eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O.
Szosa Chełmińska 98
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

11

Łączna wartość
wygranych przetargów

685 040 435 zł

Liczba zamawiających

4

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie kujawsko-pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. zamówień to 685 040 435,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 629 298 785,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia przetargu, którego przedmiotem było Element A-Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym i technologią oraz infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu .Element B- Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej w Torun.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 383 750,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Szosa Chełmińska 31/35 w Toruniu Przetarg ogłoszony był przez Targi Toruńskie Sp. z o.o..


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 16 152 000,00 PLN 1
2015 3 17 837 880,00 PLN 2
2013 1 7 549 980,00 PLN 1
2012 4 12 731 790,00 PLN 3
2009 1 629 298 785,00 PLN 1
2008 1 1 470 000,00 PLN 1
RAZEM: 11 685 040 435,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (10 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 668 888 435,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego, Roboty budowlane, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, Roboty zadaszeniowe, Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem staliPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Toruń (10 przetargów na łączną kwotę 682 211 435,00 zł). Więcbork (1 przetarg na łączną kwotę 2 829 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-01-19 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budynki mieszkalne wielorodzinne B2 i B3 z parkingami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. M.Hubego 2-2B, 4-4D w Toruniu
16 152 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 16 152 000,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-18 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budynek mieszkalny wielorodzinny B1 z parkingiem podziemnym, lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Watzenrodego.
11 632 500,00 PLN
2015-08-04 Toruń

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Roboty budowlane

Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymały 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego
4 548 000,00 PLN
2015-06-01 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami indywidualnymi pod budynkiem oraz zagospodarowanie terenu z niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Podgórskiej 14c.4521
1 657 380,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 17 837 880,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-09 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Armii Ludowej 75.
7 549 980,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 7 549 980,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-12 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Armii Ludowej 75.
5 736 990,00 PLN
2012-10-24 Więcbork

Gmina Więcbork
Roboty budowlane

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną
2 829 000,00 PLN
2012-04-03 Toruń

Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Szosa Chełmińska 31/35 w Toruniu
1 383 750,00 PLN
2012-03-21 Toruń

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 4.
2 782 050,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 12 731 790,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-08-11 Toruń

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Roboty budowlane

Element A-Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym i technologią oraz infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu .Element B- Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej w Torun
629 298 785,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 629 298 785,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-06-23 Toruń

Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zadaszenie targowiska - sektor Orzech w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 31-35
1 470 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 470 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.