eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › remonty pojazdów i innego sprzętu.Ogłoszenie z dnia 2006-03-03

POZYCJA 11721

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Ministerstwo Obrony Narodowej w imieniu, którego działa Agencja Mienia Wojskowego, do kontaktów: Mirosława Pelowska-Wójcicka, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, tel. +48 022 314 98 62, fax +48 022 314 99 00, e-mail: m.pelowska@amw.com.pl, www.amw.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Agencja Mienia Wojskowego, Marek Chwiłoc-Fiłoc, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, tel. +48 022 314 98 68, fax +48 022 314 99 00, e-mail: m.chwiloc@amw.com.pl, www.amw.com.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remonty pojazdów i innego sprzętu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.11.21.00 - Usługi w zakresie napraw samochodów Kod CPV wg słownika 2008: 50.11.21.00 - Usługi w zakresie napraw samochodów Oryginalny kod CPV: 50.11.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów Kod CPV wg słownika 2008: 50.11.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów Oryginalny kod CPV: 50.11.40.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek Kod CPV wg słownika 2008: 50.11.40.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 01 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Remonty sprzętu samochodowego, inżynieryjnego, komunikacji wojskowej, sprzętu p-poż i sprzętu służby zdrowia. Szacunkowy koszt bez VAT: 3 748 980 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.