eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej - pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnychOgłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007017021

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.7.) Numer telefonu: 91 434 02 79

1.4.8.) Numer faksu: 91 434 01 29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Obsługa Żeglugi Morskiej i Śródlądowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262958

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00253832

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:00

Po zmianie:
2023-07-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 11:00

Po zmianie:
2023-07-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-18

Po zmianie:
2023-08-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.