eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 302 - 1 058 217,60 EUR.Ogłoszenie z dnia 2005-06-20

POZYCJA 29064

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, do kontaktów: Sadowski Władysław, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. +48 22 5931385, fax +48 22 5931391, e-mail: sadowski@alpha-sggw.waw.pl, www.sggw.waw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30200000, 30211000, 30211400, 30211600, 30212000, 30213000, 30213100, 30213200, 30213300, 30214000, 30216110, 30216120, 30217000, 30217100, 30217110, 30217130, 30217200, 30217210, 30217220, 30217230, 30217300, 30217320, 30217330, 30217340, 30220000, 30221000, 30230000, 30231000, 30231100, 30231110, 30231200, 30231220, 30231250, 30231300, 30231310, 30231400, 30232000, 30232120, 30232140, 30232400, 30232510, 30233131, 30233132, 30233141, 30233170, 30233171, 30233172, 30233211, 30233230, 30233231, 30233232, 30233234, 30233235, 30240000, 30241000, 30241100, 30241210, 30241310, 30241320, 30241410, 30241500, 30241600, 30242000, 30242100, 30242200, 30244000, 30245000, 30245300, 30247100, 30248000, 30248200, 30248300, 30249000, 30249100, 30249300, 30249400, 30249410, 30259000. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 302 - 1 058 217,60 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.21.00.00 - Przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geologiczne i geofizyczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.10.00.00 - Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne Oryginalny kod CPV: 33.21.00.00 - Przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geologiczne i geofizyczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.10.00.00 - Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne Oryginalny kod CPV: 33.21.12.10 - Globalny system namierzania Kod CPV wg słownika 2008: 38.11.21.00 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) Oryginalny kod CPV: 33.21.20.00 - Urządzenia do badania, hydrografii, oceanografii, przyrządy hydrologiczne i meteorologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.29.00.00 - Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne Oryginalny kod CPV: 33.21.22.00 - Przyrządy badawcze Kod CPV wg słownika 2008: 38.29.60.00 - Przyrządy badawcze Oryginalny kod CPV: 33.21.22.20 - Przyrządy meteorologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.12.00.00 - Przyrządy meteorologiczne Oryginalny kod CPV: 33.21.22.50 - Sprzęt topograficzny Kod CPV wg słownika 2008: 38.29.50.00 - Sprzęt topograficzny Oryginalny kod CPV: 33.21.23.00 - Teodolity Kod CPV wg słownika 2008: 38.29.40.00 - Teodolity Oryginalny kod CPV: 33.23.00.00 - Wagi precyzyjne, przyrządy do kreślenia, liczenia i mierzenia długości Kod CPV wg słownika 2008: 38.30.00.00 - Przyrządy do pomiaru Oryginalny kod CPV: 33.23.10.00 - Wagi precyzyjne Kod CPV wg słownika 2008: 38.31.00.00 - Wagi precyzyjne Oryginalny kod CPV: 33.23.30.00 - Ręczne przyrządy do mierzenia długości Kod CPV wg słownika 2008: 38.33.00.00 - Ręczne przyrządy do mierzenia długości Oryginalny kod CPV: 33.24.00.00 - Przyrządy do mierzenia ilości Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.00.00 - Przyrządy do mierzenia ilości Oryginalny kod CPV: 33.24.10.00 - Aparatura do mierzenia promieniowania Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.10.00 - Aparatura do mierzenia promieniowania Oryginalny kod CPV: 33.24.12.00 - Dozymetry promieniowania Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.12.00 - Dozymetry promieniowania Oryginalny kod CPV: 33.24.13.00 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.13.00 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych Oryginalny kod CPV: 33.24.13.10 - Amperomierze Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.13.10 - Amperomierze Oryginalny kod CPV: 33.24.13.20 - Woltomierze Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.13.20 - Woltomierze Oryginalny kod CPV: 33.24.14.00 - Liczniki Geigera Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.14.00 - Liczniki Geigera Oryginalny kod CPV: 33.24.20.00 - Oscyloskopy Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.20.00 - Oscyloskopy Oryginalny kod CPV: 33.24.21.00 - Oscylografy Kod CPV wg słownika 2008: 38.34.21.00 - Oscylografy Oryginalny kod CPV: 33.25.00.00 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych Kod CPV wg słownika 2008: 38.40.00.00 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych Oryginalny kod CPV: 33.25.10.00 - Przyrządy pomiarowe Kod CPV wg słownika 2008: 38.41.00.00 - Przyrządy pomiarowe Oryginalny kod CPV: 33.25.11.00 - Aerometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.41.10.00 - Aerometry Oryginalny kod CPV: 33.25.21.00 - Urządzenia do pomiaru przepływu Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.10.00 - Urządzenia do pomiaru przepływu Oryginalny kod CPV: 33.25.14.00 - Barometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.12.20.00 - Barometry Oryginalny kod CPV: 33.25.15.00 - Higrometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.41.40.00 - Higrometry Oryginalny kod CPV: 33.25.16.00 - Psychrometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.41.50.00 - Psychrometry Oryginalny kod CPV: 33.25.21.00 - Urządzenia do pomiaru przepływu Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.10.00 - Urządzenia do pomiaru przepływu Oryginalny kod CPV: 33.25.21.10 - Wodomierze Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.11.00 - Wodomierze Oryginalny kod CPV: 33.25.22.00 - Urządzenia do pomiaru poziomu Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.20.00 - Urządzenia do pomiaru poziomu Oryginalny kod CPV: 33.25.23.00 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.30.00 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia Oryginalny kod CPV: 33.25.23.10 - Ciśnieniomierze Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.31.00 - Ciśnieniomierze Oryginalny kod CPV: 33.25.24.00 - Urządzenia pomiarowe i sterujące Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.40.00 - Urządzenia pomiarowe i sterujące Oryginalny kod CPV: 33.25.30.00 - Aparatura do wykrywania i analizy Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.00.00 - Aparatura do wykrywania i analizy Oryginalny kod CPV: 33.25.31.00 - Aparatura do wykrywania Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.10.00 - Aparatura do wykrywania Oryginalny kod CPV: 33.25.31.10 - Aparatura do wykrywania gazów Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.11.00 - Aparatura do wykrywania gazów Oryginalny kod CPV: 33.25.32.00 - Aparatura do analizowania Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.20.00 - Aparatura do analizowania Oryginalny kod CPV: 33.25.32.10 - Aparatura do analizowania gazów Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.21.00 - Aparatura do analizowania gazów Oryginalny kod CPV: 33.25.32.20 - Chromatografy Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.22.00 - Chromatografy Oryginalny kod CPV: 33.25.33.00 - Spektrometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.30.00 - Spektrometry Oryginalny kod CPV: 33.25.33.30 - Analizatory widma Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.33.00 - Analizatory widma Oryginalny kod CPV: 33.25.34.00 - Analizatory Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.40.00 - Analizatory Oryginalny kod CPV: 33.25.34.20 - Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.42.00 - Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku Oryginalny kod CPV: 33.25.34.30 - Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.43.00 - Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu Oryginalny kod CPV: 33.25.34.50 - Analizatory biochemiczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.45.00 - Analizatory biochemiczne Oryginalny kod CPV: 33.25.34.57 - Analizatory hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.45.70 - Analizatory hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.26.00.00 - Aparatura kontrolna i badawcza Kod CPV wg słownika 2008: 38.50.00.00 - Aparatura kontrolna i badawcza Oryginalny kod CPV: 33.26.10.00 - Mikroskopy Kod CPV wg słownika 2008: 38.51.00.00 - Mikroskopy Oryginalny kod CPV: 33.26.11.00 - Mikroskopy elektronowe Kod CPV wg słownika 2008: 38.51.10.00 - Mikroskopy elektronowe Oryginalny kod CPV: 33.26.12.00 - Skanery Kod CPV wg słownika 2008: 38.52.00.00 - Skanery Oryginalny kod CPV: 33.26.13.00 - Aparatura dyfrakcyjna Kod CPV wg słownika 2008: 38.53.00.00 - Aparatura dyfrakcyjna Oryginalny kod CPV: 33.26.20.00 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Kod CPV wg słownika 2008: 38.54.00.00 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Oryginalny kod CPV: 33.26.31.00 - Liczniki energii Kod CPV wg słownika 2008: 38.55.10.00 - Liczniki energii Oryginalny kod CPV: 33.26.32.00 - Mierniki elektroniczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.55.20.00 - Mierniki elektroniczne Oryginalny kod CPV: 33.26.33.00 - Mierniki magnetyczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.55.30.00 - Mierniki magnetyczne Oryginalny kod CPV: 33.26.41.10 - Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych Kod CPV wg słownika 2008: 38.56.11.00 - Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych Oryginalny kod CPV: 33.27.00.00 - Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna Kod CPV wg słownika 2008: 38.57.00.00 - Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna Oryginalny kod CPV: 33.28.20.00 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe Kod CPV wg słownika 2008: 38.58.20.00 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 302 - 4 342 615,65 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.