 014905R w km 0+000-0+290 w Zalesiu.
2 051 780,86 PLN
2011-01-31 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie
3 397 065,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 40 445 014,55 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie
19 702 689,21 PLN
2010-12-20 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2011r. - na terenie miasta Krosno
7 963,94 PLN
2010-12-16 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz. 1642/2 i 1694 w Lutoryżu
162 471,55 PLN
2010-12-15 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicPodkarpackiej (przy Oplu i skrzyżowaniu z Grodzką), Wiejskiej, Chrobrego, Konarskiego oraz ulicy bocznej od ul. Zagórze w Krośnie
82 426,30 PLN
2010-12-01 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji na rozbudowę skrzyżowania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwą Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Ożenna - Granica Państwa, w miejscowości Jasło km 0+826,83
1 799 500,00 PLN
2010-11-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej 1KDI i 2KDI na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI
3 400 238,08 PLN
2010-11-24 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Zadanie 1; Remont odcinka drogi powiatowej nr 1936R Niebylec- Gwoźnica w km 0+000 - 0+290
181 314,50 PLN
2010-11-22 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 - 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R Konieczkowa - Rzym w km 0+500 - 0+900
236 179,80 PLN
2010-11-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2008-2010 - Zadanie Nr 6 - RDW Rymanów
71 052,80 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 3 zadania
206 198,01 PLN
2010-11-18   Remont drogi powiatowej Nr 1901R Nienaszów - Makowiska w km 1+120 - 1+280 95 475,37 PLN
2010-11-18   Remont drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 0+865 - 1+060 110 722,64 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.
151 259,50 PLN
2010-11-16   REMONT DROGI GMINNEJ NR EW. 2796/1, 2796/2 W MIEJSCOWOŚCI ODRZYKOŃ UL. NA STRZELCA W KM 0+370-0+710 64 045,12 PLN
2010-11-16   REMONT DROGI GMINNEJ NR EW. 455 W MIEJSCOWOŚCI PIETRUSZA WOLA KOŁO PANA WALĄGA W KM 0+015-0+478 87 214,38 PLN
2010-11-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Tysiąclecia w Krośnie
90 823,46 PLN
2010-11-12 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1959R Szczepańcowa - Głowienka - II etap
351 832,50 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1889R Tarnowiec - Sądkowa w km 0+670 - 0+865
47 587,50 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w km 5+800 - 6+010
110 803,52 PLN
2010-11-09 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w m. Potok nr ew. 535, nr ew. 515 w kierunku Wulkan Center, droga gminna nr 114688R nr ew. 923 i 639, oraz w m. Jedlicze ul. Naftowa nr drogi 114662R, nr ew. 230/1 w kierunku kopalni.
301 822,25 PLN
2010-11-04 Dynów

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Dąbrówka -Żohatyn nr inw. 242/139
1 066 091,27 PLN
2010-11-04 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych1) drogi wewnętrznej nr ewidencyjny gruntów 6299/4 , bocznej do ul. 1-go Maja, km 0+000 -km 0+120; 2) drogi wewnętrznej nr ewidencyjny gruntów 2692/2, obręb Bartkówka, km 0+ 000 - km 0+270; 3) drogi gminnej nr 108023 R, ul. Głęboka km 0+ 000 - km 0+430; położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów, zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.
338 090,83 PLN
2010-11-03 Krosno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont drogi technologicznej - dojazdowej do składowiska w Zakładzie Uniszkodliwiania Odpadów w Krośnie
146 400,00 PLN
2010-11-02 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Haczów.
77 714,40 PLN
2010-10-27 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowadroga do wysypiska, droga na działki k/Urzędu
91 070,17 PLN
2010-10-25 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska - II etap
403 285,00 PLN
2010-10-25 Krosno

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawy

Dostawa -zakup paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie
544 960,00 PLN
2010-10-21 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowadroga do Składanowskiego nr ew. gruntu 2706, 2700/2, droga Jasica nr ew. gruntu 5367, droga Szewczyk nr ew. gruntu 4346, 4541 oraz w miejscowości Dzwonowa droga przez wieś nr ew. gruntu 152, 213/1, 214
334 997,25 PLN
2010-10-15 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa dróg w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 12.635,00 m2
663 484,03 PLN
2010-10-14 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzyżów
204 337,80 PLN
2010-10-11 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
135 749,40 PLN
2010-10-08 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające pn. Przebudowa nawierzchni drogi woj. Nr 993 w m. Dukla km 42+524,17 do 42+892 na zadaniu; Przebudowa dr. woj. Nr 992 odcinek Jasło - Nowy Żmigród - Dukla / Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło - Nowy Zmigód w km 0+000 - 16+115 i drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice -Dukla na odcinku Nowy Żmigód - Dukla w km 29+0006-42+908
977 800,67 PLN
2010-10-07 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów
466 196,09 PLN
2010-10-06 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa - modernizacja drogi Szufnarowa - Rzeki - koło cmentarza
163 267,00 PLN
2010-09-22 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Hyżne - Nowa Wies nr 1 0 8453R w km 0+000 - 2+177 - roboty dodatkowe..
125 125,73 PLN
2010-09-15 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie letnio-jesiennym 2010 roku - Remont odcinkowy nawierzchni dróg
514 572,28 PLN
2010-09-15 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Cieszyna-Sklep-Bobek-Ciosek w km 0+000÷0+250 wraz z odbudową mostu drogowego na potoku Stępinka w km 0+030 w miejscowości Cieszyna
455 507,63 PLN
2010-09-14 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont ul. Naftowej w Jedliczu - Centrum i Jedliczu - Męcince
192 667,28 PLN
2010-09-10 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1996R Chyrowa - Mszana - Tylawa
2 105 706,23 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 3 zadania
390 724,46 PLN
2010-09-08   Remont drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w km 0+140 - 0+310 45 963,16 PLN
2010-09-03   Remont drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w km 1+795 - 1+995, 3+400 - 3+600, 4+300 - 4+400 235 812,74 PLN
2010-09-03   Remont drogi powiatowej Nr 1889R Tarnowiec - Sądkowa w km 0+215 - 0+445, 0+540 - 0+660, 1+510 - 1+710 108 948,56 PLN
2010-09-07 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg w Gminie Nowy Żmigród
390 403,11 PLN
2010-09-06 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w Gminie Dukla
296 900,92 PLN
2010-09-01 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Czudec w miejscowościach Zaborów i Przedmieście CzudeckieRemont drogi gminnej Zaborów - Wyżne - k. Kościoła i Remont drogi gminnej Przedmieście Czudeckie Małe
324 035,17 PLN
2010-09-01 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Czudec w miejscowości BabicaPrzebudowa drogi gminnej Babica - Budy - Dział
233 775,00 PLN
2010-08-30 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi Rynek - Jedlicze
98 738,37 PLN
2010-08-30 Błażowa

Burmistrz Gminy w Błażowej
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych-ul. Spółdzielczej w Błażowej w km od 0+000 do 0+600, -Kąkolówka Nowiny w km od 0+500 do 0+800, -Futoma koło Rząsy w km od 0+000 do 0+250, -Piątkowa nad szkołą w km od 0+000 do 0+350, -Nowy Borek Dział w km od 0+200 do 0+450, -Białka Podlas w km od 0+160 do 0+500.
477 220,00 PLN
2010-08-23 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi Podniebyle
79 930,81 PLN
2010-08-19 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drogach gminnych w Gminie Chorkówka
562 371,24 PLN
2010-08-19 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 26.636,00 m2
1 266 517,98 PLN
2010-08-18 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce
168 240,00 PLN
2010-08-12 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont drogi rolniczej o nr ew. 2095 ul. Polna w miejscowości Krościenko Wyżne
23 049,75 PLN
2010-08-09 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kletówki w Krośnie
227 793,26 PLN
2010-08-09 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 114657 Jaszczew - Bajdy (kier. Pasze) w miejscowości Jaszczew od 0 do 2 + 200 km.
369 899,12 PLN
2010-08-04 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie - finansowanie na zasadach faktoringu
645 859 776,00 PLN
2010-07-28 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego, ul. Wisze, ul. Lelewela, ul. Jasna w Krośnie
188 234,23 PLN
2010-07-27 Dubiecko

Urząd Gminy Dubiecko
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi gminnej w m-ci Nienadowa Kąty na odc. 350 mb nawierzchnią asfaltową wraz z podbudową
70 117,67 PLN
2010-07-22 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Gduli, ul. Zadworze, ul. Armii Krajowej i drogi dojazdowej do ul. Mostowej
137 404,97 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku
774 203,42 PLN
2010-07-22   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne 358 121,04 PLN
2010-07-22   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń - Sporne 243 967,08 PLN
2010-07-22   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1951R Chlebna - Łubno Szlacheckie 172 115,30 PLN
2010-07-21 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi pow. nr 1318 R Brzostek -Siedliska Bogusz wraz z mostem - zamówienie dodatkowe
86 974,86 PLN
2010-07-16 Dubiecko

Urząd Gminy Dubiecko
Roboty budowlane

Gminne centrum sportu i rekreacji, Budowa parkingu publicznego, oraz placu utwardzonego pod estradę koncertową na terenie działki nr 14/4 obręb Wybrzeże w miejscowości Wybrzeże
557 358,78 PLN
2010-07-15 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1959R Szczepańcowa - Głowienka
63 196,25 PLN
2010-07-07 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
132 983,32 PLN
2010-07-05 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965R Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie-II etap
152 958,00 PLN
2010-07-01 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa dr. woj. Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród i 993 odcinek Nowy Żmigród - Dukla/ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło - Nowy Żmigród w km 0+000 - 16+115 i drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku Nowy Żmigród - Dukla w km 29+006 - 42+908
643 030,69 PLN
2010-06-29 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej 1933 Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów km 0+265 - 1+100; 5+810-6+690
430 194,45 PLN
2010-06-28 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2010 roku na terenie miasta Krosna - część II - remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi
102 955,80 PLN
2010-06-28 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni na ul. Podwale w Krośnie
19 521 440,00 PLN
2010-06-25 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej nr ewidencyjny gruntów 2184 w Dynowie (boczna Sikorskiego) w km 0+000 - km 0+350.
55 882,94 PLN
  Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg powiatowych Przedmiot zamówienia podzielony został na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 3 Część nr 1Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999R Dukla - Lubatowa Część nr 2Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz Część nr 3Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2117R Wola Niżna - Wola Wyżna
348 793,90 PLN
2010-06-23   Część nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2117R Wola Niżna - Wola Wyżna 169 970,00 PLN
2010-06-23   Część nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz 82 211,40 PLN
2010-06-23   Część nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999R Dukla - Lubatowa 96 612,50 PLN
2010-06-22 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - UL.OGRODOWA W ŁĘŻANACH.
73 200,26 PLN
2010-06-15 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
254 325,53 PLN
2010-06-09 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odbudowa nasypu drogowego drogi krajowej nr 9 w km 269+754 w m. Dukla zniszczonego podczas powodzi w dniach 03.06-04.06.2010 r. w celu odtworzenia przejezdności
1 344 047,91 PLN
2010-06-07 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Stary Żmigród , Kąty, Toki Gmina Nowy Żmigród .
210 018,91 PLN
2010-06-04 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska
80 709,95 PLN
2010-05-17 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2010 r. - część II
617 626,22 PLN
2010-05-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa dr.woj. Nr 992 odcinek Jasło - Nowy Żmigród i 993 odcinek Nowy Żmigród -Dukla/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Ożenna na odcinku Jasło - Nowy Żmigród w km 0+000-16+115 i drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku Nowy Żmigród-Dukla w km 29+006-42+908
448 501,87 PLN
2010-05-12 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2010r.
54 050,00 PLN
2010-05-12 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Remont - odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi
369 742,33 PLN
2010-05-10 Komańcza

Gmina Komańcza
Roboty budowlane

Remont drogi wiejskiej na działce nr ewid. 64/26 i 9 miejsc postojowych na działkach 64/26, 64/25 w Komańczy, Gmina Komańcza
42 451,80 PLN
2010-05-10 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi pow. nr 1318 R Brzostek -Siedliska Bogusz wraz z mostem.
2 622 560,20 PLN
2010-05-10 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1 14412R Zręcin - Przylaski na działkach nr 71 i 412 w miejscowości Zręcin 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1 14412R Żeglce - Debrza na działce 109 w miejscowości Żeglce
302 001,61 PLN
2010-05-10 Komańcza

Gmina Komańcza
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej km 0+344 - 0+680 na działce nr ewid. 40/1 w Moszczańcu, Gmina Komańcza
63 727,20 PLN
2010-04-30 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 1 14904 R ul. Graniczna wraz z budową chodnika w Pustynach
223 083,40 PLN
2010-04-15 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej droga Golcowa - Nowiny
229 412,50 PLN
2010-04-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Tysiąclecia w Krośnie
3 936 536,23 PLN
2010-04-09 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ W WIDACZU - DZIELNICE II (dz.nr 365).
219 127,59 PLN
2010-04-08 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna w km 0+046 - 0+831
426 425,36 PLN
2010-04-06 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w Gminie Nowy Żmigród
288 732,57 PLN
  Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2010 roku na terenie miasta Krosna
645 203,10 PLN
2010-04-01   Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2010 roku na terenie miasta Krosna - cz. II 471 597,10 PLN
2010-04-01   Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2010 roku na terenie miasta Krosna - cz. I 173 606,00 PLN
2010-03-31 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Rymanów
401 047,82 PLN
2010-03-24 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa i robudowa drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr 1 0 8453R w km 0+000 - 2+177
924 524,06 PLN
2010-03-19 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jedlicze
7 651,84 PLN
2010-03-16 Baligród

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278R Berezka- Bereżnica Wyżna - Górzanka
1 362 104,00 PLN
2010-03-08 Ustrzyki Dolne

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Roboty budowlane

Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296 R Czarna- Czarna Dolna
807 308,00 PLN
2010-02-10 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej w m. Potok - nr ewid. działki 685
90 100,93 PLN
2010-02-05 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych
1 678 022,43 PLN
2010-02-05 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Toki w km 15+400 do 21+310),(5910mb).
4 839 666,98 PLN
2010-01-15 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie
1 182 652,37 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 733 690 853,42 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-18 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Część 2: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2010r. - na terenie miasta Krosno
14 122,95 PLN
2009-11-27 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymnaów - Daliowa w km 24+693 - 25+765 w m. Rymnaów Zdrój
355 172,00 PLN
2009-11-10 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2009r.
40 950,00 PLN
2009-11-06 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 22+493÷24+693 w m. Rymanów - Rymanów Zdrój.
779 015,60 PLN
2009-10-12 Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne
Roboty budowlane

wykonanie remontu jezdni drogi w ciągu ul. Wincentego Witosa w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 do km 0+160 tj na długości 160 mb.
105 088,00 PLN
2009-10-06 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów
123 236,00 PLN
2009-09-21 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Kopalnianej oraz ulicy bocznej od ul. Bieszczadzkiej w Krośnie
57 934,50 PLN
2009-09-17 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg o nr ewidencyjnych 2283, 5362/3 3849 poożonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
45 315,00 PLN
2009-09-16 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 18+240÷19+200 w m. Bukowsko.
329 186,54 PLN
2009-09-16 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1940R Przybówka-Rzepnik-Bratkówka w m. Łęki Strzyżowskie
23 642,91 PLN
2009-09-11 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont ul. Naftowej - Jedlicze Centrum
205 188,00 PLN
2009-09-11 Strzyżów

Powiat Strzyżowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów
4 621 810,97 PLN
2009-09-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie Nr 6 - RDW Rymanów
146 760,00 PLN
2009-09-04 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2009 r.
2 082 622,35 PLN
2009-08-28 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1 12215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 1+950 - 2+400 oraz drogi gminnej nr 1 12215 R Blizianka - Wygoda w km 1+815 - 2+500
171 083,50 PLN
2009-08-27 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie
87 606,10 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remonty nawsierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - II transza
326 424,00 PLN
2009-08-27   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1997R Tylawa - Zyndranowa 122 250,00 PLN
2009-08-27   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965R Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie 204 174,00 PLN
2009-08-27 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

1. Remont dróg gminnych nr 1181/1 i 1158 w miejscowości Bóbrka 2. Remont dróg gminnych nr 165/1 i 490 w miejscowości Szczepańcowa 3. Remont drogi gminnej nr 340 w miejscowości Żeglce
196 875,00 PLN
2009-08-25 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie dróg wewnętrznych- nr ewidencji gruntów 2210/3 w Dynowie (droga boczna do ul. Sikorskiego); km 0+000 - km 0+ 130, - nr ewidencji gruntów 6004 w Dynowie (droga boczna do ul.Karolówka); km 0+000 - km 0+200, -nr ewiden
218 799,39 PLN
2009-08-25 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów.
209 072,50 PLN
2009-08-18 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1323 frysztak-Gogołów-Klecie
94 093,15 PLN
2009-08-18 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca - Nowa Wieś
80 805,00 PLN
2009-08-18 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont przepustów w ciagu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec-Blizianka-Sołonka
65 006,15 PLN
2009-08-14 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1940R Przybówka-Rzepnik-Bratkówka w m. Łęki Strzyżowskie
59 221,50 PLN
2009-08-13 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej, Gmina Dukla, rok 2009
131 251,91 PLN
2009-08-10 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Różanej
55 552,34 PLN
2009-08-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka
60 964,75 PLN
2009-08-03 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki oraz nr 2010R Milcza - Rymanów w ramach projektu pn. Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu współfinansowanego z RP
4 794 297,36 PLN
2009-07-24 Tyrawa Wołoska

Gmina Tyrawa Wołoska
Roboty budowlane

Wykonanie remontu przedsięwzięć zniszczonych powodzią -Remont drogi gminnej publicznej nr 1938006 (1 17413R) Tyrawa Wołoska-Tyrawa Wołoska SKR km 0+000 - 0+500 -Remont drogi gminnej publicznej nr 1938005 (1 17418) Tyrawa Wołoska -Tyrawa Góra km 0+000 - 0+
116 674,00 PLN
2009-07-22 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok - Bukowsko, etap II
2 270 835,67 PLN
2009-07-16 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania pnPrzebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodziZadanie 1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów - Dąbrówka Starzeńska w km od 9+397 do 10+730 Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R (60
30 409,50 PLN
2009-07-14 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi Nr 1845 R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 1+368 - 1+475 i 2+080-2+480
167 272,65 PLN
2009-07-14 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa Drogi Krajowej Nr 28 ZATOR-MEDYKA na odcinku Zarszyn-Długie od km 259+833 do km 261+600
3 652 451,00 PLN
2009-07-08 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg rolniczych o nr ewidencyjnym 4048 i 5362/3 położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
51 089,00 PLN
2009-06-29 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem placu do zimowego utrzymania dróg przy Bazie Materiałowej w Wysocznach
235 620,90 PLN
2009-06-29 Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne
Roboty budowlane

Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Etap II
2 389 340,00 PLN
2009-06-19 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy Pigonia oraz drogi bocznej od ul. Pigonia w Krośnie
64 487,40 PLN
2009-06-09 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Budowa ul. Cichej w Jedliczu
115 255,00 PLN
2009-06-08 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych; nr 5349,5348,5686 Blizne- Kozia Górka w m. Blizne, nr 604,605,606 Zastawie na Chęcia w m. Jasienica Rosielna, nr 3177 K. Gazdy do Kondoła w m. Orzechówka, nr 1439 na Kasprzyka w m. Wola Jasienica
252 837,17 PLN
2009-05-27 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1940R Przybówka - rzepnik - Bratkówka w ramach usuwania skutków powodzi
290 302,05 PLN
2009-05-26 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodziZadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów - Dąbrówka Starzeńska w km od 9+397 do 10+730; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn - Hermanowa - Straszyd
674 246,00 PLN
2009-05-25 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2233R ul. Marii Konopnickiej oraz nr 2238R ul. Konarskiego oraz nr 2228R Poraż-Zagórz oraz nr 2235R Sanok-Dobra
551 360,85 PLN
2009-05-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 13+000÷13+600 w m. Korczyna.
140 229,38 PLN
2009-05-15 Dynów

Gmina Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 108332 R w Pawłokomie i nr 108321 R w Bachórzu.
127 950,00 PLN
2009-05-14 Komańcza

Gmina Komańcza
Roboty budowlane

Remont drogi wiejskiej (za Barbarką) nr dz.586 w km 0+010 do 0+460 w Komańczy
88 758,50 PLN
2009-05-11 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 3045 w miejscowości Klimkówka
225 421,80 PLN
  Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Okulickiego oraz nawierzchni ul. Kolejowej na wjeździe na dworzec PKS
129 565,53 PLN
2009-05-07   Remont nawierzchni ul. Okulickiego oraz nawierzchniul. Kolejowej na wjeździe na dworzec PKS - cz. II - Remont nawierzchni ul. Kolejowej na wjeździe na Dworzec PKS 78 680,90 PLN
2009-05-07   Remont nawierzchni ul. Okulickiego oraz nawierzchniul. Kolejowej na wjeździe na dworzec PKS - cz. I - Remont nawierzchni ul. Okulickiego 50 884,63 PLN
2009-05-04 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
469 709,53 PLN
2009-05-04 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH:UL.KRZYWA W WROCANCE I UL.ZJAZDOWA W TARGOWISKACH.
156 455,11 PLN
2009-04-30 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH
1 598 752,09 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
237 708,75 PLN
2009-04-30   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przybówka /Na Gałuszkę/ - Etap I w km 0+000 - 0+260 39 624,00 PLN
2009-04-30   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie nr 1 15151 R /Na Podlas/ - Etap I w km 0+170 - 0+485 40 965,75 PLN
2009-04-30   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rzepnik Na Łazy - Etap I w km 0+000 - 0+260 39 624,00 PLN
2009-04-30   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bratkówka /przez Wólkę/ - Etap II w km 1+000 - 1+500 i 1+600 - 1+650 71 775,00 PLN
2009-04-30   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ustrobna /Na oczyszczalnie/ - w km 0+000-0+300 45 720,00 PLN
2009-04-27 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 108004R - ul. Ogrodowa w Dynowie w km 0+000 - km 0+520, oraz remont drogi wewnętrznej nr ewid. gruntów 163/2 w Dynowie (Za Skałą) w km 0+586 - km 1 + 186
258 935,44 PLN
2009-04-27 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 10800 3- ul. Błonie w Dynowie, km 0 + 000 - km 0 + 350
261 712,85 PLN
2009-04-24 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z chodnikiem i odwodnieniem drogi w m. Rogi
532 054,52 PLN
2009-04-14 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2009r.
573 085,00 PLN
2009-04-08 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115522R- ul. Witosa w Brzozowie
757 525,37 PLN
2009-04-08 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów
266 057,50 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - I transza
382 689,20 PLN
2009-04-07   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka 238 876,00 PLN
2009-04-07   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna 143 813,20 PLN
2009-04-07 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1323R FRYSZTAK-GOGOŁÓW-KLECIE WRAZ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA POJAZDÓW I PIESZYCH
3 640 588,15 PLN
2009-04-07 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH.
600,00 PLN
2009-04-06 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa grysu
1,00 PLN
2009-04-02 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej, Gmina Dukla, rok 2009
426 109,20 PLN
2009-03-25 Domaradz

Gmina Domaradz
Roboty budowlane

Remont drogi Domaradz przez Budzisz nr 115605R
60 252,50 PLN
2009-03-02 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Wykonanie w 2009r. remontów bieżących nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Krosna - część II
389 542,00 PLN
2009-02-18 Krosno

Centrum Usług Komunalnych "KROEKO" Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa mieszanek mineralno - asfaltowych
378 300,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 37 445 282,08 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-12 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2009r. - na terenie miasta Krosno
3,20 PLN
2008-11-25 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Wiśniowa od km 41+700 - 44+035 w m. Szufnarowa
593 388,83 PLN
2008-11-20 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Ustawienie barier energochłonnych.
174 972,00 PLN
2008-11-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont barier energochłonnych w obrębie mostów na terenie RDW Rymanów w miejscowości Tylawa (dr. 897) w km 0+185 i Królik Polski (dr. 887) w km 30+973
56 760,00 PLN
2008-11-12 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
104 100,00 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 4 zadania
191 058,10 PLN
2008-11-06   Remont drogi Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-(Jedlicze) w km 3+425 - 3+740. 80 209,75 PLN
2008-11-06   Remont drogi Nr 2506R Majscowa do drogi Nr 1851R w km 0+441 - 0+900. 83 579,85 PLN
2008-11-06   Remont drogi Nr 1871R Jasło-Brzyście-Osobnica w km 0+180 - 0+320. 27 268,50 PLN
2008-10-28 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni i przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole - Zarszyn w km 2+426 w miejscowości Wzdów
64 824,63 PLN
2008-10-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 25+805 - 26+358 w m. Rymanów Zdrój.
611 502,81 PLN
2008-10-10 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1918 Zawadka - Grodzisko - Strzyżów
112 675,00 PLN
2008-10-03 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1428 R (504) Łubno - Nozdrzec w km od 2+465 do 2+940, od 3+135 do 3+290 i od 7+310 do 7+360, polegające na: Remoncie odcinka drogi powiatowej nr 1428 R (504) Łubno - Nozdrzec w km od 7+360 do 7+630 i od 8+250 do 8+380
54 099,25 PLN
2008-10-02 Dynów

Gmina Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylągowa nr 108338R od 0+590 do 1+350
166 440,00 PLN
2008-09-24 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ W ZALESIU I DROGI GMINNEJ (ul.Kwiatowa) W TARGOWISKACH
104 585,00 PLN
2008-09-19 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 14953R W NIŻNEŁ ŁĄCE ORAZ DROGI GMINNEJ (ul.Młynarska) w GŁOWIENCE.
170 021,40 PLN
2008-09-17 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Zadanie Nr I.
373 548,75 PLN
2008-09-15 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia - tj. 1. Remont odbudowa drogi w miejscowości Niebocko Rzeki - km 0+000 do km 0+270 2. Remont odbudowa drogi w miejscowości Dydnia k. G.S. - km 0+000 do km 0+180 3. Remont odbudowa drogi w miejscowo
201 338,11 PLN
2008-09-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - roboty dodatkowe - Zadanie Nr 6 RDW Rymanów
39 971,00 PLN
2008-09-12 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów.
155 401,90 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - II i III transza
409 907,98 PLN
2008-09-12   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz 69 636,00 PLN
2008-09-12   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1943R Jaszczew-Wojaszówka 94 627,50 PLN
2008-09-12   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce 245 644,48 PLN
2008-09-12 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Odbudowa korpusu dróg powiatowych nr 2225R Tyrawa Wołoska - Wańkowa oraz nr 2220R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska, oraz nr 2221 R Siemuszowa - Rozpucie
1 168 833,95 PLN
2008-09-11 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DRÓG POWIATOWYCH NR 1976R KROSNO-ROGI-IWONICZ I NR 2004R STACJA PKP TARGOWISKA-TARGOWISKA.
445 131,70 PLN
2008-09-10 Sanok

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulicy Biała Góra nr 2230 R w Sanoku od km 0 +202,5 do km 0+482,5
109 834,10 PLN
2008-09-09 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 1016/2 ul. Nadbrzeżna w Posadzie Górnej uszkodzonej przez powódź.
98 129,54 PLN
2008-09-09 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sieniawa dz. nr1178, 1180 i w miejscowości Bzianka dz. nr1509, 1668, 1676 uszkodzonych przez powóź.
204 074,43 PLN
2008-09-08 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni masą mineralno-asfaltową St.II dróg gminnych - boczna od ul. Podzamcze w Korczynie oraz w Komborni za kościołem zniszczonych przez powódź w 2008 r.
235 296,50 PLN
2008-09-05 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych1) nr 5949,5732,5677 Blizne - Kozia Górka w m. Blizne, 2) nr 1804 Tabiszówka w m. Jasienica Rosielna, 3) nr 2932 Droga na Banię w m. Orzechówka, 4) nr 14 Na Zaforemskiego w m. Wola Jasienicika
233 143,90 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
83 619,40 PLN
2008-09-05   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bratkówka przez Wólkę - Etap I w km 1+650 - 2+000 43 575,00 PLN
2008-09-05   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1 15184 R w miejscowości Ustrobna Na Saboń - Etap I w km 0+000-0+220 40 044,40 PLN
2008-09-05 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych Kaczmarówka i Stepkówka w miejscowości Haczów.
161 888,10 PLN
2008-09-03 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia w miejscowości Dydnia, Niebocko, Temeszów
158 906,80 PLN
2008-09-02 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni masą mineralno-asfaltową ST.II drogi gminnej-łączącej ul. Lipową z ul. Akacjową w Korczynie zniszczonej przez powódź.
154 107,16 PLN
2008-08-29 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych- ul. Wierzbowej (KM 0+000 do KM 0+450), - droga pod Skałą ( KM 0+466 do KM 0+586, - boczna ul. Sikorskiego ( KM 0+000 do KM 0+120).
282 485,81 PLN
2008-08-28 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
262 800,00 PLN
2008-08-26 Dynów

Gmina Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dylągowa nr 108338R, Łubno nr 108325R, nr 2058, nr 1961, Ulanica nr 1733 i nr 60
85 490,00 PLN
2008-08-26 Dynów

Gmina Dynów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościachDylągowa , Łubno, Harta i Ulanica.
186 324,00 PLN
2008-08-26 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ PRZY SZKOLE W ROGACH.
153 909,00 PLN
2008-08-21 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 015820 R Blizne - Orzechówka Dół w km 2+076 - 2+426 długości 350 mb w m. Orzechówka
222 840,80 PLN
2008-08-21 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych:1) Remont drogi nr 6780 Do Skały w m. Blizne, 2) Remont drogi nr 6076 Na Turonia w m. Blizne, 3) Remont drogi nr 1704, 1629 Miasteczko w kier. Golisa w m. Orzechówka, 4) Remont drogi nr 792 Osiedle nad Kościołem w m. Jasienica Ro
284 473,59 PLN
2008-08-20 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1428R (504) Łubno - Nozdrzec w km od 2+465 do 2+940, od 3+135 do 3+290 i od 7+310 do 7+360
114 280,00 PLN
2008-08-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 od km 231+040 do km 232+740 - I etap
980 794,77 PLN
2008-08-07 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
305 754,50 PLN
2008-08-04 Sanok

Gmina Sanok
Roboty budowlane

Wykonanie asfaltowania ciągu pieszo-jezdnego na trasie Sanok (Biała Góra)- Międzybrodzie
103 697,57 PLN
2008-07-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy Chopina
60 478,00 PLN
2008-07-16 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w Gminie Dukla w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
74 589,00 PLN
2008-07-14 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 208+951 - 209+486 w m. Dydnia.
198 583,44 PLN
2008-07-10 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w Gminie Dukla
125 039,70 PLN
2008-07-08 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulic Wyspiańskiego, Odrzykońska, Malinowa Góra, boczne Klonowej
152 833,80 PLN
2008-07-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 0+020 - 2+000 w m. Humniska.
587 898,53 PLN
2008-07-01 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 0-8459 R Szklary - Kopanina - zamówienie uzupełniające
39 910,56 PLN
2008-07-01 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Poszerzenie jezdni drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna, w m. Wrocanka
73 567,32 PLN
2008-06-30 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie nr 5 - Wykonanie remontu dróg krajowych na terenie Rejonu w Krośnie.
2 549 625,00 PLN
2008-06-20 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Niedźwiada - Polska na odcinku o długości 300 mb w km od 0+800 do 1+100..
39 950,00 PLN
2008-06-19 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
264 033,91 PLN
2008-06-16 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 202+025 do 203+365 w m. Niewistka.
246 187,54 PLN
2008-06-12 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remonty dróg gminnych na terenie gminy Chorkówka
15 102 600,00 PLN
2008-06-06 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Budowa SPiG w Jaśliskach; drogi dojazdowe, chodniki.
314 669,90 PLN
2008-06-02 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG - wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową z kruszyw kamiennych na drogach gminnych - Gmina Frysztak
520 523,85 PLN
2008-05-26 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej nr 1 10710 R Niżatyce - Żuklin w km 0+440 - 1+200 zniszczonej przez powódź w ramach odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej
86 868,00 PLN
2008-05-20 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno- Kobylany - Toki w m. Świerzowa Polska
1 079 519,12 PLN
2008-05-16 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w Gminie Dukla w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
261 885,00 PLN
2008-05-15 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 - odcinek Ustrzyki Górne - Wołosate w km 105+363 - 108+763 wraz z remontem obiektów mostowych w km 105+489 i w km 108+220.
1 510 466,94 PLN
2008-05-13 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 0-8459 Szklary - Kopanina
128 628,00 PLN
2008-05-12 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościach Moderówka - w kierunku P. Malika, Jedlicze ul. Kościuszki- boczna, Jedlicze ul. Żeromskiego
120 825,44 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 5 zadań
237 880,50 PLN
2008-05-09   Remont drogi Nr 1839 R Sieklówka-Lublica w km 1+040-1+330. 76 935,00 PLN
2008-05-09   Remont drogi Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny w km 0+430 - 0+730. 83 775,00 PLN
2008-05-09   Remont drogi Nr 1851 R Jasło-Sobniów-Łaski-Glinik Nowy w km 1+300 - 1+500. 77 170,50 PLN
2008-05-06 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni placu postojowego przy budynku Domu Ludowego w Czarnorzekach
68 134,20 PLN
2008-05-06 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni masą mineralno-asfaltową ST.II dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna
154 355,60 PLN
2008-05-05 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie ul. Dworskiej (nr ewidencyjne działek 2051/3, 2053/3).
132 032,68 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg powiatowychw ramach usuwania skutków powodzi
432 733,96 PLN
2008-05-05   Remont nawioerzchni drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze - Potok. 131 026,85 PLN
2008-05-05   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1996R Chyrowa - Mszana. 301 707,11 PLN
2008-04-30 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i placów parkingowych na terenie gminy Haczów
95 489,50 PLN
2008-04-25 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg gminnychPiotrówka na Budach Nr 114705, Długie - do lasu Nr 114713, Żarnowiec obok zabudowań P. Krajewskiego, Dobieszyn - droga do zabudowań P. Gęsiak, Jedlicze ul. Wierzbowa Nr 114691R
206 944,25 PLN
2008-04-21 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów
98 274,00 PLN
2008-04-08 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościachDługie - w kierunku P. Biedroń, Potok - wieś, Podniebyle - w kierunku P. Jawin
139 095,50 PLN
2008-03-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Wykonanie w 2008r. remontów bieżących nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Krosna.
300 062,00 PLN
2008-03-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

zadanie Nr 6 - RDW Rymanów.
1 816 923,50 PLN
2008-03-20 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1279 Róża - Jastrząbka Stara km 5+169,7 - 7+418
449 323,86 PLN
2008-03-13 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych
697 481,15 PLN
2008-03-13 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych
697 481,15 PLN
2008-03-11 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Remont - modernizacja drogi Różanka - Niewodna - Grabiny
81 896,00 PLN
2008-03-11 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Modernizacja Drogi Kozłówek - Kładka
79 175,50 PLN
2008-02-27 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ulicy Głowackiego boczna w Jedliczu - etap II
64 751,42 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 38 911 131,40 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-28 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Sprzedaż benzyny bezołowiowej i oleju napędowego - teren miasta Krosno.
27 500,00 PLN
2007-12-28 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Sprzedaż benzyny bezołowiowej i oleju napędowego-teren Krosno.
27 500,00 PLN
2007-12-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna na terenie Ustrzyki Dolne
242 362,50 PLN
2007-12-03 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Naprawa dróg na terenie byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Trześniowie
102 454,89 PLN
2007-11-30 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Wykonanie parkingów, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.
806 998,50 PLN
2007-11-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Bohaterów Westerplatte - przebudowa skrzyżowania
680 240,00 PLN
2007-10-25 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w gminie Dukla w ramach usuwania sk
30 007,60 PLN
2007-10-24 Krościenko Wyżne

Gmina Krościenko Wyżne
Roboty budowlane

Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece Wisłok w Krościenku Wyżnym
1 168 775,00 PLN
2007-10-23 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 - odcinek Ustrzyki Górne - Wołosate w km 105+363 - 108+763.
478 993,12 PLN
2007-10-22 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 788 w miejscowości Wróblik Królewski
54 507,50 PLN
2007-10-19 Dydnia

Zakład Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa
Roboty budowlane

Remont-odbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końskie Zagródki I etap 1500,0m2.
57 200,00 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi
319 239,67 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska. 58 519,13 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze - Długie - Żarnowiec. 31 383,50 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114R Rudawka Rymanowska - Wisłoczek. 44 082,54 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1976 Krosno - Rogi - Iwonicz. 185 254,50 PLN
2007-10-17 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w gminie Dukla w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
161 223,43 PLN
2007-10-17 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i przepustu mostowego zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów
285 195,19 PLN
2007-10-15 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Usługi

Zadanie nr 15 - Rejon w Krośnie - Baza Materiałowa w Krośnie.
24 750,00 PLN
2007-10-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa w km 25+ 090 - 25+140, 25+216 - 25+216 - 25+239, 25+497 - 25+545, 25+900 - 27+685 w m. Kąty - Krempna.
401 509,77 PLN
2007-09-24 Jedlicze

Burmistrz Gminy Jedlicze
Roboty budowlane

Remont dróg gminnychDobieszyn - do zabudowań P. Michniak, Podniebyle - od przystanku PKS w kierunku lasu.
56 908,00 PLN
2007-09-21 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania
367 590,00 PLN
2007-09-20 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1940R Przybówka -Rzepnik - Bratkówka
269 587,50 PLN
2007-09-19 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Rozwój turystyki rowerowej na Podkarpaciu - utworzenie tras rowerowych w Krośnie
122 556,00 PLN
2007-09-19 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin
1 065 227,77 PLN
2007-09-17 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Haczów
31 789,35 PLN
2007-09-14 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w gminie Dukla w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
83 362,50 PLN
2007-09-14 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w gminie Dukla.
88 704,40 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - Etap II
383 562,33 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1943R Jaszczew - Wojaszówka. 50 096,25 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna. 68 265,00 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie. 80 067,83 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1969R Kombornia Dół - Kombornia. 47 848,25 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1995R Ropianka - Olchowiec. 80 545,00 PLN
2007-09-12   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz. 56 740,00 PLN
2007-09-10 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej uszkodzonej przez powdź w miejscowości Łazy - II etap
147 134,19 PLN
2007-08-31 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - odcinek Ustrzyki Górne - Wołosate w km 102+763 - 105+363 wraz z remontem obiektu mostowego w km 103+859
943 280,40 PLN
2007-08-29 Dydnia

Gmina Dydnia
Roboty budowlane

Odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej - tj.1. Remont - odbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Dydnia (k. Fijałki) - 529,0 m2. 2. Remont - odbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Grabówka (Sanocka) - 387,0 m2. 3. Remo
117 872,60 PLN
2007-08-28 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Dobudowa II jezdni obejścia Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28
2 565 871,70 PLN
  Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Remont przepustów i mostów z podziałem na zadania
273 533,21 PLN
2007-08-27   Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1934 Lutcza przez wieś w miejscowości Lutcza. 56 721,35 PLN
2007-08-27   Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Glinik Zaborowski. 139 284,56 PLN
2007-08-27   Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica w miejscowości Huta Gogołowska. 77 527,30 PLN
2007-08-27 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 209+523 - 210+291 m. Dydnia
271 454,12 PLN
2007-08-27 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w gminie Dukla
93 402,12 PLN
2007-08-27 Sanok

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Staszica w Sanoku
80 251,99 PLN
2007-08-24 Brzozów

Gmina Brzozów
Roboty budowlane

Remont dróg gminy Brzozów
155 774,34 PLN
2007-08-23 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

-remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R (599) Babica - Lubenia - Błażowa w km od 22+596 do 22+696, -przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1411R (599) Babica - Lubenia - Błażowa - przystosowanie pobocza do ruchu pieszego w km od 18+100 do
57 073,50 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Gmina Wojaszówka
56 639,40 PLN
2007-08-22   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pietrusza Wola -Na Zawadę- Etap I w km 0+000 - 0+215. 16 163,70 PLN
2007-08-22   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odrzykoń ul. Leśna w km 0+000 - 0+090. 6 766,20 PLN
2007-08-22   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rzepnik - przez Wólkę - Etap V w km 0+350 - 0+625. 20 674,50 PLN
2007-08-22   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łączki Jagiellońskie -przez Morgi- w km 0+910 - 1+210. 13 035,00 PLN
2007-08-22 Lubenia

Gmina Lubenia
Roboty budowlane

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Lubenia - Gwoździec w km 0+500-1+500
124 440,00 PLN
2007-08-20 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i odbudowa drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa - Glinik Zaborowski w miejscowości Glinik Zaborowski,.
138 374,16 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzhcni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - 9 zadań
342 515,00 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2115R droga przez wieś Puławy. 290 440,50 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2114R Rudawka Rymanowska - Wisłoczek. 52 074,50 PLN
2007-08-13 Korczyna

Gmina Korczyna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni masą mineralno-asfaltową placó, zatoki oraz drogi gminnej na terenie Gminy Korczyna
119 103,54 PLN
2007-08-09 Tyczyn

Gmina Tyczyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Studzianki w Budziwju - etap I
52 469,43 PLN
2007-07-30 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1349 Brzeziny-Jazszczurowa-Stępina
560 471,51 PLN
  Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
238 692,84 PLN
2007-07-26   ZADANIE Nr I - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w km 1+796 - 2+318 oraz zabudowa rowu przydrożnego na odcinku budowanego chodnika w miejscowości Przysietnica. 139 507,61 PLN
2007-07-26   ZADANIE Nr II - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów. 52 132,75 PLN
2007-07-26   ZADANIE Nr III - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2023R Domaradz - Lutcza w km 0+060 - 0+261 wraz z częściową zabudową rowu drogowego w miejscowości Domaradz. 47 052,48 PLN
2007-07-23 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwisk i odtworzenie korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna - Witryłów - Jurowce w km 0+600 - 0+900 i 9+000 - 9+040
765 755,24 PLN
2007-07-20 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1948R Dobieszyn - Krosno
64 987,52 PLN
2007-07-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno km 10+500 - 11+750 m. Czarnorzeki i Korczyna
265 995,83 PLN
2007-07-18 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa - remont odcinków dróg powiatowych nr1429 R (613) Błażowa Górna - Kąkolówka Barycz w km od 1+550 do 2+600, 1614 R (602) Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 4+500 do 5+000, 1423 R (610) Brzezówka - Makłuczka - Błażowa Dolna w km od 4+60
366 708,25 PLN
  Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Wojaszówka
228 718,10 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przybówka k. Kościoła. 14 418,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 36 w miejscowości Bratkówka o dł. 100 mb i szer. 2.80 m. 11 060,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1173 w miejscowości Łęki Strzyżowskie o dł. 150 mb i szer. 3.00 m. 17 775,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odrzykoń ul. Czarny Potok o dł. 100 mb i szer. 2.70 m. 10 655,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 26/6 w miejscowości Wojkówka o dł. 90 mb i szer. 2.60 m. 9 243,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odrzykoń ul. Zapłocie o dł. 290 mb i szer. 2.80 m. 32 074,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 1 15177 R w miejscowości Ustrobna o dł. 420 mb i średniej szer. 2.90 m. 48 822,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odrzykoń ul. Białobrzeska o dł. 385 mb i szer. 2.80 m. 42 581,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24 w miejscowości Rzepnik o dł. 55 mb i szer. 2.80. 6 083,00 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni koło Domu Strażaka w miejscowości Przybówka. 8 357,10 PLN
2007-06-28   Remont nawierzchni drogi gminnej nr 459 w miejscowości Pietrusza Wola - Piotrówka o dł. 250 mb i szer. 2.80. 27 650,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 15 368 264,01 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.