eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w WadowicachOg這szenie z dnia 2023-05-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - O鈍i璚imski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d47417e-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3d47417e-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00208404

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00022537/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00144234

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.15.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje modernizacj kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach:

2.1 Roboty obejmuj mi璠zy innymi:

• Demonta istniej帷ych urz康ze kot這wni tj. min. kot堯w, zasobnika, wk豉d闚 komin闚, pomp, rozdzielaczy, wymiennika p造towego, ruroci庵闚, armatury i pozosta造ch element闚 w kot這wni za wyj徠kiem ruroci庵闚 zimnej i ciep貫j wody, ruroci庵闚 do central wentylacyjnych oraz ruroci庵闚 instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych wykonanych w ostatnich latach w czasie remont闚 szko造.
• Demonta naczynia wzbiorczego i ruroci庵闚 do naczynia
• Niezb璠ne roboty og鏊nobudowlane remontowe w pomieszczeniu kot這wni.
• Monta kot這wni gazowej z dwoma kot豉mi o mocy ok. 215,0kW ka盥y zasilaj帷ej instalacj centralnego ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep貫j wody (fabrycznie izolowanego termicznie zasobnika SB -1000 o pojemno軼i 932 dm3 z dwoma w篹ownicami lub r闚nowa積ego) wraz z systemem powietrzno -spalinowym do pracy kot堯w w systemie zamkni皻ej komory spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewn徠rz.
• Pr鏏y i uruchomienie instalacji.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kot堯w

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 354452,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 1329063,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 354452,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: MCE MAΜPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE SxWOMIR MIGDAΒK,PIOTR KOZΜWSKI S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120549925

7.3.3) Ulica: 15A

7.3.4) Miejscowo嗆: Klecza Dolna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-124

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 354452,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-18

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.