eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kredyty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Ogłoszenie z dnia 2006-05-08

POZYCJA 23638

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do kontaktów: Artur Wencel, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 022 6233000, fax 022 8402610, e-mail: wencela@zus.pl, www.zus.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 81131-81139. 2.3) Kategoria usług: 06 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Kredyty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 863 000 000 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.80.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84990. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opłaty licencyjna za oprogramowanie IBM. Wartość usług dla kategorii usług: 55 506 562 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.70.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84250. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Konserwacja systemu FK, asysta techniczna systemu PIK, utrzymanie eksploatacyjne i modyfikacje systemu ARS. Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.24.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84240. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Sun Java Directory Serwer Enterprice Edition - Solaris Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Nie objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.32.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 74500. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Serwis pogwarancyjny drukarek laserowych FS 9100 DN. Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.31.24.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84500. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Serwis pogwarancyjny mikrokomputerów Dell Optiplex GX 270 (2 lata). Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Nie objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.31.23.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84500. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Serwis elementów aktywnych LAN/WAN (28 miesięcy). Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.31.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84500. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: - Opieka serwisowa serwerów SUN z procesorem RISC (18 miesięcy) - objęte zakresem GPA, - Serwis pogwarancyjny serwerów DELL, Power EDGE 2600 (2 lata) - nie objęte zakresem GPA. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.31.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 84250, 84500. 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Serwis pogwarancyjny na sprzęt systemów masowego skanowania i odczytu dokumentów. Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.15.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Audyt zabezpieczeń w zakresie ochrony informacji w kompleksowym systemie informatycznym Zakładu. Wartość dla kategorii: 6 794 500 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 64.11.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi pocztowe - zwroty listów poleconych, nadawanie przesyłek dworcowych, nadawanie przesyłek przy pomocy maszyny do frankowania. Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Nie objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.00.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Rachunek skonsolidowny dla FUS i ZUS. Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń Kod CPV wg słownika 2008: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Serwis pogwarancyjny zespołu prądotwórczego (mowa na 3 lata). Wartość j.w. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Objęte zakresem GPA.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.