eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Dane wykonawcy:

BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
6A
66-626 Dychów
woj. lubuskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2006 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

59

Łączna wartość
wygranych przetargów

102 423 956 zł

Liczba zamawiających

28

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI, najczęściej zlokalizowane były w województwie lubuskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zamówień to 102 423 955,75 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 13 479 988,02 PLN w ramach ogłoszonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przetargu, którego przedmiotem było Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wał Dąbie Inoujście km 0+000 - 16+600.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 20 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Roboty dodatkowe dot. przebudowy, rozbudowy i modernizacji ASUW w Przychowie Przetarg ogłoszony był przez Gmina Bobrowice.


Liczba udzielonych firmie BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 3 3 952 776,43 PLN 3
2014 9 19 333 211,81 PLN 5
2013 9 24 575 764,84 PLN 7
2012 9 4 428 923,18 PLN 5
2011 7 7 820 812,91 PLN 5
2010 7 12 651 312,69 PLN 4
2009 8 18 940 435,23 PLN 5
2008 5 3 195 492,99 PLN 5
2007 1 530 587,32 PLN 1
2006 1 6 994 638,35 PLN 1
RAZEM: 59 102 423 955,75 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (56 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 101 820 067,80 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Budowa obiektów inżynierii wodnej, Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Poznań (9 przetargów na łączną kwotę 5 790 703,68 zł). Piła (7 przetargów na łączną kwotę 6 785 982,44 zł). Nowa Sól (6 przetargów na łączną kwotę 14 474 816,52 zł). Wrocław (6 przetargów na łączną kwotę 5 955 245,61 zł). Zielona Góra (5 przetargów na łączną kwotę 16 798 376,01 zł).

Lista przetargów, w których firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-07-24 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Budowa przystani na rzece Warcie przy budynku Nadzoru Wodnego w Świerkocinie dla jednostek służbowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
313 575,23 PLN
2015-02-27 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Budowa dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie
3 300 000,03 PLN
2015-01-02 Lubrza

Gmina Lubrza
Roboty budowlane

Zagospodarowanie plaży Przylep wraz z remontem pomostu i budową przyłącza energetycznego nad Jeziorem Goszcza w Lubrzy
339 201,17 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 3 952 776,43 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-01 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Roboty budowlane

Przebudowa hali remontowej W-8 na terenie JW 3137 w Krośnie Odrzańskim.
4 390 468,22 PLN
2014-09-16 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz
1 309 602,67 PLN
2014-06-13 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz
2 152 849,48 PLN
  Wrocław

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Roboty budowlane

Mała Retencja Wodna. Wykonanie robót remontowych 16 szt. jazów
4 563 576,90 PLN
2014-05-26   Jaz Miechów - remont jazu na rzece Barycz, gm. Góra 856 890,93 PLN
2014-05-26   Jaz Wierzowice - remont jazu na rzece Barycz, gm. Góra 717 427,20 PLN
2014-05-26   Jaz Ostrawa - remont jazu na rzece Barycz, gm. Wąsosz 1 515 457,48 PLN
2014-05-26   Jaz Lechitów - remont jazu na rzece Barycz, gm. Wąsosz 1 473 801,29 PLN
2014-05-05 Łódź

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Roboty budowlane

Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki
5 850 040,79 PLN
2014-03-06 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

Obudowa jazu Osiek-Pracz Lokalizacjagm. Wyrzysk, pow. pilski
1 066 673,75 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 19 333 211,81 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-12 Bydgoszcz

Spółka Wodna "Kapuściska"
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w związku z realizacją inwestycji pod nazwą Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego od Oczyszczalni Ścieków Kapuściska do rzeki Wisły
428 713,14 PLN
2013-12-03 Szczecin

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Roboty budowlane

Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo - rzeka Wieprza w km 1+973 - 2+945
1 493 907,63 PLN
2013-08-22 Warszawa

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Dostawy

KZB KrotoszynZakup wraz z dostawą betonu dla potrzeb przebudowy budynku garażowego nr 736 w JW. Nowogród Bobrzański
233 287,95 PLN
2013-06-19 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Budowa Markowego Produktu Turystycznego Wielkopolski - Pilska Strefa Aktywności Turystycznej - budowa trzech przystani turystycznych na rzece Gwdzie w Pile,
1 422 104,20 PLN
2013-06-13 Bydgoszcz

Spółka Wodna "Kapuściska"
Roboty budowlane

Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego od Oczyszczalni Ścieków Kapuściska do rzeki Wisły
2 528 196,08 PLN
2013-05-27 Szczecin

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wał Dąbie Inoujście km 0+000 - 16+600
13 479 988,02 PLN
2013-05-24 Gdańsk

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Kanał Izbowa Łacha - odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie
2 447 903,23 PLN
2013-05-20 Szprotawa

Nadleśnictwo Szprotawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Niebieskiej (dojazd pożarowy nr 15) relacji Leszno Dolne-Krzywczyce - odcinek 1 i 2
1 549 735,78 PLN
2013-03-28 Opole

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Świbska Woda (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta cieku)
991 928,81 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 24 575 764,84 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-08-28 Piechowice

Gmina Piechowice
Roboty budowlane

Odbudowa zabudowy regulacyjnej potoków w Piechowicach obręb 0003-Górzyniec.Znak sprawyIZP.271.1.3.2012.
875 000,00 PLN
2012-08-03 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży w Bronkowie
59 999,03 PLN
2012-07-12 Olsztyn

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Roboty budowlane

Odbudowa progu piętrzącego zlokalizowanego w km 0+530 rzeki Guber w m. Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
2 477 322,80 PLN
2012-06-28 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dot. przebudowy, rozbudowy i modernizacji ASUW w Przychowie
20 000,00 PLN
2012-05-16 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Odtworzenie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta Noteci poniżej jazu w Pakości
442 527,08 PLN
2012-05-16 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Przywrócenie właściwej przepustowości koryta Noteci na odcinku km 70 - 70,200 - odmulenie i udrożnienie koryta rzeki
69 106,53 PLN
2012-04-13 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ASUW w Przychowie
168 000,01 PLN
2012-04-13 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie
247 968,00 PLN
2012-03-22 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Budowa schodów skarpowych na Harcerską Górkę w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - etap II
68 999,73 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 4 428 923,18 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-21 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Rozbudowa infrastruktury wodno-turystycznej w Nowej Soli w ramach projektu p.n. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 - ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY - ETAP II1. Wykonanie umocnień skarpy basenu przystani dla małych jednostek oraz cieku Solanka, 2. Wykonanie utwardzenia pasa wokół basenu przystani dla małych jednostek, 3. Utwardzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w obrębie cypla od strony Odry
1 362 000,27 PLN
2011-09-07 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Rozbudowa infrastruktury wodno-turystycznej w Cigacicach (Gmina Sulechów) w ramach projektu p.n. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 - ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY - ETAP II
1 456 319,95 PLN
2011-09-01 Cybinka

Gmina Cybinka
Dostawy

Dostawa i montaż rotora mamutowego wraz z pomostem stalowym na rów cyrkulacyjny w Oczyszczalni Ścieków w Bieganowie
77 000,00 PLN
2011-08-24 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Rozbudowa infrastruktury wodno-turystycznej w Bytomiu Odrzańskim - centrum rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu p.n. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 - ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY - ETAP II
1 292 858,19 PLN
2011-06-15 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

PODPIĘTRZENIE JEZIORA KRÓLEWSKIEGO Lokalizacjagm. Krzyż Wlkp., pow. czarnkowsko-trzcianecki.
1 767 729,97 PLN
2011-06-06 Zielona Góra

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Naprawa uszkodzonej skarpy wału na Kanale Solanka w Nowej Soli - usuwanie skutków powodzi 2010
1 661 912,00 PLN
2011-05-25 Lubniewice

Gmina Lubniewice
Roboty budowlane

Remont i modernizacja mostu (połączenie parków Nowy i Stary Zamek) na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
202 992,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 7 820 812,91 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-09 Zielona Góra

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Remont obwałowań p.pow rzeki Odra w km 518+300-518+800 (km wału 2+500 - 3+000)
700 002,90 PLN
2010-10-28 Wrocław

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Roboty budowlane

Awaryjne zabezpieczenie osuwisk stokowych przy jazie Kliczków, gm. Osiecznica
1 105 000,00 PLN
2010-10-27 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe dla zadaniaRemont jazu Rypinkowskiego
119 780,76 PLN
2010-07-09 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

Renowacja zbiornika małej retencji Koszyce powiat Piła - roboty dodatkowe (2010r.)
121 461,53 PLN
2010-06-18 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Remont jazu Rypinkowskiego
559 074,61 PLN
2010-06-08 Zielona Góra

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa Kanału D w km 6+310 ÷ 9+111, gm. Sulechów
4 557 854,85 PLN
2010-05-20 Zielona Góra

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rzeka Lubsza - odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100 ÷ 39+500, gm. Jasień
5 488 138,04 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 12 651 312,69 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-18 Lubin

Gmina Lubin
Roboty budowlane

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, Gmina Lubin - Zamówienie Uzupełniające
78 877,00 PLN
2009-12-17 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

Renowacja zbiornika małej retencji Koszyce powiat Piła - roboty dodatkowe
186 632,66 PLN
2009-11-20 Leszno

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
Roboty budowlane

Zbęchy II - modernizacja pompowni MiejscowośćZbęchy Pole, Lubiń, gmina Krzywiń, powiat kościański, woj. wielkopolskie
985 797,00 PLN
2009-11-06 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

ODBUDOWA JAZU MOLITA
788 754,44 PLN
2009-08-31 Piła

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
Roboty budowlane

Renowacja zbiornika małej retencji Koszyce powiat Piła
1 432 625,89 PLN
2009-05-22 Gdańsk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Roboty budowlane

Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie
13 095 553,50 PLN
2009-04-10 Szczecinek

Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa hangaru nawodnego dla dwóch statków pasażerskich w Szczecinku
1 299 998,67 PLN
2009-03-31 Lubin

Gmina Lubin
Roboty budowlane

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W PIESZKOWIE, GMINA LUBIN
1 072 196,07 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 18 940 435,23 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-10-09 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Dostawy

Wykonanie i dostawa zasuw dla jazu Rypinkowskiego w Kaliszu
293 600,00 PLN
2008-09-10 Krotoszyn

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn
Roboty budowlane

Wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz obudowy ścian i dachów hali remontowej, magazynu branżowego oraz wiaty na terenie JW 2399 Świętoszów
2 385 403,05 PLN
2008-08-29 Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański
Roboty budowlane

Wykonanie remontu mostu drogowego w m-ci Krzywa
167 732,00 PLN
2008-08-22 Wrocław

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont jazu Wróbliniec - rz. Barycz km 109+000, gm. Milicz - usuwanie szkód powodziowych.
286 668,71 PLN
2008-07-31 Śmigiel

Gmina Śmigiel
Roboty budowlane

Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej oraz remont budynku stacji filtrów i zmiany sposobu uzytkowania na budynek pomp i ekspozycję nieużywanych urządzeń - ROBOTY DODATKOWE
62 089,23 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 3 195 492,99 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-08-31 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Wykonanie konstrukcji klapy, kompletnych zmontowanych zespołów napędu dla zadaniaRemont jazu Wieleń na rz. Noteci w km 161,50
530 587,32 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 530 587,32 zł.

Rok 2006

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2006-08-21 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Nowej Soli w rejonie basenu portowego.
6 994 638,35 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI najprawdopodobniej wygrała w roku 2006 to 6 994 638,35 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.