eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa serwisowa urządzeń zdalnego sterowania w 3 nastawniach centralnych (NC) na terenie jednego zakładu PKP Energetyka spółka z o.o.Ogłoszenie z dnia 2006-01-10

POZYCJA 1438

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: "PKP Energetyka" Spółka z o.o., do kontaktów: Zygmunt Kulhawik, ul. Hoża, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5241900, 5241474, fax 022 5241479, e-mail: a.jakszuk@pkpenergetyka.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: PKP Energetyka spółka z o.o., Zygmunt Kulhawik, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 524 52 22, fax (+48 22) 524 19 96, e-mail: z.kulhawik@pkpenergetyka.pl, www.pkpenergetyka.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisowa urządzeń zdalnego sterowania w 3 nastawniach centralnych (NC) na terenie jednego zakładu PKP Energetyka spółka z o.o. 2) Miejsce wykonywania: ZAkład Świętokrzyski-NC Kielce, NC Radom i NC Idzikowice. Kod NUTS: 1.0.0. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń Kod CPV wg słownika 2008: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Ciągłe nadzorowanie, konserwacja i naprawy urządzeń zdalnego sterowania obiektów włączonych do 3 nastawni centralnych na terenie Zakładu Świętokrzyskiego w ciągu 24 miesięcy. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg ograniczony. 7) Inne informacje: Procedura prowadzona będzie przez wymieniony w punkcie II.2 zakład. Rozpoczęcie procedury przewidziane jest w styczniu 2006 r.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ET11-5523/6-2/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 03.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.