eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 8, 10, 11 i 12 w BOT Elektrownia Bełchatów S.A.Ogłoszenie z dnia 2005-06-28

POZYCJA 30894

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Bełchatów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia "Bełchatów" S.A., do kontaktów: Mirosław Krzaczyński Wydział Umów i Przetargów, Rogowiec, 97-406 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 7351512, 7351471, fax 044 7352211, e-mail: zamowienia@elb.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 8, 10, 11 i 12 w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 2) Miejsce wykonywania: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.32.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Szacowana wartość usług dla wszystkich bloków ponad 5 000 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 30.06.2005. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja rurociągów pary świeżej, pary wtórnie przegrzanej, pary do wtórnego przegrzewu i wody zasilającej kotła BB-1150 bloku nr 4 w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 2) Miejsce wykonywania: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.53.11.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Łączna wartość usług ponad 5 000 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja części paleniskowej wraz z częścią ciśnieniową kotła BB-1150 bloku nr 4 w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 2) Miejsce wykonywania: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.53.11.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Łączna wartość usług ponad 5 000 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja elektrofiltrów kotła BB-1150 bloku nr 4 w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 2) Miejsce wykonywania: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń Kod CPV wg słownika 2008: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Łączna wartość usług ponad 5 000 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PLAN ZP/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.